Powered by Smartsupp

Řijen 2023, Praha -  mezinárodní softwarový vývojář CAD produktů, společnost GRAITEC s.r.o. s potěšením oznamuje uvedení nové verze programů CADKON+ 2024.1. Tato nová verze je aktualizací verze CADKON+ 2024. Tisíce spokojených projektantů využívají programy CADKON pro zpracování projektové dokumentace architektury, stavebních konstrukcí, železobetonových konstrukcí a profesí TZB. CADKON+ 2024.1 to je jednoduchost, rychlost a spolehlivost!

Představujeme výběr hlavních novinek verze 2024.1


  • Společné pro všechny profese – CADKON+ (Architecture, MEP, RC, Basic)

Mezi hlavní společné novinky CADKON+ 2024.1 patří lepší optimalizace výstupů do PDF, kdy vytvořená PDF jsou až 5x menší, při zachování stejného rozlišení. Úchopy, které jsou přesnější ve velkých souřadnicích s natočenou USS, dále dynamické tabulky, ve kterých lze pomocí ALT+Enter odskočit do dalšího řádku a také řada drobných vylepšení ve funkci Rychle vybrat, ovládání hladin a šrafy.

 


  • Stavební konstrukce – CADKON+ Architecture 
Nová funkce zarovnání textu k objektu je uživatelsky velmi jednoduchá funkce, která má však celou řadu využití, například ve výkresech situací. Můžete vybrat existující text a velmi rychle ho nechat zarovnat k zvolenému objektu. Vlastní zarovnání se provádí tažením myši na požadovanou polohu v nastavené vzdálenosti od objektu. Podporována je celá řada entit jako křivka, úsečka, oblouk či spline.
Správce bublin vždy umožňoval hromadně měnit datové parametry bublin. Nově umožňuje hromadně měnit vzhledové parametry bublin! Můžete tak nyní rychle a jednoduše nastavit všechny vzhledové parametry a typy odkazů bublin, které chcete ve výkresu změnit a graficky tak jednoznačně odlišit různé typy bublin.
Na základě Vašich požadavků jsme dopracovali možnost měnit hodnotu výšky základny dvojklikem nebo po jejím výběru ve vlastnostech. Byly tak přidány další možnosti, jak rychle editovat hodnotu základny.
Z dalších zajímavých novinek zmiňme možnost hromadně přesunout všechny bubliny ve výkresu do popředí nebo možnost manuálního ovládání synchronizace dat.

 


  • Technické zařízení budov – CADKON+ MEP
Pokud navrhujete otopná tělesa v programu PROTECH, máte možnost seznam těles uložit ve formátu *.CAD a ve výkresu CADKON+ tato tělesa rozmístit. Pro tyto účely jsme starou funkčnost zcela přepracovaly, aby vše bylo mnohem přehlednější a intuitivnější. Seznam těles se nově zobrazuje v přehledném seznamu, automaticky se nabízejí (zoom ve výkrese) jednotlivé místnosti a máte také možnost rychle zvolit, jaký typ tělesa do výkresu vložíte.
 
Pro formát gbXML můžete nově nastavit, aby se pro stejný typ konstrukce stěn vytvářely rozdílné položky dle tloušťky stěny. Máme například dvě ochlazované stěny, jedna má šířku 300mm a druhá 400mm. Pokud je nastavená minimální tolerance rozlišení 50mm, načtou se do PROTECHu dvě rozdílné konstrukce SO1 a SO2.
 
Nově jsme doplnily možnost nastavit materiál potrubí separátně pro vodorovné a svislé rozvody. Pokud program najde v potrubní soustavě chyby, máte nyní také možnost tento seznam chyb uložit do textového souboru pro pozdější řešení nebo vyhledávání ve výkrese.
 
Vyhledávání v knihovně je nově jak na úrovni prvků, tak také adresářů. Výsledkem hledání je vždy seznam, kde jsou nejprve řazeny adresáře, potom prvky. Hledaný výraz lze jednoduše zrušit novou ikonou.
 
Databáze kamer a snímačů byla rozšířena o možnost nastavit dosahovou vzdálenost a úhel. Tyto nové varianty značek najdete v knihovně prvků v pohledu B.
 
Pokud k jednomu prvku vede více různých kabelů, máte nyní možnost nastavit tvar oddělovače.
 
Při automatickém vykreslení rozvaděčů máte nyní také možnost použít jističochrániče.
 
Databáze značek pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) byla rozšířena o možnost nastavit dosahovou vzdálenost a úhel. Tyto nové varianty značek najdete v knihovně prvků v pohledu B.

 


  • Železobetonové konstrukce – CADKON+ RC
Vylepšení typového tvaru prutu šroubovice spočívá v možnosti uzavřít konce šroubovice plným kruhem - úplnou otočkou a v nových možnostech editovat rozměry šroubovice pomocí 4 uzlů - které se vyskytují na začátku/konci a v místech změny stoupání šroubovice -, a nebo numericky pomocí funkce Editace prutu na rozkreslení.
 
CADKON+ RC nyní nabízí nové obecné editační a informační funkce, které najdete v pásech karet Základní / Modifikace nebo Nástroje / Dotaz.
 
CADKON+ RC nyní lépe kótuje úseky prutů, které svírají ostrý úhel. Podrobný popis, jak se pruty kótují najdete v článku Změny v kótování úseků prutů.

 


Veškerou dokumentaci, výuková videa, vypsaná školení a webináře, aktuální verzi ke stažení najdete v sekci MŮJ CADKON+, která je dostupná po Vaší registraci na těchto stránkách.
Všem zákazníkům s trvalou licenci CADKONu+ a s aktivním CADKON Active (Maintenance) bude rozeslán email s podrobnými informacemi o stažení a aktivaci nové licence. 


V případě zájmu o vyzkoušení aktuální verze CADKON+ 2024.1 si zkušební verzi můžete stáhnout pomocí tlačítka níže. 

 

Sledujte nás