Praktický a výkonný nástroj na zpracování projektové dokumentace ZDRAVOTECHNIKY, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY a ELEKTROINSTALACÍ. Jednoduchý a intuitivní software pro TZB. Spolehlivý CAD program na kreslení výkresů a rychlé projektování. Hlavními přínosy je jednoduchost 2D zpracování, výpočty a rozsáhlá databáze značek i výrobců.

Stabilita a rychlost má své jméno... CADKON+ 2021
Zjistěte na jaké novinky se můžete těšit v představení nové verze 2021.
 • samostatný CAD software pro tvorbu výkresové dokumentace
 • CAD program určen pro širokou klientelu TZB projektantů
 • software pro TZB, který pokrývá všechny fáze projektové dokumentace
 • respektování ČSN a projekčních zvyklostí
 • CAD software, ve kterém máte jednoduchý postup návrhu včetně výpočtů
 • kompatibilita a nezávislost vytvořených DWG výkresů
 • snadné změny v již zpracovaném projektu
 • CAD program pro TZB, kde máte výkazy použitého materiálu
 • software pro TZB, kde máte rozsáhlé knihovny značek a výrobců
 • TZB software s vlastním CAD jádrem kompatibilním s AutoCAD®em

Plnohodnotný CAD nástroj

Všechny výkonné funkce pro kreslení, editace a prohlížení, které znáte z běžných CAD programů, včetně plné kompatibility s DWG® formátem. Uživatelům nabízí vlastní jednoduché, přirozené a ekonomické ...

Kanalizace snadno a rychle

Snadné vykreslení půdorysných rozvodů, podélných řezů a řezů v podlažích včetně výpočtu. Samozřejmostí je podpora dodatečných změn, popisů, automatického číslování atd. Návrh rozvodů kanalizace ...

Potrubí ZTI včetně výpočtů

Půdorysné rozvody a axonometrie vody a cirkulace včetně výpočtu a hydraulického posouzení. Automatizované číslování stoupaček, popisů dimenzí a mnoho dalšího. Automatizované vykreslení více pot ...

Dimenzování otopných soustav

Rozmístění otopných těles, jednoduché vykreslení přívodního a zpětného potrubí, automatické vytvoření schémat celé otopné soustavy, podlahové topení atd. To vše s návazností na výpočty (tepelné ztráty ...

Projekty VZT včetně výpočtu

Vykreslení potrubních rozvodů, včetně návrhu dimenzí potrubí a výpočtu tlakových ztrát, automatizace popisů, pozicových čísel a výkazu použitého materiálu. Výpočet dimenzí potrubí na základě ry ...

Podpora projektů chlazení

Rozsáhlá databáze značek a symbolů pro obor chlazení, včetně podpory potrubních rozvodů a výkazu použitého materiálu. Vytvořená legenda značek z projektu chlazení. Databáze značek a symbolů ...

Strojovny a výměníkové stanice

Rozsáhlá podpora pro vytváření projektů strojoven, výměníkových stanic atd., včetně výkazu použitého materiálu. Výkres strojovny s podrobným zobrazením potrubí a armatur. Potrubní rozvody: po ...

Elektro rozvody včetně výkazu

Vykreslení jednotlivých a sdružených kabeláží včetně popisů ve výkrese, automatické vytvoření rozvaděčů a výkazu použitého materiálu. Použití jednotlivých kabelů a sdružených tras. Jednotlivé ...

Projekty EPS, EZS, CCTV, ACS atd.

Rozsáhlá databáze značek pro projekty zabezpečení budov, včetně vykreslení kabeláží, automatického číslování a výkazu použitého materiálu. Ukázka databáze značek pro elektronické zabezpečení bu ...

Snadné výkazy použitého materiálu

Všechny prvky vložené CADKONem+ MEP, včetně potrubí, kabeláží atd. lze jednoduše vykázat pro cenovou nabídku nebo podrobnou specifikaci celého projekt ...

Kreslení stavebních slepých výkresů

Snadná a rychlá příprava slepých stavebních podkladů pro potřeby profesí MEP. Jedná se především o vykreslení stavebních konstrukcí nebo podložení nas ...

Rozsáhlá databáze značek a výrobců

V rámci CADKONu+ MEP máte k dispozici velmi rozsáhlou databázi značek a výrobců dle platných norem a projekčních zvyklostí. Ukázka části databá ...

Porovnání základních možností programů
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE a CADKON+ MEP.

CADKON+ BASIC
 • kompatibilita DWG výkresů
 • základní CAD nástroje
 • prohlížení a tisk
 • podpora firemních standardů
 • prováděcí dokumentace dle ČSN
 • ucelené kreslení stavebních konstr.
 • kreslení slepých stavebních konstr.
 • řezy a pohledy z půdorysů
 • knihovna prvků a značek
 • knihovna výrobců
 • knihovna ocelových profilů
 • knihovna dopravního značení
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizace
 • otopné soustavy
 • obecné potrubní rzvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy místností a legendy
 • výkazy stavebních prvků do tabulek
 • sada nástrojů na dokončení výkresu
Cena od 13 700 Kč
(ceny uvedené bez DPH)
CADKON+ ARCHITECTURE
 • kompatibilita DWG výkresů
 • základní CAD nástroje
 • prohlížení a tisk
 • podpora firemních standardů
 • prováděcí dokumentace dle ČSN
 • ucelené kreslení stavebních konstr.
 • kreslení slepých stavebních konstr.
 • řezy a pohledy z půdorysů
 • knihovna vybavení a konstr. prvků
 • knihovny výrobců stavebních prvků
 • knihovna ocelových profilů
 • knihovna dopravního značení
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizace
 • otopné soustavy
 • obecné potrubní rzvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy místností a legendy
 • výkazy stavebních prvků do tabulek
 • sada nástrojů na dokončení výkresu
CADKON+ MEP
 • kompatibilita DWG výkresů
 • základní CAD nástroje
 • prohlížení a tisk
 • podpora firemních standardů
 • prováděcí dokumentace dle ČSN
 • ucelené kreslení stavebních konstr.
 • kreslení slepých stavebních konstr.
 • řezy a pohledy z půdorysů
 • knihovna značek TZB
 • knihovna výrobců TZB
 • knihovna ocelových profilů
 • knihovna dopravního značení
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizace
 • otopné soustavy
 • obecné potrubní rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy místností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada nástrojů na dokončení výkresu
    
Výše uvedené produkty jsou schopny plně využívat CADKON+ DMS (Document Managemet System)
CADKON+ DMS
 • Centralizace a zabezpečení dat
 • Data na vlastním severu nebo v cloudu
 • Řízení přístupu jednotlivých uživatelů
 • Integrace ve Windows otevřít/uložit dialozích
 • Řízení přístupu jednotlivých uživatelů
 • Konfigurovatelnost podle potřeb zákazníků
 • Komunikujte s partnery
 • Přednastavená či vlastní adresářová struktura
 • Životní cyklus dokumentů
 • Revize dokumentů s automatickou zálohou
 • Propisování projektových dat do dokumentů
 • Dokumentové typy
 • Adresářové typy
 • Vytváření šablon z vlastních dokumentů
 • Definovatelné pohledy
 • Automatické pojmenování dle vlastních kritérií
Cena CADKON+ DMS 19 900 Kč
Cena 11 900 Kč (pro majitele CADKON Active)
(ceny uvedené bez DPH)

Zobrazit akční nabídku