CADKON+ RC: Jak definovat vrstvy při vyztužování plošných konstrukcí


Při vyztužování plošných konstrukcí využijete některé funkce CADKON+ RC, které pracují s definováním vrstev pro umístění výztuže.

Funkce využívající vrstvy:

  • Kladení prutů do roviny (jen přímé pruty)
  • Radiální výztuž do kruhové oblasti
  • Tangenciální výztuž do kruhové oblasti
  • Tangenciální výztuž do kruhové výseče
  • Jednotlivá síť


Pro definici vrstvy je důležité správně zvolit Směr vzdálenosti a Krytí, a to na základě znalosti referenční roviny, od které se krytí dané vrstvy počítá. To je různé pro vrstvy, jejichž rovina je rovnoběžná s nějakou ortogonální rovinou (typicky např. vrstvy rovnoběžné s půdorysem pro desky nebo vrstvy rovnoběžné s nárysem pro stěny) a pro vrstvy, jejich rovina je obecně definována.

Definice vrstvy rovnoběžné s ortogonální rovinou

Uvažujme např. desku o tloušťce 200 mm. Na obrázku níže je řez touto deskou, kde je vidět, že v řezu jsou naznačeny konstrukce pod a nad deskou ve vzdálenosti 500 mm pod deskou a 700 mm nad deskou. V tomto příkladě předpokládáme, tyto hodnoty určují maximální rozměr vyztužovaného prvku, který tedy činí 1400 mm.

Tyto hodnoty jsou důležité pro správné zadání krytí. Pro vrstvy definované odspodu je potřeba v našem příkladě připočíst k požadovanému krytí 25 mm hodnotu 500 mm, pro vrstvy definované odshora je nutné připočíst 700 mm.

Definice vrstvy Nerovnoběžné s ortogonální rovinu

U vrstev obecně orientovaných je referenční rovina - od které se uvažuje krytí a směr vzdálenosti - dána skutečnou rovinou 3D řezu. Na obrázcích níže vidíte hodnoty zadané pro vrstvu (Dolní), jejíž krytí chceme mít 20 mm od spodní hrany schodišťové desky. Tloušťka desky je v tomto příkladě 147 mm a rovina řezu (ŘEZ 1-1) byla zadána na horní hraně schodišťové desky.

Pro více příkladů a další podrobnosti se podívejte na záznam webináře k tomuto tématu.


Robert Krňávek, GRAITEC s.r.o.