Powered by Smartsupp

Ve výkresu mi přestalo fungovat vkládání výztuže a možnost vybrat 2D řezu. Co s tím?

Je několik funkcí CADKON+ RC, které po jejich spuštění vybízejí k výběru 2D řezu. Jedná se například o funkce „2D řez“, „Zadání tvaru prutu“, „Kladení prutů“ atd.

Existují ovšem dva případy, kdy se po spuštění funkce výběr 2D řezu nenabízí a místo toho se zobrazí se nějaký dialog podle příslušné funkce:

A) 2D řez neexistuje

Pokud k danému prvku dosud 2D řez nebyl vložen, lze pokračovat prací na 3D řezech.
Jak se to provádí uvidíte ve videozáznamu webináře CADKON+ RC: Zadání tvaru a kladení prutů na 3D řezech


B) Není nastaven půdorysný pohled

Druhou příčinou toho, že se nenabízí výběr 2D řezu je to, že není nastaven půdorysný pohled.
Ve výkresu zadejte příkaz PŮDORYS nebo nastavte pohled pomocí funkce "Nastavení 3D pohledu na prvek" a nastavte půdorys.
Další informace najdete v článku „Funkce a akcelerátory pro změnu pohledu v CADKON+ RC“.