Powered by Smartsupp

Nedílnou součástí strukturované kabeláže (SKS, dříve UKS) je kamerový systém. V dnešní době se již velmi málo používá samostatná kabeláž pomocí koaxiálního kabelu, a proto je možné v systému CADKON+ MEP přizpůsobit připojení podle jednotlivých systémů.

Nastavení připojení

V CADKON+ MEP je možné připojit kameru různými typy kabelů. Pro správné nastavení kamery je třeba uvést parametr Dimension (DN). Předdefinované kabely na značce kamery jsou FTP Cat.6 4x2x0,55. V případě potřeby si uživatel může přizpůsobit, jaký kabel potřebuje k připojení kamery.

V případě potřeby je možné přidat další kabely prostřednictvím "vlastností kabelu", ke kterému bude prvek připojen.

Označení kamery

Velmi důležitým parametrem při automatickém vytváření elektroinstalačních obvodů prostřednictvím funkce "Elektroinstalace" je Označení (OZ), na jehož základě se automaticky vytvářejí elektroinstalační obvody.

Připojení kamery

Pokud je ve výkresu pouze jeden rozváděč, automaticky se vypíše parametr "KDE". Pokud je ve výkresu více rozváděčů, musí být tento parametr vypsán pro každý prvek.

Obrázek 1 Příklad zapojení kamer v půdorysu.

Obrázek 1 ukazuje dosah kamery K2. Uživatel může nastavit úhel a délku kamery. Zobrazení úhlu záběru a dosahu je oddělené v úrovni E-esl-dosah.

Možnost vkládání kamer bude v CADKON+ MEP 2024 SP1.

Další informace o práci s kamerovými systémy v CADKON+ MEP naleznete v záznamu webináře CADKON+ MEP: Kamerové systémy.

Záznam webináře je k dispozici uživatelům s platnou licencí CADKON Active.