Novinky CADKON+ 2019: položkování a výkaz výrobků - bubliny

Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB.

Položkování a výkaz výrobků - bubliny

- Automatická kontrola a synchronizace použitých bublin ve výkresu s knihovnou použitých bublin CADKONu. Odpadá tak nutnost „držení“ nebo předávání knihovny společně s výkresem a je umožněno okamžité nové využití bublin z existujícího výkresu.

- Připojené schéma výrobku do bubliny je nově součástí výkresu. Odpadá tak potřeba předávání nebo sdílení knihovny schémat.

- Využití dynamických bloků jako schéma výrobku.

- Načtení informací z vlastností dynamického bloku do bubliny výrobku.

- Maska pozadí bubliny - Byla přidána volba zapnutí masky pozadí, pro přehlednější čtení výkresu bez překrývajících se bublin s dalšími objekty.

- Změna názvu položek , odstranění položek nebo vytvoření nových položek jsou nově přidané možnosti do Správce bublin.

- Na základě výběru bublin v seznamu Správce bublin, mohou zůstat tyto bubliny vybrány ve výkresu i po ukončení funkce správce.

- Vytvoření nové akce bublin s kopií historie použitých bublin jiné akce (projektu).

- Pokud bubliny ve výkresu mají stejná označení a přitom se liší obsahem datových položek, jsou nyní ve Správci bublin označeny červeně pro jejich rychlé dohledání v seznamu načtených bublin a provedení jejich sloučení nebo změnu označení.

- U bubliny oken a dveří je v případě výběru úsečky (mimo otvor CADKONu) nebo zadání dvou bodů ve výkresu tato odměřená délka zobrazena jako hodnota položky Rozměry v dialogu bubliny.


Video ukázka novinek v položkování ve verzi 2019.