0
K dispozici

 • BASIC
 • ARCHITECTURE
 • MEP
 • RC
 • DMS

Hľadať

 Položkování a výkaz výroků do tabulek - Bubliny

 • VIP
 • 25.04.2019
 • 10:00

Položkování a výkaz výroků do tabulek - Bubliny


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

V tomto webináři probereme jak správně a efektivně vykazovat pomocí bublin.

 • způsoby použití jednotlivých typů bublin
 • tvorbu masek bublin, zadání textové specifikace výrobku,
 • připojení a tvorbu schémat, zadání parametrů bublin
 • editovace a hromadná správa bublin
 • výkaz položek do tabulek


Předášející:

Pavel Franče
product manager CADKON+ Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 25.04.2019
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 2 dny
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 Plochy místností a jejich výkazy

 • VIP
 • 16.05.2019
 • 10:00

Plochy místností a jejich výkazy


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

V tomto webináři probereme jak správně a efektivně vykazovat plochy, místnosti a skladby.

 • jednotlivé způsoby odečtu plochy místnosti
 • tvorba popisu místnosti včetně možností zadání parametrů
 • hromadnou editaci popisů
 • aktualizaci ploch
 • výkaz do tabulky místností a tabulky skladeb


Předášející:

Pavel Franče
product manager CADKON+ Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 16.05.2019
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 23 dní
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 Uživatelské tabulky bublin

 • VIP
 • 30.05.2019
 • 10:00

Uživatelské tabulky bublin


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

V tomto webináři probereme uživatelské tabulky včetně tvorby šablon.

 • rozdíly od standardních tabulek
 • jak vytvořit a editovat šablonu, jak propojit datové buňky
 • jak nastavit více tabulek na jeden list, prostor pro schéma apod.
 • jak tabulku vložit, nastavit filtr masky, připojit více zdrojových výkresů
 • aktualizace a odpojení tabulky


Předášející:

Pavel Franče
product manager CADKON+ Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 30.05.2019
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 37 dní
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 Skladby podlah

 • VIP
 • 13.06.2019
 • 10:00

Skladby podlah


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Naučte se rychle a efektivně vytvářet skladby podlah.

 • naučte se vytvářet jednotlivé vrstvy, definovat tlouštky vrstev včetně různých možností zápisu
 • definovvat výplň vrstev, hladinu do kterých budou jednotlivé vrstvy vykresleny
 • jak skladby načítat a ukládat do knihovny
 • načítání skladby přímo z online katalogu DEK


Předášející:

Pavel Franče
product manager CADKON+ Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 13.06.2019
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 51 dní
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 Automatizace číslování elektro prvků

 • VIP
 • 18.04.2019
 • 09:00

Automatizace číslování elektro prvků


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme probírat, jak např. v projektech EPS automaticky číslovat prvky a udržovat správné pořadí číslování v průběhu práce na projektu.

 • základní funkčnost automatického číslování prvků
 • tvar popisu a pořadí číslovaných prvků
 • provádění dodatečných změn a přečíslování
 • výkaz použitého materiálu a legendy
 • …  mnoho dalšího


Předášející:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 18.04.2019
 • 09:00 - 10:00
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 Příprava stavebních slepých výkresů v nové verzi 2019

 • VIP
 • 30.04.2019
 • 09:00

Příprava stavebních slepých výkresů v nové verzi 2019


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme probírat, jak připravit stavební výkresy do formy slepých výkresů pro potřeby projektů TZB.

 • nová funkce pro rychlé vytvoření stavebních slepých výkresů
 • sladění měřítek čar (stavební i TZB část)
 • řešení nejčastějších problémů
 • vytvoření slepých výkresů z programu Revit
 • …  mnoho dalšího


Předášející:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 30.04.2019
 • 09:00 - 10:00
 • Start za 7 dní
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 Praktické CAD funkce pro projektanty TZB v nové verzi II

 • VIP
 • 17.05.2019
 • 09:00

Praktické CAD funkce pro projektanty TZB v nové verzi II


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Volné pokračování předešlého webináře, kde budeme probírat, jak používat obecné CAD funkce na projektech TZB v nové verzi 2019, včetně ukázání praktických novinek a vylepšení.

 • editace za uzlové body
 • pořadí a překrývání entit
 • nastavení souřadného systému (USS)
 • používání skupin entit
 • práce s naskenovanými výkresy
 • izolace hladin
 • …  mnoho dalšího


Předášející:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 17.05.2019
 • 09:00 - 10:00
 • Start za 24 dní
Registrujte sa

Kliknutím zavřít