Powered by Smartsupp

Každý použitý prvek, od jednoduchého vypínače až po rozváděč, by měl mít své označení.

Pomocí funkce "automatické číslování prvků" si můžete usnadnit práci s číslováním jednotlivých prvků. Použití této funkce je možné nejen pro základní popisování prvků, ale i pro popisování prvků složitějších tvarů popisů.

 cis

Obr.1 Funkce "Automatické číslování prvků" zobrazená na pásu karet (ribbon)

cis1

Obr.2 Spuštěná funkce po výběru prvků

Funkce "Automatické číslování prvků" umožňuje:

Nastavení vlastního tvaru číslování

V části "Tvar číslování" můžete nastavit libovolný text.

Příklady:

Nastavení obvodu zásuvky s pořadovým číslem. Je třeba zaškrtnout políčko "Text před" a zadat hodnotu například "Zx". Kde "x" odpovídá hodnotě obvodu. Po stisknutí tlačítka "Vložit" budou vybrané zásuvky očíslovány zadaným tvarem.

cis2

Obr.3 Zadání čísla obvodu

cis3

Obr.4 Výsledek číslování vybraných prvků v zásuvkovém obvodu Z1

 

Vícenásobné číslování prvků - toto číslování se nejčastěji používá pro číslování prvků, kde je vyžadováno více označení. Příkladem je číslování datových zásuvek ve slaboproudých rozvodech. V takových případech je možné pomocí zaškrtávacího políčka jedné z možností "proměnných prvků" nastavit počet označení u vybraných prvků.

cis4

Obr. 5 Nastavení výběru "Proměnná položka" s náhledem číslování

 cis5

Obr. 6 Výsledek číslování pomocí "Proměnné položky"

 

Nastavení pořadí číslování

Při práci s číslováním je někdy nutné určit, jakým "směrem" se mají vybrané prvky číslovat. Existují dva způsoby, jak určit pořadí číslování:

"Napříč" - pomocí volby "křížení" se zvolí pořadí označení prvků.

 cis6

"Vybrat" - stačí vybrat jeden prvek na začátku (začátek číslování) a pak stačí vybrat jednu nebo více křivek ve výkrese.

cis7

Přehled o vybraných prvcích

Na kartě "Správce" najdete jednoduchý přehled vybraných prvků a jejich popisek s možností přiblížení vybraného prvku.

cis8

Obr. 7 Přehled o vybraných prvcích

Změny již očíslovaných prvků

Pokud potřebujete znovu přečíslovat prvky, které již mají definované své číslování, stačí je znovu vybrat pomocí funkce. Zobrazí se dialogové okno s upozorněním, že u vybraných prvků je již číslování nastaveno. Po potvrzení lze způsob číslování opět použít tak, jak byl použit dříve.

cis9

Obr. 8 Okno s upozorněním na existující číslování