Projekty slaboproudu

Rozsáhlá databáze značek pro projekty zabezpečení budov, včetně vykreslení kabeláží, automatického číslování a výkazu použitého materiálu.

Já jsem popis obrázku

Rozsáhlá databáze značek pro slaboproud.

Rozmístění prvků, racků, ústředen

Z rozsáhlé databáze připravených značek (600+) ve výkresu jednoduše rozmístíme ústředny, racky, čidla, kamery a další zařízení. K dispozici jsou připravené nástroje, kterými doplníme označení koncových prvků a provedeme automatické popsání označení ve výkresu.
Samozřejmostí jsou také možnosti změnit počty připojených kabelů, hw/sw adresy, označení a mnoho dalšího.

VIDEO UKÁZKA

Automatizace číslování prvků

Automatickou indexaci použitých koncových prvků můžeme použít pro jednoduché očíslování nebo složitější tvary složené např. z informací "rack/patch panel/okruh" a podobně.
Nespornou výhodou je také možnost dohledávat duplicity indexace nebo provádět aktualizace.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Příklad automatického očíslování datových zásuvek.

Já jsem popis obrázku

Ukázka automatického dohledání okruhů a vykreslení sdružených tras.

Kabely a okruhy

V prvním kroku schematicky načrtneme kabelové rozvody a program následně doplní jednotlivé okruhy, typy a dimenze kabelů, včetně sdružených tras.
Velkou výhodou je také snadné dohledání chyb, jejich opravy a celková přehlednost kabelových rozvodů ve složitějších projektech.

VIDEO UKÁZKA

VIDEO UKÁZKA kruhové zapojení EPS

Kabelové žlaby a rošty

U sdružených kabeláží program dle obsazenosti automaticky navrhne optimální žlab, ohlídá maximální obsazenost žlabu a spočítám hmotnost použitých kabelů v kilogramech na běžný metr.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Nástroj pro zjištění obsazenosti žlabu a hmotnosti na běžný metr.

Já jsem popis obrázku

Příklad doplnění nové datové zásuvky a automatické aktualizace okruhů a kabelů.

Změny ve stávajících rozvodech

Silnou stránkou programu je možnost provádět dodatečné změny, jako je např. přidání nové zásuvky, kabelů, adres atd.
Automaticky proběhne aktualizace celého projektu i s počty kabelů, popisů značek nebo typů a dimenzí.

VIDEO UKÁZKA

Legendy značek a kabelů

Pro snadnou přehlednost např. při realizaci projektu je potřeba vytvořit legendy použitých značek, kabelů, případně značení okruhů, výškových zón.
Pro tyto potřeby obsahuje CADKON+ MEP celou řadu nástrojů a připravených schémat legend.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Příklad vložení různých legend značek a systému značení.

Já jsem popis obrázku

Výpis použitých kabelů do programu MS Excel.

Výkazy použitého materiálu

Vše, co jsme ve výkrese zpracovali, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých koncových prvků, ústředen, racků nebo kabeláží včetně kabelové listiny.

VIDEO UKÁZKA