Kreslete stavební konstrukce rychle a přesně

CADKON+ nabízí ucelené skupiny příkazů pro kreslení stavebních konstrukcí umožňující jednoduše zadáním parametrů vykreslit danou konstrukci do výkresu. Dodatečné úpravy a změny parametrů konstrukcí lze provádět přes specializované funkce, ale též přes základní editační nástroje. Sjednocující vlastností všech vykreslených konstrukcí jsou rychlé změny.


Stěny

Vynášejte stěny v novostavbách, jejichž hrany jsou rovnoběžné nebo v rekonstrukcích dle zaměření stávajícího stavu, kde hrany stěn jsou nerovnoběžné, tzv. jsou "křivé". Vkládejte sloupy, včetně možnosti osazení sloupů do osového rastru.

VIDEO UKÁZKA

Základy

Využijte stěn pro vykreslení základových pásů včetně výškových kót s následným vykreslením sklopeného profilu pásu a výpisu celkového objemu.  

VIDEO UKÁZKA

Otvory, dveře, okna

V jednom kroku vykreslené otvory s okny nebo dveřmi do stěn, které můžou být vyneseny pomocí libovolných dvou čar. Rychlé změny vykreslených otvorů pomocí základních nástrojů CADu nebo k tomu určených funkcí.

VIDEO UKÁZKA

Překlady

Pro prováděcí dokumentaci se jedná o nepostradatelný nástroj na návrh skladby překladů podle konkrétních výrobců. Vykreslení celé skladby do výkresu včetně jejího popisu a sklopeného řezu. Správce skladeb se stará o vykreslené skladby s možností rychlé změny obsahu nebo přečíslování skladeb. Vytvoření kusovníku překladů nebo soupisu celých skladeb do přehledné tabulky je otázkou čtyřech kliknutí.  

VIDEO UKÁZKA

Stropy

Kladečský výkres nosníkových nebo betonových stropů s volbou stropních prvků dle konkrétních výrobců. Tímto návrhem odpadá pracné ruční kladení jednotlivých prvků včetně časté chybovosti. Stejně tak vytvoření souhrnné tabulky stropních prvků včetně uvedených hmotností výrazně urychlí váš stávající pracovní proces.

VIDEO UKÁZKA

Schodiště

Pro výchozí návrh schodiště jsou připraveny různé typy schodišť, které se následně přes zadání dalších parametrů specifikují. Výsledkem je vykreslené schodiště podle zásad ČSN. Schodiště lze ve výkresu dále upravovat a měnit . Velkým pomocníkem pak je rychlé vytvoření svislého řezu nebo pohledu z půdorysu schodiště.

VIDEO UKÁZKA

Komíny, prostupy

Jednoduše vkládejte komínová tělesa dle výrobců nebo komínové průduchy podle druhu paliv do komínového tělesa, které může být v rámci stávajícího stavu vykresleno jako součást stěny.
Zobrazení typu prostupu a zadání jeho velikosti, které může být odměřeno ve výkresu nebo zadáno jako známá hodnota, je snadný úkon.

VIDEO UKÁZKA

Krovy

Pro dřevěné konstrukce krovu se využívá připravených dynamických bloků jednotlivých prvků krovu, jako jsou např. krokev s pozednicí, kleštiny, sloupky apod. Z těchto prvků se postupně skládá konstrukce krovu s využitím dynamického zadání parametrů prvků.

VIDEO UKÁZKA

Střecha, střešní okna

Vynášejte stěny v novostavbách, jejichž hrany jsou rovnoběžné nebo v rekonstrukcích dle zaměření stávajícího stavu, kde hrany stěn jsou nerovnoběžné, tzv. jsou "křivé". Vkládejte sloupy, včetně možnosti osazení sloupů do osového rastru.

VIDEO UKÁZKA