Powered by Smartsupp

30. květen 2023, Praha -  mezinárodní softwarový vývojář CAD produktů, společnost GRAITEC s.r.o. s potěšením oznamuje uvedení nové verze programů s označením CADKON+ 2024. Tisíce spokojených projektantů využívají programy CADKON pro zpracování projektové dokumentace architektury, stavebních konstrukcí, železobetonových konstrukcí a profesí TZB. CADKON+ 2024 to je jednoduchost, rychlost a spolehlivost!

Představujeme výběr hlavních novinek verze 2024


  • Společné pro všechny profese – CADKON+ (Architecture, MEP, RC, Basic)

Hlavní společnou novinkou CADKON+ 2024 jsou měřítka poznámek. Tato nová obecná funkčnost umožňuje textům, kótám, šrafám, blokům, multiodkazům (veškerým poznámkám) se přizpůsobit aktuálnímu měřítku. Při změně měřítka poznámek se tak automaticky může změnit velikost poznámek k danému měřítku, může se změnit umístění poznámek anebo se mohou některé poznámky pro aktuální měřítko skrýt.

Přidali jsem řadu drobných funkcí a funkcionalit pro urychlení práce s výkresem. Například nový příkaz Přidat vybrané, můžete izolovat objekty nezávisle na hladinách, lze jednodušeji kopírovat rozvržení a také je možné rozvržení nově ovládat přes stavový řádek.

Již nemusíte ručně ověřovat aktuálnost Vaší verze, nová verze 2024 umí automaticky dohledat dostupné aktualizace programu a ty Vám nabídnou ke stažení.

0MM


  • Stavební konstrukce – CADKON+ Achitecture

Projektanty stavebních konstrukcí využívající CADKON+ Architecture jistě potěší celá řada vylepšení týkajících se práce s bublinami. Zejména se jedná o předělání bublin na modernější typ entity tzv. Multiodkazy, které výrazně vylepšují manipulaci s bublinou a její odkazovou čarou nebo možnost přidávání/odebírání odkazů na jedno kliknutí s návazností na počet kusů ve výkazu.

PF1 bubliny

Nově je možnost vykazovat bubliny do tabulek po podlaží, které se, pokud nejsou aktuální, automaticky přeškrtnout a jejich aktualizace je otázkou jednoho kliknutí. Odpadá tak nutnost generovat nové tabulky pokaždé, když nejsou aktuální.

PF2---Prov%C3%A1zan%C3%A9-tabulky-bublin

Na základě uživatelských podnětů pro řešení situace, kdy je potřeba bublinu ve výkresu zobrazit, ale nemít ji ve výkazu, jsme přidali možnost nezahrnout bublinu do výkazu.

PF3---bublina-co-se-nevykazuje

Další velmi zajímavou novinkou je práce se stavy konstrukcí. Můžete velmi rychle zvolit, jestli kreslíte původní stav, bourané konstrukce nebo stav nový a to nejen pro nové konstrukce, ale i zpětně pro již vykreslené konstrukce.

PF4---stavy-konstrukc%C3%AD

Nové možnosti vyhledávání podle parcelních čísel a řadu vylepšení přináší katastrální mapy.

PF5---katastr

CADKON+ Architecture umožňuje práci s byty a zónami, včetně možnosti přiřadit místnosti barvu bytu a barvu zóny. Nově lze vytvářet také legendu takto označených bytů a zón.

PF6---legendy-byt%C5%AF

Veškeré nastavení parametrů výškových kót, včetně půdorysných výškových kót, lze nově uložit do šablony výškových kót.

PF7---%C5%A1ablony-v%C3%BD%C5%A1kov%C3%A9-koty

Pro případy uživatelských úprav šablon tabulek je nově možnost tyto šablony tabulek migrovat.

PF8---migrace-%C5%A1ablon-tabulek

Provedena rozsáhlá aktualizace knihovny bloků, kde bylo zařazeno 700+ nových dynamických bloků v téměř všech sekcích knihovny, ať už v půdorysném nebo pohledovém zobrazení.

PF9---knihovna

  • Technické zařízení budov – CADKON+ MEP

Pro projektanty TZB se velké množství vylepšení týká optimalizace nástroje pro vytváření řezů kanalizace v jednotlivých podlažích a podélných řezů.

1MM

2MM

Kompletně jsme přepracovali a zjednodušili podporu vytváření otopných soustav s rozdělovači, vykreslení schémat a komunikaci s programy PROTECH.

3MM

4MM

Na základě uživatelských podnětů jsme optimalizovali a rozšířili možnosti přenosového formátu gbXML pro tepelné ztráty. Jedná se například o složitější tvary konstrukcí, odměření délek zadáním z výkresu atd.

Funkci „nastavit prvek v knihovně“ jsme rozšířili o možnost vytváření řezů a pohledů VZT.

5MM

Další velmi zajímavou novinkou je zcela nový nástroj pro výpočet a vykreslení hromosvodů a dostatečných vzdáleností včetně dodatečných změn a editací.

6MM

Především pro slaboproudé rozvody jsme doplnili možnosti propojit elektro prvky a rozvaděče více různými kabely.

7MM

Mezi další novinky patří přehlednější práce s textovými popisy, pozicemi a automatické číslování prvků.

8MM

9MM

V neposlední řadě jsme také aktualizovali a rozšířili databázi značek a výrobců. Jedná se např. o hydranty, výrobce PIPELIFE, fotovoltaiku nebo chytré domácnosti.

10MM

Nové možnosti vyhledávání podle parcelních čísel a řadu vylepšení přináší katastrální mapy.

PF5---katastr

  • Železobetonové konstrukce – CADKON+ RC

CADKON+ RC byl vylepšen v několika oblastech, aby se zlepšila produktivita a kvalita výstupů. Jedním z vylepšení je funkce Rozteč prutů, která nyní umožňuje rychlejší a jednodušší úpravu roztečí prutů v nejčastějších případech, což ušetří čas a úsilí.

1RK

Další vylepšení zahrnují novou možnost Správce položek, která usnadňuje nalezení položek na výkresu a správu projektu.

2RK

Přesné zobrazení prutů ve 3D modelu slouží pro lepší prezentaci a kontrolu vyztužení prvku.

3RK

Vylepšení obrysů řezů spočívá v tom, že jednak je lze použít jako hranice pro příkazy ořež nebo prodluž a dále řezy vytvářené automaticky z 3D těles lze snadno použít v příkazech pro vyříznutí otvoru ve výztuži nebo pro ořezávání sítí, jelikož jsou definovány jako uzavřené hranice.

4RK

Kvalita výkresů byla vylepšena v možnosti zaokrouhlení celkové délky prutu při vykazování celkové délky prutů na tzv. střižnou délku a ve vylepšení rozkreslování prutů tvaru U spočívající v lepším automatickém umístění textů, které označují délky jednotlivých segmentů prutu, což zlepšuje čitelnost výkresu při práci s tímto typem prutů.

Dále bylo vylepšeno zobrazování svařovaných KARI sítí v příčných řezech a běžné vytváření stavebních výkresů zlepšuje možnost uložit nastavení výškových kót do šablon, což usnadňuje zachovat konzistenci vzhledu výkresů pro různé zákazníky.

Modelování složitých konstrukcí jako jsou tunely, mosty, ale i základových desek usnadní nové příkazy pro modelování 3D těles, jako jsou šablonování, tažení a polytěleso.

5RK


Veškerou dokumentaci, výuková videa, vypsaná školení a webináře, aktuální verzi ke stažení najdete v sekci MŮJ CADKON+, která je dostupná po Vaší registraci na těchto stránkách. Všem zákazníkům s trvalou licenci CADKONu+ a s aktivním CADKON Active (Maintenance) bude rozeslán email s podrobnými informacemi o stažení a aktivaci nové licence. 

V případě zájmu o vyzkoušení aktuální verze CADKON+ 2024 si zkušební verzi můžete stáhnout pomocí tlačítka níže. 

zkusebni

CADKON%2B2024_logo_BLUE

Sledujte nás