Powered by Smartsupp

Nezbytnou součástí výkresu výztuže v CADKON+ RC je 3D model prvku s výztuží a často bývá užitečné se podívat, jak vlastně výztuž skutečně vypadá ve 3D.

Pro změnu směru pohledu na výkres můžeme provést zmáčknutím klávesy SHIFT a pravého tlačítka myši a pak změnit směr pohledu nebo lze použít tlačítka v levém horním rohu obrazovky.

akcelerator

 

Akcelerátory pro změnu pohledu

Ještě rychlejší je možnost změnit směr pohledu pomocí akcelerátorů – neboli zmáčknutím kombinace dvou kláves –, které jsou přiřazeny těmto předvoleným směrům pohledu. Tyto akcelerátory jsou:

SHIFT+F1 … pohled JZ Iso
SHIFT+F2 … pohled JV Iso
SHIFT+F3 … pohled SV Iso
SHIFT+F4 … pohled SZ Iso
SHIFT+F5 … pohled Přední
SHIFT+F6 … pohled Pravý
SHIFT+F7 … pohled Zadní
SHIFT+F8 … pohled Levý
SHIFT+F9 … pohled Horní

Pokud byste si chtěli případně akcelerátor změnit nebo přidat, můžete provést zadáním příkazu _CUSTOMIZE. Na kartě Klávesnice pak najdete všechny definované akcelerátory v poli definované klávesy. Definici příkazu pak můžete vidět a upravit po výběru zkratky v poli Příkaz.

klavesnice

 

Funkce Nastavení pohledu na prvek

Jednou z novinek verze 2024 je funkce Nastavení pohledu na prvek. Příkaz najdete na panelu Pomůcky.

Nastavení pohledu na prvek

 

Tato funkce je něco jako Správce pohledů a slouží pro Ovládání viditelnost 3D řezů a také pro nastavení pohledu kolmo na vybraný 3D řez. Nelze tedy nastavit pohled libovolně, ale pouze kolmo na existující 3D řezy.

Po spuštění se objeví dialog, ve kterém na kartě „Nastavit pohled…“ vyberte 3D řez buď kliknutím do obrázku 3d prvku nebo je vyberte v seznamu 3D řezů.

Nastavení pohledu kolmo na vybraný 3D řez

 

Po zmáčknutí tlačítka OK se nastaví pohled kolmo na vybraný 3D řez.