Powered by Smartsupp

CADKON+ RC nabízí celou řadu možností, jak změnit tvar výztuže. V tomto článku si uděláme přehled o nejpoužívanějších funkcích a jejich možnostech.

 Rovina prutu

Na začátku je třeba ujasnit si termín „rovina prutu“, který budeme v článku používat. Rovina je prutu je taková rovina prutu, ve které je vidět jeho tvar. Řada prutů je nejčastěji kolmá na rovinu prutu a v akruální verzi řada prutů nemůže byt definována v rovině prutu. Na obrázku níže vidět ukázka roviny prutu a kolmé roviny.

TVAR1

Editace tvaru pomocí uzlů

V rovině prutu se po kliknutí na prut objeví uzlové body definující tvar prutu a pomocí kterých tvar můžeme měnit. Pomocí přepínače - ikonky „uzly prutu“ - můžeme nastavit, zda se mají uzly uprostřed segmentů prutu zobrazovat přímo na prutu nebo odsazeny o krytí, které bylo použito při definici tvaru prutu.

TVAR2

Uzly uprostřed segmentů nemění úhel segmentu na rozdíl od uzlů v rozích. Editace tvaru pomocí uzlů mění právě vybraný prut / řadů prutů, tzn. že pokud je ve výkres více samostatných objektů editované položky, vznikne nová položka.

Příkaz PROTÁHNI (_STRETCH)

Pomocí příkazu PROTÁHNI lze změnit tvar - délku prutu - v pohledu kolmo na rovinu prutu. Pokud se jedná o řadu, je třeba vybrat křížením prostřední prut řady – pro jistý a snadný výběr vybírejte více prutů.

TVAR3

Podobně jako v předchozím příkladě může vzniknout nová položka, pokud je tento prut vložen na více místech.

Editace délky úseku prutu / Editace délky úseku položky

Tyto funkce umožňují změnit délky úseků pouze v rovině prutu. Funkce se tím, zda se změní pouze vybraný prut nebo všechny pruty dané položky:

Funkce Délka úseku prutů – modifikuje pouze vybraný prut
Funkce Délka úseku položky – modifikuje všechny pruty dané položky

Tyto funkce vyžadují vybrat „pevný bod“, vzhledem k němž se poměrově mění délka editovaného úseku. V případě, že vyberete bod v polovině úseku, délka úseku se změní na obě strany rovnoměrně. V případě, že chcete vybrat krajní bod úseku, není třeba se chytat přesně konce úseku, stačí zadat nějaký bod za koncem úseku.

TVAR4

Editace délky úseku prutu na rozkreslení

Tato funkce pracuje podobně jako výše uvedené funkce, ale s tím rozdílem, že se pro editaci vybírá rozkreslení (výtah) prutu.

TVAR5 

Tato funkce modifikuje všechny pruty dané položky.

CADKON+ RC má k dispozici i další nástroje pro modifikaci tvar prutu – podívejte se na ně v záznamu webináře k tomuto tématu.

Robert Krňávek – Product Technical Specialist