Projekty EPS, EZS, CCTV, ACS atd.

Rozsáhlá databáze značek pro projekty zabezpečení budov, včetně vykreslení kabeláží, automatického číslování a výkazu použitého materiálu.

Já jsem popis obrázku

Ukázka databáze značek pro elektronické zabezpečení budov.

Databáze značek a symbolů

K dispozici je velmi rozsáhlá databáze značek a přístrojů z oborů EPS, EZS, CCTV, STA, DTS, ACS a mnoho dalšího. Za mnoho let jsme pro Vás připravili databázi, která obsahuje nejen normové značení, ale především značky používané dle našich národních zvyklostí.

VIDEO UKÁZKA

Automatizace číslování prvků

CADKON+ MEP nabízí nástroj pro automatizaci číslování prvků, jako jsou např. datové zásuvky, kamery, čidla atd. Číslovat lze dvojím způsobem, plně automaticky nebo postupně s průběžnými změnami tvaru číslování. Samozřejmostí je také podpora dodatečných úprav a přečíslování stávajících prvků ve výkrese.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Příklad automatického číslování datových zásuvek.

Já jsem popis obrázku

Příklad rozvodů pro kamerové systémy.

Kabeláže

V programu CADKON+ MEP lze kreslit kabely jednotlivě nebo je sdružovat do kabelových tras (sdružených kabeláží). Samozřejmostí je definice označení, rozvaděče, typu dimenze atd. a z těchto informací následně vytvořit rozvaděče nebo podrobné výkazy použitého materiálu.

VIDEO UKÁZKA

Výkaz použitého materiálu

Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých přístrojů, délek kabelů včetně označení a dimenzí a mnoho dalšího. Samozřejmostí je také automatizované vytváření legend značek a kabelů.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Výkaz materiálu pro systémy CCTV.