Automatizace kabelových okruhů a tras včetně rozvaděčů s výpisem materiálu (CADKON+ MEP)


Rozmístění zásuvek, vypínačů a svítidel

Z rozsáhlé databáze připravených značek (1.500+) ve výkresu jednoduše rozmístíme rozvaděče, zásuvky, vypínače, svítidla a další zařízení. K dispozici jsou připravené nástroje, kterými doplníme označení koncových prvků a provedeme automatické popsání označení ve výkresu. Samozřejmostí jsou také možnosti změnit proudové hodnoty, fáze, použití jističe, chrániče a mnoho dalšího.

Rozsáhlá databáze připravených značek pro silnoproud.

Kabely a okruhy

V prvním kroku schematicky načrtneme kabelové rozvody a program následně doplní jednotlivé okruhy, typy a dimenze kabelů, včetně sdružených tras. Velkou výhodou je také snadné dohledání chyb, jejich opravy a celková přehlednost kabelových rozvodů ve složitějších projektech.


Kabelové žlaby a rošty

U sdružených kabeláží program dle obsazenosti automaticky navrhne optimální žlab, ohlídá maximální obsazenost žlabu a spočítám hmotnost použitých kabelů v kilogramech na běžný metr.


Změny ve stávajících rozvodech

Silnou stránkou programu je možnost provádět dodatečné změny, jako je např. přidání nové zásuvky, kabelů, fází atd. Automaticky proběhne aktualizace celého projektu i s počty kabelů, popisů značek nebo typů a dimenzí.

Příklad doplnění nové zásuvky a automatické aktualizace okruhů a kabelů.

Rozvaděče

Z půdorysných rozvodů umí program automaticky vytvořit v jednom kroku příslušná schémata jednopólových rozvaděčů včetně automatického očíslování a popisem proudových hodnot. Rozvaděče se vykreslí také do jednotlivých záložek rozvržení (výkresové prostory) a následně lze provést hromadný tisk všech listů rozvaděče např. do PDF formátu.


Hromosvody a uzemnění

K dispozici máme rozsáhlou databázi značek pro hromosvody a uzemnění, včetně přednastavených typů a dimenzí kabelů.

Vykreslení hromosvodů a uzemnění.

Legendy značek a kabelů

Pro snadnou přehlednost např. při realizaci projektu je potřeba vytvořit legendy použitých značek, kabelů, případně značení okruhů, výškových zón kabelů. Pro tyto potřeby obsahuje CADKON+ MEP celou řadu nástrojů a připravených schémat legend.

Příklad vložení různých legend značek a systému značení.

Výkazy použitého materiálu

Vše, co jsme ve výkrese zpracovali, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých koncových prvků, rozvaděčů nebo kabeláží včetně kabelové listiny.

Výpis použitých kabelů do programu MS Excel.

autor: Marek Mašek, GRAITEC​