Novinky CADKON+ 2019: vytyčovací body

Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB.

Vytyčovací body

- Přidána možnost výpisu do výkresu samostatné souřadnice Z.


Video ukázka importu vytyčovacích bodů pouze se zvolenou souřadnicí Z ve verzi 2019.