Buďte kompatibilní

CADKONem+ lze snadno kromě nových projektů, také převzít a upravovat projekty zpracované původně v jiném CAD prostředí. Toho je docíleno díky nezávislosti a otevřenosti celého systému.


Já jsem popis obrázku

Vykreslení otvorů s dveřmi do nepravidelných stěn.

Nezávislost konstrukcí

Jednotlivé stavební konstrukce CADKONu+ jsou na sobě vzájemně nezávislé, což má výhodu ve volnosti použitých pracovních postupů. Například otvor s dveřmi lze umístit do stěny, která není kreslena v CADKONu+. Parametry takového otvoru lze zpětně CADKONem+ rychle upravovat nebo v případě atypických požadavků, lze změna provést základními prostředky na úpravy. Vzájemná nezávislost jednotlivých funkcí CADKONu+, tak umožňuje na rozpracovaném projektu využití jen potřebných nástrojů.

VIDEO UKÁZKA

Nezávislost výkresů

Dalším stupněm je možnost takto vytvořené výkresy projektů dále zpracovávat i v jiném prostředí než je CADKON+. Není nutná žádná konverze díky nativnímu formátu DWG a díky vykreslení konstrukcí a objektů v základních entitách. Tyto výkresy pak načte libovolný CAD program, podporující DWG formát.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Jednotlivé konstrukcejsou vykresleny základními prvky CADu.

Já jsem popis obrázku

Výkresy můžete otevřít a uložit v libovolném DWG formátu.

Plná kompatibilita dwg formátů

CADKON+ Vám umožní otevřít a uložit výkresy v poslední verzi DWG formátu nebo i starších verzích.

Dále je možné pracovat s těmito formáty:
Import souborů: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, PDF, rastrové formáty (JPG, TIF, BMP…)
Export souborů: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
Export do 3D PDF
Import a Export do souborů ACIS

VIDEO UKÁZKA

Optimalizované zobrazení

Veškeré prvky jako jsou texty, kóty, šrafy, typy čar, bubliny apod. mají optimalizován vzhled a velikost vzhledem k nastavenému měřítku výkresu. Tato nastavení lze kdykoli v průběhu práce měnit. Hlavní výhodou je absence nutnosti opakovaného nastavování pracovního prostředí, které CADKON provádí za vás.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Optimalizované zobrazení k aktuálně nastavenému měřítku 1:50.

Já jsem popis obrázku

Možnost nastavení společných cest na sdílené knihoveny.

Sdílené knihovny

Knihovny jednotlivých stavebních konstrukcí, vzhled a textové výrazy popisných položek lze sdílet s ostatními kolegy pracovního týmu. Například knihovnu vytvořených skladby překladů jednoho podlaží lze sdílet s kolegou, který pracuje na jiném podlaží nebo na jiné části objektu.

VIDEO UKÁZKA