Powered by Smartsupp

Z určitých důvodů – například kvůli samostatnému výkazu horní a spodní výztuže stropních desek – bývá výhodné mít výztuž v několika hladinách. V tomto článku si vysvětlíme, jak dodatečně změnit hladinu, barvu či jiné „CADové“ vlastnosti již vložené výztuže.

Klíčovým prvkem v CADKONu+ RC je 3D model vyztužovaného prvku, přičemž vkládání výztuže se provádí ve 2D řezech konstrukce. Tyto 2D řezy jsou navzájem provázány a tím vzniká prostorový model výztuže.

Z výše uvedeného vyplývá, že konkrétní výztuž, např. řada prutů, bývá zobrazena jednak v modelu a jednak v jednom nebo více 2D řezech. Pokud bychom použili pro změnu vlastností standardní CADový příkaz VLASTNOSTI, změní se tyto vlastnosti pouze u výztuže v konkrétním 2D řezu, ale nikoliv ve všech 2D řezech a 3D modelu.

Pro změnu vlastností je tedy třeba použít funkci RC Vlastnosti, kterou spustíte nejrychleji poklepáním na editovaný objekt nebo – v případě, že chceme modifikovat více objektů – pomocí místní nabídky.

20240325 ContextMenu

V dialogu jsou „CADové“ vlastnosti na kartě „Kreslení“. Po nastavení příslušné vlastnosti máme na výběr, zda změnu chceme aplikovat na všechny pruty vybraných položek – v tom případě zvolte „Změnit vybrané položky“ – nebo pokud se má změna projevit pouze u vybraných objektů, zmáčkněte tlačítko „Změnit vybrané pruty“.

20240325 Dialog

Podívejte se na krátké video, které ukazuje výše popsaný postup.