Dokončete výkres se vším všudy

CADKON+ nabízí celou řadu užitečných funkce pro snazší dotvoření stavebního výkresu. Patří sem kótování, textové popisy a odkazy, legendy materiálů a použitých čar na vedení, potrubí, hranice a pod., vytyčovací body, razítka a rámečky výkresů a mnoho dalšího…


 

Já jsem popis obrázku

Vložení katastrální mapy do výkresu.

Katastr nemovitostí s nahlížením a venkovní inženýrské sítě

Podpora pro vkládání katastrálních map dle standardů VFK (ČÚZK) nebo ÚGKK SR. Zahrnuje vložení katastrální mapy, ortofoto mapy, definiční body parcel a budov, věcná břemena, souřadný systém S-JTSK pro koordinace s inženýrskými sítěmi a on-line náhled do katastru.

VIDEO UKÁZKA (ČÚZK)

VIDEO UKÁZKA (ÚGKK SR)

Já jsem popis obrázku

Nabídka kótovacích nástrojů.

Rychlé kótování

Jedná se o ucelený soubor nástrojů na kótování, který je připraven pro rychlé kótování stavebních výkresů  a obsahuje řadu důležitých funkcí, např. automatická kóta, šikmé kótování, vytvoření kóty otvoru s automatickým odečtením výšky otvoru a parapetu, rozdělení a spojení kót, zarovnání kót na stejnou úroveň, navázání na kótu, kótování oblouků, ...

VIDEO UKÁZKA

Legendy

Vytváření legend materiálů z použitých šrafovacích vzorů a izolací ve výkresu. Dále legendy použitých čar inženýrských sítí ve výkresech situací, jejichž kompletní knihovna je také součástí CADKONu+.

VIDEO UKÁZKA: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A LEGENDY

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Nabídka čar inženýrských sítí a vytvořené legendy.

Já jsem popis obrázku

Import map z katastru nemovitostí přímo do výkresu.

import map z katastru nemovitostí

Sháníte často zaměření situace od geodetů? Musíte stále složitě shánět podklady k zakreslení situace? S CADKON+ Architecture je vložení mapových podkladů v digitální vektorové podobě otázkou několika kliknutí.  Můžete zvolit, zda se má do výkresu vložit ortofotomapa nebo katastrální mapa, případně obě. Nastavte jednotky pro vložení, zvolte, jestli se má mapa vložit do souřadnic dle S-JTSK nebo vzhledem k počátku a jedním kliknutím vložt mapové podklady do výkresu. Vkládat do výkresu lze zvolený výřez mapy nebo celé katastrální území.

U každé parcely a každého pozemku vloženého do výkresu je možné si na jedno kliknutí zobrazit informace o pozemku přímo na stránkách katastru nemovitostí.

VIDEO UKÁZKA: IMPORT MAP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VIDEO UKÁZKA

Vyplnění ploch

Vytváření vlastních vzorů, využití nabídky vzorů podle aktualizované normy ČSN 01 3406 (úzká spolupráce s ČKAIT) nebo u nás používaných vzorů povrchů, to jsou možnosti vyplnění ploch šrafovacím vzorem.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ukázka nabídky šrafovacích vzorů střešních krytin.

Já jsem popis obrázku

Zadání parametrů nově vkládaného bodu.

Podpora vytyčovacích bodů

Vytyčovací body lze do výkresu importovat na základě textového souboru, např. z totální stanice. Body lze dodatečně aktualizovat, vkládat další vlastní body a samozřejmě následně vykázat do souhrnné tabulky.

VIDEO UKÁZKA

Razítka a formáty výkresů

Vytvoření rámečku formátu výkresu dle vybrané oblasti ve výkresu, užití násobků formátu A4, včetně zobrazení  značek pro skládání výkresu, využití dynamického bloku formátu a vložení připraveného razítka výkresu je součástí každého tištěného výkresu a proto připravené nástroje opět tuto činnost jen urychlují.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Příklad dynamické úpravy použitého formártu a razítka výkresu.

Já jsem popis obrázku

Připravená nabídka nástrojů pro rychlé vyvtáření textů, popisů a odkazů.

Popisy a textové odkazy

Řada konstrukcí je ve výkresu automaticky popsána. V nabídce jsou pro rychlé popisování libovolných prvků připraveny textové popisy rozdělené do skupin podle nastavení velikosti a stylu písma. Stačí tak pouze vybrat konkrétní typ popisu, např. sdružený odkaz střední velikosti, bez nutnosti provést nejprve nastavení popisu.

Vložené odstavcové texty je možné editovat přímo v místě textu (obsah se nenačítá do dialogu), máte tak přesný náhled na text a jeho formátování.

VIDEO UKÁZKA