Powered by Smartsupp

Když otevřete exportovaný výkres se svítidly z výpočtového programu, svítidla, která se zobrazí na první pohled, mají objekty, které se při přiblížení zmenší a při oddálení zvětší.

1

Obrázek 1 Náhled svítidel před nastavením

Řešení

Řešením tohoto zobrazení je změna bodu nastavení (_point). Je třeba změnit velikost bodu z "Relativní" na "Absolutní".

2

Obrázek 1 Nastavení "Styl bodu"

Po potvrzení změny bude zobrazení svítidel správné.

3

Obrázek 1 Znázornění zobrazení svítidla po nastavení

Upozornění:

Pro správnou funkci "Elektrické zapojení" je nutné zadat prvky umístěné v "Knihovně prvků".