Novinky CADKON+ 2019: zcela nový editor odstavcového textu - Mtext editor

Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB.

Zcela nový editor odstavcového textu - Mtext editor

- Odstavcový text se nově edituje přímo v místě textu (obsah se nenačítá do dialogu). Během editace Mtextu tak máte přesný náhled na text a jeho formátování.

- Při výběru Mtextu se automaticky zobrazuje kontextový ribbon obsahující všechny potřebné funkce pro formátování a přepis Mtextu.

- Nová funkce na převod Mtextu z malého písma na velké a opačně.


Video ukázka editace textu na místě ve verzi 2019.