Možnosti tisku v projektech TZB (CADKON+ MEP)


Budeme probírat doporučené postupy při tisku projektů TZB nejen na papír, ale také do formátu PDF, včetně přípravy výkresových prostorů (rozvržení) a příkazu PUBLIKUJ.

  • příprava formátů papíru a vložení rozpisek
  • základní nastavení tisku 
  • barvy, tloušťky čar, formáty a další nastavení
  • příprava rozvržení (výkresových prostorů)
  • hromadný tisk příkazem PUBLIKUJ
  • přenos nastavení tisku (rozvržení) mezi více výkresy
  • …  mnoho dalšího


autor: Marek Mašek