Powered by Smartsupp

Uvítejte společně s námi novou verzi CADKONu+ 2023 MEP a seznamte se se všemi podstatnými novinkami, které vám přináší. Novinek a oprav je celá řada, pojďme si tedy projít ty nejdůležitější.

Upozornění:

V projektech se čím dále častěji pracuje s velkým množstvím informací a z tohoto důvodu jsme byli nuceni upravit většinu funkcí CADKON+ MEP, aby bezproblémově zvládaly tento trend.

Od verze 2023 Service Pack 1 již není žádné omezení v množství uložených informací na prvcích, potrubí a elektro kabelech.

Tato změna má ovšem za následek, že nově vytvořené a upravené projekty v Service Packu 1, již nebude možné používat ve starších verzích (CADKONem zadané vlastnosti). Kompatibilita obecných DWG výkresů se nijak nemění, ale ve starší verzi už nebude např. křivka potrubí obsahovat dimenze, ale bude se chovat jako „obyčejná“ křivka.

Přehled hlavních novinek a oprav:

 • podpora Windows 11 ARM procesorů
 • definice vlastních formátů papíru pro tiskárnu "DWG to PDF"
 • výpočty vody a cirkulace
  • nové potrubní řady
  • přesnější výpočet dimenzí na stoupačkách
 • řezy kanalizace: nastavení tolerance přesnosti připojených potrubí na stoupačky
 • výměnný formát gbXML pro výpočet tepelných ztrát a výkonů
  • historie zadávaných rozměrů oken a dveří
  • přehlednější nastavení a práce v dialogovém okně
  • přenos uživatelsky změněných "U" konstrukcí
  • vylepšené dohledání konstrukcí, ploch atd.
 • výpočet VZT potrubních rozvodů: možnost nastavení minimální použité dimenze spiro a kruhového potrubí
 • pozicová čísla: snadnější editace, vymazání
 • elektro rozvody
  • podpora kruhových rozvodů
  • řešení křížení kabelových tras
  • nastavení typu kabelu mezi vypínači
 • přesnější výpočet obsazenosti kabelových žlabů
 • databáze a výrobci
  • aktualizace výrobce "Elektrodesign"
  • nový výrobce "viega"
  • nové požární hydranty
  • pohledové značky do slaboproudých rozvaděčů

Poznámky (poslední aktualizace souborů):

Balíček souborů ke stažení.

Pokud jste provedli aktualizci na service pack a ve výpočtech vody se Vám nenabízejí dimenzační řady "FV PP-RCT HOT" a od výrobce "viega", tak z balíčku ke stažení zkopírujte soubor "TZB_LIN.DAT" do adresáře "c:/Users/masek/AppData/Roaming/AB Studio/CadkonPlus_2023/cs/Dat".

Další vyřešené problémy:

 • do výkresu se nevkládají popisy koncových prvků (výtokové baterie)
 • v některých případech jsou po vytvoření axonometrie špatně dimenze na stoupačkách

Z balíčku ke stažení zkopírujte soubory "Tzb_IsoEx.crx" a "tzbplumbingcut.crx" do adresáře c:/Program Files/AB Studio/CadkonPlus 2023/CK/