Powered by Smartsupp

Pokud potřebujete dodatečně změnit umístění podélných prutů do třmínku, je proto ideální použít funkci „Adjustace prutů na příčné pruty“, kterou najdeme na panelu Editace.

AbRcAdjustBars RIBBON 

V našem příkladě na obrázku níže potřebujeme položky 5 a 7 umístit dovnitř třmínku. V případě položky se jedná o posun „kolmo“ na vybraný úsek třmínku, v případě položky 7, která tvořena řadou o třech prutech, potřebujeme – jak je vidět z obrázku – řadu prutů také zkrátit, jedná se tedy o variantu „upravit podle konců úseků“.

AbRcAdjustBars PREDPO

Pokud se vybere pro změnu umístění pouze samostatný prut a nikoliv řadu a současně prut, podle kterého se posunuje, je přímým prutem bez háků, bez máte možnost zadat vzdálenost od konce prutu:

AbRcAdjustBars signleBar

Pokud se vybere pro změnu umístění pouze samostatný prut a současně prut, podle kterého se posunuje, je přímým prutem s háky, bez máte možnost zadat umístění prutu v háku:

AbRcAdjustBars signleBar2 

Pokud se upravuje řada prutů, není možné touto funkcí změnit typ řady, tj. není možné, aby tato funkce např. předělala přímou řadu na řadu po oblouku nebo po křivce.

Podívejte se v tomto videu na nejběžnější úpravu přímé řady prutů na uzavřený třmínek: