CADKON+ ARCHITECTURE  jest przydatnym narzędziem dla każdego biura projektowego zajmującego się dokumentacją inżynierską wymaganą dla budownictwa. Jego główne zalety to intuicyjność, utrzymanie i przestrzeganie standardów projektowych oraz wsparcie dla elementów budowlanych. Moduł ten umożliwia praktyczne zastosowanie dla całego procesu projektowania. 


 • niezależny moduł przeznaczony do tworzenia dokumentacji inżynierskiej
  w dziedzinie budownictwa
 • dedykowane dla szerokiego grona kreślarzy
 • obejmuje wszystkie fazy dokumentacji projektowej
 • posiada szeroką bazę standardów rysowania i projektowania
 • proste metody i style rysowania
 • niezależność i szeroka kompatybilność tworzonych rysunków DWG 
 • łatwość w edycji zakończonych projektów
 • raporty materiałów i elementów budowlanych w tabelach
 • biblioteka producentów istotnych dla rynku krajowego
 • niezależny silnik CAD kompatybilny z AutoCAD®

 

Polska wersja już jest!W pełni funkcjonalne narzędzie CAD

CADKON+ Architecture zawiera komplet wydajnych funkcji kreślarskich znanych z popularnych programów CAD, jak również pełna zgodność z najnowszą wersją ...

Rysunki zgodne z wymogami użytkowników

Środowisko pracy CADKON+ można dopasować do wymogów użytkowników i klientów. Dotyczy to głównie oczekiwań względem układu warstw, ustawień typów i gru ...

Szybkie i dokładne tworzenie rysunków konstrukcji

CADKON+ posiada podręczny zestaw poleceń używanych do tworzeniu rysunków konstrukcji poprzez wstawianie typowych, sparametryzowanych elementów. Zmiana ...

Wykorzystanie rzutów kondygnacji do tworzenia widoków i przekrojów

CADKON+ zawiera narzędzia pozwalające tworzyć pionowe przekroje oraz widoki w sposób efektywny wykorzystując informacje zawarte w rysukach rzutów posz ...

Tworzenie zestawień i opisów w programie CADKON+

Elementy konstrukcyjne użyte w projekcie można spozycjonować i następnie wygenerować tabelę zestawczą zawierającą odpowiednie informacje. Wystarczy ki ...

Kompatybilność

CADKON+ pozwala tworzyć dokumentację od podstaw, ale również daje możliwość opracowywania i modyfikowania dokumentacji projektów rozpoczętych w innych systemach CAD. Jest to możliwe dzięki niezależnoś ...

Wykorzystanie bogatych bibliotek

Dostęp do bibliotek zawierających rozwiązania producentów oraz elementów powszechnie używanych daje pozwala zwiększyć wydajność i tempo tworzenia rysunków. Możliwość zapisania stworzonych rozwiązań ko ...

Dostosuj dokumentację do swoich potrzeb

CADKON+ oferuje szeroką paletę funkcji pozwalających łatwo opracować i sformatować dokumentację rysunkową. Są to między innymi narzędzia do definiowan ...

Porównanie podstawowych cech programów:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ MEP.

CADKON+ BASIC
 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przegląd i drukowanie
 • wsparcie standardów firmy
 • przystosowanie norm do dokumentacji
 • kompaktowe rysunki konstrukcji budowlanych
 • podstawowe konstrukcje rysunków MEP 
 • przekroje i rzuty
 • biblioteka elementów i symboli
   
 • biblioteka producentów
   
 • biblioteka profili stalowych
 • biblioteka znaków drogowych
 • kalkulatory PLB, AC i CH
 • rysunki systemów kanalizacyjnych
 • systemy grzewcze
 • główne rurociągi
 • rozmieszczenie klimatyzacji
 • okablowanie elektryczne
 •  powierzchnia, opis pomieszczeń       i legenda
 • lista elementów konstrukcyjnych      w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
CADKON+ ARCHITECTURE
 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przegląd i drukowanie
 • wsparcie standardów firmy
 • przystosowanie norm do dokumentacji
 • kompaktowe rysunki konstrukcji budowlanych
 • podstawowe konstrukcje rysunków MEP 
 • przekroje i rzuty
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka profili stalowych
 • biblioteka znaków drogowych
 • kalkulatory PLB, AC i CH
 • rysunki systemów kanalizacyjnych
 • systemy grzewcze
 • główne rurociągi
 • rozmieszczenie klimatyzacji
 • okablowanie elektryczne
 •  powierzchnia, opis pomieszczeń       i legenda
 • lista elementów konstrukcyjnych      w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
CADKON+ MEP
 • kompatybilność rysunków DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przegląd i drukowanie
 • wsparcie standardów firmy
 • przystosowanie norm do dokumentacji
 • kompaktowe rysunki konstrukcji budowlanych
 • podstawowe konstrukcje rysunków MEP 
 • przekroje i rzuty
 • biblioteka MEP
   
 • biblioteka producentów MEP
   
 • biblioteka profili stalowych
 • biblioteka znaków drogowych
 • kalkulatory PLB, AC i CH
 • rysunki systemów kanalizacyjnych
 • systemy grzewcze
 • główne rurociągi
 • rozmieszczenie klimatyzacji
 • okablowanie elektryczne
 •  powierzchnia, opis pomieszczeń       i legenda
 • Sprawozdanie zastosowanego materiału
 • narzędzia finalizacji rysunków 
Zapytaj o cenę
Polska wersja już wkrótce...