Powered by Smartsupp

CADKON+ MEP obsahuje značky (prvky), které jsou nezbytné pro návrh PZTS (poplachového a tísňového systému), který je známý jako EZS (elektronická zabezpečovací signalizace).


Pro značky, u kterých je nutné zobrazit rozpětí prvku, jako je PIR čidlo, stropní pohybové čidlo, ale také teplotní nebo kouřové čidlo. U těchto značek stačí vyplnit prameny Délka a úhel nebo Plocha (m2) a Maximální DH (m). Změnou těchto parametrů se automaticky změní rozpětí pokrytí.

1

Obrázek 1 Příklad nastavení vkládacího prvku "PIR vějíř"

2

Obrázek 2 Příklad nastavení vloženého prvku "PIR stropní čidlo"

Rozsah snímání těchto prvků je nastaven v samostatných úrovních, které lze přizpůsobit.

Nastavení připojení

V systému CADKON+ MEP je možné připojení pomocí různých typů kabelů. Pro správné nastavení je třeba uvést parametr Dimension (DN). Každý prvek má předdefinovaný připojovací kabel. Tento parametr se používá pro automatické připojení k rozváděči / ústredna. V případě potřeby je možné přes "Vlastnosti vedení" přidat další kabely, ke kterým bude prvek připojen.

Označení

Velmi důležitým parametrem při automatickém vytváření zapojení prostřednictvím funkce "Elektro rozvody" je Označení (OZ), na jehož základě se automaticky vytvářejí zapojovací obvody.

Připojení prvku

Pokud je na výkrese pouze jeden rozváděč / ústredna, automaticky se vypíše parametr "KDE". Pokud je na výkrese více rozváděčů, je nutné tento parametr vypsat pro každý prvek.

3

Obrázek 3 Ukázka rozpětí vložených prvků

 

Další informace o tom, jak vytvořit projekt PZTS v CADKON+ MEP, naleznete v záznamu webináře.CADKON+ MEP:  ako na projekt PZTS.

Záznam webináře je k dispozici uživatelům s platnou licencí CADKON Active.