Referencie

V programoch CADKON bolo za mnoho rokov používania našimi zákazníkmi spracované veľké množstvo projektov. Pozrite sa na prehľad vybraných projektov, v akých oblastiach je možné naše programy využiť pre spracovanie projektovej dokumentácie.


Telocvičňa pre ZŠ a MŠ

Telocvičňa pre ZŠ a MŠ | TEMPLUM, spol. s r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

V programe CADKON+ MEP bolo riešených niekoľko profesií: zdravotechnika, rozvod vody, vykurovanie, plynoinštalácia.

Zdravotechnické inštalácie riešia pre plánovaný objekt návrh na zriadenie rozvodov vnútornej splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie zo strechy objektu a spevnených plôch, vnútorného vodovodu a inštaláciu zariaďovacích predmetov v navrhovanom objekte.

Vykurovanie objektu je navrhnuté s teplotným spádom vykurovacej látky 75/60 °C. Celková tepelná strata objektu telocvične so zázemín je 88,8 kW. Tepelné straty boli vypočítané podľa ČSN EN 128 31. 

CADKON+MEP mi pomáha pri spracovaní projektov. Je tu oveľa ľahšia práca ako v konkurenčných softvéroch. Veľmi sa páči, že mám všetky profesie ZTI, VYKUROVANIE, PLYNOFIKÁCIA v jednom programe.“

                                                             Ing. Róbert Krakovik

Prestavba administratívnej budovy | Ing. Michal Bilkovič | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši v CADKON+ MEP návrh dažďovej kanalizácie, ZTI (pôdorysné rozvody a axonometrie vody a cirkulácie vrátane výpočtu a hydraulického posúdenia.), vykurovanie a plynoinštalácia. Vygenerovanie výkazov každej časti pri takomto projekte bolo do 20 s.

CADKON+ MEP mi pomáha pri návrhoch projektov ZTI a tiež kúrenia. Veľkú výhodu pre mňa vidím v tom, že databáza a funkcie sú orientované podľa našich noriem. Oceňujem automatické vykazovanie použitých prvkov vo výkrese. “                                               

  Ing. Michal Bilkovič

Prestavba administratívnej budovy

EKO Autocentrum

EKO Autocentrum | Techzar s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Samotné projektovanie bolo v CADKON+ MEP zjednodušené bohatou databázou prvkov a funkciami, ktoré mnohonásobne zjednodušili a urýchlili prácu keďže zadávateľ tlačil s časom. Za krátky čas bol vytvorený plnohodnotný realizačný projekt pre obe profesie a to v jednom programe. 

Výkop pre kanalizáciu na otvorenom priestore bol svahovaný. Výkopové práce zahájené po celej dĺžke zhrnutím ornice v hrúbke do 350mm. Odvetrané stúpačky boli vyvedené 0,6m nad úroveň krytiny strechy a ukončené vetracou hlavicou. Všetky práce spĺňali normu STN a boli dodržané technologické postupy.

Dlho som hľadal ten správny program pre moju prácu až som ho napokon našiel. CADKON+ MEP je nástroj, ktorý dokonale prekonal konkurenčné produkty.

Peter GeciSenior DOM TERÉZIA | Zálešák, Region TZB | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši v CADKON+ MEP návrh vykurovania pomocou podlahového vykurovania. Bola využitá kombinácia vykurovacieho doskového telesa pre 150 miestností  o ploche 1925,39 m2. Bolo použitých 627 m potrubia, 107 vykurovacích telies. Celkovo softvér CADKON+ MEP spracoval 167 miestnosti riešených podlahovým vykurovaní, kde bolo požitých približne 15 km vykurovacieho podlahového potrubia. Využili taktiež funkciu programu, ktorá zabezpečuje automatizované vykreslenie prívodného aj spätného potrubia. 

Senior dom Terézia n.o., je zariadenie pre dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek s celoročnou pobytovou formou. Zariadenie je bezbarierové, všetky lôžka majú v dosahu signalizačné zariadenie na privolanie opatrovateľského personálu, všetky ubytovacie miestnosti sú vybavené pripojením na internet a TV signál. Pre objekt boli riešené tepelné straty 94,4kW.


Na CADKON+ MEP oceňujem najmä  výpočet a návrh pre podlahové vykurovanie a jednoduché vkladanie vykurovacích telies do výkresu aj pri väčších projektoch. 

Robert Zálešák

Senior DOM TERÉZIA

OÚ GEČA

OÚ GEČA | AIP projekt, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

V programe CADKON+ Architecture realizovali zníženie energetickej náročnosti budovy. Rýchlo rátali plochy zateplenia pomocou funkcie programu CADKON+ Architecture „Plocha bodom“. Vo výkrese je použitých 59 bublín na okná, výškopisy… Termíny dodržali vďaka možným rýchlym zmenám v projektovej dokumentácii, s ktorým im pomohol CADKON+ Architecture.

Predmetom zákazky boli stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy OÚ v obci Geča. Plocha objektu je  400m2. Predpokladaná hodnota: 445.832,85 €. Projekt rieši kompletnú výmenu strešnej krytiny, výmenu pôvodných drevených okien za plastové (59ks atyp)  a zateplenie celej budov.

Na CADKONe oceňujem jeho jednoduchosť, intuitívne ovládanie a najmä prácu s miestnosťami, ktorá je  veľmi efektná. Jednoduchosť vytvárania stavebných konštrukcií mi uľahčuje moju každodennú prácu.

Kamenský  

Rodinný dom | SIMPLpro, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

V programe CADKON+ Architecture bol objekt umiestnený do 12° svahovania. Výkazy miestností, otvorov a ďalších prvkov z bublín boli vygenerované do 20 sekúnd. Dôležitým nástrojom pre riešenie častých zmien zo strany investora bol správca položiek, ktorý dokázal vykonávať hromadné zmeny v číslovaní položiek a to všetko v prehľadnom zozname.

Predmetom riešenia je výstavba dvojpodlažného rodinného domu s pivnicou pre 4-5 člennú rodinu. Na 1.NP sa nachádza vstup so zádverím, komunikačné priestory, obývacia izba, terasa,  kuchyňa so špajzou, kúpeľňa s WC, komunikačné priestory a schodisko, ktoré je prepojené s pivnicou a 2.NP. V pivnici sa nachádza technická miestnosť, sklady, práčovňa, WC a garáž pre jedno státie. 2. NP pozostáva z komunikačných priestoroch 2 detských izieb a šatníka, spálne s balkónom a kúpeľne s WC.

CADKON+ je super program, ktorý mi uľahčil prácu nielen výkazmi ale aj svojimi funkciami, ktoré mi v AutoCADe chýbali. Prínosom sú rýchle zmeny, ktoré v projekte môžem robiť a čerešničkou vlastný vzhľad tabuliek.

Ing. Peter Šimco

Rodinný dom

Okresné riaditeľstvo policajného zboru

Okresné riaditeľstvo policajného zboru | ELIN | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

V projekte boli vďaka komplexnosti  databáz a výpisov programu CADKON+ MEP použité:

Elektroinštalácia – silnoprúd: 134 vypínačov, 446 zásuviek a vyše 3km káblov

Elektroinštalácia – slaboprúd: 149 dátových zásuviek, okolo 5km FTP káblov

EPS a HSP - vyše 30ks núdzových svietidiel, 280ks zabezpečovacích prvkov, okolo 1,5km vedenia

Predmetom zákazky boli dispozičné a stavebné úpravy existujúcich priestorov v objekte OR PZ Komárno v rozsahu spracovaného projektu stavby.

Na CADKON+ MEP oceňujem, najmä jeho funkcie výpisov a databáz.

 Rudolf ŠtoberObnova vodovodu | Lendak | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Pri práci boli veľmi nápomocné výkazy prvkov a dĺžok potrubia. CADKON+ MEP bol využitý nielen na vnútorné ale aj na vonkajšie rozvody. V projekte sú použité funkcie ako napr. vytyčovacie súradnice,  ZTI – potrubie , databáza prvkov, popisy prvkov a výpis dĺžok potrubia ...

Na CADKON+ MEP mi vyhovuje jeho jednoduchosť a rýchlosť projektovania pomocou funkcií, ktoré v sebe obsahuje.                                         
                                                 

  Ing. Šimon Stupák


Obnova vodovodu

BYTOVÝ DOM DOLNÉ POČERNICE

BYTOVÝ DOM DOLNÉ POČERNICE | DOMUSDESIGN | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Obytná zástavba Praha Dolné Počernice Etapa B. Bytový dom v tvare písmena U, s 85 bytmi a komerčným priestorom 300 m2. Kompletné riešenie lokality vrátane návrhu súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry a návrhu riešenia priľahlého verejného parku.

Prínos CADKONu vidím v rýchlosti vytvárania a v spätných zmenách, ktoré sú rýchle a jednoducho uskutočniteľné.

Eva Kůrková

ADMINISTRATIVNA BUDOVA NEVŠÍMAL | PROJECTSTUDIO8 | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Predmetom projektu je prístavba administratívneho objektu k existujúcemu výrobnému objektu. Administratívny objekt je koncipovaný ako vizuálny magnet. Tvorí lokálnu dominantu. Tá je dôležitá z hľadiska orientácie klienta a zároveň plní prezentačnú úlohu firmy. Objekt je tvorený kubickou formou, vertikálne delenú dvoma rezovými rovinami. Tieto roviny vymedzujú funkčné zóny. Smerom od ulice je zóna pracovná, uprostred zóna komunikačná a oddychová, smerom do výrobného areálu servisná.

Nenahraditeľné sú pre mňa miestnosti, najmä pri častých zmenách je práca s miestnosťami veľmi efektná.

Jiří Korelus

ADMINISTRATIVNA BUDOVA NEVŠÍMAL