Novinky CADKON+ 2019: popisy místností

Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB.

Popisy místností

- Správce místností umožňuje dohledání konkrétní místnosti ve výkresu a jejich barevné zvýraznění.

- V průběhu práce ve správci popisů lze zároveň pohybovat s plochou výkresu a zoomovat.

- Na základě výběru popisů v seznamu Správce popisů, mohou zůstat tyto popisy vybrány ve výkresu i po ukončení funkce správce. Toho se využije při potřebě dalších úprav popisů pomocí základních příkazů CADu.

- Pro přehled o odečtené ploše se při vytváření popisu místnosti pomocí bodu nově hranice plochy místnosti barevně vyznačí a zůstane tak vyznačena až do umístění popisu místnosti do výkresu.

- U vykresleného popisu místnosti se nyní zobrazují u každé položky popisu uzlové body (gripy), za které lze jednotlivé položky popisu posouvat.

- Možnost umístění popisu místnosti automaticky na střed místnosti.

- Vytvoření nové akce bublin s kopií historie použitých bublin jiné akce (projektu).

- Přidána ikona na uložení masky popis místnosti.

- U položek Plocha místnosti, Obvod, Výška a Objem je možné zadat kromě číselných hodnot také pomlčku, pro případy nezadané hodnoty.


Video ukázka novinek v popisech místností ve verzi 2019.