Podpora projektů chlazení

Rozsáhlá databáze značek a symbolů pro obor chlazení, včetně podpory potrubních rozvodů a výkazu použitého materiálu.

Já jsem popis obrázku

Vytvořená legenda značek z projektu chlazení.

Databáze značek a symbolů

V programu CADKON+ MEP je připravena rozsáhlá databáze schematických symbolů i podrobných zobrazení potrubních tvarovek a armatur, včetně sortimentu konkrétních výrobců.

VIDEO UKÁZKA

Vytváření potrubních rozvodů

Potrubní rozvody lze vykreslit schematicky (jednočarově) nebo v podrobném zobrazení včetně dimenzí, rádiusů atd. Samozřejmostí je možnost automatizovaně popisovat vložené armatury, dimenze potrubí, pozicová čísla a mnoho dalšího.

Já jsem popis obrázku

Ukázka podrobných rozvodů chlazení.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ukázka funkčního schéma zapojení chlazení.

Já jsem popis obrázku

Výkaz použitých armatur chlazení.

Výkaz použitého materiálu

Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých armatur, dimenzí potrubí atd.

VIDEO UKÁZKA