Praktický a výkonný nástroj na zpracování projektové dokumentace ZDRAVOTECHNIKY, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY a ELEKTROINSTALACÍ. Jednoduchý a intuitivní software pro TZB. Spolehlivý CAD program na kreslení výkresů a rychlé projektování. Hlavními přínosy je jednoduchost 2D zpracování, výpočty a rozsáhlá databáze značek i výrobců.

Stabilita a rychlost má své jméno... CADKON+ 2023
Zjistěte kolik výhod tato verze přináší.
 • samostatný CAD software pro tvorbu výkresové dokumentace
 • CAD program určen pro širokou klientelu TZB projektantů
 • software pro TZB, který pokrývá všechny fáze projektové dokumentace
 • respektování ČSN a projekčních zvyklostí
 • CAD software, ve kterém máte jednoduchý postup návrhu včetně výpočtů
 • kompatibilita a nezávislost vytvořených DWG výkresů
 • snadné změny v již zpracovaném projektu
 • CAD program pro TZB, kde máte výkazy použitého materiálu
 • software pro TZB, kde máte rozsáhlé knihovny značek a výrobců
 • TZB software s vlastním CAD jádrem kompatibilním s AutoCAD®em

Plnohodnotný CAD nástroj

Všechny výkonné funkce pro kreslení, editace a prohlížení, které znáte z běžných CAD programů, včetně plné kompatibility s DWG® formátem. Uživatelům nabízí vlastní jednoduché, přirozené a ekonomické ...

Kanalizace snadno a rychle

Snadné vykreslení půdorysných rozvodů, podélných řezů a řezů v podlažích včetně výpočtu. Samozřejmostí je podpora dodatečných změn, popisů, automatického číslování atd. Návrh rozvodů kanalizace ...

Potrubí ZTI včetně výpočtů

Půdorysné rozvody a axonometrie vody a cirkulace včetně výpočtu a hydraulického posouzení. Automatizované číslování stoupaček, popisů dimenzí a mnoho dalšího. Automatizované vykreslení více pot ...

Otopné soustavy včetně výpočtu

Rozmístění otopných těles, jednoduché vykreslení přívodního a zpětného potrubí, automatické vytvoření schémat celé otopné soustavy, podlahové topení atd. To vše s návazností na výpočty (tepelné ztráty ...

Vzduchotechnika včetně výpočtů

Vykreslení potrubních rozvodů, včetně návrhu dimenzí potrubí a výpočtu tlakových ztrát, automatizace popisů, pozicových čísel a výkazu použitého materiálu. Výpočet dimenzí potrubí na základě ry ...

Podpora projektů chlazení

Rozsáhlá databáze značek a symbolů pro obor chlazení, včetně podpory potrubních rozvodů a výkazu použitého materiálu. Vytvořená legenda značek z projektu chlazení. Databáze značek a symbolů ...

Strojovny a výměníkové stanice

Rozsáhlá podpora pro vytváření projektů strojoven, výměníkových stanic atd., včetně výkazu použitého materiálu. Výkres strojovny s podrobným zobrazením potrubí a armatur. Potrubní rozvody: po ...

Projekty silnoproudu

Vykreslení jednotlivých a sdružených kabeláží včetně popisů ve výkrese, automatické vytvoření rozvaděčů a výkazu použitého materiálu. Rozsáhlá databáze připravených značek pro silnoproud. Roz ...

Projekty slaboproudu

Rozsáhlá databáze značek pro projekty zabezpečení budov, včetně vykreslení kabeláží, automatického číslování a výkazu použitého materiálu. Rozsáhlá databáze značek pro slaboproud. Rozmístění ...

Snadné výkazy použitého materiálu

Všechny prvky vložené CADKONem+ MEP, včetně potrubí, kabeláží atd. lze jednoduše vykázat pro cenovou nabídku nebo podrobnou specifikaci celého projekt ...

Příprava stavebních slepých výkresů

Snadná a rychlá příprava slepých stavebních podkladů pro potřeby profesí TZB. Jedná se především o vykreslení stavebních konstrukcí nebo podložení nas ...

Rozsáhlá databáze značek a výrobců

V rámci CADKONu+ MEP máte k dispozici velmi rozsáhlou databázi značek a výrobců dle platných norem a projekčních zvyklostí. Databáze lze jednoduše upr ...

Dokončete projekt

CADKON+ nabízí celou řadu užitečných funkcí pro snazší dotvoření projektů TZB. Patří sem práce s katastrálními mapami, kótování, textové popisy a odkazy, vytyčovací body, razítka a rámečky výkresů a m ...

Porovnání základních možností programů
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC
 • kompatibilita DWG výkresů
 • základní CAD nástroje
 • prohlížení a tisk
 • podpora firemních standardů
 • prováděcí dokumentace dle ČSN
 • ucelené kreslení stavebních konstr.
 • kreslení slepých stavebních konstr.
 • řezy a pohledy z půdorysů
 • knihovna prvků a značek
 • knihovna výrobců
 • knihovna ocelových profilů
 • knihovna dopravního značení
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizace
 • otopné soustavy
 • obecné potrubní rzvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy místností a legendy
 • výkazy stavebních prvků do tabulek
 • sada nástrojů na dokončení výkresu
 • vyztužování vázanou výztuží
 • vyztužování svařovanými sítěmi (podmíněno licencí Ultimate)
 • vyztužování monolitických konstrukcí
 • vyztužování prefabrikovaných konstrukcí
 • 3D model výztuže zajišťuje jednoznačnost a správnost informací ve výkresu
 • vždy aktuální automatické popisy a výkazy výztuže
 • jednoduchá aktualizace dokumentace při změnách ve výztuži
 • automatické vyztužování stěn a sloupů
 • libovolné tvary výztuže, položky proměnné délky a v běžných metrech
Cena od 13 700 Kč (bez DPH)
CADKON+ ARCHITECTURE
 • kompatibilita DWG výkresů
 • základní CAD nástroje
 • prohlížení a tisk
 • podpora firemních standardů
 • prováděcí dokumentace dle ČSN
 • ucelené kreslení stavebních konstr.
 • kreslení slepých stavebních konstr.
 • řezy a pohledy z půdorysů
 • knihovna vybavení a konstr. prvků
 • knihovny výrobců stavebních prvků
 • knihovna ocelových profilů
 • knihovna dopravního značení
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizace
 • otopné soustavy
 • obecné potrubní rzvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy místností a legendy
 • výkazy stavebních prvků do tabulek
 • sada nástrojů na dokončení výkresu
 • vyztužování vázanou výztuží
 • vyztužování svařovanými sítěmi (podmíněno licencí Ultimate)
 • vyztužování monolitických konstrukcí
 • vyztužování prefabrikovaných konstrukcí
 • 3D model výztuže zajišťuje jednoznačnost a správnost informací ve výkresu
 • vždy aktuální automatické popisy a výkazy výztuže
 • jednoduchá aktualizace dokumentace při změnách ve výztuži
 • automatické vyztužování stěn a sloupů
 • libovolné tvary výztuže, položky proměnné délky a v běžných metrech
 • kompatibilita DWG výkresů
 • základní CAD nástroje
 • prohlížení a tisk
 • podpora firemních standardů
 • prováděcí dokumentace dle ČSN
 • ucelené kreslení stavebních konstr.
 • kreslení slepých stavebních konstr.
 • řezy a pohledy z půdorysů
 • knihovna značek TZB
 • knihovna výrobců TZB
 • knihovna ocelových profilů
 • knihovna dopravního značení
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizace
 • otopné soustavy
 • obecné potrubní rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy místností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada nástrojů na dokončení výkresu
 • vyztužování vázanou výztuží
 • vyztužování svařovanými sítěmi (podmíněno licencí Ultimate)
 • vyztužování monolitických konstrukcí
 • vyztužování prefabrikovaných konstrukcí
 • 3D model výztuže zajišťuje jednoznačnost a správnost informací ve výkresu
 • vždy aktuální automatické popisy a výkazy výztuže
 • jednoduchá aktualizace dokumentace při změnách ve výztuži
 • automatické vyztužování stěn a sloupů
 • libovolné tvary výztuže, položky proměnné délky a v běžných metrech
 • kompatibilita DWG výkresů
 • základní CAD nástroje
 • prohlížení a tisk
 • podpora firemních standardů
 • prováděcí dokumentace dle ČSN
 • ucelené kreslení stavebních konstr.
 • kreslení slepých stavebních konstr.
 • řezy a pohledy z půdorysů
 • knihovna značek TZB
 • knihovna výrobců TZB
 • knihovna ocelových profilů
 • knihovna dopravního značení
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizace
 • otopné soustavy
 • obecné potrubní rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy místností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada nástrojů na dokončení výkresu
 • vyztužování vázanou výztuží
 • vyztužování svařovanými sítěmi (podmíněno licencí Ultimate)
 • vyztužování monolitických konstrukcí
 • vyztužování prefabrikovaných konstrukcí
 • 3D model výztuže zajišťuje jednoznačnost a správnost informací ve výkresu
 • vždy aktuální automatické popisy a výkazy výztuže
 • jednoduchá aktualizace dokumentace při změnách ve výztuži
 • automatické vyztužování stěn a sloupů
 • libovolné tvary výztuže, položky proměnné délky a v běžných metrech