...nekreslete, projektujte.         30denní zkušební verze   STÁHNOUT

CADKON+ ARCHITECTURE

Projektová dokumentace stavebních konstrukcí.

CADKON+ ARCHITECTURE
CADKON+ MEP

Projektová dokumentace profesí TZB.

CADKON+ MEP
CADKON+ RC

Projektové dokumentace železobetonových konstrukcí.

CADKON+ RC
CADKON+ BASIC

Základní náhrada AutoCADu s podporou DWG formátu.

CADKON+ BASIC
CADKON+ DMS

Elektronická správa výkresů a dokumentů.

CADKON+ DMS
 • DWG formát - bezproblémová výměna dat s ostatními CAD softwary
 • Funkce i vzhled jsou stejné jako u jiných CAD programů
 • Trvalá i síťová licence
 • Neustálý vývoj a vylepšování/rozšiřování funkcí
 • Stabilní samostatné jádro (nepotřebujete již žádný další software!)
 • Profesionální podpora od techniků s dlouholetými zkušenostmi
 • Jednoduché ovládání, jednoduché na osvojení
 • Vyřeší rutinní procesy
 • Odstraňuje chybovost
 • Respektuje ČSN a normové zvyklosti
 • Prohlédněte si prospekt o produktech CADKON+
 • Profesně zaměřený ARCHITECTURE a MEP
 • Nově veškeré profese TZB vše v jednom modulu
 • Cenově dostupný

Pre projektanta spracúvajúceho  dokumentáciu pre správne riadenie a pre potreby stavby, kde je ako finálny produkt požadovaný klasický „papierový“ výkres, je použitie CADKONu+ ARCHITECTURE praktickou voľbou.

Projekt Centrum NOVA s.r.o.

Ako hlavné výhody CADKONu+ by som vyzdvihol jeho profesnú zameranosť a známe pracovné prostredie, zhodné s AutoCADom. Nespornou výhodou CADKON+ je pre nás jeho cenová dostupnosť a existencia sieťových verzií, ktoré nám umožňujú výrazne flexibilnejšie využívanie licencií. Preto sme sa rozhodli nasadiť CADKON+ ako jednotnú CAD platformu naprieč všetkými diviziami našej spoločnosti.

Vít Strejček, technický námestník divízie 4, Subterra a.s.

Využitím CADKON+ MEP bola vo všetkých fázach projektu umožnená rychlejšia reakcia na požiadavky generálneho projektanta a investora pri koncepčných úpravách vrátane následného vyhotovenia „skutočného prevedenia stavby“ v profesii ZTI.

SANIT STUDIO s.r.o.

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE a CADKON+ MEP.

CADKON+ BASIC
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
Cena 490,00 eur    bežná cena
CADKON+ ARCHITECTURE
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
Cena 1470,00 eur - bežná cena
 • Trvalá licencia
CADKON+ MEP
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
Cena 1650,00 eur - bežná cena
 • Trvalá licencia
 • CADKON+ MEP / obsahuje všetky TZB moduly
     
Vyššie uvedené produkty sú schopné naplno využívať CADKON+ DMS (Document Managemet System)
CADKON+ DMS
 • Centralizácia a zabezpečenie dát
 • Dáta na vlastnom severy alebo v cloude
 • Riadenie prístupu jednotlivých užívateľov
 • Integrácia vo Windows otvoriť/uložiť v dialógoch
 • Konfigurácia podľa individuálnych potrieb klientov
 • Komunikujte s partnermi
 • Prednastavená prípadne vlastná adresárová štruktúra
 • Životní cyklus dokumentov
 • Revízia dokumentov s automatickou zálohou
 • Prepisovanie projektových dát do dokumentov
 • Dokumentové typy
 • Adresárové typy
 • Vytváranie šablon z vlastných dokumentov
 • Definovateľné pohľady
 • Automatické pomenovanie podľa vlastných kritérií
Cena 737,00 eur
Cena 444,00 eur (pre majiteľov CADKON Active)
(ceny uvedené bez DPH)

O spoločnosti

Spoločnosť ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. je už viac ako 15 rokov zavedeným pojmom na slovenskom trhu a partnerom spoločnosti AB Studio Consulting+ Engineering s.r.o., ktorá vyvíja produktový rad CADKON. CADKON predstavuje osvedčené CAD riešenie pre projektovanie v stavebníctve. Stovky architektonických a projekčných kancelárií nasadilo CADKON pri projektovaní stavieb rôznej veľkosti, účelu a zamerania.

 • CADKON+ predstavuje preverené riešenie, ktoré rešpektuje naše normy a normové zvyklosti. Obsahuje vlastné integrované CAD jadro, takže užívateľ už nepotřebuje žiadne ďalšie softwarové vybavenie. CADKON+ sa naďalej vyvíja podľa potrieb praxe, v súčasnej dobe sú na trhu 4 moduly: BASIC ako základný CAD, ARCHITECTURE pre stavebné konštrukcie, MEP pre profesie TZB a DMS pre správu dokumentov.
 • CADKON+ zrýchľuje prácu na tvorbe projektovej dokumentácie a odbúráva rutinné procesy. Je otvorený pre prípadnú výmenu dát s ďalšími CAD produktami.

CADKON ponúkame tiež ako nadstavbu nad produkty AutoCAD.
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na cad@stor.sk

Produktový prospekt CADKON+ k stiahnutiu v PDF (2.3 MB)