CADKON+ 2023 je zde!30. květen 2022, Praha -  mezinárodní softwarový vývojář CAD produktů, společnost GRAITEC s.r.o. s potěšením oznamuje uvedení nové verze programů s označením CADKON+ 2023. Tisíce spokojených projektantů využívají programy CADKON pro zpracování projektové dokumentace architektury, stavebních konstrukcí, železobetonových konstrukcí a profesí TZB. CADKON+ 2023 to je jednoduchost, rychlost a spolehlivost!Představujeme výběr hlavních novinek verze 2023


 
  • Společné pro všechny profese – CADKON+ (Architecture, MEP, RC)

Hlavní společné novinky nového CADKON+ 2023 jsou dynamické tabulky, které se dají formátovat podobně jako tabulky v aplikaci Excel a Multiodkazy, které lze snadno editovat přes uzlové body, přidávat jim odkazy, zarovnávat je nebo je sdružovat pod jeden odkaz.
Vylepšili jsme také správu hladin, kde můžete jednoduše slučovat hladiny do jedné nebo můžete snadno odstranit přepisy hladin výřezů. Karty rozvržení můžete Drag and Drop přetahovat na jiné místo, můžete jednoduše přidat další rozvržení, či novým příkazem exportovat obsah rozvržení do nového výkresu. Zcela nový příkaz DWGPROPS umožňuje zadat uživatelská data k výkresu (např. název projektu, autor, komentáře atd.) a tyto data pak můžete provázat v rámci atributů (např. do rohového razítka).


Všechny uživatele jistě potěší možnost exportovat nastavení a obsah knihoven a ty pak importovat na jiném PC. 
  • Stavební konstrukce – CADKON+ Achitecture

Projektanty stavebních konstrukcí využívající CADKON+ Architecture jistě potěší dlouho dotazovaná funkcionalita na vytváření vícevrstvých konstrukcí všeho druhu. Můžete tak nyní vytvářet např. sendvičové stěny v půdorysném zobrazení čí řezy střech, podlah, stropů, komunikací apod.

 

Nově také otvory s dveřmi a oknem dokáží ořezávat konstrukce, do kterých jsou vykreslovány, včetně například sendvičových stěn.

 

Na základě častých podnětů od uživatelů, jsme implementovali možnost položkování a vykazování ocelových konstrukcí.


Dynamické tabulky s možnostmi práce s tabulkou jako jednou celistvou entitou jsou nyní implementovány do všech tabulek, které jsou v nabídce CADKON+ Architecture.


Nejen pro slovenské uživatele jsme dopracovali vkládání parcel typu E slovenského katastru nemovitostí.
  • Technické zařízení budov – CADKON+ MEP

Pro projektanty TZB se velké množství vylepšení týká vykreslení nivelet a staničení v řezech kanalizace, zcela nové podpory přenosu stavebních konstrukcí pro výpočet tepelných ztrát a výkonů, podporu návrhu a vykreslení postranních a bočních VZT vyústek nebo výpočtu obsazenosti a hmotnosti kabelových elektro žlabů.


Mezi další novinky patří přesnější výpočet tlakových ztrát vody a cirkulace, efektivnější práce s automatickými popisy prvků, potrubí a kabelů, vylepšení práce s okruhy, rozvaděči a v neposlední řadě aktualizace a rozšíření databází značek a výrobců.
  • Železobetonové konstrukce – CADKON+ RC

CADKON+ RC přináší pro vyztužování svařovanými sítěmi nové funkce pro optimalizaci stříhání sítí se schématy stříhání a výkazem celých sítí.Oblast vyztužování vázanou výztuží nyní přináší novou funkci Kladení po částech stejných prutů, která umožňuje vyztužit šikmé části konstrukce skupinami stejných prutů místo položky proměnné délky.Dále byly vylepšeny stávající funkce pro kopírování výztuže (Kopie z řezu do řezu a Zkopírovat 3D+2D), které doplněny o možnost kopírovat vyztužený prvek přes schránku do jiného výkresu.


Stávající možnost kreslení ocelových profilů ve 2D byla rozšířena o funkce pro položkování a vykazování prvků ocelové konstrukce.


Pro větší podporu vytváření výkresů tvaru byly v CADKONu+ RC rozšířeny nástroje pro délkové kótování.Veškerou dokumentaci, výuková videa, vypsaná školení a webináře, aktuální verzi ke stažení najdete v sekci MŮJ CADKON+, která je dostupná po Vaší registraci na těchto stránkách.
Všem zákazníkům s trvalou licenci CADKONu+ a s aktivním CADKON Active (Maintenance) bude 2.6.2022 rozeslán email s podrobnými informacemi o stažení a aktivaci nové licence. 


V případě zájmu o vyzkoušení CADKON+ 2023 si zkušební verzi můžete stáhnout pomocí tlačítka níže. 

Sledujte nás