Dokončete projekt

CADKON+ nabízí celou řadu užitečných funkcí pro snazší dotvoření projektů TZB. Patří sem práce s katastrálními mapami, kótování, textové popisy a odkazy, vytyčovací body, razítka a rámečky výkresů a mnoho dalšího…

Já jsem popis obrázku

Vložení katastrální mapy do výkresu.

Katastr nemovitostí s nahlížením a venkovní inženýrské sítě

Podpora pro vkládání katastrálních map dle standardů VFK (ČÚZK) nebo ÚGKK SR. Zahrnuje vložení katastrální mapy, ortofoto mapy, definiční body parcel a budov, věcná břemena, souřadný systém S-JTSK pro koordinace s inženýrskými sítěmi a on-line náhled do katastru.

VIDEO UKÁZKA (ČÚZK)

VIDEO UKÁZKA (ÚGKK SR)

Podpora vytyčovacích bodů

Vytyčovací body lze do výkresu importovat na základě textového souboru, např. z totální stanice. Body lze dodatečně aktualizovat, vkládat další vlastní body a samozřejmě následně vykázat do souhrnné tabulky.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Načtení a vykreslení vytyčovacích bodů od geodeta.

Já jsem popis obrázku

Ukázka různých možností kótování, popisů a odkazů.

Kóty, popisy a textové odkazy

Do projektu můžete jednoduše doplnit přímé, šikmé nebo výškové kóty a odkazy (jednoduché i sdružené). K dispozici máte také celou řadu zajímavých funkcí, jako je např. zarovnání textů do jedné roviny, automatické číslování, převod na velká písmena, orámování textů a mnoho dalšího.

VIDEO UKÁZKA

Razítka a formáty výkresů

Vytvoření rámečku formátu výkresu dle vybrané oblasti ve výkresu, užití násobků formátu A4, včetně zobrazení  značek pro skládání výkresu a vložení razítka je součástí každého tištěného výkresu, a proto připravené nástroje opět tuto činnost jen urychlují.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Vložení libovolného skládaného formátu do výkresu.