Je základním výrobním nástrojem běžné projekční kanceláře, který řeší výkresovou projektovou dokumentaci stavebních konstrukcí. Jeho hlavní výhody jsou otevřenost, jednoduchost a díky vazbě na ČSN a na výrobce stavebních prvků, plně využívá návyků projekční praxe.

Stabilita a rychlost má své jméno... CADKON+ 2021
Zjistěte na jaké novinky se můžete těšit v představení nové verze 2021.
 • samostatný produkt pro tvorbu výkresové dokumentace ve stavebnictví
 • určen pro širokou klientelu stavebních projektantů
 • pokrývá všechny fáze projektové dokumentace
 • respektování ČSN a projekčních zvyklostí
 • jednoduchý postup návrhu a kreslení
 • široká kompatibilita a nezávislost vytvořených DWG výkresů
 • snadné změny v již zpracovaném projektu
 • výkazy stavebních prvků a použitého materiálu do tabulek
 • knihovny výrobců aktuálních pro náš trh
 • vlastní CAD jádro kompatibilní s AutoCAD®em

Je to plnohodnotný CAD nástroj

Všechny výkonné funkce pro kreslení, které znáte z běžných CAD programů, včetně plné podpory poslední verze DWG formátu. Prostředí CADKON+ BASIC. Standardní CAD nástroj CADKON+ Architecture ...

Výkresy dle firemních standardů

CADKON+ umožňuje nastavení prostředí výkresů vzhledem k existujícím firemním standardům. Jedná se hlavně o systém hladin a s tím spojené nastavení typů a tloušťek čar, dále měřítko výkresu, jednotky, ...

Stavební konstrukce rychle a přesně

CADKON+ nabízí ucelené skupiny příkazů pro kreslení stavebních konstrukcí umožňující jednoduše zadáním parametrů vykreslit danou konstrukci do výkresu ...

Z půdorysů vytvořte řezy a pohledy

Pro kreslení svislých řezů a pohledů CADKON+ nabízí nástroje, pomocí nichž lze efektivněji řezy a pohledy vytvářet a tak využít již zadaných informací ...

Nechte vytvořit tabulky a legendy

Vykreslené stavební prvky lze opoložkovat a následně vygenerovat tabulku včetně kusovníku a pohledových schémat. Vytvoření legendy místností nebo legendy skladeb podlah v závislosti na místnostech je ...

Buďte kompatibilní

CADKONem+ lze snadno kromě nových projektů, také převzít a upravovat projekty zpracované původně v jiném CAD prostředí. Toho je docíleno díky nezávislosti a otevřenosti celého systému. Vykresle ...

Využívejte obsáhlé knihovny

K produktivitě a urychlení kreslení přispívá dostupnost knihoven výrobců i obecných prvků. Možnost ukládání vytvářených konstrukcí pro další použití a jejich vzájemné sdílení. Příklad nabídky p ...

Dokončete výkres se vším všudy

CADKON+ nabízí celou řadu užitečných funkcí pro snazší dotvoření stavebního výkresu. Patří sem kótování, textové popisy a odkazy, legendy materiálů a použitých čar na vedení, potrubí, hranice a pod., ...

Porovnání základních možností programů
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE a CADKON+ MEP.

CADKON+ BASIC
 • kompatibilita DWG výkresů
 • základní CAD nástroje
 • prohlížení a tisk
 • podpora firemních standardů
 • prováděcí dokumentace dle ČSN
 • ucelené kreslení stavebních konstr.
 • kreslení slepých stavebních konstr.
 • řezy a pohledy z půdorysů
 • knihovna prvků a značek
 • knihovna výrobců
 • knihovna ocelových profilů
 • knihovna dopravního značení
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizace
 • otopné soustavy
 • obecné potrubní rzvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy místností a legendy
 • výkazy stavebních prvků do tabulek
 • sada nástrojů na dokončení výkresu
Cena od 13 700 Kč
(ceny uvedené bez DPH)
CADKON+ ARCHITECTURE
 • kompatibilita DWG výkresů
 • základní CAD nástroje
 • prohlížení a tisk
 • podpora firemních standardů
 • prováděcí dokumentace dle ČSN
 • ucelené kreslení stavebních konstr.
 • kreslení slepých stavebních konstr.
 • řezy a pohledy z půdorysů
 • knihovna vybavení a konstr. prvků
 • knihovny výrobců stavebních prvků
 • knihovna ocelových profilů
 • knihovna dopravního značení
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizace
 • otopné soustavy
 • obecné potrubní rzvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy místností a legendy
 • výkazy stavebních prvků do tabulek
 • sada nástrojů na dokončení výkresu
CADKON+ MEP
 • kompatibilita DWG výkresů
 • základní CAD nástroje
 • prohlížení a tisk
 • podpora firemních standardů
 • prováděcí dokumentace dle ČSN
 • ucelené kreslení stavebních konstr.
 • kreslení slepých stavebních konstr.
 • řezy a pohledy z půdorysů
 • knihovna značek TZB
 • knihovna výrobců TZB
 • knihovna ocelových profilů
 • knihovna dopravního značení
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizace
 • otopné soustavy
 • obecné potrubní rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy místností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada nástrojů na dokončení výkresu
    
Výše uvedené produkty jsou schopny plně využívat CADKON+ DMS (Document Managemet System)
CADKON+ DMS
 • Centralizace a zabezpečení dat
 • Data na vlastním severu nebo v cloudu
 • Řízení přístupu jednotlivých uživatelů
 • Integrace ve Windows otevřít/uložit dialozích
 • Řízení přístupu jednotlivých uživatelů
 • Konfigurovatelnost podle potřeb zákazníků
 • Komunikujte s partnery
 • Přednastavená či vlastní adresářová struktura
 • Životní cyklus dokumentů
 • Revize dokumentů s automatickou zálohou
 • Propisování projektových dat do dokumentů
 • Dokumentové typy
 • Adresářové typy
 • Vytváření šablon z vlastních dokumentů
 • Definovatelné pohledy
 • Automatické pojmenování dle vlastních kritérií
Cena CADKON+ DMS 19 900 Kč
Cena 11 900 Kč (pro majitele CADKON Active)
(ceny uvedené bez DPH)

Zobrazit akční nabídku