Powered by Smartsupp

Funkce Elektro rozvody prošla od verze 2024.1 několika úpravami.

Seznam úprav, kterými funkce " Elektro rozvody " prošla:

  • Libovolný výběr prvků.

Nezáleží na tom, zda byl výběr prvků proveden zprava nebo zleva.

  • Nastavení znaku oddělovače pro vícekabelové připojení

V nastavení správce kabelů byla přidána možnost Oddělovač, která umožňuje nastavit oddělovací znak.

 

Obrázek 1 Nastavení oddělovače v "Nastavení správce kabelů"

Obrázek 2 Výsledek nastavení oddělovače

  • Pokračování číslování obvodů

Pokud byly dva různé prvky označeny stejným číslem obvodu (např. světlo "S1" a zásuvka "Z1"), byly v předchozích verzích sloučeny do jednoho obvodu, např. WL1.

Obrázek 3 Příklad označení stejného světelného a zásuvkového obvodu

Nyní funkce "Elektro rozvody" automaticky přiřadí zásuvce "Z1" následující číslo volného obvodu.

4h

Obrázek 4 Automatické přiřazení dalšího volného čísla okruhu (Z1 = WL3)

  • Podpora křivek s výběrem oblouku

Funkce Elektro rozvody podporuje propojení prvků pomocí křivky, která je tvořena obloukem.

5h

Obrázek 5 Připojení prvku křivkou ve tvaru oblouku

 

Další informace o nastavení funkce " Elektro rozvody" naleznete v záznamu webináře  CADKON+ MEP:  možnosti nastavenia elektro trás.

Záznam webináře je k dispozici uživatelům s platnou licencí CADKON Active.