Automatizace kabelových okruhů a tras včetně rozvaděčů s výpisem materiálu (CADKON+ MEP)

23. květen 2022 - Rozmístění zásuvek, vypínačů a svítidel Z rozsáhlé databáze připravených značek (1.500+) ve výkresu jednoduše rozmístíme rozvaděče, zásuvky, vypínače, svítidla a další zařízení. K dispozici jsou při...

Indexace a strukturované kabeláže včetně výpisu materiálu (CADKON+ MEP)

23. květen 2022 - Rozmístění prvků, racků, ústředen Z rozsáhlé databáze připravených značek (600+) ve výkresu jednoduše rozmístíme ústředny, racky, čidla, kamery a další zařízení. K dispozici jsou připravené nástroje...

Návrh, výpočet a vykreslení potrubních VZT rozvodů (CADKON+ MEP)

21. květen 2022 - Návrh a výpočet V rámci CADKON+ MEP máte k dispozici podporu pro snadný a rychlý výpočet dimenzí potrubí, příslušných tlakových ztrát třením a místních odporů pro jednotlivé tvarovky. Výpočet probíhá na základě potřebných množs...

Tepelné ztráty, výkony, vyregulování a vykreslení otopné soustavy (CADKON+ MEP)

16. květen 2022 - Zjednodušené schéma spolupráce programů CADKON+ MEP a PROTECH Pokud používáte pro návrh a výpočet programy od společnosti PROTECH, je pro Vás zpracování projektové dokumentace vytápění v CADKON+ MEP...

Výpočet a vykreslení kanalizace, vody a cirkulace (CADKON+ MEP)

11. květen 2022 - Kanalizace Připojovací kanalizace v jednotlivých podlažích Na základě půdorysných rozvodů lze v jednom kroku vykreslit všechny stupačky a napojení zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích. Součástí je možnost zadat objem ...

Optimalizace stříhání sítí se schématy stříhání a výkazem celých sítí

9. květen 2022 - Již předchozí verze CADKON+ 2022 RC byla rozšířena o nástroje pro vyztužování svařovanými sítěmi. Těmito nástroji bylo Kladení jednotlivých sítí, Ořezávání sítí, Výkaz položek sítí a Popis sítí v řezu. Protože pro vyztužování se větš...

Nastavení vlastní masky popisů dimenzí vedení.

5. květen 2022 -  Někdy je třeba popsat kabelové trasy. Ne vždy je vyhovující je popsat pomocí default nastavení CADKON+ MEP. Postup jak si nastavit vlastní popis -na začátku je potřebné spuštění „Nastavení CADKONu“. Nastavení CADKONu ...

Kopírování výztuže v CADKON+ RC

12. duben 2022 - V CADKON+ RC výztuž (pruty a sítě) patří vždy do určitého prvku a do určitého řezu. Proto když kopírujete nějaký prut nebo síť, děje se tak v rámci 2D řezu a prvku. Je třeba mít na paměti, že se kopíruje nejen vybraný objekt, al...

Nové nástroje pro kótování v CADKON+ RC

12. duben 2022 - Již předchozí verze CADKON+ RC 2022 přinesla větší podporu pro kreslení stavebních výkresů v podobě nástrojů pro kótování jako jsou výškové kóty a funkce pro rozdělení / spojení / zarovnání kót. Verze 2023 v tomto duchu bude pokr...

Hromadná změna pořadí kreslení šraf, textů a kót

12. duben 2022 - Jako projektanti jste se jistě již mnohokrát setkaly s problémy vznikajícím s pořadím kreslení jednotlivých entit ve výkresu. Typický příklad kdy vykreslíte nejprve texty, kóty a teprve následně vykreslíte šrafy, které vše překry...