Kanalizace snadno a rychle

Snadné vykreslení půdorysných rozvodů, podélných řezů a řezů v podlažích včetně výpočtu.
Samozřejmostí je podpora dodatečných změn, popisů, automatického číslování atd.

popis obrázku

Návrh rozvodů kanalizace od skici po podrobné vykreslení i s popisy.

Půdorysné rozvody kanalizace

Z jednočarového náčrtu program automaticky navrhne rozvody kanalizace, očísluje svody, popíše tvarovky ve výkrese a mnoho dalšího. Velmi jednoduše můžete v již hotových rozvodech provádět změny, jako jsou posuny větví, přečíslování stoupaček, dimenzí atd.

Já jsem popis obrázku

VIDEO UKÁZKA

Podélné řezy kanalizace, konstrukce, nivelety a terén

Z půdorysných rozvodů lze automaticky vytvořit podélné řezy kanalizace. Stačí zadat výšky uložení, spády, případně kombinace těchto hodnot.

Nechybí ani možnost definice nivelet, stavebních konstrukcí nebo venkovního terénu.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Automatické vykreslení podélných řezů kanalizace.

Já jsem popis obrázku

Automatické vykreslení řezů kanalizace v podlažích včetně výpočtu dimenzí a posouzení průtoků.

Řezy v podlažích včetně výpočtu

Na základě půdorysných rozvodů lze v jednom kroku vykreslit všechny stupačky a napojení zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích. Součástí je možnost zadat objem průtoků a program automaticky spočítá a navrhne dimenze kanalizačních potrubí.

VIDEO UKÁZKA

VIDEO UKÁZKA výrobce GEBERIT

Výkaz použitého materiálu

Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých kanalizačních tvarovek, dimenzí, délek, zařizovacích předmětů atd.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Příklad výkazu kanalizačního potrubí včetně tvarovek.