Novinky CADKON+ 2019: stropy

Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB.

Stropy

- Délka ocelových nosníků se vykazuje do tabulky dle skutečné délky osy nosníku ve výkresu.

- Je tak možné dělat úpravy délky nosníků rovnou ve výkresu.


Video ukázka editace délky stropních nosníků přímo ve výkrese ve verzi 2019.