Projekty PZTS a CCTV (CADKON+ MEP)

29. 03. 2023 - Program CADKON+ MEP obsahuje značky nie len pre silnoprúd ale aj slaboprúd, ktoré uľahčia prácu pri projektovaní zabezpečovacích systémov ako sú napríklad PZTS a CCTV systémy. V „Knihovna prvků“ v časti „Zabezpečovací zařízení I“ a „Zabezpečovací zařízení II“ nájdete vyše 620 značiek , ktoré je možné využiť pre projekty zabezpečovacích zariadení. Konkrétne pre PZTS sa nachádza v „Knihovna prvků“ viac ako 140 značiek a pre CCTV viac ako 30 značiek.   Obr. 1 Ukážka značiek z „Knihovna prvků“ pre CCTV Pri spracovaní projektu PZTS a CCTV oceníte: Číslovanie prvkov Pre uľahčenie práce s označením prvku je možné použiť funkciu pre automatické číslovanie prvkov. Tvar číslovania prvku je možné nastavovať podľa daného typu projektu. Viac o automatickom číslovaní je možné  si pozrieť v článku Možnosti využitia automatického číslovania elektro prvkov (CADKON+ MEP) Káblová trasa Jednoduchým náčrtom stačí naznačiť káblovú trasu medzi jednotlivými prvkami a potom pomocou funkcie „ Elektro rozvody“  si dať vygenerovať káblovú trasu. Obr. 2 Káblová trasa PZTS pre okruh WL3 Obr. 3 Káblová trasa CCTV pre okruh WL1 Popis káblov v káblovej trase Označenie okruhu spolu s typom a dimenziou je možné urobiť na rôznych miestach vo výkrese. Obr. 4 Popis káblovej trasy Výkazy a legendy Súčasťou každého výkresu by mala byť legenda s použitými prvkami vo výkrese. Pomocou funkcie legenda je možné si vygenerovať takúto legendu automaticky priamo z použitých prvkov vo výkrese. Aby ste nemuseli ručne spočitovať prvky vložené vo výkrese alebo dĺžky káblov, tak oceníte funkciu „Výkaz“ pomocou ktorej si tieto údaje viete vygenerovať.

2023-03-29  29. 03. 2023
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Slaboproud

Změna typu čáry osy v spiro potrubí (CADKON+ MEP)

28. 03. 2023 - V již vykreslených projektech vzduchotechniky lze zpětně editovat jednotlivé typy čar ve vykreslených blocích funkcí Změna barev a typů čar. Funkce Změna barev a typů čar Pro změnu typu čáry osy ve vykresleném spiru potrubí, zvolte funkci Změna barev a typů čar v kartě Vzduchotechnika, v sekci Databáze, označte konkrétní blok a zvolte typ čáry DASHDOT, které nastavte nové parametry jako měřítko, tloušťka nebo barva čáry. Příklad změny parametrů čáry osy v spiro potrubí V případě zájmu o hromadnou změnu vlastností ve vykreslených blocích je možné po zvolení funkce Změna barev a typů čar označit více tvarovek najednou. Prevedené zmeny v zobrazení osi spiro potrubí.

2023-03-28  28. 03. 2023
author_35 Denisa Holbusová
  p_mep   MEP
7646bb7fd6f0c73bd57c95fa7b560e8f
 • Vzduchotechnika

Úprava měřítka v rozvinutém řezu kanalizace (CADKON+ MEP)

28. 03. 2023 - Pokud vám při dlouhých trasách v rozvinutém řezu kanalizace nevyhovuje vykreslení řezu v poměru 1:1, nebo se vám jen vykreslený řez nevejde na výkres a potřebujete jej zkrátit, vyzkoušejte jednoduchý trik, kterým si zmenšíte vykreslenou X-ovou os. Vykreslený podélný řez si uložte jako blok. Ukázka vytváření bloku v CADKONu+ Uložený blok si následně vyberte z knihovny bloků a při vkládání nastavte měřítko osy X například na hodnotu 0.5. Dojde tak ke změně poměru vykreslení osy X bez nutnosti manuálního protahování vykreslených tras. Obdobně můžete zkrátit vykreslený řez ve směru osy Y. Ukázka vloženého podélného řezu po změně poměru vykreslení osy X

2023-03-28  28. 03. 2023
author_35 Denisa Holbusová
  p_mep   MEP
7646bb7fd6f0c73bd57c95fa7b560e8f 5b3605cbbc8d115a374f8f3779de4f61
 • Vzduchotechnika
 • Klimatizace

Jak na projekt otopné soustavy v bytovém domě (CADKON+ MEP)

28. 03. 2023 - Pojďme se podívat na postup a několik tipů, jak efektivně vykreslit a spočítat projekt otopné soustavy v bytovém domě. Budeme vycházet z předpokladu, že se jedná o více podlažní budovu, kde je první a poslední podlaží odlišné. Výpočet tepelných ztrát a výkonů Tepelné ztráty a potřebné výkony budeme počítat v programu PROTECH, kde využijeme možnost načíst informace ze stavebního výkresu pomocí výměnného formátu gbXML. Nejprve je ale potřeba připravit si definici místností, teploty, vnitřní plochy atd. K tomu použijeme funkci "popis místností zadáním bodů", následně celé podlaží zkopírujeme do dalšího patra a pomocí funkce "správce popisů místností" hromadně změníme pouze tvar číslování. Definice místností a možnost jejich přečíslování v dalším podlaží. Otopná tělesa a potrubní rozvody Jakmile máme spočítané potřebné výkony a navržená otopná tělesa, můžeme je ve výkresu rozmístit a vykreslit potrubní rozvody s rozdělovači. Nástroje pro připojení seznamu navržených těles z PROTECHu a vykreslení potrubních rozvodů. Schéma, dimenzování a zaregulování otopné soustavy Z půdorysných rozvodů lze jednoduše vytvořit celé schéma otopné soustavy, tu následně převést do PROTECHu (DIMOS) a navržené/spočítané hodnoty zobrazit opět ve výkresu CADKONu. Nástroje pro automatické vytvoření schématu UT a export/import do programu PROTECH (DIMOS). Pro podrobnější informace doporučujeme také shlédnout video záznam webináře Otopná soustava v bytovém domě.

2023-03-28  28. 03. 2023
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

CADKON+ RC: Jak upravit polohu prutů podle třmínku

27. 03. 2023 - Pokud potřebujete dodatečně změnit umístění podélných prutů do třmínku, je proto ideální použít funkci „Adjustace prutů na příčné pruty“, kterou najdeme na panelu Editace. V našem příkladě na obrázku níže potřebujeme položky 5 a 7 umístit dovnitř třmínku. V případě položky se jedná o posun „kolmo“ na vybraný úsek třmínku, v případě položky 7, která tvořena řadou o třech prutech, potřebujeme – jak je vidět z obrázku – řadu prutů také zkrátit, jedná se tedy o variantu „upravit podle konců úseků“. Pokud se vybere pro změnu umístění pouze samostatný prut a nikoliv řadu a současně prut, podle kterého se posunuje, je přímým prutem bez háků, bez máte možnost zadat vzdálenost od konce prutu: Pokud se vybere pro změnu umístění pouze samostatný prut a současně prut, podle kterého se posunuje, je přímým prutem s háky, bez máte možnost zadat umístění prutu v háku: Pokud se upravuje řada prutů, není možné touto funkcí změnit typ řady, tj. není možné, aby tato funkce např. předělala přímou řadu na řadu po oblouku nebo po křivce. Podívejte se v tomto videu na nejběžnější úpravu přímé řady prutů na uzavřený třmínek: Ing. Robert Krňávek, GRAITEC s.r.o.

2023-03-27  27. 03. 2023
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 e2664f164faa3a7fea084150481cace4
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Modifikace výztuže

Práce s rastrem (CADKON+ Architecture)

27. 03. 2023 - Funkce Rastr umožňuje automaticky vykreslit rastr podle zadaných parametrů.  Najdete ji na kartě Stavební konstrukce v sekci Stěny. Umístění funkce Rastr v CADKONu+ Architecture Po vyvolaní funkce nastavte v kartě Rozměry rozměry rastru, počet, nebo rozteč osí. Příklad nastavení rozměrových parametrů rastru V kartě Popis nastavte umístění a číslování bublin. Příklad nastavení grafických parametrů rastru V rámci vytváření rastru máte možnost přímo s rastrem automaticky vložit aj sloupy nebo ocelové profily na průsečíky os. Vkládání sloupců společně s rastrem Pomocí automatického kótování můžete osi rychle zakótovat. Použití automatického kótování

2023-03-27  27. 03. 2023
author_35 Denisa Holbusová
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 9ad1cf1ec77c7ec3d8d42f163da0827b
 • Architektura
 • Kreslení konstrukcí

Nové lekce výukového programu poskytující kompletní výuku způsobu práce se stropy

26. 03. 2023 - V rámci nového výukového programu jsme pro naše uživatele CADKON+ Architecture uvolnili sedmou řadu výukových videi. Tentokrát si ukážeme jak navrhovat, kreslit a vykozovat nosníkové a panelové stropy. V novém výukovém programu mají uživatele u každé části vždy k dispozici ke stažení i zdrojové a cílové dwg s totožným obsahem jako je prezentován ve videu. Mohou si tak vše zkusit na stejných podkladech a zároveň i mají možnost zkontrolovat, jestli je výsledek stejný jako ve videou. Výukový program najdete po přihlášení na CADKON.EU v sekci Můj CADKON+ v části Výuková videa v sekci produktu Architecture.

2023-03-26  26. 03. 2023
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture

Možnosti využití automatického číslování elektro prvků (CADKON+ MEP)

24. 03. 2023 - Každý použitý prvek, od jednoduchého vypínače až po rozváděč, by měl mít své označení. Pomocí funkce "automatické číslování prvků" si můžete usnadnit práci s číslováním jednotlivých prvků. Použití této funkce je možné nejen pro základní popisování prvků, ale i pro popisování prvků složitějších tvarů popisů. Obr.1 Funkce "Automatické číslování prvků" zobrazená na pásu karet (ribbon) Obr.2 Spuštěná funkce po výběru prvků Funkce "Automatické číslování prvků" umožňuje: Nastavení vlastního tvaru číslování V části "Tvar číslování" můžete nastavit libovolný text. Příklady: Nastavení obvodu zásuvky s pořadovým číslem. Je třeba zaškrtnout políčko "Text před" a zadat hodnotu například "Zx". Kde "x" odpovídá hodnotě obvodu. Po stisknutí tlačítka "Vložit" budou vybrané zásuvky očíslovány zadaným tvarem. Obr.3 Zadání čísla obvodu Obr.4 Výsledek číslování vybraných prvků v zásuvkovém obvodu Z1 Vícenásobné číslování prvků - toto číslování se nejčastěji používá pro číslování prvků, kde je vyžadováno více označení. Příkladem je číslování datových zásuvek ve slaboproudých rozvodech. V takových případech je možné pomocí zaškrtávacího políčka jedné z možností "proměnných prvků" nastavit počet označení u vybraných prvků. Obr. 5 Nastavení výběru "Proměnná položka" s náhledem číslování Obr. 6 Výsledek číslování pomocí "Proměnné položky" Nastavení pořadí číslování Při práci s číslováním je někdy nutné určit, jakým "směrem" se mají vybrané prvky číslovat. Existují dva způsoby, jak určit pořadí číslování: "Napříč" - pomocí volby "křížení" se zvolí pořadí označení prvků. "Vybrat" - stačí vybrat jeden prvek na začátku (začátek číslování) a pak stačí vybrat jednu nebo více křivek ve výkrese. Přehled o vybraných prvcích Na kartě "Správce" najdete jednoduchý přehled vybraných prvků a jejich popisek s možností přiblížení vybraného prvku. Obr. 7 Přehled o vybraných prvcích Změny již očíslovaných prvků Pokud potřebujete znovu přečíslovat prvky, které již mají definované své číslování, stačí je znovu vybrat pomocí funkce. Zobrazí se dialogové okno s upozorněním, že u vybraných prvků je již číslování nastaveno. Po potvrzení lze způsob číslování opět použít tak, jak byl použit dříve. Obr. 8 Okno s upozorněním na existující číslování

2023-03-24  24. 03. 2023
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud

Šikovné funkce pro hromadnou úpravu textů

14. 03. 2023 - Jistě jste se setkaly se situací, kdy jste potřebovaly ve výkresu hromadně změnit vlastnosti již existujících textů. Variant, co je zapotřebí s texty udělat je celá řada, například změnit malá písmena na velká, nebo naopak, změnit formátování textů, výšku nebo natočení textů, orámovat texty či dokonce rozložit texty na křivky. Variant, jak toto provézt je sice více, nicméně mi si dnes představíme, jak lze tyto operace provézt velmi jednoduše pomocí funkcí CADKON+. Funkce pro hromadné editace textu najdete v ribbonu „Poznámka“ schované pod rolovací ikonou a v nabídce je celá řada funkcí. Pojďme si nyní některé z nich představit: Jednoduchá funkce po jejíž spuštění vyberete všechny texty (jednořádkové i víceřádkové), případně atributy a po potvrzení nastavíte hodnotu otočení ve stupních. Hodnota otočení se zadává absolutní vůči aktuálnímu USS. Můžete tak mít řadu různě natočených textů a jednoduše je tak srovnat do požadovaného úhlu. Funkce slouží ke změně zarovnání textů. Po spuštění vyberte texty u kterých chcete změnu provézt a po potvrzení následně na příkazové řádce zvolte jednu z voleb jak chcete text zarovnat. Jednoduše tak změníte defaultní zarovnání levý dolní na například pravý dolní. Jednoduchá funkce, která u vybraných textů změní výšku na požadovanou hodnotu. Velkou výhodou je, že můžete zároveň vybírat jak jednořádkové, tak víceřádkové texty. Velmi praktická funkce, která po vybraní několika textů nabídne nabídku s volbami jak změnit formátovaní vybraných textů. Nabídka je poměrně široká a změnit například všechna malá písmena na velká u 50 textů najednou je jistě šikovné. Velice šikovná funkce, která umožňuje automaticky vytvořit kolem textu rámeček. Výhodou je celá řada nastavení. Po spuštění stačí vybrat texty u kterých chcete vytvořit rámeček, následně na příkazové řádce zadat faktor vzdálenosti ekvidistanty (jako násobek výšky textu), dále zvolíte jestli se má vytvořit kružnice, drážka (obdélník se zaoblenými rohy), nebo obdélník a jestli má být vzdálenost ekvidistanty konstantní nebo proměnná (lze určit na základě výšky či šířky nebo obojího).  Takto můžete v jednom kroku vytvořit klidně 50 rámečků kolem textů, přičemž každý bude optimalizovaný na velikost konkrétního textu. Pokud potřebujete texty „zničit“, ale na druhou stranu nechcete texty smazat, možná využijete variantu rozložení textů na křivky.

2023-03-14  14. 03. 2023
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Fotovoltaika (CADKON+ MEP)

09. 03. 2023 - Termín fotovoltaika se dnes používá stále častěji než v minulosti.  Na žádost našich uživatelů jsme do programu CADKON+ MEP přidali funkce, které usnadní práci na fotovoltaických projektech. Přidané značky pro fotovoltaiku najdete ve verzi CADKON+ 2024. Obr. 1 Přidané značky pro Fotovoltaika Jednotlivé prvky lze rozměrově měnit a přizpůsobovat daným podmínkám. Jako příklad lze uvést zobrazení solárního panelu, které se automaticky přizpůsobí skutečným rozměrům panelu a úhlu jeho sklonu. CADKON+ MEP neobsahuje výpočet energetického zisku soustavy panelů, protože pro tyto výpočty existují různé programy, jako např: Global Solar Atlas , PVGIS Další informace o možnostech vytvoření fotovoltaického projektu naleznete v záznamu webináře: Projekt fotovoltaiky (CADKON+ MEP). Záznam webináře je k dispozici uživatelům s platnou licencí CADKON Active. Upozornění: Pokud nechcete čekat na vydání nové verze CADKON+ 2024 MEP, můžete si stáhnout databázi spolu s potřebnými soubory pro aktuální verzi CADKON+ 2023 MEP včetně prvků fotofoltaiky. Databázi je třeba importovat do stávající databáze. Postup importu prvků do databáze si můžete prohlédnout v tomto videu. Stáhnout soubor: FTV , balíček je třeba rozbalit a postupovat podle pokynů v souboru " postup.txt".

2023-03-09  09. 03. 2023
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f84d0e523cf395212713e87b90dcd578 9b33f66fc7f4080e99763aad8bdd9815 5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b a77835c2cfb8862de04e57bdf18b9268
 • Společné
 • Databáze a knihovny
 • Situace
 • Elektroinstalace
 • Fotovoltaika

Nastavení světových stran při exportu do formátu gbXML (CADKON+ MEP)

01. 03. 2023 - Z CADKON+ MEP lze jednoduše přenést údaje o budově do výpočtu tepelných ztrát a výkonů v programu PROTECH. Jak je to ale s nastavením orientace budovy dle světových stran? Řešení je celkem jednoduché. Před vlastním exportem musíte pomocí souřadnicového systému nastavit směr osy X na východ a směr osy Y na sever. Příklad nastavení souřadného systému "3-mi body". Tip: Pro stejnou funkčnost exportu do gbXML formátu, jako je ve video ukázce, doporučujeme stáhnout balíček Tzb_Heating.zip, rozbalit a soubor nahrát do adresáře c-Program Files-AB Studio-CadkonPlus 2023-CK

2023-03-01  01. 03. 2023
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Aktualizace a rozšíření sortimentu společnosti PIPELIFE (CADKON+ MEP)

01. 03. 2023 - Ve spolupráci se společností PIPELIFE jsme pro Vás připravili aktzualizaci a rozšíření kanalizačních a potrubních rozvodů v programu CADKON+ MEP (profese ZTI, UT, VZT a chlazení). Aktualizace a rozšíření sortimentu kanalizace: KG systém HT systém Master 3 plus Aktualizace a rozšíření dalších potrubních rozvodů: PE-RT/AL/PE-RT PE-RT/Evoh/PE-RT PP-R S5 PP-R S3,2 PP-R S2,5 UNIBETA CARBO CARBO oxy HEAT/COOL CARBO oxy HEAT CARBO oxy COOL Do stávající verze CADKON+ 2023 MEP si můžete sortiment PIPELIFE doplnit tímto postupem: Stáhněte si balíček pipelife.zip a rozbalte na Vašem pevném disku.  Soubor tzbplumbingcut.crx nahrajte do adresáře c-Program Files-AB Studio-CadkonPlus 2023-CK Soubor DAT-TZB_LIN.DAT nahrajte do adresáře c-Users-...VAŠE UŽIVATELSKÉ JMÉNO...-AppData-Roaming-AB Studio-CadkonPlus_2023-cs-Dat Soubor TZB-Z.sqlite nahrajte do adresáře c-ProgramData-AB Studio-CadkonPlus_2023-Cs-Tzb (pokud jste si v databázi značek ZTI dělali vlastní úpravy, proveďte import do Vaší databáze).  Ukázka sortimentu kanalizace při použití nístroje "trasa kanalizace". Ukázka sortimentu potrubí při použití nástroje "výpočty vody a cirkulace". Ukázka nabídky celého sortimentu potrubí PIPELIFE při použití nástroje "potrubí-přiřadit vlastnosti".

2023-03-01  01. 03. 2023
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f84d0e523cf395212713e87b90dcd578 163253aa969d207df19ecd0311ed613e cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 7646bb7fd6f0c73bd57c95fa7b560e8f
 • Společné
 • Databáze a knihovny
 • Zdravotechnika
 • Vytápění
 • Vzduchotechnika

Tisk do PDF na vlastní velikost papíru

23. 02. 2023 - CADKON+ od verze 2023.1 umožňuje uživatelům tisknout pomocí integrované tiskárny DWG to PDF na uživatelsky definované velikosti papíru. Uživatelé tak mohou vytvářet vlastní formáty, které přesně odpovídají aktuálně tištěnému obsahu a mohou se lehce přizpůsobit parametrům plotru, respektive aktuální šířky role, kterou plot podporuje. Pojďme si ukázat, jak vytvořit vlastní uživatelský formát papíru na které budeme chtít výkres vytisknout. Jako první se musíte dostat do tiskového dialogu. V závislosti na tom, jestli chcete tisknout z modelu (zadejte příkaz TISK), nebo chcete nastavit velikost papíru v rozvržení (přes správce nastavení stránky), si otevřete dialog nastavení tisku. Jak již bylo zmíněno, uživatelské velikosti papíru je možné definovat pro tiskárnu DWG to PDF, takže si nastavte tuto tiskárnu. Poznámka: Možnost definovat uživatelské formáty papíru umožňují i jiné virtuální tiskárny (např. PDF Creator, PDFdron, atd…) nebo plotry, ale jejich nastavení se může lišit! Následně klikněte na ikonu Vlastnosti vedle tiskárny a dojde k zobrazení dialogu Editor konfigurace tiskárny. V dialogu v sekci uživatelsky definované  rozměry papíru klikněte na sekci Custom Paper Sizes, čímž se takto sekce zpřístupní a zobrazí seznam již existujících Uživatelských rozměrů papírů (pokud jste zatím žádný nevytvořily, tak bude seznam prázdný). Pro definici nového vlastní formátu klikněte na tlačítko na tlačítko Nové… Tím dojde k zobrazení průvodce definicí uživatelsky definovaného papíru. Ten má několik kroků. V prvním kroku zvolte volbu Začít od začátku a klikněte na tlačítko další. V následujícím oknu zadejte požadované rozměry papíru a nezapomeňte zvolit jednotky. Následně klikněte na další. V dalším kroku nastavte potisknutelnou plochu. Potisknutelnou plochu můžete nastavit podle vlastností plotru, každý plotr má však jiné parametry. Při tisku do PDF lze nastavit i nulové okraje, což i doporučujeme, jen je nutné poté počítat s tím že tiskárna má definovanou potisknutelnou plochu a například ji definovat vloženým rámečkem do rozvržení a za ní nic co se má vytisknout nevkládat. Následně zadejte název nového formátu. Vždy doporučujeme nechat jako součást názvu v závorkách rozměr papíru pro lepší orientaci. Název který zde zvolíte bude následně zobrazen ve volbě velikosti papírů. V dalším kroku klikněte na dokončit, abyste definici papíru dokončily. Tím došlo k vytvoření nového formátu papíru a měl by se nyní zobrazovat v seznamu vytvořených uživatelských rozměrů papíru. Do tohoto dialogu se můžete kdykoli vrátit a označením daného papíru a kliknutí na upravit jej můžete kdykoli zpětně modifikovat (například upravit hranice tisku apod.) Formát máme tedy vytvořen a nyní stačí pouze kliknout na tlačítko OK. Zobrazí se dialog, který vás informuje že konfigurační soubor tiskárny by změněn. Jelikož chceme aby se nový formát přidal k existujícím formátům, takže nechceme vytvářet nové pc3, stačí kliknout na OK aby došlo k přepsání stávajícího souboru DWG to PDF.pc3 a uložil se tak nově vytvořený formát k již existujícím formátům. Tím byl váš nový formát vytvořen a jediné co nám nyní zbývá je ho zvolit. To provedete v sekci velikost papíru. Nově vytvořené formáty se dávají na konec seznamu. CADKON+ poskytuje možnost tisknout na libovolné formáty papíru. Tisk výkresu je ale daleko komplexnější disciplína. Pokud si nejste jistí, jak správně tisknout a jak nastavit veškeré parametry doporučujeme se podívat na záznam z webináře Tiskněte jak se má a jak potřebujete, který je problematice tisku věnován. 

2023-02-23  23. 02. 2023
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 4214c9261b646be41c2ea06f9ba1d5b6
 • Společné
 • Tisk a rozvržení

Projekt vody a cirkulace v bytovém domě (CADKON+ MEP)

17. 02. 2023 - Doporučené postupy při tvorbě projektové dokumentace teplé, studené, požární vody a cirkulace včetně výpočtů. Páteřní rozvody V první fázi projektu stačí umístit počátek soustavy, ohřívač, stoupačky a u jednotlivých bytů domovní vodoměr. Z těchto hrubých rozvodů lze následně provést výpočet dimenzí, tlakové ztráty a následně vykreslit axonometrický pohled. Ukázka páteřních rozvodů k bytovým vodoměrům. Doplnění rozvodů do jednotlivých bytů V další fázi projektu vymažeme bytové vodoměry a rozkreslíme potrubní síť v jednotlivých bytech včetně umístění koncových prvků. Na paty stoupaček umístíme vyvažovací ventily cirkulace a zaktualizujeme výpočet s axonometrií. Podrobné rozvody v jednotlivých bytech. Změny a výkaz použitého materiálu U již navržených rozvodů můžeme dodatečně provádět dispoziční změny, upravovat vstupní hodnoty pro výpočet a na závěr vytvtořit finální výkaz použitého materiálu např. do programu MS Excel. Pro další podrobnosti návrhu doporučujeme shlédnout webinář Projekt vody a cirkulace v bytovém domě. Tip: Pokud máte nainstalovanou aktuální verzi programu CADKON+ 2023 MEP, doporučujeme stáhnout soubor tzbplumbingcut.zip, balíček rozbalit a soubor nahrát do adresáře Program Files-AB Studio-CadkonPlus 2023-CK. Tato aktualizace zajistí přesnější návrh dimenzí a průtoků pro cirkulační potrubí.

2023-02-17  17. 02. 2023
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c 163253aa969d207df19ecd0311ed613e df045c6e78f3ff6b2cb70c20a9417595
 • Společné
 • Webináře
 • Zdravotechnika
 • Voda a cirkulace

Šablony projektů, vlastní razítka a přenos vlastností mezi projekty (CADKON+ MEP)

17. 02. 2023 - Probereme různé možnosti, jak si pomocí šablon přednastavit každý nový projekt nebo přenášet nastavení hladin, čar, rozvržení atd. z jednoho projektu do druhého. Přenos nastavení z jednoho do druhého projektu Pomocí nástroje "správce obsahu" lze jednoduše z jednoho do jiného výkresu jednoše přenést např.: nastavení hladin použité bloky písmo a kótovací styly použité typy čar rozvržení ​ Příklad použití nástroje "správce obsahu" pro přenos rozvržení do jiného projektu. Vytvoření šablony DWT pro nové projekty Pro nové projekty je vhodné si pomocí nástroje "správce obsahu" připravit standardní nastavení dle Vašich potřeb, přidat např. Vaše legendy používaných značek a vče uložit jako šablonu DWT. Uložení aktuálního výkresu jako šablony DWT. Tip: Standardně se všechny šablony ukládají do adresáře Users-...uživatelské jméno...-AppData-Roaming-Graitec-AdvanceCAD2023-Templates Razítka a rozpisky Připravená razítka z karty "výstup" si můžete libovolně upravit jako bloky s atributy. Zdrojové soubory (RAZITKO1.DWG a RAZITKO2.DWG) najdete v adresáři ProgramData-AB Studio-CadkonPlus_2023-cs-Dwg. Pro další informace doporučujemne shlédnout webinář šablony projektů, vlastní razítka a přenos vlastností mezi projekty.

2023-02-17  17. 02. 2023
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a
 • Společné
 • Webináře
 • Nastavení

Ořezávání konstrukcí otvorem s dveřmi a oknem

15. 02. 2023 - Jistě jste se setkaly se sendvičovými stěnami různých typů, do kterých jste potřebovali vykreslit otvory s oknem nebo dveřmi. Pokud jste však měli nejprve vykreslenou stěnu včetně všech vrstev a jejich výplní, tedy např. šraf, čar izolací různých typů apod, museli jste standardně po vykreslení otvoru tyto entity ořezávat či jinak upravovat. CADKON+ Architecture nabízí od verze 2023 možnost automaticky ořezávat konstrukce pod vytvářeným otvorem s oknem nebo dveřmi. Tedy jinými slovy oříznout jednotlivé vrstvy sendvičové stěny dle otvoru. Výhodou je, že CADKON+ Architecture umí takto ořezávat jednak všechny klasické typy entit jako šrafy, čáry, křivky apod. (tedy obecné entity CADu) a jednak umí ořezávat sendvičové stěny vytvořené funkcí vícevrstvé konstrukce, která je pro vytváření sendvičových stěn ideální. Příklad ořezání konstrukce otvorem s oknem Je to jednoduché. Po spuštění funkce otvor s oknem nebo funkce otvor s dveřmi se nejprve podívejte do příkazové řádky zda máte ořezávání konstrukcí zapnuto nebo vypnuto. Vypnuté ořezávání konstrukce otvore s oknem nebo dveřmi Pokud máte ořezávání konstrukcí otvorem vypnuté, stačí stisknout klávesu Enter pro jeho zapnutí. Vypnuté ořezávání konstrukce otvore s oknem nebo dveřmi Jakmile máte zapnuté ořezávání konstrukcí otvorem, postupujte tak jak jste byly zvyklí při zadávání otvoru s oknem nebo dveřmi tedy: Vyberte 1. hranu stěny Vyberte 2. hranu stěny Zadejte umístění otvoru A následně přibude jeden nový krok a to: Vyberte objekty pro ořezání otvorem. ​Po zadání dojde ke standardnímu zobrazení dialogu pro nastavení parametrů ořezávání. Všechny parametry se zadávají tak jak jste zvyklí, jediné, co zkontrolujte před kliknutím na OK, jestli máte zaškrtnutý parametr oříznout objekty pod otvorem:​​​​   Volba pro aktivaci oříznutí kontstrukcí pod otvorem A to je vše po kliknutí na OK dojde k oříznutí konstrukcí pod otvorem. Pokud kreslíte otvor do stěny vykreslené funkcí vícevrstvé konstrukce, tak je ořezávání konstrukcí aktivováno automaticky. Další výhodou kreslení do vícevrstvých konstrukcí je, že pokud v rámci editace otvoru posunete umístění otvoru, vícevrstvá konstrukce se automaticky dokreslí na původní pozici otvoru a naopak znovu ořízne na novém umístění. Změna umístění otvoru ve vícevrstvé konstrukci – automatické zacelení původního otvoru a nové ořezaní na nové pozici otvoru Další výhodou kreslení otvoru do vícevrstvých konstrukcí je smazání otvoru, kdy dojde k automatickému zacelení vícevrstvé konstrukce. Zacelení otvoru po smazání otvoru Pro lepší názornost výhod ořezávání konstrukcí otvorem s oknem nebo dveřmi, a to zejména do vícevrstvých konstrukcí se podívejte na následující video:

2023-02-15  15. 02. 2023
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 9ad1cf1ec77c7ec3d8d42f163da0827b
 • Architektura
 • Kreslení konstrukcí

Kabelové žlaby (CADKON+ MEP)

15. 02. 2023 - Program CADKON+ MEP umožňuje uživatelům ve svých projektech pracovat s kabelovými žlaby, rošty nebo lávkami. Jednotlivé zpracování kabelových žlabů, roštů nebo lávek je možné: Vkládat a upravovat jednotlivé prvky a celou trasu si vyskládat ručně. Výsledek bude graficky znázorněna trasa kabelových žlabů, roštů nebo lávek. Obr. 1 Grafické znázornění trasy kabelového žlabu Výpočtem „Obsazenost a hmotnost“ kabelových tras, kde pomocí funkce, na základě definovaných kabelů, lze vypočítat obsazenost a hmotnost kabelového žlabu vybraných kabelových tras. Obr. 2 Okno funkce „Obsazenost a hmotnost“ kabelových žlabů. Kabelovou trasu lze provést například pomocí funkce „Elektro rozvody“. Více informací o kabelových trasách si můžete prohlédnout v záznamu z webináře Kabelové žlaby (CADKON+ MEP). Záznam z webináře je dostupný uživatelům s platným CADKON Active.

2023-02-15  15. 02. 2023
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud

Jak efektivně navýšit výkon podlahového vytápění (CADKON+ MEP)

08. 02. 2023 - Při návrhu a výpočtu podlahového vytápění se vždy řeší, jak docílit co nejvyššího výkonu podlahových ploch, aby pokryly tepelné ztráty. Řešení je celá řada, pojďme se tedy podívat na ty nejefektivnější. Upozornění: Pro správnou funkčnost výpočtu doporučujeme používat aktuální verzi CADKON+ 2023 MEP, stáhnout soubor Tzb_Heating.zip, balíček rozbalit a nahrát do adresáře c:Program Files-AB Studio-CadkonPlus 2023-CK

2023-02-08  08. 02. 2023
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21
 • Vytápění
 • Otopné soustavy

Nové lekce výukového programu poskytující kompletní výuku způsobu práce s překlady

01. 01. 2023 - V rámci nového výukového programu jsme pro naše uživatele CADKON+ Architecture uvolnili šestou řadu výukových videi. Tentokrát si ukážeme jak navrhovat, kreslit, editovat a vykozovat překlady. V novém výukovém programu mají uživatele u každé části vždy k dispozici ke stažení i zdrojové a cílové dwg s totožným obsahem jako je prezentován ve videu. Mohou si tak vše zkusit na stejných podkladech a zároveň i mají možnost zkontrolovat, jestli je výsledek stejný jako ve videou. Výukový program najdete po přihlášení na CADKON.EU v sekci Můj CADKON+ v části Výuková videa v sekci produktu Architecture.

2023-01-01  01. 01. 2023
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
018e2801685604066db26023467a7c78 1a298a744642e7bab8e1a8a7cd43e8f4 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 9ad1cf1ec77c7ec3d8d42f163da0827b c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Společné
 • Výuka
 • Architektura
 • Kreslení konstrukcí
 • Tabulky prvků

Způsoby čištění a opravy výkresů

27. 12. 2022 - Funkciou ČISTI, príkaz_PURGE máte možnosť vymazať všetky typy nepožitých položiek, ktoré sa vo výkrese nachádzajú, ako bloky, hladiny, nepoužité typy čiar, kótovacie štýly, alebo štýly textov. Po vyvolaní funkcie máte možnosť vybrať konkrétne typy položiek, ktoré chcete vymazať, alebo vymazať všetky nepoužité položky naraz výberom možnosti Čistit vše. Funkcia Diagnostika, alebo príkaz _AUDIT prevedie opravu chýb vo výkrese. Po vyvolaní funkcie je potrebné vybrať z príkazového riadka možnosť, povoliť, alebo nepovoliť opravu výkresu výberom ÁNO/NIE. Pokiaľ výkres obsahuje chyby, ktoré príkazom _AUDIT nie je možné odstrániť, alebo je výkres poškodený a nie je možné ho otvoriť, použite funkciu Restauruj, príkaz _RECOVER. Ďalším spôsobom ako pracovať s poškodeným výkresom je, po použití spomínaných príkazov označiť celý obsah výkresu skratkou CTRL+A a skratkou CTRL+C, CTRL+V to prekopírovať do čistého výkresu.

2022-12-27  27. 12. 2022
author_35 Denisa Holbusová
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Jak uložit vlastní objekt do databáze (CADKON+ MEP)

27. 12. 2022 - Čiarovo si vykreslíte objekt v rôznych pohľadoch v akých ho chcete mať uložený v databáze, napr. v pohľade zhora, spredu, zozadu. Pokiaľ ho máte stiahnutý od výrobcu, alebo je vložený ako blok, rozložte ho na čiary. Objekt nastavte v hladine 0, nastavte parametre typu čiar a farby, ak si tieto parametre nastavíte na DleHlad po vložení budete môcť meniť farbu a typ čiary každého bloku individuálne a nebude závislý na prednastavení hladiny. K objektu, ktorý chcete vložiť do databázy je potrebné vytvoriť vkládacie body, za ktoré bude možné objekt z databázy následne vyberať. Uchopovacie body vytvorte napr. v rohoch vykreslením úsečky, ktorej zadefinujte hladinu Defpoints. Takto vykreslený objekt môžeme vkladať do databázy, ktorú otvoríme pravým kliknutím v okne knižnice kam chceme objekt zaradiť. Vytvorte podkategóriu do ktorej chcete objekt vložiť, vytvorte Nový adresář a k nemu Nový prvek. Dvojklikom, alebo pravým kliknutím na názov Nový prvek vstúpite do nastavenia a úpravy vlastností. V karte Identifikace zadajte názov objektu, ktorý vytvárate. Aby bolo možné načrtnutý objekt do knižnice vložiť vráťte sa do modelového priestoru, vyberte možnosť Uložiť prvok do knižnice, objekt označte a potvrďte entrom. Opäť vstúpte do Správcu knižnice prvkov. V Karte Pohledy vkladajte pohľady na objekt nasledovne, kliknutím pravým na DxfA môžete vložiť napríklad pohľad na objekt zhora, v pohľade DxfB ho môžete vložiť v pohľade zboku apod. Kliknutím pravým tlačidlom na D&fA vložíte uloženú schému k vybranému pohľadu. Týmto spôsobom môžete pokračovať a definovať objektu ďalšie pohľady. Po zatvorení Správcu knižnice prvkov je objekt automaticky uložený do databázy. Vo vlastnostiach prvku je možné zadefinovať vytvorenému objektu ďalšie parametre typu výrobca, rozmery, dimenzia apod. Všetky vyplnené údaje bude mať objekt pri vkladaní z databázy do projektu automaticky priradené. Zálohovanie vašej databázy si prevediete uložením súborov z tejto cesty: C:ProgramDataAB StudioCadkonPlus_2023csTzb.

2022-12-27  27. 12. 2022
author_35 Denisa Holbusová
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f84d0e523cf395212713e87b90dcd578
 • Společné
 • Databáze a knihovny

Nastavení hladin dle firemních standardů (CADKON+ Architecture, CADKON+MEP)

27. 12. 2022 - Ak si chcete upraviť hladiny CADKONu+ podľa vašich firemných štandardov, zmeniť názov hladín, ich farbu či hrúbku pera máte možnosť vstúpiť do Nastavení CADKONu+ v karte Nastavení a ovládání a upraviť si tieto parametre hladín do ktorých sa objekty CADKONu+ vkladajú. Po otvorení funkcie Nastavení máte možnosť si v spodnej časti zvoliť si typ jestvujúcej šablóny nastavenia hladín z ktorej chcete vychádzať. V hornej časti si zvolíte typ filtra hladín, napr. K= nastavenia hladín pre konštrukcie, Situace= nastavenia hladín situačných čiar, E, V,T,Z= nastavenia hladín v module CADKON+ MEP. V ľavom stĺpci Klíč sa nachádza kompletný prehľad hladín CADKONu+. Tento stĺpec sa prepisovať nedá. Z tohto zoznamu hladín si vyberte hladiny, ktoré chcete editovať. Na vyhľadávanie konkrétneho názvu hladiny môžete použiť vyhľadávacie pole v pravom hornom rohu. Po kliknutí na hladinu máte možnosť prepísať jej parametre ako sa budú reálne objekty zobrazovať, názov, farba hladiny, typ čiary, hrúbka čiary a ďalšie parametre, ktoré súvisia s viditeľnosťou hladín ako uzamknutie, netlačenie hladiny apod. Takýmto spôsobom môžete viacero hladín aj zlučovať do jednej. V prípade ak chcete aby sa napr. zárubňa, alebo popis dverí vkladali do rovnakej hladiny ako napr. krídlo dverí, stačí pomocou tlačidla CTRL označiť viacero hladín a prepísať ich názov, alebo iný parameter hladiny. Týmto spôsobom dôjde k zlúčeniu viacerých hladín do jednej. Takto upravené hladiny je potrebné uložiť do vlastnej šablóny hladín, do súboru .LKM a uložiť ju do tejto cesty C:ProgramDataAB StudioCadkonPlus_2023csLibrary. Po vykonávate zmenu nastavení hladín v niektorom s jestvujúcich výkresov, CADKON+ vás vyzve na potvrdenie zmien, ktoré sa týkajú už použitých hladín v jestvujúcom výkrese, pokiaľ ste editovali hladiny už použité hladiny vo výkrese, máte možnosť ich prepísať podľa aktuálneho nastavenia potvrdením možnosti Áno, tj. už použité hladiny sa zmenia podľa aktuálneho nastavenia. Vybratím možnosti Nie sa už vykreslené objekty podľa aktuálneho nastavenia hladín meniť nebudú. Novo vykreslené objekty sa budú vkladať podľa aktuálneho nastavenia. Prepínanie nastavení hladín je teda možné aj v už jestvujúcich výkresoch vybratím inej šablóny hladín z tohto zoznamu: V prípade novo vytváraných výkresov je možné zvoliť šablónu hladín už v úvode po potvrdení štartu CADKONu+:

2022-12-27  27. 12. 2022
author_35 Denisa Holbusová
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a
 • Společné
 • Nastavení

Jak změnit tvar výztuže v CADKON+ RC

22. 12. 2022 - CADKON+ RC nabízí celou řadu možností, jak změnit tvar výztuže. V tomto článku si uděláme přehled o nejpoužívanějších funkcích a jejich možnostech.   Rovina prutu Na začátku je třeba ujasnit si termín „rovina prutu“, který budeme v článku používat. Rovina je prutu je taková rovina prutu, ve které je vidět jeho tvar. Řada prutů je nejčastěji kolmá na rovinu prutu a v akruální verzi řada prutů nemůže byt definována v rovině prutu. Na obrázku níže vidět ukázka roviny prutu a kolmé roviny. Editace tvaru pomocí uzlů V rovině prutu se po kliknutí na prut objeví uzlové body definující tvar prutu a pomocí kterých tvar můžeme měnit. Pomocí přepínače - ikonky „uzly prutu“ - můžeme nastavit, zda se mají uzly uprostřed segmentů prutu zobrazovat přímo na prutu nebo odsazeny o krytí, které bylo použito při definici tvaru prutu. Uzly uprostřed segmentů nemění úhel segmentu na rozdíl od uzlů v rozích. Editace tvaru pomocí uzlů mění právě vybraný prut / řadů prutů, tzn. že pokud je ve výkres více samostatných objektů editované položky, vznikne nová položka. Příkaz PROTÁHNI (_STRETCH) Pomocí příkazu PROTÁHNI lze změnit tvar - délku prutu - v pohledu kolmo na rovinu prutu. Pokud se jedná o řadu, je třeba vybrat křížením prostřední prut řady – pro jistý a snadný výběr vybírejte více prutů. Podobně jako v předchozím příkladě může vzniknout nová položka, pokud je tento prut vložen na více místech. Editace délky úseku prutu / Editace délky úseku položky Tyto funkce umožňují změnit délky úseků pouze v rovině prutu. Funkce se tím, zda se změní pouze vybraný prut nebo všechny pruty dané položky: Funkce Délka úseku prutů – modifikuje pouze vybraný prut Funkce Délka úseku položky – modifikuje všechny pruty dané položky Tyto funkce vyžadují vybrat „pevný bod“, vzhledem k němž se poměrově mění délka editovaného úseku. V případě, že vyberete bod v polovině úseku, délka úseku se změní na obě strany rovnoměrně. V případě, že chcete vybrat krajní bod úseku, není třeba se chytat přesně konce úseku, stačí zadat nějaký bod za koncem úseku. Editace délky úseku prutu na rozkreslení Tato funkce pracuje podobně jako výše uvedené funkce, ale s tím rozdílem, že se pro editaci vybírá rozkreslení (výtah) prutu. Tato funkce modifikuje všechny pruty dané položky. CADKON+ RC má k dispozici i další nástroje pro modifikaci tvar prutu – podívejte se na ně v záznamu webináře k tomuto tématu. Robert Krňávek – Product Technical Specialist 

2022-12-22  22. 12. 2022
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 e2664f164faa3a7fea084150481cace4
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Modifikace výztuže

Zálohování, obnovení a migrace nastavení CADKON+ RC

21. 12. 2022 - CADKON+ RC nabízí celou řadu možností, jak si jej přizpůsobit, od nastavení uživatelského prostředí přes nastavení jednotlivých funkcí až po uživatelské knihovny. V tomto článku si povíme o několika nástrojích, které slouží pro správu těchto nastavení. Migrace nastavení z předchozí verze Migrací nastavení se rozumí přenos nastavení z předchozí verze na nově nainstalovanou verzi. Nástroj pro migraci nastavení z předchozí verze se automaticky spouští při prvním spuštění nově nainstalované verze nebo po obnovení výchozího nastavení. Migraci lze provést také kdykoliv později spuštěním nástroje ze skupiny programu CADKON+ RC: Start > Všechny programy > CADKON+ RC 20xx > Migrace z předchozí verze CADKON+ RC 20xx Dialog Migrace z předchozí verze má 2 části: Migrace uživatelských nastavení Migrace uživatelských knihoven  a pro každou z nich můžete vybrat, ze které předchozí verze se má převzít nastavení. K dispozici jsou i verze odinstalované. V dialogu vyberte, která nastavení a knihovny chcete migrovat. Soubory pro migraci se nacházejí v těchto složkách: %programdata%AB Studio %appdata%AB Studio Pokud podržíte kurzor na označení migrované verze, objeví se podrobnosti o této verze a konkrétní umístění souborů. V případě, že často provádíte instalaci a odinstalaci CADKONu, doporučuji staré zálohy nastavení a knihoven z těchto složek odstranit, aby  Migrace knihovny sítí CADKON+ RC nabízí pro migraci v současné době pouze jedinou knihovnu, a to knihovnu sítí. Z knihovny sítí se migrují pouze ty záznamy, které mají ve sloupci Autor hodnotu User, tedy pouze uživatelem přidané sítě. Export / Import nastavení a knihoven Nástroj Export (resp. Import) nastavení a knihoven slouží především k přenosu konfigurace CADKONu na jiné počítače. Funkce spustíte z Start > Všechny programy > CADKON+ RC 20xx > Export nastavení a knihoven aplikace CADKON CADKON+ RC 20xx Export nastavení po spuštění nabídne možnost zvolit, která nastavení a které knihovny se budou exportovat. Exportní funkce vytvoří soubor s příponou ZIP, který lze naimportovat na jiný nebo stejný počítač, přičemž verze CADKONu, kam se nastavení importují, musí být shodná s verzí CADKONu, kde byl proveden export. Obnovení výchozího nastavení / Záloha stávajícího nastavení Pokud provedete nějaké změny v nastavení CADKONu a poté zjistíte, že Vám nevyhovují a již si nepamatujete, jaké bylo původní nastavení, máte kdykoliv možnost provést reset do továrního nastavení, které bylo výchozí po instalaci CADKONu. Při spuštění tohoto nástroje – jakož i všech výše zmíněných - musí být CADKON vypnut. Nástroj pro obnovení nastavení umožňuje také vytvořit zálohu stávajícího nastavení, které vytváří zálohu ve stejném formátu, jako výše uvedený nástroj pro export nastavení a knihoven. Jediný rozdíl je ten, že v tomto případě záloha neobsahuje knihovny. Export / Import nastavení jednotlivých funkcí Existují některé funkce v CADKON+ RC, které mají vlastní možnost pro export a import nastavení, které se týká pouze dané funkce, na rozdíl od výše uvedených nástrojů, které pracují s konfigurací CADKONu globálně. Týká se to těchto funkcí: Nastavení pro CADKON+ RC Všechny funkce pro výkazy prutů a sítí Sloup Pro více podrobností se podívejte se na záznam webináře k tomuto tématu. Robert Krňávek – Product Technical Specialist 

2022-12-21  21. 12. 2022
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a 0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6
 • Společné
 • Nastavení
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí

Netrapte se ručním spočítáváním a vykazováním jednotlivých zařízení a kabeláže (CADKON+ MEP)

20. 12. 2022 - Ručné spočítavanie blokov a meranie dĺžky krivky alebo úsečky s následným zapisovaním do tabuľky je v dnešnej dobe už zastaralý spôsob vykazovania. V programe CADKON+ MEP nájdete nástroje na vykazovanie, nie len zariadení ktoré sú vo výkrese vložené z databázy programu, ale aj funkciu na vykazovanie jednotlivých blokov a ich vlastností (atribútov). Vykazovanie dĺžky kabeláži bez funkcií CADKON+ MEP je naozaj dosť zložité a hlavne veľmi zdĺhavé. Preto v programe CADKON+ MEP nájdete rôzne možnosti ako si uľahčiť prácu s automatickou tvorbou káblových trás a ich vykazovaním. Vytváranie káblových trás je možné: Náčrtom, kde sa ťahajú čiary v špecifickej hladine, typu a hrúbke čiary. Priradením vlastnosti čiare, kde čiara dostane špecifické vlastnosti ako je napríklad hladina, typ a hrúbka čiary ale aj vlastnosti o type, označení a ďalších vlastností potrebných pre vykazovanie. Automatické tvorenie káblových trás. Na základe vložených značiek z knižnice prvkov a náčrtom trás sa automaticky vytvorí káblová trasa vedenia a združeného vedenia. Pri vytváraní káblových trás je možné použiť viacero postupov, preto odporúčame si pozrieť záznamy z webinárov: Sdružené kabeláže pro silnoproud a slaboproud (CADKON+ MEP) Elektro rozvody slaboproudu-UKS (CADKON+ MEP) Spracovanie projektu požiarnej signalizácie (CADKON+ MEP) Záznamy z webinára je dostupný užívateľom s platným CADKON Active. Vykazovanie zariadení, dĺžky káblovej trasy, dĺžky vodičov alebo aj klasických blokov s atribútmi je možné vykazovať nielen do výkresu ale samozrejme aj do excelu. Výhodou automatizovaného vykazovania pomocou programu CADKON+ MEP je že sa nikdy nemôžete pomýliť a výsledkom bude rýchly a presný výkaz výmer.

2022-12-20  20. 12. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 73d5a427cb3490c56bcdcc09302686c7 5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Společné
 • Výkaz materiálu
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud

Zpracování projektu elektrické přípojky (CADKON+ MEP)

20. 12. 2022 - Projekt elektrickej prípojky sa nezaobíde bez výkresu situácie so zakreslenými inžinierskymi sieťami. V prípade že nie je priamy prístup ku katastrálnej mape je potrebné si takýto podklad zaobstarať. V programe CADKON+ MEP, pomocou funkcie „Katastrálná mapa – Vložit mapu“ je možnosť priameho vloženia katastrálnej mapy do modelového prostredia výkresu v súradniciach JTSK. Pre SR sa vložia parcely katastra „C“ a „E“ v krivkách a parcelné čísla ako texty. Súčasťou vloženia katastrálnej mapy je možnosť vkladania ortofotomapy, ktorá sa do výkresu vloží ako obrázok. Pre správne zakresľovanie trás sú dôležitou súčasťou aj vytyčovacie body. V CADKON+ MEP nájdete rôzne možnosti správy vytyčovacích bodov ako je napr. import , vkladanie a výpis vytyčovacích bodov do tabuliek. CADKON+ MEP obsahuje veľa nástrojov na uľahčenie projektovania nielen elektrických prípojok ale aj iných inžinierskych sietí. Doporučujeme si pozrieť záznam z webinára Projekt elektrickej prípojky (CADKON+ MEP) , kde nájdete konkrétne postupy spracovania projektu elektrickej prípojky. Záznam z webinára je dostupný užívateľom s platným CADKON Active.

2022-12-20  20. 12. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 2776255dc03001d8f614e8e8775de6d3 9b33f66fc7f4080e99763aad8bdd9815 5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Společné
 • Katastrální mapy
 • Situace
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud

Tvorba rozvaděčů a jejich úprava (CADKON+ MEP)

20. 12. 2022 - Automatická tvorba elektrickej schémy zapojenia v programe CADKON+ MEP je samozrejmosťou. Pre správne vygenerovanie schémy zapojenia je potrebné do výkresu vložiť tieto prvky: Rozvádzač, ktorý musí mať vyplnené označenie. Zariadenia (svetlá, zásuvky,...), musia mať správne vyplnené označenie podľa jednotlivých vývodov a nastavené správne istenie. Na obrázku sú žltou farbou označené parametre pre zariadenia a rozvádzač, ktoré je potrebné vyplniť pre správne spustenie funkcie „Rozvaděče“. Po spustení funkcie a výberu prvkov z výkresu sa zobrazí okno pre nastavenie výstupu, ako napríklad typ siete, vyplnenie razítka atď. : Výsledkom bude schéma zapojenia. Pomocou prvkov v databáze je možné si schému upravovať a prispôsobiť si užívateľským požiadavkám.  Doporučujeme si pozrieť záznam z webinára Tvorba rozvádzačov a ich úprava (CADKON+ MEP) , kde nájdete viac informácií o tvorbe a úprave rozvádzačov. Záznam z webinára je dostupný užívateľom s platným CADKON Active.

2022-12-20  20. 12. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 16185e6b2fec0a27fa61ede07fd81cba
 • Elektroinstalace
 • Rozvaděče a schémata

Dělení tabulky na výšku dle zvoleného formátu

18. 12. 2022 - CADKON+ Architecture umožňuje uživatelům generovat tabulky stavebních prvků všeho druhu. Někdy však těchto prvků, nebo například místností může být velmi velké množství. Pokud je položek doopravdy hodně, tabulka se stává poměrně velká a nemusí se vejít na papír na který chcete tisknout. Představte si, že byste mohli nastavit, do jak vysokých tabulek se bude výsledná tabulka generovat a pokud tuto výšku tabulka překročí, automaticky se rozdělí na více menších tabulek dle zvoleného formátu. V CADKON+ Architecture žádný problém!!! CADKON+ Architecture umožňuje uživatelům velmi jednoduše a elegantně tento problém vyřešit. Řešením je dělení tabulky výšku dle vámi zvoleného formátu. Příklad „dlouhé“ tabulky a té samé tabulky rozdělené na výšku dle zvoleného formátu A jak toto dělení nastavit? Dělení tabulky na výšku dle zvoleného formátu je dostupné pro všechny tabulky CADKON+ Architecture s výstupem do výkresu nebo do výkresu (do dynamické tabulky). Po spuštění příslušné funkce pro generování tabulek se přepňete do záložky Formát a ohraničení. Dělení tabulky na výšku dle zvoleného formátu se týká sekce Formát. Sekce formát, pro nastavení dělení tabulky na výšku dle zvoleného formátu Pro aktivaci dělení tabulky na výšku zaškrtněte volbu „Tabulku dělit na výšku dle zvoleného formátu“. Pomocí kliknutí na … můžete provézt nastavení, jak se má tabulka dělit do tiskových listů. Nastavení dělení tabulky do tiskových listů V rámci nastavení můžete nastavit, jestli se mají opakovat nadpisy a názvy sloupců na jednotlivých listech, velikost odsazení jednotlivých listů (v mm na papíru) a jestli se mají listy skládat nad sebou nebo vedle sebe. Poslední volbou je nastavení, jak tabulku dělit v případě, že je tabulka složená z více jednotlivých tabulek (např. tabulka bytů nebo zón). Po nastavení dělení tabulky do tiskových listů je nutné ještě nastavit velikost formátu dle kterého se má tabulka dělit. V rolovací nabídce jsou předdefinovány formáty A4 a A3 na výšku nebo šířku a volba vlastní formát. Po zvolení volby vlastní formát zadejte velikost formátu ručně…. Nastavení formátu, dle kterého se budou tabulky dělit CADKON+ Architecture umožňuje celou řadu dalších nastavení, které se týkají nastavení generovaných tabulek. Můžete například nastavovat jednotlivé parametry, které se budou vykazovat, nastavovat jejich pořadí, vytvářet šablony tabulek jednotlivých prvků, nastavovat písmo, parametry ohraničení tabulky a celou řadu dalších nastavení. Pro uživatele CADKON+ Architecture doporučujeme podívat se na záznam z webináře Generování tabulek CADKON+ Architecture, kde jsou všechny víše popisovaná témata, včetně dělení tabulky na výšku, probírána do detailu.

2022-12-18  18. 12. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 73d5a427cb3490c56bcdcc09302686c7 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Společné
 • Výkaz materiálu
 • Architektura
 • Tabulky prvků

Vylepšení rychlosti při práci s výškovými kótami

16. 12. 2022 - V rámci uvedení nové verze CADKON+ 2023.1 byla výrazně vylepšena rychlost práce s výškovými kótami. Ve výkresech kde byly velké množství kót - obvykle více jak 100 docházelo při označení kót a některých operacích s výškovými kótami k prodlevám ve zobrazení glyphů zobrazujících základnu a na ně navázané kóty. Gliphy zobrazené u základny (červený) a na ni navázaných výškových kót (modré) Jednalo se zejména o tyto situace: 1. Označení výškových kót pomocí glyphů při označení ve výkresu 2. Ozančení výškových kót při spuštění funkce Editace základy/ Změna základny existující kót 3. Ozančení výškových kót při spuštění funkce Editace základy/ Změna základny existující kót/ Vyber kóty pro změnu základny V rámci optimalizace byly tyto výběry a označení kót velmi výrazně zrychleny. Pro názornost uvádíme příklady zrychlení na dvou výkresech obsahujících více jak 100 výškových kót: Kromě vylepšení výběru výškových kót a práci s nimi byla také v rámci uvedení verze CADKON+ 2023.1 Architecture také možnost uvolnit výškové kóty.  Byly tak vyslyšeny požadavky a tipy vás, klientů CADKON+ Architecture na vylepšení práce s výškovými kótami. Ing.arch. Franče Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.

2022-12-16  16. 12. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_mep p_rc   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7
 • Společné
 • Popisy a kóty

Nové výukové lekce projektu požární elektroinstalace EPS (CADKON+ MEP)

15. 12. 2022 - Připravily jsme pro Vás další nové video výukové lekce se zaměřením na zpracování projektové dokumentace požárních elektroinstalací (EPS). V tuto chvíli je k dispozici pro všechny profese TZB celkem 59 výukových video lekcí. Ukázka zpracovávaného projektu EPS. Tip: Nezapomeňte, že u každé lekce jsou také ke stažení DWG soubory, aby jste si mohli probírané téma sami vyzkoušet na stejném příkladě.

2022-12-15  15. 12. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 1a298a744642e7bab8e1a8a7cd43e8f4 5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Společné
 • Výuka
 • Elektroinstalace
 • Slaboproud

Jak si poradit s číslováním místností a podlaží při přenosu do programu PROTECH (CADKON+ MEP)

13. 12. 2022 - Pojďme se podívat na to, jak si poradit s přenosem atypicky číslovaných místností a podlaží ze stavebního výkresu do programu PROTECH (tepelné výkoby). Ve stavebním výkrese máme např. čísla místností "1.101, 1.201..." a podlaží "-1PP" a "1NP". Přes výměnný BIM formát gbXML tyto místnosti vyexportujeme z CADKON+ MEP do tepelných výkonů PROTECH, který toto značení změní. Řešení je jednoduché, v PROTECH stačí v seznamu místností přidat sloupečky pro uživatelské zobrazení místností a podlaží. Exportovaný tvar číslování v CADKON+ MEP do výměnného formátu gbXML. Přidané sloupečky čísla místnosti a podlaží v programu PROTECH (tepelné výkony).

2022-12-13  13. 12. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Řezy a pohledy v projektech vzduchotechniky (CADKON+ MEP)

13. 12. 2022 - V CADKON+ MEP pro vzduchotechniku sice není žádná funkce, která za Vás automatizovaně vytvoří řezy nebo pohledy, ale je k dispozici celá řada nástrojů, jak si to usnadnit. Pojďme se spolu podívat, jak postupovat a jaké možnosti Vám při tvorbě řezu CADKON+ MEP nabízí. Co doporučujeme využívat: hledání průmětu z půdorysu do řezu pomocí konstrukčních čar rychlé dohledání bočních pohledů tvarovek pomocí "nastavit prvek v knihovně" řešení odskočení a schybek pomocí "spojení potrubí" v instalačních šachtách kombinovat nástroje "trasa potrubí" a "spojení potrubí" vkládání lineárních a výškových kót Přklad vykresleného řezu vzduchotechniky s napojením na jednotku. Pokud Vás toto téma zajímá více, doporučujeme shlédnout webinář Řezy a pohledy v projektech vzduchotechniky.

2022-12-13  13. 12. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c 7646bb7fd6f0c73bd57c95fa7b560e8f
 • Společné
 • Webináře
 • Vzduchotechnika

Hlavní novinky v programu CADKON+ 2023 Architecture service pack 1

28. 11. 2022 - Uvítejte společně s námi novou verzi CADKONu+ 2023 Architecture a seznamte se se všemi podstatnými novinkami, které vám přináší. Novinek a oprav je celá řada, pojďme si tedy projít ty nejdůležitější. Přehled hlavních novinek a oprav: Podpora Windows 11 ARM procesorů Definice vlastních formátů papíru pro tiskárnu "DWG to PDF" Napojení vícevrstvých konstrukcí ​Pomocí číselné hodnoty lze definovat jednotlivým vrstvám prioritu napojení vrstev Vhodným nastavení hodnot napojení vrstev tak můžete dosáhnout toho, aby se jednotlivé vrstvy vícevrstvé konstrukce napojili tak, jak potřebujete Napojení vícevrstvích konstrukcí Odpojení výškových kót Vykreslené výškové kóty je možné odpojit, takže se nadále neaktualizují např. při posunu a kopii  Příklad odpojení výškových kót a jejich zobrazení po označení ve výkresu Optimalizace práce s výškovími kótami Na základě Vaší odezvy jsme výrazně vylepšili rychlost práce s výškovými kótami Optimalizace práce s výškovími kótami Optimalizace rychlosti aktualizace tabulek místnosti po podlaží a uživatelských tabulek ​Výrazně vylepšena rychlost práce v rámci aktualizace tabulek místností po podlaží a uživatelských tabulek bublin Optimalizace práce s tabulky místností po podlaží a uživatelskými tabulkami Přeškrtnutí a aktualizace dynamické tabulky místností po podlaží V případě změny parametrů popisů místností, dojde k automatickému přeškrtnutí neaktuální dynamické tabulky místností po podlaží. Neustále jste tak informováni o aktuálnosti zobrazené tabulky Neaktuální, a tedy přeškrtnutá dynamická tabulka místností po podlaží Kompletní seznam novinek a oprav najdete v dokumentu Novinky CADKON+ 2023 Service pack 1. Názornou ukázku důležitých novinek můžete shlédnout v záznamu webináře "Co je nového v CADKON+ 2023.1 Architecture":

2022-11-28  28. 11. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 9ad1cf1ec77c7ec3d8d42f163da0827b c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Společné
 • Nové verze
 • Architektura
 • Kreslení konstrukcí
 • Tabulky prvků

Šikovné nástroje a nastavení, které asi neznáte 3.část (CADKON+ MEP)

25. 11. 2022 - Pojďme se podívat na doporučené postupy a různá méně známá nastavení, které Vám při běžném kreslení v CADu urychlí a zefektivní Vaši práci. Optimální nastavení pracovního prostředí (aby oči nebolely) FIELDISPLAY na 0 - vypnutí pozadí textů LWDISPSCALE na 0.3 - nastavení zobrazení tlouštěk čar na monitoru Černá barva pozadí RGB:33,40,48 (doporučujeme nastavit tmavé pozadí) Bílá barva pozadí RGB:235,235,235 XDWGFADECTL na 20 - útlum zobrazení externích referencí Oblíbené adresáře - mějte nejpoužívanější složky na jednom místě Panel pro rychlý přístup - vyhněte se přepínání mezi kartami panelů pásů Průzkumník obsahu - zadokujte si nejpoužívanější nástroje Doporučené klávesové zkratky F8 - ortogonální (kolmý) mód F3 - zapnutí/vypnutí trvalých úchopů CTRL+1 - zapnutí/vypnutí panelu vlastností entit CTRL+TAB a CTRL+SHIFT+TAB - přepínání mezi DWG výkresy CTRL+PageUp/PageDown - přepínání mezi výkresovými prostory Šipky nahoru/dolů - opakování posledních příkazů (historie) CTRL+SHIFT+C - kopírovat do schránky s referenčním bodem Kompletní přehled zkratek a aliasů Nefunguje klávesa DEL - nastavit PICKFIRST na 1 Akce pravého tlačítka myši na záložku výkresu - zavření ostatních výkresů, zobrazit v Průzkumníku Windows Urychlení různých funkcí s klávesou SHIFT Ořež/prodluž - pomocí SHIFT změňte na opačný příkaz Kopie/posun/úsečka/křivka/otoč/měřítko - dočasné vypnutí ortogonálního módu CTRL cyklický výběr - práce s překrývajícími se entitami Přenos dat a nastavení z výkresu do výkresu Průzkumník obsahu a CTRL+C/CTRL+V - přenos hladin, rozvržení, bloků atd. Přenos entit CTRL+C, CTRL+SHIFT+C, vložit na původní souřadnice Doporučujeme také shlédnout video záznam webináře, kde jsou tato témata probrána podrobně.

2022-11-25  25. 11. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_basic p_mep   Basic   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a ced33425c03e34320fa44c662af1e98f 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7
 • Společné
 • Webináře
 • Nastavení
 • Obecný CAD
 • Popisy a kóty

Jak řešit výšky uložení potrubí v otopné soustavě (CADKON+ MEP)

22. 11. 2022 - Potřebujete v suterénu uložit potrubí pod stropem a v horních podlažích nad podlahou? Pojďme si na zjednodušeném příkladě ukázat, jak na to. Postup: V půdoryse rozmístěte otopná tělesa, kotel a stoupačky. Křivkou vykreslete náčrt potrubních rozvodů. Pomocí funkce "potrubní rozvody-trasa" vykreslete přívodní a zpětné potrubí. Pomocí funkce "hromadná změna vlastností" definujte podlaží. Pomocí funkce "svislé schéma-automaticky" zadejte výškové úrovně vodorovných rozvodů a vykreslete schéma otopné soustavy.

2022-11-22  22. 11. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21
 • Vytápění
 • Otopné soustavy

Příprava stavebních slepých výkresů pro projekty TZB (CADKON+ MEP)

16. 11. 2022 - Podkladem každého projektu profesí TZB je upravený stavební výkres (slepá matrice). Architekti a stavaři ovšem pracují v různých programech a podklady od nich často nelze jednoduše převést do jedné barvy a tenkých čar. Z tohoto důvodu je pro Vás v CADKON+ MEP k dispozici funkce "příprava stavebních slepých výkresů", která v jednom kroku provede: odemčení všech hladin vylepšené rozložení bloků s promazáním atributů srovnání výkresu do Z souřadnice 0 přebarvení celého výkresu na barvu 252 (šedá) a nastavení tlouštěk čar 0.18mm diagnostika a oprava výkresu hloubkové vyčištění výkresu ​ Pokud se i přesto pomocí této funkce nepřevede celý stavební výkres dle Vašich představ, máte k dispozici celou řadu dalších nástrojů a pomůcek, jak postupovat dál. Doporučujeme si také shlédnout video záznam webináře příprava stavebních slepých výkresů pro TZB projekty, kde jsou ukázky konkrétních postupů na stavebních podkladech dodaných z programů ArchiCAD, AutoCAD, Revit, Allplan (Nemetschek), Microstation atd.

2022-11-16  16. 11. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c f9ae12d55d24dc9f06fb97af51fe9c9c
 • Společné
 • Webináře
 • Slepé výkresy

Výškové kóty v CADKON+ Architecture? Vždy aktuální, leda, že by jste nechtěli!

31. 10. 2022 - Výškové kóty jsou již řadu let jednou s nejpopulárnějších funkčností v rámci CADKON+ Architecture. Jejich polularita je dána především širokým polem působnosti, jelikož je využije téměř každý projektant, nehledě na jeho specializaci. Výškové kóty za řadu let prošli celou řadou drobných i velkých změn. Poslední velkou změnou bylo předělání systému práce se základnami a na ně navázaných výškových kót. Od té doby jsou kóty vždy aktuální k zadané základně. To znamená že při jakékoli změně pozice se okamžitě aktualizují. To samozřejmě platí i u změny základny apod... Starší uživatelé, ale občas byly zvyklí mít např. všechny řezy a pohledy srovnané v jedné rovině a veškeré kóty navázané na jedinou základnu. Takto lze pracovat i nyní, ale problém může nastat při následném posunu jednoho řezu (nebo pohledu) po ose Y, tedy tak, že již nebude v rovině se základnou. Jelikož se kóty ale automaticky aktualizují při změně pozice, tak se při posunu přepočítají. Toto se samozřejmě dá vyřešit definicí nové základny a navázání příslušných kót na tuto základnu, ale i přes to celé řadě klientů chyběla možnost tzv. Odpojit výškové kóty a to i z celé řady jiných důvodů. Odpojené výškové kóty se totiž nijak neaktualizují a tudíž po změně jejich pozice nedochází k přepočítání hodnot. Tuto funkčnost, tedy možnost odpojit výškové kóty jsme pro vás tedy připravily do nedávno vydaného Service Packu 1 pro CADKON+ Architecture.  Jak výškové kóty odpojit a v případě potřeby opět připojit si můžete prohlédnout v krátkém videu zde: Uživatelům CADKON+ Architecture doporučujeme, podívat se na záznam z webináře "Kreslení výškových kót rychle, jednoduše a vždy aktuálně" kde se dozví veškeré detaily jak pracovat s výškovími kótami zde:

2022-10-31  31. 10. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_mep p_rc   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7
 • Společné
 • Popisy a kóty

Hlavní novinky v programu CADKON+ 2023 MEP service pack 1

26. 10. 2022 - Uvítejte společně s námi novou verzi CADKONu+ 2023 MEP a seznamte se se všemi podstatnými novinkami, které vám přináší. Novinek a oprav je celá řada, pojďme si tedy projít ty nejdůležitější. Upozornění: V projektech se čím dále častěji pracuje s velkým množstvím informací a z tohoto důvodu jsme byli nuceni upravit většinu funkcí CADKON+ MEP, aby bezproblémově zvládaly tento trend. Od verze 2023 Service Pack 1 již není žádné omezení v množství uložených informací na prvcích, potrubí a elektro kabelech. Tato změna má ovšem za následek, že nově vytvořené a upravené projekty v Service Packu 1, již nebude možné používat ve starších verzích (CADKONem zadané vlastnosti). Kompatibilita obecných DWG výkresů se nijak nemění, ale ve starší verzi už nebude např. křivka potrubí obsahovat dimenze, ale bude se chovat jako „obyčejná“ křivka. Přehled hlavních novinek a oprav: podpora Windows 11 ARM procesorů definice vlastních formátů papíru pro tiskárnu "DWG to PDF" výpočty vody a cirkulace nové potrubní řady přesnější výpočet dimenzí na stoupačkách řezy kanalizace: nastavení tolerance přesnosti připojených potrubí na stoupačky výměnný formát gbXML pro výpočet tepelných ztrát a výkonů historie zadávaných rozměrů oken a dveří přehlednější nastavení a práce v dialogovém okně přenos uživatelsky změněných "U" konstrukcí vylepšené dohledání konstrukcí, ploch atd. výpočet VZT potrubních rozvodů: možnost nastavení minimální použité dimenze spiro a kruhového potrubí pozicová čísla: snadnější editace, vymazání elektro rozvody podpora kruhových rozvodů řešení křížení kabelových tras nastavení typu kabelu mezi vypínači přesnější výpočet obsazenosti kabelových žlabů databáze a výrobci aktualizace výrobce "Elektrodesign" nový výrobce "viega" nové požární hydranty pohledové značky do slaboproudých rozvaděčů Poznámky (poslední aktualizace souborů): Balíček souborů ke stažení. Pokud jste provedli aktualizci na service pack a ve výpočtech vody se Vám nenabízejí dimenzační řady "FV PP-RCT HOT" a od výrobce "viega", tak z balíčku ke stažení zkopírujte soubor "TZB_LIN.DAT" do adresáře "c:/Users/masek/AppData/Roaming/AB Studio/CadkonPlus_2023/cs/Dat". Další vyřešené problémy: do výkresu se nevkládají popisy koncových prvků (výtokové baterie) v některých případech jsou po vytvoření axonometrie špatně dimenze na stoupačkách Z balíčku ke stažení zkopírujte soubory "Tzb_IsoEx.crx" a "tzbplumbingcut.crx" do adresáře c:/Program Files/AB Studio/CadkonPlus 2023/CK/

2022-10-26  26. 10. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c 163253aa969d207df19ecd0311ed613e 6b876632f43d884ab740ed1c6fa710d4 df045c6e78f3ff6b2cb70c20a9417595 cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b 7646bb7fd6f0c73bd57c95fa7b560e8f 5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7 16185e6b2fec0a27fa61ede07fd81cba
 • Společné
 • Nové verze
 • Webináře
 • Zdravotechnika
 • Kanalizace
 • Voda a cirkulace
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH
 • Vzduchotechnika
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Rozvaděče a schémata

CADKON+ 2023.1 je zde!

17. 10. 2022 - Řijen 2022, Praha -  mezinárodní softwarový vývojář CAD produktů, společnost GRAITEC s.r.o. s potěšením oznamuje uvedení nové verze programů CADKON+ 2023.1. Tato nová verze je aktualizací verze CADKON+ 2023. Tisíce spokojených projektantů využívají programy CADKON pro zpracování projektové dokumentace architektury, stavebních konstrukcí, železobetonových konstrukcí a profesí TZB. CADKON+ 2023.1 to je jednoduchost, rychlost a spolehlivost! Představujeme výběr hlavních novinek verze 2023.1   Společné pro všechny profese – CADKON+ (Architecture, MEP, RC, Basic) Mezi hlavní společné novinky CADKON+ 2023.1 patří možnost vytváření vlastních formátu papíru pro tisk do PDF, DWF, PNG a JPG, přes interní tiskárny. A také podpora instalace produktů CADKON na Windows 11 ARM64, čímž je umožněn jejich provoz na počítačích s architekturou ARM s tímto operačním systémem.   Stavební konstrukce – CADKON+ Achitecture Pro projektanty stavebních konstrukcí využívající CADKON+ Architecture byla rozšířena funkčnost vícevrstvých konstrukcí, která nově umožnuje řešit napojení jednotlivých vrstev konstrukcí v místech styků těchto konstrukcí. Na základě požadavků jsme rozšířili funkčnost výškových kót o možnost odpojit výškové kóty. Takto odpojené výškové kóty se neaktualizují v případě změny umístění kóty. Vytvořená dynamická tabulka místností po podlažích se v případě změny parametrů místností automaticky přeškrtne a tím značí, že je neaktuální. Takto neaktuální tabulku lze následně aktualizovat jediným kliknutím. Práce s výškovými kótami, tabulkami místností po podlaží a uživatelskými tabulkami byla optimalizována. Tím byla výrazně zvýšena rychlost odezvy při vlastní práci s těmito funkcemi. Technické zařízení budov – CADKON+ MEP Pro projektanty TZB, profese elektroinstalace je zařazena nová podpora pro kruhová zapojení slaboproudých rozvodů a nové možnosti vykreslení světelných okruhů. Pro profesi vytápění jsme nástroj pro přenos energetických informací o budově (gbXML) do tepelných výkonů od společnosti PROTECH optimalizovali a rozšířili. Konkrétně se jedná o zadání parametrů výplní oken a dveří nebo možnost přizpůsobení velikosti dialogového okna dle vlastních potřeb. Pro profesi vzduchotechnika je nyní možné při výpočtu nastavit minimální dimenze pro spiro a kruhové potrubí. Byla udělána také aktualizace a rozšíření databáze značek a výrobců pro všechny profese TZB - výrobci Elektrodesign a viega, požární hydranty, pohledové značky na rozvaděče atd. Železobetonové konstrukce – CADKON+ RC CADKON+ RC přináší pro vyztužování stěn možnost nastavení průměru třmínku podle U spon, nový parametr pro krytí v rovině stěny, možnost přizpůsobení velikosti dialogového okna a správné zobrazení na monitorech s 4K rozlišením. Vylepšení práce s otvorem do výztuže, konkrétně možnost výběru objektu obrysu 2D řezu, volba způsobu zaoblení prutů včetně měření podle potřeby a pruty tvaru U lemující hrany otvoru jsou spojeny do řady prutů. Dále byly vylepšeny nástroje pro export, import, migraci a obnovení nastavení, které nyní zahrnuje také knihovnu sítí, pokud si ji uživatel modifikuje. Vylepšeno bylo kótování rozměrů prutů ve tvaru U, jejichž prostřední úsek není kolmý na ramena U. CADKON RCD nyní v nové verzi vychází vstříc těm uživatelům, kteří při definici tvaru prvku používají 3D tělesa. Dvě nové funkce umožňují změnit dodatečně tvar prvku bez nutnosti manuálně měnit již existující řezy a to buď náhradou stávajících těles novými tělesy anebo pomocí běžných příkazů pro úpravy těles. Veškerou dokumentaci, výuková videa, vypsaná školení a webináře, aktuální verzi ke stažení najdete v sekci MŮJ CADKON+, která je dostupná po Vaší registraci na těchto stránkách. Všem zákazníkům s trvalou licenci CADKONu+ a s aktivním CADKON Active (Maintenance) bude 17.10.2022 rozeslán email s podrobnými informacemi o stažení a aktivaci nové licence.  V případě zájmu o vyzkoušení aktuální verze CADKON+ 2023 si zkušební verzi můžete stáhnout pomocí tlačítka níže.  Sledujte nás https://www.facebook.com/CADKONeu-793283710772669/  https://www.linkedin.com/company/ab-studio-c-e/ https://www.youtube.com/channel/UC-zpK5qpuY_x11DOxfYHOSg

2022-10-17  17. 10. 2022
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Service Pack 1 pro CADKON+ 2023 uvolněn

17. 10. 2022 - CADKON+ 2023 Service Pack 1 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP, CADKON+ BASIC a CADKON+ RC verze 2023.  Je určen pro všechny komerční instalace CADKON+ 2023 (sestavení 23.0.0031). Jedná se o instalace stažené do data 17.10.2022, to je datum uvedení Service Pack 1. Instalace stažené po tomto datu již Service Pack 1 obsahují a není jej proto nutné instalovat. Přesné sestavení vašeho nainstalovaného CADKON+ lze ověřit příkazem „_CKABOUT“, zadaného přímo v prostředí CADKON+. Popis instalace a podrobný popis všech novinek a vylepšení najdete na www.cadkon.eu v sekci „Můj CADKON+“ (nabídka "Dokumenty a aktualizace"), která je dostupná po přihlášení. Service Pack 1 si můžete stáhnout na www.cadkon.eu v sekci "Můj CADKON+" (nabídka "Dokumenty a aktualizace"), která je dostupná po přihlášení. Service Pack 1 pro CADKON+ 2023 je pro všechny uživatele s platným CADKON Active ZDARMA. Pro ověření platnosti Vašeho CADKON Active nebo pro získání informací o jeho prodloužení se obraťte na svého obchodního zástupce naší společnosti či neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení GRAITEC. Webináře pro uživatele: 26.10.2022 / 09:00 - 10:00 Novinky Service Packu 1 pro CADKON+ 2023 MEP 26.10.2022 / 10:30 - 11:30 Novinky Service Packu 1 pro CADKON+ 2022 Architecture 27.10.2022 / 10:30 - 11:30 Novinky Service Packu 1 pro CADKON+ 2022 RC

2022-10-17  17. 10. 2022
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Kompatibilita Windows 10 a CADKONu+

16. 10. 2022 - Pro CADKON+ v aktuální verzi 2016 bude kompatibilita zajištěna formou aktualizace Service Pack 2, který bude uvolněn v únoru 2016. Verze starší nebudou na Windows 10 podporovány. Nedoporučujeme do zajištění plné kompatibility CADKONu+ na Windows 10 přecházet!

2022-10-16  16. 10. 2022
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Vytvoření vlastní šablony

01. 10. 2022 - Šablony v CADKONu+ mají označení .dwt, úpravou šablony podle vlastních standardů si zjednodušíte každodenní práci s grafickou úpravou. Úprava šablony spočívá v grafickém přednastavení stylů, které si předem upravíte a při každém otevření CADKONu+ je budete mít načteno. Postup pro vytvoření vlastní šablony v kterémkoli modulu CADKONu+ je následující: 1. Otevřete CADKON+ prostřednictvím funkce Otevřít bez šablony – Metrické (jedná se o použití metrických nikoli anglických měr), otevře se standardní zobrazení CADKONu+. 2. Upravte si jakékoli druhy nastavení. Například přes designcenter, který otevřete příkazem _EXPLORER, nebo zkratkou CTRL+2, si upravíte styly textů, vytvoříte vlastní hladiny s nastavením typů čar. Co se týká hladin, přidejte si jen takové, které v CADKONu+ nejsou předpřipravené a využíváte je při své práci, zbytečně však nepřidávejte velké množství hladin, které budou zahlcovat výkresy. Upravte si kótovací styly délkových a výškových kót. Vytvořte si vlastní formáty výkresů s vloženým vlastním razítkem. Pokud chcete nastavení probrat z jiných výkresů, překopírujte si tyto objekty do nastavované šablony, probere se tak například styl kót. Objekty následně nezapomeňte z modelovaného prostoru smazat, spolu s nimi smažte i hladiny, které se překopírovaly. Při úpravě šablony nevykreslujte v modelovém a výkresovém prostoru žádné druhy objektů, pokud nechcete, aby se zobrazovaly při každém otevření nového výkresu s danou šablonou. 3. Vytvořenou šablonu si uložíte pod vlastním názvem. Cestu kam se šablony ukládají naleznete přes Možnosti, příkaz _CUSTOM, v kartě Cesty/soubory. *Standardní cesta k ukládání šablon je C:UserAppDataRoamingGraitecAdvanceCAD2023Templates 4. Takto připravenou šablonu vyberte při každém otevírání CADKONu+ a pracujte s vašimi nastaveními.

2022-10-01  01. 10. 2022
author_35 Denisa Holbusová
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Nastavení
 • Obecný CAD

Vytváření sloučených tabulek (CADKON+ ARCHITECTURE)

30. 09. 2022 - Generování sloučených tabulek v CADKONu+ Architecture je možné téměř pro všechny tabulky CADKONu+. Objekty, které chcete vykazovat označujte po jednotlivých podlažích prostřednictvím funkcí pro tvorbu tabulek. V nastavení tabulky označte parametry, které mají být vykázány včetně parametrů počet kusů – podlaží a počet kusů – celkem a potvrďte OK. Nastavte název podlaží a tabulku vyhodnoťte do zápisu pro sloučení. Po potvrzení OK je třeba uložit soubor .itab pod vlastním názvem. Pokud chcete generovat sloučené tabulky například ze tří podlaží, nejprve je třeba dvě ze tří tabulek vyhodnotit do zápisu pro sloučení. Poslední podlaží po vybrání funkcí pro tvorbu tabulek, vyhodnotíte standardně do souboru excelu, nebo do výkresu, přičemž v tomto kroku je třeba v kartě Seznam tabulek pro sloučení načíst již uložené zápisy pro sloučení. Doplňte parametry posledního vybraného podlaží a potvrďte OK. Vygenerovaná tabulka obsahuje počty kusů po jednotlivých podlažích samostatně a celkový počet kusů na všech podlažích.

2022-09-30  30. 09. 2022
author_35 Denisa Holbusová
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Architektura
 • Tabulky prvků

Vylepšení funkce Otvor do výztuže

20. 09. 2022 - Jak CADKON+ RC, tak CADKON RCD – aplikace pro kreslení výkresů výztuže – nabízejí nástroj pro vyříznutí výztuže v místě otvoru. Na základě připomínek uživatelů, kteří tento nástroj používají ve své praxi, jsme pro verzi 2023.1 tento nástroj vylepšili v několika bodech: 1.Možnost vybrat objekt obrysu 2D řezu Tvar otvoru, který má být vyříznut do výztuže, lze zadat buď rohovými body otvoru nebo výběrem uzavřené křivky. Nyní je možné vybrat křivku, která je součástí obrysu řezu – není tedy třeba ji znovu kreslit. Kliknutím na křivku se tvar této křivky červeně označí, tím se tedy získá dobrá kontrola, zda byl tvar otvoru správně zadán. 2.Průměr zaoblení a způsob měření podle předvolby Funkce „Otvor do výztuže“ umožňuje zvolit způsob, jak pruty ukončeny. Hranu otvoru lze olemovat pruty tvaru U. Přednastavený průměr zaoblení těchto spon nyní odpovídá nastaveným parametrům v Předvolbě pro pruty. To se týká také způsobu kótování úseků prutů (vnější rozměr/na osu). 3.Lemovací U pruty tvoří řadu Pruty tvaru U, které lemují hrany otvoru, jsou nyní spojeny do řady prutů. Výhodou je, že je možné je rychle popsat pomocí funkce „Popis řady prutů“. Podívejte se na video ukázku zde: CADKON+ RC: Otvor do výztuže Robert Krňávek, Graitec s.r.o.

2022-09-20  20. 09. 2022
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 1418cd63ff059332118439d9729311b7 e2664f164faa3a7fea084150481cace4
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Vyztužování vázanou výztuží
 • Modifikace výztuže

Funkce pro vyztužení stěny a její nové možnosti

19. 09. 2022 - Jak CADKON+ RC, tak CADKON RCD – aplikace pro kreslení výkresů výztuže – nabízejí pro vyztužování stěn funkci „Stěna“. Na základě připomínek uživatelů, kteří tento nástroj používají ve své praxi, jsme pro verzi 2023.1 tento nástroj vylepšili v několika bodech: 1.Možnost nastavit průměr třmínku podle U spon. Nástroj Stěna nabízí v kartě „Uspořádání výztuže“ možnost definovat, jak bude výztuž u hrany ukončena. V případě voleb „Lem“ a „Kotvení“ je výztuž zakončena pruty tvaru U a zde se nabízí poněkud skrytá možnost. Pokud jsou protilehlé okraje obrysu stěny zakončeny těmito U pruty a zadáte délku ramene U prutů tak, že se ramena překrývají, jsou z těchto U prutů vytvořeny třmínky. Na obrázku níže je toto zadání provedeno pro dvojice úseků 4 - 6 a 3 – 14 a 7 – 12. Výše zmíněný třmínek byl v předchozích verzích definován vždy s průměrem 8 mm. Nyní nová verze nabízí volbu mezi možností vybrat průměr pro všechny třmínky stejně nebo průměr třmínku vytvořit podle průměrů U prutů, které třmínek nahrazuje. 2.Nový parametr pro krytí v rovině stěny V předchozí verzi CADKONu se krytí výztuže od spodního kraje stěny řídilo hodnotami, které byly určeny pro krytí kolmo na rovinu stěny. V nové verzi je možnost zadat krytí samostatně pro každý segment. To je užitečné z toho důvodu, neboť v praxi krytí svislé výztuže odspodu stěny bývá vždy 0 a také krytí vodorovné výztuže se často dává 0. 3.Přizpůsobitelná velikost dialogu V nové verzi CADKONu je možné zvětšit/zmenšit velikost dialogu tažením za okraj okna, což je užitečné především v kartě dialogu „Uspořádání výztuže“, neboť zde je vidět náhled na tvar stěny. Změnou velikostí okna se mění i velikost náhled na stěnu, díky čemuž lze snadněji vybírat jednotlivé hrany stěn pro definici způsobu zakončení výztuže. 4.Správné zobrazení na monitorech s 4K rozlišením a další Ve funkci stěna bylo provedeno několik dalších vylepšením jako správné zobrazování dialogu na monitorech s 4K rozlišením, zohlednění výchozího nastavení způsobu kótování prutů (na osu/na kraj) apod. Podívejte se na video ukázku zde: CADKON+ RC/CADKON RCD: Funkce pro vyztužení stěny a její nové možnosti Robert Krňávek, Graitec s.r.o.

2022-09-19  19. 09. 2022
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 1418cd63ff059332118439d9729311b7
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Vyztužování vázanou výztuží

Nové lekce výukového programu poskytující kompletní výuku způsobu práce s plochami a popisy místností

19. 09. 2022 - V rámci nového výukového programu jsme pro naše uživatele CADKON+ Architecture uvolnili pátou řadu výukových videi. Tentokrát si ukážeme jak pracovat s položkováním a vykazováním stavebních prvků do tabulek. V novém výukovém programu mají uživatele u každé části vždy k dispozici ke stažení i zdrojové a cílové dwg s totožným obsahem jako je prezentován ve videu. Mohou si tak vše zkusit na stejných podkladech a zároveň i mají možnost zkontrolovat, jestli je výsledek stejný jako ve videou. Výukový program najdete po přihlášení na CADKON.EU v sekci Můj CADKON+ v části Výuková videa v sekci produktu Architecture.

2022-09-19  19. 09. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
018e2801685604066db26023467a7c78 1a298a744642e7bab8e1a8a7cd43e8f4 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 7ba49ca95831ae14aeb0832555bfd83b
 • Společné
 • Výuka
 • Architektura
 • Popisy místností

Práce s CADKONem na home office

16. 09. 2022 - Možnosti práce s CADKONem na domácím počítači v rámci práce na home office Dosud jste pracovali s CADKONem na počítači v zaměstnání a nyní potřebujete pracovat z domova? Pro zprovoznění CADKONu na domácím počítači máte dvě možnosti. Následující postupy jsou popsány včetně video návodů v sekci Můj CADKON+, nabídce Správa licencí - https://www.cadkon.eu/cz/member/license-management. Pro okamžitý přístup do sekce Můj CADKON+ se přihlašte nebo proveďte registraci v horní části těchto stránek. 1. Přenesení licence z počítače firemního na počítač domácí - viz kapitola "Vrácení licence na server" a následně kapitola "Aktivace nové licence" v nabídce Správa licencí v sekci Můj CADKON+. Na domácím počítači je nutné CADKON nejpre nainstalovat. 2. Domácí licence - pokud máte platný CADKON Active, zažádejte si o domácí licenci, která vám bude následně poskytnuta. Tuto domácí licenci aktivujte na svém domácím počítači - viz. kapitola "Domácí licence" a následně kapitola "Aktivace nové licence" v nabídce Správa licencí v sekci Můj CADKON+. Na domácím počítači je nutné CADKON nejpre nainstalovat. Upozornění: CADKON nelze spustit přes vzálenou plochu (remote desktop) a přistupovat tak z domácího počítače na počítač firemní.

2022-09-16  16. 09. 2022
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78
 • Společné

Optimalizace rychlosti výškových kót

16. 09. 2022 - V rámci uvedení nové verze CADKON+ 2023.1 byla výrazně vylepšena rychlost práce s výškovými kótami. Ve výkresech, kde byly velké množství kót - obvykle více jak 100 docházelo při označení kót a některých operacích s výškovými kótami k prodlevám ve zobrazení glyphů zobrazujících základnu a na ně navázané kóty. Zobrazení glyphů znázorňující základnu (červeně) a na ni navázané výškové kóty (modře) Jednalo se zejména o tyto situace: 1. Označení výškových kót pomocí glyphů při označení ve výkresu 2. Ozančení výškových kót při spuštění funkce Editace základy/ Změna základny existující kót 3. Ozančení výškových kót při spuštění funkce Editace základy/ Změna základny existující kót/ Vyber kóty pro změnu základny V rámci optimalizace byly tyto výběry a označení kót velmi výrazně zrychleny. Pro názornost uvádíme příklady zrychlení na dvou výkresech obsahujících více jak 100 výškových kót: Porovnání rychlosti výškových kót ve verzi CADKON+ 2023 a 2023.1 Ing.arch. Franče Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.

2022-09-16  16. 09. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_mep p_rc   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7
 • Společné
 • Popisy a kóty

Optimalizace rychlosti aktualizace tabulek

16. 09. 2022 - V rámci uvedení nové verze CADKON+ 2023.1 byla výrazně vylepšena rychlost práce v rámci aktualizace tabulek místností po podlaží a uživatelských tabulek bublin.  Ve výkresech, kde bylo velké množství popisů místností a z nich vygenerovaných tabulek místností po podlaží (nebo bublin a uživateslkých tabulek bublin) - obvykle více jak 100, tak se neumérně navyšovala doba aktualizace těchto tabulek. Jednalo se zejména o tyto situace: 1. Hromadná aktualizace tabulek místností po podlaží nebo uživatelských tabulek bublin 2. Odpojení tabulky 3. Připojení tabulky V rámci optimalizace byly všechny tyto operace velmi výrazně zrychleny.  Pro názornost uvádíme příklad z 12MB výkresu kde bylo 297 popisů místností a 12 tabulek.  Na obrázku vidíte, že rychlost jednotlivých operací byla vylepšena o 80% - 90%. Práce s tabulkami místností po podlaží, nebo uživatelskými tabulkami tak byla na základě vašich požadavků optimalizována, aby byla práce rychlejší a komfortnější. Ing.arch. Franče Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.

2022-09-16  16. 09. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 4064851108795c809f8f4e0df5227e4c 7ba49ca95831ae14aeb0832555bfd83b c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Architektura
 • Položkování
 • Popisy místností
 • Tabulky prvků

Video záznamy z semináře „CADKON+PROTECH: projekt rodinného domu od A do Z“ (CADKON+ MEP)

15. 09. 2022 - Pro projektanty vytápění proběhl on-line seminář se zaměřením na konkrétní postupy při zpracování výkresové projektové dokumentace včetně výpočtů tepelných ztrát, výkonů, dimenzování a zaregulování. Jako přednášející byl zástupce společnosti GRAITEC (Marek Mašek) a PROTECH (Zdeněk Ryšavý). Hlavním cílem tohoto semináře bylo představení efektivní tvorby kompletní projektové dokumentace vytápění na jednom projektu od dodání stavebních podkladů, přes grafické zpracování v CADu, až po návrh a výpočty. Podívejte se na video záznam dopolední i odpolední části včetně závěrečné diskuze. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-09-15  15. 09. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Společné
 • Webináře
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Nové výukové lekce pro datové slaboproudé rozvody (CADKON+ MEP)

15. 09. 2022 - Na https://www.cadkon.eu/cz/member/video/ jsme pro Vás připravily nové výukové lekce pro oblast slaboproudých elektroinstalací. Jedná se o 7 lekcí ve formě video ukázek datových rozvodů do racku, včetně propojení mezi patry. K dispozici jsou také ke stažení DWG podklady k jednotlivým lekcím, abyste si vše mohli hned sami vyzkoušet. Nové výukové lekce pro slaboproud (UKS). autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-09-15  15. 09. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 1a298a744642e7bab8e1a8a7cd43e8f4 5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Společné
 • Výuka
 • Elektroinstalace
 • Slaboproud

Jak převézt x jednořádkových textů na jeden víceřádkový? V CADKON+ Architecture na jedno kliknutí

15. 09. 2022 - Setkaly jste se někdy s výkresem, kde souvislé několikařádkové texty byly vytvořeny jako několik jednořádkových textů (řádkový text) místo toho, aby se jednalo o jeden nebo pár víceřádkových (odstavcový text)? Pokud ano tak jistě víte, že jejich úprava je následně velmi nepraktická a poměrně dost zdržuje. Nehledě na možnosti, které jednořádkový text při editaci nabízí, respektive nenabízí. Víceřádkové texty nabízí mnohem více možností, jak text upravovat a nastavovat jeho parametry. Co kdyby ale existovala možnost, jak jedním výběrem sloučit všechny nebo jen vybrané jednořádkové texty do jednoho víceřádkového? S CADKON+ Architecture žádný problém! Ukázka převodu několika jednořádkových textů na jeden víceřádkový (odstavcový) text Dynamické tabulky však přinášejí celou řadu dalších výhod. Pojďme si některé z nich představit. Začněme nejprve nastavením dynamických tabulek. To se řídí stylem tabulek. To je samo o sobě velkou výhodou, jelikož vykreslené tabulky, jejich vzhled, velikost písma apod lze hromadně změnou stylu upravovat obdobně jako například kóty pomocí kótovacího stylu. Stačí použít funkci převod textu z řádkového na odstavcový. Stačí označit všechny jednořádkové texty, které chcete sloučit do jednoho víceřádkového textu a je hotovo!!  Ing.arch. Franče Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.

2022-09-15  15. 09. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7
 • Společné
 • Popisy a kóty

Široké možnosti editace a nastavení tabulky? Dynamické tabulky

14. 09. 2022 - Tabulky jsou jistě důležitou součástí výkresů. CADKON+ Architecture již řadu verzí nabízel automatické generování tabulek stavebních prvků všeho druhu, nicméně něco uživatelům stále chybělo. Byl to fakt, že tabulky CADKON+ se generovaly do tabulek vytvářených s čar a textů, takže se reálně nejednalo o plnohodnotnou tabulku, nabízející základní možnosti editace jako například MS excel. CADKON+ 2023 přináší tzv. dynamické tabulky. Dynamická tabulka se odlišuje od starých tabulek v celé řadě vlastností. Jako první zmiňme fakt, že tabulka se chová jako jeden objekt. To je velký rozdíl od starých tabulek, které byly složeny z jednotlivých čar a textů a jejich samotné označení, posun, rozšíření sloupců a řada dalších operací byly složité. Rozdíl dynamické a statické tabulky při označení ve výkresu Dynamické tabulky však přinášejí celou řadu dalších výhod. Pojďme si některé z nich představit. Začněme nejprve nastavením dynamických tabulek. To se řídí stylem tabulek. To je samo o sobě velkou výhodou, jelikož vykreslené tabulky, jejich vzhled, velikost písma apod lze hromadně změnou stylu upravovat obdobně jako například kóty pomocí kótovacího stylu. Nastavení nabízí celou řadu možností od nastavení vzhledu a barev tabulky, nastavení velikostí textů a jejich odsazení atd. Navíc je nastavení stylu buněk rozděleno do tří sekcí, data, záhlaví a název tabulky, takže můžete každou sekci nastavit samostatně. Nastavení stylu dynamických tabulek Mezi další výhody a zejména z uživatelského pohledu ty nejdůležitější patří možnosti editace tabulky které dynamické tabulky přináší. Vykreslenou tabulku lze totiž editovat obdobně jako například v excelu. Každou buňku můžete tedy samostatně editovat, ale i celou tabulku jako celek. Je možné tak tabulku za zobrazené gripy zvětšovat, zmenšovat, měnit šířku sloupců, šířku řádků, rozdělovat na celou tabulku na více částí apod. Gripy umožňující rozměrové změny a posuny dynamické tabulky Dále dynamické tabulky nabízí celou řadu funkcí pro práci s jednotlivými sloupci, řádky. Můžete tak do existující tabulky například vložit na libovolném místě nové sloupce, řádky, stejně tak je můžete odstranit. Může slučovat/rozdělovat vybrané buňky, stanovit jednotky buněk a v neposlední řadě můžete pracovat i se základními vzorci. Sečíst, zprůměrovat nebo použít potřebný vzorec je otázkou pár kliknutí a případného zadání požadovaného vzorce…. Funkce použitelné pro editaci tabulky Uživatele CADKON+ Architecture jistě potěší fakt, že možnost vyhodnotit všechny standardní tabulky CADKON+ Architecture jako například tabulku bublin, místností, překladů, stropů atd. nyní nabízí i vyhodnocení do dynamické tabulky. Můžete tak nyní všechny tabulky na které jste byly zvyklí vykazovat jako dynamické tabulky a využívat všech výhod, které přináší. Možnost zvolit jak a kam tabulku vyhodnotit Pro více informací a názorných ukázek práce s dynamickými tabulkami je pro uživatele CADKON+ s platným CADKON Active k dispozici záznam webináře na toto téma zde: Video záznam z webináře  Ing.arch. Franče Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.

2022-09-14  14. 09. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep   Basic   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7 73d5a427cb3490c56bcdcc09302686c7 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Společné
 • Obecný CAD
 • Popisy a kóty
 • Výkaz materiálu
 • Architektura
 • Tabulky prvků

Zvyšte efektivitu práce pomocí klávesových zkratek

13. 09. 2022 - Efektivita práce je jistě velmi důležité téma, co se týče práce v CADKON+ nehledě na použitý modul. Pokud jste uživatel, který tráví kreslením několik hodin denně, a ještě nepoužíváte klávesové zkratky, tak je tento článek právě pro vás. Klávesové zkratky jsou totiž cesta zvýšit efektivitu práce. Neustálé přejíždění myší a překlikávání mezi ribbony nebo toolbary je totiž stále pomalejší než použití klávesových zkratek, a to i v případě že tzv. víte kam sáhnout. V tomto článku si ukážeme, jak klávesové zkratky nastavit, případně upravit stávající tak aby odpovídaly vašim požadavkům. CADKON+ obsahuje již předdefinované klávesové zkratky všech základních příkazů. Předdefinované klávesové zkratky jsou totožné s jinými CAD programy (např. s AutoCADem). Nejprve bychom si měli vysvětlit rozdíl mezi dvěma typy klávesových zkratek. 1.  Prvním typem jsou tzv Aliasy. Ty se spouští tak, že začnete pomocí zadávání písmen na klávesnici volat příkazy . pomocí definované klávesy (zkratky) s následným potvrzení klávesou Enter . V průběhu zadávání můžete využít tzv. našeptávač příkazů, aby jste se ujistili, že se po potvrzení Enter spustí požadovaný příkaz. Na obrázku je znázorněn našeptávač po stisknutí klávesy „K“. Vidíte, že pokud bych nyní stisknul klávesu Enter, tak by se spustila funkce „KŘIVKA“. Pokud bych ale napsal „KO“ spustí se příkaz „KOPIE“ atd….. Pokud si chcete nastavit Aliasy, Zadejte příkaz PŘIZPŮSOBENÍ (_CUSTOMIZE) a v dialogu zobrazte kartu Aliasy. Ta zobrazuje již definované zkratky (sezman Aliasy) a jim přiřazené příkazy (seznam Dostupné příkazy). Pro změnu stávající zkratky ji v seznamu Aliasy vyhledejte, v seznamu Dostupné příkazy vyberte požadovaný nový příkaz a pomocí tlačítka Přiřadit provedete spojení vybraného příkazu se stávající zkratkou. Pro vytvoření nové zkratky klikněte na tlačítko Nový, do pole Alias napište znaky nové zkratky a následně v seznamu Dostupné příkazy vyberte požadovaný příkaz a pomocí tlačítka Přiřadit provedete spojení vybraného příkazu s novou zkratkou. ​ TIP: Pokud přechází na CADKON+ a dříve jste používali AutoCAD, tak je možné využít stávající PGP soubor zkratek z AutoCADu. Opět v kartě Aliasy v dolní části dialogu zvolte tlačítko Importovat…, v zobrazeném dialogu pro vybrání souborů přepněte v nabídce Soubory typu na Soubory aliasů AutoCAD (pgp), následně vyhledejte příslušný acad.pgp soubor. Například výchozí soubor klávesových zkratek pro AutoCAD 2023 je umístěn v C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2023/UserDataCache/cs-CZ/Support. Pokud klávesové zkratky chcete upravovat v externím textovém souboru, např. v Notepadu, tak je nutné nejprve opět z karty Aliasy provést export do formátu *.pgp nebo *.ica. Po provedené úpravě takto vzniklého textového souboru je nutné jej opět importovat. 2. Druhou možností pro volání zkratek jsou zkratky volané pomocí spojení kláves CTRL+další znak, ALT+další znak, CTRL+ALT+ další znak, CTRL+SHIFT+další znak nebo ALT+SHIFT+další znak. Toto jsou tzv. Klávesové zkratky v pravém slova smyslu. Pokud si chcete nastavit klávesové zkratky, Zadejte příkaz PŘIZPŮSOBENÍ (_CUSTOMIZE) a v dialogu zobrazte kartu Klávesnice.Způsob přiřazení zkratek je obdobný jako již výše popsaný způsob u Aliasů. V dostupných příkazech pro připojení klávesové zkratky nejsou však příkazy CADKONu, ale pouze příkazy AdvanceCADu (CAD jádra). To se může zdát na první pohled limitující, jelikož v seznamu některé příkazy ani nenajdete. Všimněte si ale přítomnosti řádky „Příkaz“ v dolní části dialogu. Na obrázku vidíte, že příkaz „Otevřít“ neboli „_Open“ není sice v seznamu příkazů, ale přesto je nadefinován pomocí řádky „Příkaz“ kde je nadefinováno: ^C^C^C_OPEN Tento zápis jinými slovy říká CADKONu+ aby nejprve spustil Escape Escape Escape a následně příkaz „_Open“ neboli „Otevři“ TIP: Použití ^C^C^C čili třikrát stisknout Escape (^C = Escape ) je ochrana proti tomu, aby jste neměli v momentě kdy klávesovou zkratku použijete aktivní nějaký příkaz. Pokud byste například měli spuštěný příkaz křivka a zrovna vás vyzíval aby jste zadali bod křivky, tak by pouhá volba „_Open“ byla vyhodnocena jako neplatné zadání. Pokud ale nadefinujete „^C^C^C_OPEN“ tak CADKON funkci křivka zruší (jelikož vlastně zmáčkne 3x Escape) a následně spustí příkaz „_OPEN“ Klávesové zkratky takto tedy umožňují nastavit libovolný příkaz. Stačí znát jen jeho jméno. To se vám ale při spuštění příkazu přes ikonku vždy vypíše do příkazovéřádky, není tak problém zjistit název libovolného příkazu. Ing.arch. Franče Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.

2022-09-13  13. 09. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Nastavení
 • Obecný CAD

Změna barvy kanalizace (CADKON+ MEP)

13. 09. 2022 - Hrdla kanalizačních tvarovek jsou v CADKONu+ MEP přednastavena tak, že se vykreslují v barvě číslo 255. Pro změnu této barvy pro všechny bloky současně je třeba vejít do nastavení Knihovny prvků zdravotechniky a to kliknutím pravého tlačítka myši v okně Knihovna prvků a vybráním možnosti Správce knihovny prvků. Před změnou si můžete rozložit zkušební blok, tak zjistíte, jakou barvu má po rozložení tvarovka hrdla kanalizace. Tuto barvu bude třeba v Knihovně prvků nahradit novou, vámi zvolenou barvou, kterou se budou bloky vykreslovat. V databázi označte knihovnu, kterou chcete měnit a po kliknutí na pravé tlačítko myši vyberte možnost Změna entit. Zvolte náhradu za původní barvu a potvrďte OK. Obdobně lze nastavit novou hladinu, nový typ čáry a její tloušťku. Změna barvy se bude týkat objektů vykreslených po provedení těchto změn. Již vykreslené objekty lze obdobně měnit bez potřeby rozkládání bloků příkazem _CHANGECOLOUR. Pro rychlejší změnu lze vybrat všechny stejné tvarovky příkazem Vybrat podobné _SELECTSIMILAR, následně použít příkaz _CHANGECOLOUR a do příkazového řádku napsat písmeno ´p´ jako předchozí výběr. Takto se změní barva ve všech vybraných objektech najednou. Doporučení: Před prováděním změn si zálohujte soubor originální databáze. Pro profesi zdravotechnika je to soubor C:ProgramDataAB StudioCadkonPlus_2023csTzbZ.sqlite.

2022-09-13  13. 09. 2022
author_35 Denisa Holbusová
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f84d0e523cf395212713e87b90dcd578 163253aa969d207df19ecd0311ed613e 6b876632f43d884ab740ed1c6fa710d4
 • Společné
 • Databáze a knihovny
 • Zdravotechnika
 • Kanalizace

Jak nastavit zobrazované počty kusů ve výtahu prutů pro každý prvek samostatně

13. 09. 2022 - Představte si situaci, že výkresu máme stejnou položku ve dvou různých sloupech a rozkreslení položek s uvedením počtu kusů chceme pro každý sloup samostatně. Na obrázku níže se tento případ týká položek č. 1 a č. 3. Všechny funkce, kde se předpokládá, že zde bude uveden počet kusů položky, nabízejí možnost volby, z kterých prvků se budou počty vyhodnocovat. Tato možnost je k dispozici nejen pro funkce vytvářející výkazy (tabulky), ale také pro funkce pro rozkreslení položek. Zatímco pro funkce pro výkazy (např.„Výkaz prutů“, „Rozkreslení prutů do tabulky“, apod.) se dialog pro výběr vyhodnocovaných prvků a hladin zobrazuje při spuštění funkce, pro funkce vytvářející rozkreslení prutů, je tento dialog skryt pod tlačítkem „Počty z prvků“ (resp. Z prvků“, podle toho, o kterou funkci je jedná). Možnost změnit vyhodnocované prvky je možné také dodatečně ve vlastnostech rozkresleného prutu. Ve vlastnostech vytaženého tvaru prutu klikněte tlačítko "Počty z prvků", v dialogu "Výběr prvků a hladin" aktivujte "Vyhodnotit jen vybrané prvky" a ve sloupci "Vykazovat" zvolte Ano pro příslušný prvek, pro ostatní prvky nastavte "Ne". Toto je potřeba udělat i pro rozkreslení této položky v ostatních prvcích. Protože výše nastíněná situace předpokládá, že ve výkresu bude tatáž položka prutu rozkreslena několikrát, je třeba také ve vlastnostech rozkreslení nastavit potřebný tvar popisu za číslem položky i pro opakující se rozkreslení. To se provede pod tlačítkem „Nastavení popisu a hladin položek“. Robert Krňávek Product Manager CADKON+ RC, GRAITEC s.r.o.

2022-09-13  13. 09. 2022
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 1418cd63ff059332118439d9729311b7 ba485055f4e51b9510fc658e3df58e7f
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Vyztužování vázanou výztuží
 • Výkazy výztuže

Doplňte si nový typ kabelu s různými dimenzemi do svých elektro projektů (CADKON+ MEP)

13. 09. 2022 - Pro přidání nového typu kabelu a jeho dimenzí je třeba v Nastavení CADKON+ MEP kliknout v Upravit přednastavené vlastnosti potrubí, na tlačítko Elektroinstalace...  Nastavení CADKON+ MEP Přepnutím do záložky Typ se zobrazí všechny typy kabelů v programu CADKON+ MEP. Pomocí pravého tlačítka myši se zobrazí možnosti, kde pomocí Přidat nový řádek se doplní typ kabelu. Nastavení CADKON+ MEP, přidání typu kabelu V záložce Dimenze a jednotky se zobrazí všechny typy kabelů a jejich dimenze. V jednotlivých sloupcích u typu kabelu se nacházejí dimenze kabelů. Do těchto sloupců lze vpisovat dimenze kabelů. Pokud by kabel měl více dimenzí než je sloupců, tak pomocí Přidat nový sloupec lze přidat sloupce a doplnit další dimenze. Nastavení CADKON+ MEP, přidání dimenzí k typu kabelu

2022-09-13  13. 09. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud

Řešení kruhového zapojení slaboproudých instalací (CADKON+ MEP)

06. 09. 2022 - Na základě požadavku uživatelů jsme upravili funkci „Elektro rozvody“, tak aby podporovala i kruhové zapojení prvků. Toto zapojení se používá hlavně při slaboproudých rozvodech. Řešení kruhového zapojení bude v připravovaném Service packu pro CADKON+ 2023. Před použitím funkce „Elektro rozvody“ je třeba aby se dodrželo pár zásad pro požadované správné zapojení prvků: 1. Kruhové zapojení ve stejném patře jako rozvaděč          - spojení posledního prvku s rozvaděčem, Obrázek č.1         - při křižování trasy je třeba doplnit prvek „Křížení vedení“ , Obrázek č.2 2. Kruhové zapojení vede přes stoupačky do jiného patra           - Přívod a odvod k jednotlivému okruhu kruhového zapojení bude mít vždy samostatnou stoupačku, Obrázek č.3           / kolik okruhů , tolik stoupaček bude třeba umístit ve výkresu, nelze použít jednu stoupačku jako u sdružených vedení /          - při křižování trasy je třeba doplnit prvek „Křížení vedení“ , Obrázek č.2 Obrázek č.1 Ukázka připojení posledního prvku v kruhovém zapojení do rozvaděče Obrázek č.2 Vložení prvku „Křížení vedení“ do tras kde se křižují trasy vedení Obrázek č.3 Ukázka připojení kruhového zapojení prvků přes stoupačky (přívod a odvod) v patře Praktickou ukázka kruhového zapojení prvků je možné si prohlédnout v záznamu z webináře: Zpracování projektu požární signalizace (CADKON+ MEP) Záznam z webináře je dostupný uživatelům s platným CADKON Active.

2022-09-06  06. 09. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Slaboproud

SEMINÁŘ: CADKON+PROTECH: projekt rodinného domu od A do Z

29. 08. 2022 - Pro projektanty vytápění jsme připravily on-line seminář se zaměřením na konkrétní postupy při zpracování výkresové projektové dokumentace včetně výpočtů tepelných ztrát, výkonů, dimenzování a zaregulování. Účast na semináři je ZDARMA a jako přednášející bude zástupce společnosti GRAITEC (Marek Mašek) a PROTECH (Zdeněk Ryšavý). Hlavním cílem tohoto semináře je představení efektivní tvorby kompletní projektové dokumentace vytápění na jednom projektu od dodání stavebních podkladů, přes grafické zpracování v CADu, až po návrh a výpočty. Seminář je určený nejen uživatelům programů CADKON+ MEP a PROTECH, ale všem, kteří se chtějí dozvědět a naučit něco nového. Na závěr každého bloku bude také v diskuzi prostor na Vaše dotazy. Vše probíhá on-line, nemusíte nikam jezdit, stačí se pouze zaregistrovat a v daný termín přihlásit ze svého počítače. CADKON+PROTECH: projekt rodinného domu od A do Z (1.část) Termín: 14.9.2022  / Dopolední část (od 9:00 do 11:00 hod.)   Novinky a co připravujeme v programech CADKON+ MEP a PROTECH Příprava podkladů od stavaře, zadání konstrukcí, výplní a export do formátu gbXML Výpočet tepelných ztrát, potřebných výkonů a návrh otopných těles Rozmístění navržených těles ve výkrese a jejich popisy Diskuze na probraná témata CADKON+PROTECH: projekt rodinného domu od A do Z (2.část) Termín: 14.9.2022 / Odpolední část (od 13:00 do 15:00 hod.)   Půdorysné vykreslení potrubních rozvodů včetně stoupaček a rozdělovače Automatické vytvoření svislých schémat Dimenzování a zaregulování celé soustavy Aktualizace výsledků výpočtů ve výkresové dokumentaci Finální dokončení projektu (výkresové prostory, tisk…) Diskuze na probraná témata Ukázka zpracovávaného projektu: vykreslení potrubních rozvodů (CADKON+ MEP) a dimenzování (PROTECH). Přednášející: Marek Mašek / GRAITEC Zdeněk Ryšavý / PROTECH

2022-08-29  29. 08. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Společné
 • Webináře
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Jak řešit výpočet vody s průtokovými ohřívači (CADKON+ MEP)

24. 08. 2022 - Potřebujete ve Vašem projektu provést rozvody teplé a studené vody s průtokovými ohřívači v jednotlivých bytech? Pokud ano, podívejte se na návod způsobu řešení v CADKON+ MEP. Umístíme značku počátku vodovodní sítě (přívod studené do objektu) a pomocí stoupaček vykreslíme rozvody do jednotlivých podlaží. V každém bytě umístíme značku pro průtokový ohřívač. V jednotlivých bytech vykreslíme rozvody teplé a studené vody. Nyní stačí provést výpočet, příápadně popsat dimenze potrubí. Příklad řešení průtokových ohřívačů v jednotlivých podlažích. autor: Marek Mašek

2022-08-24  24. 08. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
163253aa969d207df19ecd0311ed613e df045c6e78f3ff6b2cb70c20a9417595
 • Zdravotechnika
 • Voda a cirkulace

Jak nastavit různé výšky uložení potrubí v otopné soustavě (CADKON+ MEP)

23. 08. 2022 - Potřebujete u otopné soustavy uložit např. v suterénu potrubí pod stropem a v dalších podlažích nad podlahou? Podívejte se na následující návod, jak si s tím jednoduše poradit. autor: Marek Mašek

2022-08-23  23. 08. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21
 • Vytápění
 • Otopné soustavy

Možnosti tisku v projektech TZB (CADKON+ MEP)

05. 08. 2022 - Budeme probírat doporučené postupy při tisku projektů TZB nejen na papír, ale také do formátu PDF, včetně přípravy výkresových prostorů (rozvržení) a příkazu PUBLIKUJ. příprava formátů papíru a vložení rozpisek základní nastavení tisku  barvy, tloušťky čar, formáty a další nastavení příprava rozvržení (výkresových prostorů) hromadný tisk příkazem PUBLIKUJ přenos nastavení tisku (rozvržení) mezi více výkresy …  mnoho dalšího autor: Marek Mašek

2022-08-05  05. 08. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c 4214c9261b646be41c2ea06f9ba1d5b6
 • Společné
 • Webináře
 • Tisk a rozvržení

Kabelové žlaby a rošty (CADKON+ MEP)

04. 08. 2022 - U projektů elektroinstalací je třeba vést elektroinstalaci v kabelových žlabech nebo v roštech. Aby se nemuseli ručně vykreslovat a počítat tyto trasy, tak v CADKON+ MEP naleznete funkce pro kabelové žlaby a rošty. Obr. 1 Zobrazení panelu „Kabelové žlaby“ v části „Elektroinstalace“ S programem CADKON+ MEP máte několik možností práce s kabelovými žlaby: Manuální vytvoření trasy kabelového žlabu a roštu Z knihovny prvků se vkládají jednotlivé prvky pomocí vložení nebo připojení. Obr. 2 Knihovna prvků pro kabelové žlaby v CADKON+ MEP Dále můžete kabelové žlaby: Spojovat Vkládat přímé kusy Vkládat různé odbočky do přímých kusů Měnit délky a rozměry Rozdělit přímé kusy na více kusů Graficky znázornit viditelnost hran Zadání výše uložení Automatické položkování Výkazy kabelových žlabů a mnoho dalšího Obr. 3 Ukázka manuálně vytvořené trasy kabelového žlabu Výpočet obsazenosti a hmotnosti kabelového žlabu a roštu. U tras kde je třeba dle obsazenosti hlídat maximální obsazenost a hmotnost použitých kabelů využijete funkci „obsazenost a hmotnost“. Pomocí této funkce navrhnete optimální kabelový žlab nebo rošt přímo do projektu. Obr. 4 Zobrazení funkce „obsazenost a hmotnost“ pro kabelové žlaby a rošty v CADKON+ MEP Pro optimální návrh kabelového žlabu nebo roštu stačí aby měla kabelová trasa informaci o typu a dimenzi kabeláže. Program CADKON+ MEP obsahuje databázi nejčastěji používaných kabelů. V případě, že by byl v projektu použit speciální kabel, který program nezná, tak v tomto případě víte potřebné informace o daném kabelu zadat přímo v okně „obsazenost a hmotnost“. Ukázku funkce si můžete prohlédnout:

2022-08-04  04. 08. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud

Jak změnit barvu os spiro/kruhového potrubí (CADKON+ MEP)

01. 08. 2022 - Nevyhovuje Vám přednastavená barva os spiro/kruhového potrubí? Podívejte se, jak si tuto barvu můžete jednoduše změnit dle Vašich představ. Osy potrubí mají po instalaci CADKONu nastavenou barvu číslo 40. Pokud Vám tato barva nevyhovuje, můžete si ji jednoduše pro celou skupinu potrubí a tvarovek změnit pomocí "správce knihovny prvků" a takto nastavené barvy se již budou používat ve všech budoucích zakázkách. V našem případě budeme ve vzduchotechnice měnit pro všechna spiro potrubí barvu osy z čísla 40 na 254. Podobným způsobem můžete provádět také změnu použitých typů čar, měřítek a jejich tlouštěk. Doporučení: Před prováděním změn si zálohujte soubor originální databáze. Pro profesi vzduchotechnika např. soubor C:⁄ProgramData⁄AB Studio⁄CadkonPlus_2023⁄cs⁄Tzb⁄V.sqlite autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-08-01  01. 08. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f84d0e523cf395212713e87b90dcd578 cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 cd510a53cc38d731b8e12955de52aa64 7646bb7fd6f0c73bd57c95fa7b560e8f
 • Společné
 • Databáze a knihovny
 • Vytápění
 • Strojovny
 • Vzduchotechnika

Použití elektrických obvodů, které nemají „vypínač“, již není problém (CADKON+ MEP)

11. 07. 2022 - Program CADKON+ MEP obsahuje funkci tvorby kabelových tras. S příchodem verze CADKON+ MEP 2023 přichází také spousta novinek a vylepšení. Tyto novinky a vylepšení si můžete prohlédnout:  Jednou z novinek CADKON+ 2023 MEP je i to, že pro určité prvky není nutný vypínač. Do této kategorie jsme zařadili například pohybový senzor, světelný senzor,... Při vytváření elektro rozvodů pro nouzové osvětlení se může zobrazit hláška ve sloupci poznámka „Na světelném okruhu chybí vypínač“. Obr.1 zobrazení náhledu s hláškou „Na světelném okruhu chybí vypínač“ V tomto případě stačí, když na tento řádek (okruh) kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete možnost „Nepoužívat vypínač. Obr. 2 Výběr nabídky přes pravé tlačítko myši „Nepoužívat vypínač“ Obr. 3 Ukázka správně nastaveného okruhu nouzového osvětlení

2022-07-11  11. 07. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud

Návrh a vykreslení vlastních typů sendvičových konstrukcí (CADKON+ ARCHITECTURE)

06. 07. 2022 - Funcí Vícevrstvé konstrukce lze v CADKON+ ARCHITECTURE vytvořit různé druhy sendvičových konstrukcí. Možností pro vytváření skladeb je vícero, výběrem skladby z knihovny CADKONu+, načtení skladby z online katalogu DEKSOFTu, nebo vytvoření vlastní skladby. V následujícím příkladu si ukážeme vytvoření a vykreslení sendvičové konstrukce stěny s dřevěným roštem. Vytvoření vlastní skladby Z knihovny vybereme jakýkoli typ stávající skladby a vybranou skladbu načteme: Načtená skladba stěny Pomocí tlačítka Nová vrstva nad/pod lze přidávat další vrstvy skladby a následně upravovat jejich tloušťku, λ, výplň a grafické zobrazení. V případě zájmu o vykreslení roštu nebo sloupkové konstrukce zvolíme jako výplň Blok/dřevěný trám a určíme jejich osovou vzdálenost vykreslení. Pro vykreslení izolace zvolíme typ výplně Izolace, pro vzduchovou mezeru typ výplně Žádná apod. Doplnění vrstev a nastavení grafického zobrazení konstrukce stěny Uložení vytvořené skladby Vytvořenou skladbu uložíme do knihovny odkud je možné ji kdykoli znovu použít a editovat. Uložení vytvořené skladby stěny do knihovny skladeb Vykreslení vytvořené skladby Funkcí Trasa body skladbu vykreslíme. Vykreslenou skladbu lze kdykoli načítat a editovat jednotlivé vrstvy, vkládat do ní otvory a pracovat s ní jako s klasickou stěnou v CADKON+ Architecture. Funkce pro vykreslení vícevrstvé konstrukce a její načtení pro zpětnou editaci vrstev Vykreslená vícevrstvá skladba stěny

2022-07-06  06. 07. 2022
author_35 Denisa Holbusová
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 9ad1cf1ec77c7ec3d8d42f163da0827b
 • Architektura
 • Kreslení konstrukcí

Vytváření bloků s atributy

06. 07. 2022 - Chcete-li upravovat popisy v blocích přímo ve výkresu bez potřeby otevírání samotného bloku, při vytváření bloku je třeba definovat mu atributy. Definování atributů Po vyvolání funkce doplníme vyznačené údaje, zadáme bod vložení a výšku textu a potvrdíme Definovat a ukončit. Parametr Výchozí text je atribut, který bude možné ve vytvořeném bloku přepisovat. Vyplnění parametrů atributů Definované atributy ve vykreslené rozpisce Vytvoření bloku Po vyvolání funkce Vytvořit blok [_BLOCK]označíme vykreslené objekty včetně atributů. Vytvoří se blok s atributy, které lze kdykoli jednoduše přepisovat ve vlastnostech CTRL+1 Vytvořený blok rozpisky s možností upravovat parametry ve vlastnostech [CTRL+1]. Úprava atributů Pro rychlou změnu barev, stylů a výšky textů jednotlivých atributů ve vytvořeném bloku vloženém do výkresu slouží funkce Upravit atribut [_ATTEDIT]. xx Grafická editace atributu

2022-07-06  06. 07. 2022
author_35 Denisa Holbusová
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Zobrazení skutečné tloušťky izolace potrubí (CADKON+ MEP)

06. 07. 2022 - Pro zobrazení skutečné tloušťky izolace potrubí ve výkresu je třeba v Nastavení CADKONu+ MEP zaškrtnout pole Vykreslovat skutečnou tloušťku izolace. Po tomto nastavení se bude každá vykreslená izolace na potrubí vykreslovat ve skutečném poměru. Nastavení CADKONu+ MEP Zadání požadované tloušťky izolace potrubí Vykreslení izolace potrubí ve skutečném poměru podle zadání

2022-07-06  06. 07. 2022
author_35 Denisa Holbusová
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 cd510a53cc38d731b8e12955de52aa64 7646bb7fd6f0c73bd57c95fa7b560e8f
 • Vytápění
 • Strojovny
 • Vzduchotechnika

Projekt rodinného domu včetně výpočtů v PROTECH (CADKON+ MEP)

30. 06. 2022 - Budeme probírat zpracování projektu otopné soustavy rodinného domu v kombinaci s výpočetními programy od společnosti PROTECH. Zaměříme se také na zcela novou podporu automatického přenosu místností a konstrukcí ve formátu gbXML pro výpočet tepelných výkonů a následné dimenzování/zaregulování otopné soustavy. 1.část - tepelné ztráty, výkony a návrh otopných těles příprava podkladů pro tepelné ztráty (nový přenosový formát gbXML) výpočet tepelných ztrát, výkonů a návrh otopných těles rozmístění těles a rozkreslení potrubních rozvodů svislá schémata a zadání pat větví  dimenzování a zaregulování otopné soustavy dokončovací práce na projektu …  mnoho dalšího 2.část - potrubní rozvody, dimenzování a regulace potrubní rozvody s rozdělovačem automatické vytvoření schémat otopné soustavy přenos soustavy pro výpočet v programu PROTECH (DIMOS) návrh, výpočet, posouzení, regulace  přenesení spočítaných hodnot do výkresu CADKON+ MEP dokončovací práce na projektu …  mnoho dalšího Pokud máte nainstalovaný CADKON+ 2023 MEP (sestavení 23.0.0031 z 30.května 2022), doporučujeme stáhnout soubor Tzb_Heating.zip, rozbalit a soubor Tzb_Heating.crx zkopírovat ho do adresáře c:Program FilesAB StudioCadkonPlus 2023CK Funkce pro export formátu gbXML (údaje o budově pro tepelné ztráty) bude vylepšena o tyto možnosti: vylepšené dohledání chlazovaného obrysu budovy zadané rozměry oken a dveří se pamatují pro každou konstrukci separátně jednotlivé sekce dialogového okna lze roztáhnout na jinou velikost vylepšené rozpoznání ochlazovaných a neochlazovaných stěn okna nebo dveře lze definovat pro více označených stěn v jednom kroku všechny sloupce lze třídit podle abecedy pokud jsou ve výkresu vybraná i otopná tělesa a jiné bloky, program si je automaticky odfiltruje program správně počítá plochy u místností s překrývajícími se hranicemi správná funkčnost počtů oken a dveří pro jednu stěnu do PROTECHu se přenese zadaný počet výměn vzduchu pro jednotlivé místnosti autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-06-30  30. 06. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Společné
 • Webináře
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Jak obnovit automatickou zálohu dwg

28. 06. 2022 - I když se snažíme, aby se to nikdy nestalo i tak se může stát, že program přestane v průběhu práce pracovat a takzvaně spadne. Nebo se jen člověk uklikne při zavírání výkresu a omylem klikne na neuložit změny. Stalo se to asi každému..... Obavy o ztrátu práce jsou v té chvíli na místě. Pojďte se společně s námi podívat jak nastavit automatické zálohování a jak v případě potřeby zálohu obnovit. Jako první se pojďmě podívat jak nastavit automatické zálohování. Automatické zálohování je v defaultním nastavení zaplé, ale je dobré si nastavit po jaké době se budou automatické zálohy nastavit. To provedete v dialogu po zadání příkazů možnosti v záložce obecné v sekci automatické zálohování, kde si nastavte hodnotu (v minutách) po jaké době se bude vytvářet automatická záloha výkresu. Všimněte si také, že je možné nastavit koncovku souboru automaticlké zálohy. Ta je defaultně nastavena na SV$, ale v případě potřeby je možné si ji změnit. Automatické zálohy se tedy budou vytvářet ve vámi stanoveném časovém úseku. Budou se vždy jmenovat ve formátu název_výkresu.SV$ Kam se ale ukládájí? V defaultním nastavení je najdete v tzv. TEMPu. Tuto složku najdete na cestě C:UsersVAŠE UŽIVATELSKÉ JMÉNOAppDataLocalTemp V tomto adresáři najdete tedy automatické zálohy. Pokud je dohledáváte, doporučujeme seřadit soubory v adresáři podle data vytvoření a najít tu správnou zálohu kterou chcete obnovit. A jak tedy zálohu obnovit? Je to velmi jednoduché, stačí požadovaný soubor přejmenovat a přepsat koncovku souboru z SV$ na dwg. Takto přejmenovaný soubor stačí následně již jen otevřít v CADKON+. Po otveření zálohy doporučujeme soubor ihned uložit jako a uložit ho na požadované umístění!!! Nejen toto, ale celou řadu dalších problémů, které velmi často uživatelé řeší na helpdesku jsme probírali na nedávném webináři s názvem "10 Nejčastějších problémů na helpdesku a jejich řešení". Zde jsou sepsány některé z nich a hlavně níže najdete odkaz na záznam z tohoto webináře, kde vše uvidíte v praxi. Podíváme se jak například obnovit automatické zálohy v případě pádu CADKON+, jak upravit měřítko kót v existujícím kótovacím stylu v přijatém výkresu, jak upravit chování pravého tlačítka myši, jak nastavit rychlost zoomování, jak změnit barvu pozadí? Ukážeme si také, co dělají některé systémové proměnné jako například. PICKFIRST, PICKADD Ukážeme si výhody dočasných uchopovacích bodů a jak je aktivovat. Nejdou vám vybrat entity, které jsou nad sebou, pomůže vám cyklický výběr. Nezobrazují se vám šrafy a výplně? FILLMODE je řešení. Jak otočit směr křivky? Nenatáčí se vám text při jeho editaci? Nejen víše zmíněné ale spoustu dalších dotazů a jejich řešení najdete v záznamu webináře. Záznam webináře je dostupný uživatelům s platným CADKON Active zde: http://helpdesk.cadkon.eu/OnLineResource/Access/videa?v=CXhkBp-alrY

2022-06-28  28. 06. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Nastavení
 • Obecný CAD

Rozjeďte CADKON+ na maximum

28. 06. 2022 - V tomto článku si ukážeme jak optimalizovat rychlost CADKON+ po hardwarové stránce. CADKON+ je grafický program, který primárně pro svůj chod využívá grafickou kartu vašeho počítače. Samozřejmě využívá i ostatní komponenty, nicméně pro jeho hladký chod je nejdůležitější výkon grafické karty.  Grafické karty se dají rozdělit do dvou skupin. Ingrované a dedikované. Integrované grafické karty běží přes procesor a poskytují výkon pro běžné kancelářské aplikace jako např. MS Office nebo na brouzdání po internetu. CADKON+ jako grafický program daleko lépe poběží na dedikovaných grafických kartách, které mají řádově vyšší výkon než karty integrované. Při nákupu nového notebooku na kterém chcete provozovat CADKON+ rozhodně doporučujeme notebook s dedikovanou grafickou kartou o velikosti alespoň 3-4 GB RAM (čím více tím lépe) Pokud ale používáte notebook, který má dedikovanou grafickou kartu, tak i přes to né vždy musí CADKON+ bežet na této grafické kartě, ale windows může rozhodnout že poběží na integrované!! Většinou takto rozhodne kvůli šetření baterie, ale to je zejména v případě že jste připojeni k síťi zcela zbytečné (krom tedy o trochu vyšší spotřebě). Co tedy doporučujeme? Doporučení je hned několik. Za prvé doporučujeme mít na PC vždy nainstalované všechny aktualizace windows. Následně vzhledem k důležitosti grafické karty pro chod CADKON+ tak doporučujeme mýt vždy aktualizované ovladače grafické karty a to doporučujeme udělat přímo ze stránek výrobce grafického čipu (tedy ze stránek Nvidie nebo Radeonu).  Pokud máte aktualizované ovladače jak systémové, tak grafické karty, přesto v případě, že máte notebook jak s integrovanou tak dedikovanou grafickou kartou, může o tom, na čem CADKON+ poběží, rozhodovat windows nebo software k ovladačům grafické karty. Zde jsou řešení dvě. Jako první je možnost v BIOSu zakázat ingrovanou grafickou kartu a máte tak 100% jistotu, že počítač běží vždy na dedikované kartě. Je to sice radikální řešení, které přinese trochu vyšší spotřebu, takže vydrž baterie bude trochu kratší, nicméně je nutné zvážit, že při nákupu notebooku jste za grafickou kartu zaplatili a je pak tedy škoda, ji nevyužívat naplno. Pozor!!! Tuto možnost doporučujeme uživatelům, kteří jsou v IT zkušenější a vědí jak toto v BIOSu nastavit. Pokud nejste uživatel, který si je jist, co v BIOSu nastavuje, nedoporučujeme dělat v BIOSu jakékoli změny!!!! Druhou možností jsou programi od výrobců grafických karet které umožňují nastavit buď globálně v rámci celého systému na jaké grafické kartě poběží, nebo umožňují toto nastavit pro konkrétní program. Pro grafické karty od Nvidie je k dispozici tzv. Ovládací panel Nvidia. V něm doporučujeme provézt několik nastavení: Nejprve doporučujeme nastavit v kartě "Upravit nastavení obrazu prostřednictvým náhledu" volbu Použít mé předvolby zdůrazňující Výkon. Toto nastavení doporučujeme zejména u starších grafických karet. Pokud máte nový Notebook s výkonou grafickou kartou můžete poměr podle výkonu upravit více na kvalitu. Dále doporučujeme v záložce Spravovat 3D nastavení jednak nastavit globální předvolbu na Vysokovýkonový procesor Nvidia (pro globální systémové nastavení) a hlavně v záložce nastavení programu nastavit pro aplikaci CADKON+ preferovaný grafický editor na Vysokovýkonný procesor Nvidia. Pokud CADKON+ v seznamu programů nevidíte, klikněte na tlačítko přidat a následně v dialogu přidat klikněte na procházet a nastavte cestu na C:Program FilesAB StudioCadkonPlus 2023CK a zvolte program Cadkon2D.exe. Nastavení pro Grafické karty od výrobce AMD Radeon je obdobné jen v příslušné aplikaci od výrobce..... Poslední co doporučujeme nastavit je v rámci CADKON+ mít vždy zaplou Hardwarovou akceleraci, aby se mohli dané hardwarové prostředky využívat. To provedete na stavovém řádu stisknutím tlačítka HWAKCELERACE. K optimalizaci CADKON+ však nepatří jen víše popsané hardwarové optimalizace, ale i celá řada dalších drobných nastavení.....Pojďte se společně s námi podívat, jaká nastavení vám mohou zrychlit, ulehčit a zpříjemnit práci v CADKON+. Celá řada drobných nastavení a optimalizace pracovního prostředí vám reálně dokáží zrychlit a zefektivnit práci. Vše si můžete prohlédnout v záznamu z webináře "Rozjďte CADKON+ na maximum". Zde je přehled hlavních témat probíraných ve webináři: Probereme, jaká defaultní nastavení lze přednastavit, abyste pokaždé nemuseli vše otrocky nastavovat, jako např. nastavení formátů dwg, tiskáren, tlouštěk čar atd. Ukážeme si možnosti optimalizace grafické karty tak, aby poskytovala co největší výkon. Nastavíme si celou řadů nastavení, které vám ulehčí a zpříjemní práci jako např. nastavení barev pozadí, velikosti nitkového kříže, velikosti úchopů a celé řady dalších parametrů. Upravíme si pracovní prostředí dle vašich požadavků, nastavíme klávesové zkratky a aliasy, zkombinujeme ribbony a toolbary a nastavíme si funkce do rychlého přístupu. Podíváme se také jak nastavit automatické zálohy a jak je v praxi obnovit a ukážeme si jak migrovat nastavení a knihovny mezi jednotlivými verzemi CADKON+. Záznam webináře je dostupný uživatelům s platným CADKON Active zde: http://helpdesk.cadkon.eu/OnLineResource/Access/videa?v=ow42rLGuqm0

2022-06-28  28. 06. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db
 • Společné
 • Nastavení
 • Architektura

Projekt rodinného domu včetně výpočtů v PROTECH 1.část (CADKON+ MEP)

14. 06. 2022 - Pojďme se podívat na konkrétní postupy při zpracování projektové dokumentace vytápění rodinného domu. V prvním díle probereme: přípravu stavebních podkladů (externí reference) přípravu podkladů pro tepelné ztráty (nový přenosový formát gbXML) výpočet tepelných ztrát, výkonů a návrh otopných těles (program PROTECH) rozmístění a popisy otopných těles ve výkrese V navazujícím druhém díle budeme probírat rozkreslení potrubní sítě, schémata, dimenzování a zaregulování celé otopné soustavy. REGISTRACE NA WEBINÁŘ (2.část)

2022-06-14  14. 06. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Společné
 • Webináře
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Jak jednoduše upravit vygenerované elektro schéma zapojení rozvaděče (CADKON+ MEP)

07. 06. 2022 - CADKON+ MEP nabízí vygenerování schématu zapojení rozvaděče pomocí funkce „Rozvaděče“. Jak pracuje funkce „Rozvaděče“ si můžete prohlédnout zde: Někdy je třeba provést úpravu vygenerovaného schématu. Značky které můžete použít se nacházejí v adresáři „Schémata, rozvaděče“. Obr. 1 Knihovna prvků – Schemata, rozvaděče V předchozích verzích CADKON+ jste se setkali s tím, že jste museli jednotlivé vkládané značky velikostně upravovat a hledat v různých adresářích. Ve verzi CADKON+ 2023 jsme pro vás připravili a zjednodušili právě tyto značky, které můžete použít přímo bez dodatečné úpravy. Obr. 2 Příklad úpravy vygenerovaného jednopólového schématu zapojení rozvaděče

2022-06-07  07. 06. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b 16185e6b2fec0a27fa61ede07fd81cba
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Rozvaděče a schémata

Jak jednoduše převést text na úsečky a následně na křivky

07. 06. 2022 - Pracujete-li například. na CNC strojích a potřebujete převést daný text na úsečky, tak pomocí příkazu _txtexp si umíte pomoci. Tento příkaz převede daný text na 3D úsečky. Dále postupujeme použitím příkazu ROZLOŽIT (_explode) pomocí kterého se 3D úsečky přehodily na úsečky. Obr.1 Text před použitím příkazu _TXTEXP Obr.2 Text po použití příkazu _TXTEXP. Zobrazeno ve 3D úsečkách. Obr.3 Text po použití příkazu ROZLOŽIT (_explode). Text rozložen na úsečky Pokud byste potřebovali tyto úsečky převést do křivek tak použijte příkaz _pedit.

2022-06-07  07. 06. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

CADKON+ 2023 je zde!

30. 05. 2022 - 30. květen 2022, Praha -  mezinárodní softwarový vývojář CAD produktů, společnost GRAITEC s.r.o. s potěšením oznamuje uvedení nové verze programů s označením CADKON+ 2023. Tisíce spokojených projektantů využívají programy CADKON pro zpracování projektové dokumentace architektury, stavebních konstrukcí, železobetonových konstrukcí a profesí TZB. CADKON+ 2023 to je jednoduchost, rychlost a spolehlivost! Představujeme výběr hlavních novinek verze 2023   Společné pro všechny profese – CADKON+ (Architecture, MEP, RC) Hlavní společné novinky nového CADKON+ 2023 jsou dynamické tabulky, které se dají formátovat podobně jako tabulky v aplikaci Excel a Multiodkazy, které lze snadno editovat přes uzlové body, přidávat jim odkazy, zarovnávat je nebo je sdružovat pod jeden odkaz. Vylepšili jsme také správu hladin, kde můžete jednoduše slučovat hladiny do jedné nebo můžete snadno odstranit přepisy hladin výřezů. Karty rozvržení můžete Drag and Drop přetahovat na jiné místo, můžete jednoduše přidat další rozvržení, či novým příkazem exportovat obsah rozvržení do nového výkresu. Zcela nový příkaz DWGPROPS umožňuje zadat uživatelská data k výkresu (např. název projektu, autor, komentáře atd.) a tyto data pak můžete provázat v rámci atributů (např. do rohového razítka). Všechny uživatele jistě potěší možnost exportovat nastavení a obsah knihoven a ty pak importovat na jiném PC.   Stavební konstrukce – CADKON+ Achitecture Projektanty stavebních konstrukcí využívající CADKON+ Architecture jistě potěší dlouho dotazovaná funkcionalita na vytváření vícevrstvých konstrukcí všeho druhu. Můžete tak nyní vytvářet např. sendvičové stěny v půdorysném zobrazení čí řezy střech, podlah, stropů, komunikací apod.   Nově také otvory s dveřmi a oknem dokáží ořezávat konstrukce, do kterých jsou vykreslovány, včetně například sendvičových stěn.   Na základě častých podnětů od uživatelů, jsme implementovali možnost položkování a vykazování ocelových konstrukcí. Dynamické tabulky s možnostmi práce s tabulkou jako jednou celistvou entitou jsou nyní implementovány do všech tabulek, které jsou v nabídce CADKON+ Architecture. Nejen pro slovenské uživatele jsme dopracovali vkládání parcel typu E slovenského katastru nemovitostí. Technické zařízení budov – CADKON+ MEP Pro projektanty TZB se velké množství vylepšení týká vykreslení nivelet a staničení v řezech kanalizace, zcela nové podpory přenosu stavebních konstrukcí pro výpočet tepelných ztrát a výkonů, podporu návrhu a vykreslení postranních a bočních VZT vyústek nebo výpočtu obsazenosti a hmotnosti kabelových elektro žlabů. Mezi další novinky patří přesnější výpočet tlakových ztrát vody a cirkulace, efektivnější práce s automatickými popisy prvků, potrubí a kabelů, vylepšení práce s okruhy, rozvaděči a v neposlední řadě aktualizace a rozšíření databází značek a výrobců. Železobetonové konstrukce – CADKON+ RC CADKON+ RC přináší pro vyztužování svařovanými sítěmi nové funkce pro optimalizaci stříhání sítí se schématy stříhání a výkazem celých sítí. Oblast vyztužování vázanou výztuží nyní přináší novou funkci Kladení po částech stejných prutů, která umožňuje vyztužit šikmé části konstrukce skupinami stejných prutů místo položky proměnné délky. Dále byly vylepšeny stávající funkce pro kopírování výztuže (Kopie z řezu do řezu a Zkopírovat 3D+2D), které doplněny o možnost kopírovat vyztužený prvek přes schránku do jiného výkresu. Stávající možnost kreslení ocelových profilů ve 2D byla rozšířena o funkce pro položkování a vykazování prvků ocelové konstrukce. Pro větší podporu vytváření výkresů tvaru byly v CADKONu+ RC rozšířeny nástroje pro délkové kótování. Veškerou dokumentaci, výuková videa, vypsaná školení a webináře, aktuální verzi ke stažení najdete v sekci MŮJ CADKON+, která je dostupná po Vaší registraci na těchto stránkách. Všem zákazníkům s trvalou licenci CADKONu+ a s aktivním CADKON Active (Maintenance) bude 2.6.2022 rozeslán email s podrobnými informacemi o stažení a aktivaci nové licence.  V případě zájmu o vyzkoušení CADKON+ 2023 si zkušební verzi můžete stáhnout pomocí tlačítka níže.  Sledujte nás https://www.facebook.com/CADKONeu-793283710772669/  https://www.linkedin.com/company/ab-studio-c-e/ https://www.youtube.com/channel/UC-zpK5qpuY_x11DOxfYHOSg

2022-05-30  30. 05. 2022
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Automatizace kabelových okruhů a tras včetně rozvaděčů s výpisem materiálu (CADKON+ MEP)

23. 05. 2022 - Rozmístění zásuvek, vypínačů a svítidel Z rozsáhlé databáze připravených značek (1.500+) ve výkresu jednoduše rozmístíme rozvaděče, zásuvky, vypínače, svítidla a další zařízení. K dispozici jsou připravené nástroje, kterými doplníme označení koncových prvků a provedeme automatické popsání označení ve výkresu. Samozřejmostí jsou také možnosti změnit proudové hodnoty, fáze, použití jističe, chrániče a mnoho dalšího. Rozsáhlá databáze připravených značek pro silnoproud. Kabely a okruhy V prvním kroku schematicky načrtneme kabelové rozvody a program následně doplní jednotlivé okruhy, typy a dimenze kabelů, včetně sdružených tras. Velkou výhodou je také snadné dohledání chyb, jejich opravy a celková přehlednost kabelových rozvodů ve složitějších projektech. Kabelové žlaby a rošty U sdružených kabeláží program dle obsazenosti automaticky navrhne optimální žlab, ohlídá maximální obsazenost žlabu a spočítám hmotnost použitých kabelů v kilogramech na běžný metr. Změny ve stávajících rozvodech Silnou stránkou programu je možnost provádět dodatečné změny, jako je např. přidání nové zásuvky, kabelů, fází atd. Automaticky proběhne aktualizace celého projektu i s počty kabelů, popisů značek nebo typů a dimenzí. Příklad doplnění nové zásuvky a automatické aktualizace okruhů a kabelů. Rozvaděče Z půdorysných rozvodů umí program automaticky vytvořit v jednom kroku příslušná schémata jednopólových rozvaděčů včetně automatického očíslování a popisem proudových hodnot. Rozvaděče se vykreslí také do jednotlivých záložek rozvržení (výkresové prostory) a následně lze provést hromadný tisk všech listů rozvaděče např. do PDF formátu. Hromosvody a uzemnění K dispozici máme rozsáhlou databázi značek pro hromosvody a uzemnění, včetně přednastavených typů a dimenzí kabelů. Vykreslení hromosvodů a uzemnění. Legendy značek a kabelů Pro snadnou přehlednost např. při realizaci projektu je potřeba vytvořit legendy použitých značek, kabelů, případně značení okruhů, výškových zón kabelů. Pro tyto potřeby obsahuje CADKON+ MEP celou řadu nástrojů a připravených schémat legend. Příklad vložení různých legend značek a systému značení. Výkazy použitého materiálu Vše, co jsme ve výkrese zpracovali, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých koncových prvků, rozvaděčů nebo kabeláží včetně kabelové listiny. Výpis použitých kabelů do programu MS Excel. autor: Marek Mašek, GRAITEC​

2022-05-23  23. 05. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud

Indexace a strukturované kabeláže včetně výpisu materiálu (CADKON+ MEP)

23. 05. 2022 - Rozmístění prvků, racků, ústředen Z rozsáhlé databáze připravených značek (600+) ve výkresu jednoduše rozmístíme ústředny, racky, čidla, kamery a další zařízení. K dispozici jsou připravené nástroje, kterými doplníme označení koncových prvků a provedeme automatické popsání označení ve výkresu. Samozřejmostí jsou také možnosti změnit počty připojených kabelů, hw/sw adresy, označení a mnoho dalšího. Rozsáhlá databáze značek pro slaboproud. Automatizace číslování prvků Automatickou indexaci použitých koncových prvků můžeme použít pro jednoduché očíslování nebo složitější tvary složené např. z informací "rack/patch panel/okruh" a podobně. Nespornou výhodou je také možnost dohledávat duplicity indexace nebo provádět aktualizace. Kabely a okruhy V prvním kroku schematicky načrtneme kabelové rozvody a program následně doplní jednotlivé okruhy, typy a dimenze kabelů, včetně sdružených tras. Velkou výhodou je také snadné dohledání chyb, jejich opravy a celková přehlednost kabelových rozvodů ve složitějších projektech. Kabelové žlaby a rošty U sdružených kabeláží program dle obsazenosti automaticky navrhne optimální žlab, ohlídá maximální obsazenost žlabu a spočítám hmotnost použitých kabelů v kilogramech na běžný metr. Změny ve stávajících rozvodech Silnou stránkou programu je možnost provádět dodatečné změny, jako je např. přidání nové zásuvky, kabelů, adres atd. Automaticky proběhne aktualizace celého projektu i s počty kabelů, popisů značek nebo typů a dimenzí. Příklad doplnění nové datové zásuvky a automatické aktualizace okruhů a kabelů. Legendy značek a kabelů Pro snadnou přehlednost např. při realizaci projektu je potřeba vytvořit legendy použitých značek, kabelů, případně značení okruhů, výškových zón. Pro tyto potřeby obsahuje CADKON+ MEP celou řadu nástrojů a připravených schémat legend. Příklad vložení různých legend značek a systému značení. Výkazy použitého materiálu Vše, co jsme ve výkrese zpracovali, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých koncových prvků, ústředen, racků nebo kabeláží včetně kabelové listiny. Výpis použitých kabelů do programu MS Excel. autor: Marek Mašek, GRAITEC​

2022-05-23  23. 05. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Slaboproud

Návrh, výpočet a vykreslení potrubních VZT rozvodů (CADKON+ MEP)

21. 05. 2022 - Návrh a výpočet V rámci CADKON+ MEP máte k dispozici podporu pro snadný a rychlý výpočet dimenzí potrubí, příslušných tlakových ztrát třením a místních odporů pro jednotlivé tvarovky. Výpočet probíhá na základě potřebných množství vzduchu a rychlostí proudění, přičemž lze kombinovat rychlosti proudění v jednotlivých úsecích nebo dodatečně měnit množství vzduchu. Rozvody ve stísněných prostorách (např. strojovny) Pro potrubní rozvody např. ve strojovnách, je k dispozici celá řada funkcí pro postupné skládání a napojování tvarovek, řešení rádiusů, přesných stavebních délek odboček, redukcí atd. Samozřejmostí jsou také nástroje pro viditelnost hran potrubí a tvarovek, které leží v různých výškových úrovních. Databáze tvarovek a komponentů Pro obor vzduchotechnika obsahuje CADKON+ MEP velké množství tvarovek a komponentů, které se běžně vyrábějí a používají. Všechny prvky jsou plně parametrické, což znamená, že u nich lze zadávat vlastnosti, jako je např. dimenze, úhel, rádius atd. Přírubové kóty, pozicová čísla a kótování Samozřejmostí každé prováděcí dokumentace je podrobný popis dimenzí, pozicová čísla, výškové odskoky, případně rozměry prvků.  Vzduchotechnika v rodinných domech V CADKON+ MEP je připravena ucelená podpora pro zpracování projektové dokumentace vzduchotechniky v rodinných domech. Jedná se především o databázi jednotek, rozdělovacích boxů a koncových prvků. Potrubní rozvody můžete vykreslit v podrobném i schématickém zobrazení a následně vykázat soupis potřebného materiálu. Příklad databáze a vykreslení projektu VZT pro RD. Výkazy použitého materiálu Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy pro hrubé ocenění (množství, rozviny, procenta tvarovek, skutečné plochy izolací…) nebo podrobný výkaz pro dílenské zpracování.  Ukázka výkazu tvarovek, rozvinů, izolací atd.​ autor: Marek Mašek, GRAITEC​

2022-05-21  21. 05. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
7646bb7fd6f0c73bd57c95fa7b560e8f
 • Vzduchotechnika

Tepelné ztráty, výkony, vyregulování a vykreslení otopné soustavy (CADKON+ MEP)

16. 05. 2022 - Zjednodušené schéma spolupráce programů CADKON+ MEP a PROTECH Pokud používáte pro návrh a výpočet programy od společnosti PROTECH, je pro Vás zpracování projektové dokumentace vytápění v CADKON+ MEP optimální volbou. Podívejte se na základní princi vzájemné spolupráce a předávání dat mezi těmito programy.   Příprava stavebních podkladů Do stavebního výkresu jednoduše doplníme teploty, vnitřní/vnější plochy (Api/Ape), výšky a teploty. Z těchto údajů program automaticky dopočítá objemy místností a následně umožní u opakujících se podlaží duplikovat vytápěné plochy s možností změn číslování a dalších úprav. Přehled a zadání parametrů vytápěných ploch. Tepelné ztráty, výkony a návrh těles Seznam vytápěných ploch ve výkresu uložíme a načteme do programu PROTECH (tepelné výkony), kde se automaticky načtou všechny místnosti (označení, plochy, teploty atd.). Nyní stačí pouze doplnit použité stavební konstrukce, případně odměřovat jejich délky přímo z výkresu CADKON+ MEP. V programu PROTECH spočítáme tepelné ztráty, potřebné výkony a navrhneme odpovídající otopná tělesa.   Rozmístění těles a potrubní rozvody Navržená otopná tělesa z programu PROTECH načteme v CADKON+ MEP a jednoduše rozmístíme do jednotlivých místností. Nyní stačí jedno čárově načrtnout potrubní rozvody a z tohoto náčrtu automaticky vykreslit přívodní a zpětné potrubí včetně stoupaček a rozdělovačů. V posledním kroku necháme programem vytvořit svislé schéma otopné soustavy i definicí jednotlivých větví, které budeme následně regulovat. Dimenzování a zaregulování Celou otopnou soustavu z CADKON+ MEP jednoduše uložíme a načteme v programu PROTECH pro dimenzování (DIMOS). Ve výpočtovém programu se automaticky načtou příslušné místnosti, otopná tělesa, očíslované potrubí úseky, větve včetně pat a příslušné délky jednotlivých potrubí. Nyní stačí provést návrh a výpočet dimenzí potrubí, tlakových ztrát, nastavení ventilů, šroubení a provést regulaci celé otopné soustavy. Přenos navržených dat do výkresu Navržené dimenze potrubí, ventily, šroubení otopných těles a další data z programu PROTECH jednoduše přeneseme do výkresu CADKON+ MEP, kde se automaticky zaktualizují popisy prvků a potrubí v půdorysných rozvodech i ve schématu otopné soustavy. Dimenze potrubí, ventily a šroubení přenesené do výkresu CADKON+ MEP. Podlahové vytápění K návrhu a výpočtu podlahového vytápění Vám stačí pouze program CADKON+ MEP a není potřeba program PROTECH. Nejprve ohraničíme vytápěné plochy, umístíme rozdělovač, který jedno čárově propojíme s vytápěnými plochami. Podlahové smyčky lze vykreslit v podrobném zobrazení nebo schematicky (po obvodu/šrafováním ploch místností). Výpočet probíhá na základě definice tepelných prostupností podlahy, potřebné teploty, rozteče smyček a tepelné ztráty. Program automaticky spočítá potřebný tepelný výkon, tlakové ztráty okruhů, hmotnostní průtok a mnoho dalšího. Samozřejmostí je možnost kdykoli editovat již navržené rozvody, barevně zpřehlednit okruhy nebo vytvořit tabulku okruhů pro montéra. Výkazy použitého materiálu Vše, co jsme ve výkrese zpracovali, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých otopných těles, armatur, délek potrubí dle dimenzí, okruhů atd. Pro lepší přehlednost program umí automaticky vykreslit také legendy použitých značek a potrubí. Příklady různých možností výpisu použitého materiálu. autor: Marek Mašek, GRAITEC​

2022-05-16  16. 05. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Výpočet a vykreslení kanalizace, vody a cirkulace (CADKON+ MEP)

11. 05. 2022 - Kanalizace Připojovací kanalizace v jednotlivých podlažích Na základě půdorysných rozvodů lze v jednom kroku vykreslit všechny stupačky a napojení zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích. Součástí je možnost zadat objem průtoků a program automaticky spočítá a navrhne dimenze kanalizačních potrubí. Rozvody v suterénu a podélné řezy Z jednočarového náčrtu program automaticky navrhne rozvody kanalizace, očísluje svody, popíše tvarovky ve výkrese a mnoho dalšího. Velmi jednoduše můžete v již hotových rozvodech provádět změny, jako jsou posuny větví, přečíslování stoupaček, dimenzí atd. Z půdorysných rozvodů lze automaticky vytvořit podélné řezy kanalizace. Stačí zadat výšky uložení, spády, případně kombinace těchto hodnot. Nechybí ani možnost definice nivelet, stavebních konstrukcí nebo venkovního terénu. Výpočty vody a cirkulace Vykreslení půdorysných rozvodů K dispozici je podpora rozvodů vody, cirkulace, plynu, venkovních sítí atd. Jedná se především o rychlé nástroje vykreslení i více potrubí vedle sebe v jednom kroku, zadání materiálů, dimenzí a výšek uložení potrubí. Samozřejmostí je také podpora popisu dimenzí, automatického číslování stoupaček nebo práce s armaturami. Výpočet, hydraulika a vyvážení soustavy U rozvodů vody a cirkulace můžete snadno provést výpočet a návrh dimenzí potrubí, včetně hydraulického posouzení celé soustavy a vyvažovacích ventilů. Výpočet probíhá na základě rychlostí proudění, tlakových ztrát, tepelných ztrát rozvodů teplé vody a dalších kritérií. Projektant má také možnost dodatečně upravit navržené dimenze a automaticky přepočítat celou soustavu. Axonometrické pohledy Při kreslení potrubí a vkládání stoupaček do výkresu je možné definovat výšky a délky. Z těchto informací lze následně nechat programem automaticky vykreslit základní axonometrické a izometrické pohledy na celou soustavu. Kompletní specifikace projektu Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy délek potrubí dle dimenzí, izolací, armatur atd. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-05-11  11. 05. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
163253aa969d207df19ecd0311ed613e 6b876632f43d884ab740ed1c6fa710d4 df045c6e78f3ff6b2cb70c20a9417595
 • Zdravotechnika
 • Kanalizace
 • Voda a cirkulace

Optimalizace stříhání sítí se schématy stříhání a výkazem celých sítí

09. 05. 2022 - Již předchozí verze CADKON+ 2022 RC byla rozšířena o nástroje pro vyztužování svařovanými sítěmi. Těmito nástroji bylo Kladení jednotlivých sítí, Ořezávání sítí, Výkaz položek sítí a Popis sítí v řezu. Protože pro vyztužování se většinou používají typové sítě – CADKON+ RC nabízí uživatelsky rozšiřitelnou knihovnu – , je potřeba znát množství sítí pro objednání u dodavatele. Proto nová verze CADKON+ 2023 rozšiřuje stávající nástroje o možnost optimalizace stříhání sítí se schématy stříhání a výkazem celých sítí. Optimalizace provádí automatický výpočet seskládání položek sítí stejného typu do celého typového rozměru tak, aby celkový počet celých sítí byl minimální. Schéma stříhání je grafické zobrazení optimalizace ve formě tabulky. V současné době se pro výpočet optimalizace berou do úvahy maximální rozměry jednotlivých položek sítí, tedy šikmé ořezy jsou zanedbány. Výkaz celých sítí vytvoří tabulku s údajem o celkovém počtu sítí standardního rozměru. Jak schéma stříhání, tak i výkaz se při jakýkoliv změnách ve výkresu automaticky aktualizují, tak jako všechny ostatní tabulky v CADKON+ RC. Podívejte se na videoukázku zde: CADKON+ RC: Schéma stříhání a výkaz celých sítí Poznámka: Pro použití nástrojů pro vyztužování sítěmi je nutná licence CADKON+ RC Ultimate, která zahrnuje jak nástroje pro vyztužování sítěmi, tak i ostatní nástroje pro vyztužování vázanou výztuží Robert Krňávek Product Manager CADKON+ RC, GRAITEC s.r.o.

2022-05-09  09. 05. 2022
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 e1ecc324a18f8ea7d31222b5442d3609 ba485055f4e51b9510fc658e3df58e7f
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Vyztužování sítěmi
 • Výkazy výztuže

Nastavení vlastní masky popisů dimenzí vedení (CADKON+ MEP)

05. 05. 2022 -  Někdy je třeba popsat kabelové trasy. Ne vždy je vyhovující je popsat pomocí default nastavení CADKON+ MEP. Postup jak si nastavit vlastní popis -na začátku je potřebné spuštění „Nastavení CADKONu“. Nastavení CADKONu naleznete v záložce „Nastavení a ovládání“ a poté vyberete ikonku „Nastavení“ - v okně „Nastavení CADKONu“ , přejdeme na záložku „Potrubí a vedení“ a vybereme „Vlastní nastavení“. Dále postupujeme kliknutím na volbu tří teček. - kliknutím na tlačítko „Přidat“ se přidá nová maska. Zde si můžete změnit název. Nyní je třeba provést nastavení této masky a to tak, že klikneme na tlačítko „Upravit...“. - V tomto okně si můžete nastavit masku podle toho, jakou potřebujete. - V zobrazeném nastavení bude popis kabelové trasy následující:

2022-05-05  05. 05. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7 5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b
 • Společné
 • Popisy a kóty
 • Elektroinstalace

Kopírování výztuže v CADKON+ RC

12. 04. 2022 - V CADKON+ RC výztuž (pruty a sítě) patří vždy do určitého prvku a do určitého řezu. Proto když kopírujete nějaký prut nebo síť, děje se tak v rámci 2D řezu a prvku. Je třeba mít na paměti, že se kopíruje nejen vybraný objekt, ale vždy také jeho reprezentace ve 3D modelu. Aby bylo možné vyjít z tohoto omezení, CADKON+ RC nabízí tři specifické funkce pro kopírování výztuže: Kopie z řezu do řezu: Tato funkce umožňuje zkopírovat pruty a od verze 2023 také sítě z jednoho 2D řezu do jiného 2D řezu, přičemž tyto 2D řezy mohou být v různých prvcích. Proto slouží i k přenesení výztuže do jiného prvku. Funkci „Kopie z řezu do řezu najdete v panelu Editace Zkopírovat 3D+2D: Tato funkce umožňuje provést kopii celého vyztuženého 3D prvku včetně 2D řezů (tj. 2D výkresu) v rámci jednoho DWG souboru. Kopie se provádí výběrem některého z 2D řezů prvku, který chceme zkopírovat. Od verze 2023 tato funkce kopíruje i vložené sítě. ​ Funkci „Zkopírovat 3D+2D“ najdete v panelu Pomůcky Podívejte se na videoukázku zde: Kopie 3D prvku přes schránku: Klasické kopírování objektů přes schránku Windows (CTRL+C, CTRL+V) od verze 2023 umožňuje kopírovat vyztužený 3D prvek do jiného DWG výkresu. Vložené pruty dostanou automaticky nové číslo položky. Pokud se pruty shodují, je možné sjednotit jejich čísla pomocí funkce Sjednocení položek. Podívejte se na videoukázku zde: Robert Krňávek Product Manager RC

2022-04-12  12. 04. 2022
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 e1ecc324a18f8ea7d31222b5442d3609 1418cd63ff059332118439d9729311b7 e2664f164faa3a7fea084150481cace4
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Vyztužování sítěmi
 • Vyztužování vázanou výztuží
 • Modifikace výztuže

Nové nástroje pro kótování v CADKON+ RC

12. 04. 2022 - Již předchozí verze CADKON+ RC 2022 přinesla větší podporu pro kreslení stavebních výkresů v podobě nástrojů pro kótování jako jsou výškové kóty a funkce pro rozdělení / spojení / zarovnání kót. Verze 2023 v tomto duchu bude pokračovat a připravujeme pro ni tyto nové nástroje, které najdete v panelu Kóty délkové v pásu karet Kóty a popisy: Automatické kótování automaticky okótuje objekty, které jsou protnuty zadanou čárou. Tato určující čára může být i lomená.   Navázat na kótu slouží pro navázání na již vykreslené kóty a pokračování v kótování.   Nastavení parametrů kót slouží pro uživatelské nastavení nejdůležitějších parametrů kót v dialogovém panelu. Změnit délku vynášecích čar nastaví pro vybrané kóty stejnou délku jejich vynášecích čar. Tato délka je měřena od kótovací čáry a je zadávána v milimetrech vykresleného výkresu, závisí tedy na měřítku výkresu Kótování otvoru slouží ke kótování otvoru s možností zadat výšku otvoru a parapetu. Volba „Vložit jako druhou kótu“ určuje, zda se vytvoří kóta otvoru jako tzv. přepis původní kóty (kóta šířky a výšky otvoru bude jedna kóta, bude se chovat jako celek), nebo zda se má vytvořit druhá kóty výšky otvoru nezávisle na kótě šířky. Volba vytváření druhé kóty je vhodná například pro další kopírování pouze kóty výšky otvoru. Obrysová - vnitřní kóta slouží ke změně obrysové kóty na kótu vnitřní (tj. bez vynášecích čar). Robert Krňávek Product Manager RC, GRAITEC s.r.o.

2022-04-12  12. 04. 2022
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7
 • Společné
 • Popisy a kóty

Hromadná změna pořadí kreslení šraf, textů a kót

12. 04. 2022 - Jako projektanti jste se jistě již mnohokrát setkaly s problémy vznikajícím s pořadím kreslení jednotlivých entit ve výkresu. Typický příklad kdy vykreslíte nejprve texty, kóty a teprve následně vykreslíte šrafy, které vše překryjí. CADKON+ Architecture poskytuje funkce pro hromadnou změnu pořadí kreslení různých druhů entit. Na jedno kliknutí tak můžete přenést například všechny šrafy do pozadí, nebo naopak všechny texty nebo poznámky do popředí, všechny kóty do popředí apod. Funkce pro hromadnou změnu pořadí kreslení najde v záložce základní, v ribbonu modifikace pod rolovací nabídkou funkcí pro změnu pořadí kreslení Jedná se konkrétně o následující funkce: Přenést všechny poznámky do popředí Přenést všechny texty do popředí Přenést odkazy do popředí Přenést kóty do popředí Přenést šrafy do pozadí Podívejte se na názornou ukázku použití těchto funkcí v praxi:

2022-04-12  12. 04. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db
 • Společné
 • Obecný CAD
 • Popisy a kóty
 • Architektura

Celá řada vylepšení při vytváření kabelových tras (CADKON+ MEP)

11. 04. 2022 - Do nové verze CADKON+ 2023 MEP jsme pro Vás připravili celou řadu novinek a optimalizace při vytváření elektro kabelových rozvodů pomocí funkce "elektro rozvody" pro silnoproud i slaboproud. Jedná se především o: mezi více vypínači pro jeden okruh se automaticky nastaví kabel CYKY 5x1,5 u vícenásobných datových zásuvek se automaticky vytvoří příslušný počet okruhů program rozpozná i slovenské výrazy jako je např. rozvádzač, elektromer atd. např. u PIR svítidel lze nastavit, aby program nevyžadoval značku příslušného vypínače vyřešené problémy s nedohledáním rozvaděče, svítidel, zásuvek, vypínačů atd. u číslování okruhů lze nastavit tvar jako je např. WL01, WL02... ... a celá řada dalších vylepšení na základě připomínek našich zákazníků Ukázka automatického nastavení kabelů CYKY 5x1,5 mezi více vypínači ložnice. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-04-11  11. 04. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud

Školící webináře

11. 04. 2022 - Pro Vás, naše zákazníky, pořádáme pravidelná výuková online školení, tzv. webináře, která jsou vždy zaměřena na konkrétní téma. Tato školení můžete absolvovat, pokud máte platnou službu CADKON Active, v rámci níž máte přístup pro bezplatnou registraci. Nová témata webinářů vypisujeme vždy kvartálně, na počátku ledna, dubna, července a října. Informaci o vypsaných webinářích obdržíte na začátku nového kvartálu formou seznamu aktuálních webinářů emailem. Následně obdržíte emailem ještě osobní pozvánky od jednotlivých lektorů. Tyto osobní pozvánky obdržíte již pouze na produkty, které máte od nás zakoupeny. Osobní pozvánky rozesíláme vždy několik málo dnů před každým webinářem, jednak jako připomenutí a také pokud nejste ještě na webinář registrováni, tak budete již lépe vědět, zda Vám daný termín webináře vyhovuje. Pokud Vám termín webináře nevyhovuje, tak nevadí, přesto se na webinář zaregistrujte. Po jeho proběhnutí obdržíte email s odkazem na video záznam z daného webináře, který si můžete pak kdykoliv shlédnou. Samozřejmou výhodou Vaší přímé účastí na webináři je možnost klást Vaše dotazy k danému tématu nebo požádat o zařazení webináře na téma, které Vás zajímá. Aktuálně vypsané webináře jsou dostupné po přihlášení na  www.cadkon.eu v Můj CADKON+ > Školení a webináře. Z uskutečněných webinářů jsou pořízeny video záznamy, které jsou pro Vás dostupné po přihlášení na  www.cadkon.eu v Můj CADKON+ > Výuková videa. Také zde naleznete výuku formou ucelených skupin obsahujících kratší videa včetně výkresových podkladů, které Vás krok po kroku provedou a naučí využívat jednotlivé funkcionality. Pokud pozvánky na pořádané webináře nedostáváte a měli byste o ně zájem, napište nám na info@cadkon.eu.

2022-04-11  11. 04. 2022
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c
 • Společné
 • Webináře

Aktualizace a rozšíření databáze značek, výrobců a kabelů

09. 04. 2022 - Databázi značek, potrubí a elektro kabelů každým rokem rozšiřujeme a v připravované verzi 2023 se určitě máte na co těšit. Shrnutí pro verzi CADKON+ 2023 MEP: více než 23.300 značek sortiment 64 výrobců více než 1.000 položek elektro kabelů stovky potrubních rozvodů a dimenzí Hlavní novinky a změny: zařazen nový výrobce LG Od firmy LG v databázi naleznete velmi rozsáhlou knihovnu Split a VRV jednotek.  zařazen nový výrobce Greif Od výrobce GREIF v databázi naleznete kruhové tlumiče bez jádra – GD a kruhové tlumiče s jádrem GDE. aktualizace a rozšíření výrobce Elektrodesign Od firmy ELEKTRODESIGN v databázi naleznete aktualizovanou knihovnu prvků v různých kategoriích, například: Filtry, Klapky, Ohřívače, Příslušeství, Rekuperátory, Tlumiče, ... aktualizace a rozšíření výrobce Trox Od firmy TROX v databázi naleznete velmi rozsáhlou knihovnu prvků v různých kategoriích, například: Vířivé a stropní anemostaty, Štěrbinové vyústě, Mřížky, Vytěsňovací vyústě, Trysky, Indukční jednotky, Vícelisté klapky, ... aktualizace a rozšíření GEBERIT (předstěnové systémy) Od firmy GEBERIT byla doplněna databáze předstěnových systémů GEBERIT DUOFIX pro různé typy zařizovacích předmětů. Databázi naleznete v modulu Zdravotechnika. aktualizace a rozšíření Vaillant Od poslední aktualizace byl výrobní sortiment firmy VAILLANT změněn, tak jsme po dohodě s výrobcem aktualizovali kompletní celou databázi. Jsou přidány prvky jako tepelná čerpadla, zásobníky, kaskády kondenzačních kotlů a další. Zároveň jsme také aktualizovali výrobní sortiment stacionárních a závěsných kondenzačních kotlů. značky a kabely pro fotovoltaiku rozšíření značek pro silnoproud a slaboproud ... a mnoho dalšího

2022-04-09  09. 04. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f84d0e523cf395212713e87b90dcd578
 • Společné
 • Databáze a knihovny

Usnadnění zakreslení hromosvodu pomocí metody valivé koule

09. 04. 2022 -  Při kreslení hromosvodu ve 2D na jednotlivé pohledy oceníte tyto tři funkce: Kružnice tečna-tečna-poloměr Oblouk počátek-poloměr-konec, počátek-konec-poloměr Převést oblouk na kružnici Obr. 1 Příklad zakreslení „Poloměru valivé koule“ na rodinném domě TYP A Na začátek si připravíte dvě úsečky nebo křivky následujícím způsobem: první čára povede souběžně s terénem daného objektu druhá čára (v našem případě zachytávač na hraně objektu) bude směrována vertikálně k objektu Nyní je třeba vybrat příkaz pro vytvoření kružnice „Tečna-tečna-polomer“, vybrat první čáru, druhou čáru, poloměr a následně se vytvoří potřebná kružnice. Tuto kružnici stačí jednoduše pomocí příkazu „Posun“ posunout tak, aby se dotýkala daného zachytávače. Při posouvání doporučuji mít zapnuto ortogonální posouvání (F8, CRTL+L). TYP B V tomto případě použijeme příkaz pro vytvoření oblouku. Při výběru můžete použít příkaz „Oblouk počátek-poloměr-konec“ nebo „Oblouk počátek-konec-poloměr“. Po výběru funkce postupujeme podle pokynů na příkazovém řádku. Následně se vytvoří oblouk mezi dvěma body (v našem případě dvěma zachytávači). Nyní je třeba tento oblouk převést na kružnici. K tomu, aby se převedl oblouk na kružnici, je třeba použít příkaz „Převést oblouk na kružnici“. Všechny příkazy naleznete v záložce „Základní“ a v panelu „Kresli“. Obr. 2 Umístění příkazů v programu CADKON+

2022-04-09  09. 04. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b a77835c2cfb8862de04e57bdf18b9268
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Fotovoltaika

Využijte funkci Procházení hladin (LAYWALK) při své práci s hladinami a usnadněte si koordinování Vašeho projektu

09. 04. 2022 - Určitě jste se při své práci setkali s tím, že si potřebujete rychle zkoordinovat hladiny ve výkresu. Abyste nemuseli pracně hledat a označovat hladiny které chcete vypnout, tak pro svou práci můžete využít funkci LAYWALK – Procházení hladin. Na výběr jednotlivých hladin lze použít výběr kliknutím na danou hladinu. Při výběru více hladin najednou lze použít: CTRL+ kliknutí na jednotlivou hladinu – vybere všechny hladiny, které byly vybrány Podržení SHIFT mezi výběrem první a poslední hladiny Vyjmutím objektů přímo z výkresu

2022-04-09  09. 04. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Databáze předstěnových systémů Geberit pro CADKON+ MEP a CADKON+ Architecture

09. 04. 2022 - V rámci připravované verze 2023 jsme do CADKON+ MEP a CADKON+ Architecture zařadili databázi předstěnových systémů GEBERIT DUOFIX pro různé typy zařizovacích předmětů. Schémata naleznete ve 3 různých pohledech. Jednoduše si je vložíte do půdorysů či rozvinutých řezů a vylepšíte tak své výstupy. Databázi naleznete v rámci CADKONu+ MEP v knihovně Zdratotechniky a v rámci CADKONu+ Architecture v Knihovně bloků, roztříděných do pohledových a půdorysných schémat. CADKON+ MEP: databáze předstěnových systémů GEBERIT DUOFIX a příklad využití v rozvinutých řezech kanalizace CADKON+ ARCHITECTURE: databáze předstěnových systémů GEBERIT DUOFIX

2022-04-09  09. 04. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f84d0e523cf395212713e87b90dcd578 163253aa969d207df19ecd0311ed613e
 • Společné
 • Databáze a knihovny
 • Zdravotechnika

Aktualizace databází střešních oken, komínů a výrobců dveří

09. 04. 2022 - V CADKONu+ Architecture 2023, po jeho uvedení, naleznete aktualizovanou databázi střešních oken, komínů a výrobců dveří, dle aktuálních technických listů nejpoužívanějších výrobců. Databázi jsme doplnili o nové výrobní řady výrobků střešních oken – Velux, Roto, Fakro, Producer; komínů BS Group, Schiedel, Uni Advanced, Verebex a nové typy dveří od výrobců Sapeli, Solodoor a Wippro. Databáze střešních oken​ Databáze komínů Databáze interiérových dveří

2022-04-09  09. 04. 2022
author_35 Denisa Holbusová
  p_architecture   Architecture
018e2801685604066db26023467a7c78 f84d0e523cf395212713e87b90dcd578 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db
 • Společné
 • Databáze a knihovny
 • Architektura

Vylepšená a rozšířená funkčnost popisů ve výkrese (CADKON+ MEP)

08. 04. 2022 - V současné verzi CADKON+ 2022 MEP jsme přišli s významnou novinkou, kdy jsou textové popisy svázány s popisovanými prvky a probíhá u nich automatická aktualizace. V připravované verzi 2023 v tomto trendu pokračujeme a zařadili jsem různé optimalizace a rozšíření na další funkce CADKONu. Jedná se především o tyto rošíření a změny: popisy stejných dimenzí potrubí/elektro kabelů se popíše jako jeden text (ne dva stejné texty vedle sebe) nově se pozicová čísla vytvářejí jako svázané popisy nově se přírubové kóty vytvářejí jako svázané popisy ... mnoho dalších drobných úprav na základě podnětů od našich zákazníků Příklad popisu potrubí stejných dimenzí a nově podporovaných funkcí pro popis přírub a vkládání pozicových čísel. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-04-08  08. 04. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7
 • Společné
 • Popisy a kóty

Položkování a vykazování ocelových konstrukcí

08. 04. 2022 - Uvedení nové verze CADKON+ 2023 se blíží a my vám postupně budeme přinášet ochutnávky novinek, které tato verze přinese. CADKON+ Architecture a CADKON+ RC již řadu verzí nabízejí možnost vkládat ocelové profily do výkresu a s tím spojenou obsáhlou databázi ocelových profilů. Jako projektanti jste vždy tuto možnost oceňovali a využívali je na výkresy ocelových konstrukcí. Příklad výkresu s použitými ocelovými profily. Na základě podnětů od vás, jsme do vývoje zařadili nové funkce pro položkování a následnou správu a výkaz ocelových profilů a plechů. A jak to bude fungovat? Stávající knihovna ocelových profilů bude rozšířena o možnost definovat materiál ocelového profilu. K dispozici bude databáze materiálů, která bude samozřejmě uživatelsky rozšiřitelná. Možnost definovat materiál ocelového profilu Do výkresu tak můžete vkládat libovolný profil z databáze a to v řezu, půdorysu nebo pohledu. Zcela novou funkcí bude Vytvoření popisu a položky. Po spuštění se zobrazí dialog, který slouží k definici položky a popisu. Dialog Definice položky popisu V rámci dialogu je možné nastavit celou řadu parametrů: Akce a označení – každému projektu můžete nastavit novou akci, v rámci které se uchovává historie použitých položek. Tvar popisu umožňuje definovat jaký vzhled, respektive z jakých informací bude složen výsledný popis, který bude vložen do výkresu. Masku je možné definovat pomocí jednoduchého dialogu, kde je možné poskládat libovolné parametry ve vámi zvoleném pořadí. Masek je možné si uložit několik a vždy tak můžete použít tu, která je zrovna ideální. Dialog pro definici masky pro popis ocelových profilů a plechů Parametry popisu umožnují definovat parametry ocelové profilu nebo plechu. V případě, že pro vložení profilů použijete knihovnu ocelových profilů, je možné využít tlačítko „Načti parametry profilu z výkresu“ a ve výkresu pouze vybrat požadovaný profil a automaticky dojde k načtení požadovaných parametrů, které je v případě potřeby možné upravit. V případě výkresů, které nebyly vytvořeny přímo v CADKON+ je možné parametry zadat ručně. V sekci společné parametry můžete v případě potřeby nastavit materiál, hmotnost 1.Ks, která se ale může počítat automaticky. Dále můžete nastavit počet kusů pro výkaz, abyste mohli jedním popisem vykázat i více profilů, které jsou například za sebou. Pomocí podlaží můžete určit, v jakém podlaží se profily nachází, což využijete zejména při výkazu dle podlaží. Zadání parametrů je tak velmi jednoduché a rychlé, zejména v případě, že využijete možnost odečtení parametrů z výkresu. Po zadání parametrů a kliknutí na OK dojde k vytvoření popisu, který pouze umístíte na požadované místo ve výkresu. Popis je vytvořen jako Multiodkaz, čili je možné i zpětně dodat například další odkazy, například v případě více stejných položek. Příklad vykreslení položek popisu ocelových profilů a plechů Jak je v CADKON+ Architecture standardem, tak je možné jednotlivé popisy položek zpětně upravovat pomocí funkce Editace popisu položky a hlavně hromadně editovat pomocí funkce Správce položek ocelových konstrukcí. Samozřejmostí je také možnost vykázat položky popisu ocelových profilů a plechů do Tabulky ocelových konstrukcí. V první fázi bude k dispozici tabulka výběrem, ale nebojte, tabulka po podlaží bude také zařazena v některé v následujících aktualizací. Příklad tabulky ocelových konstrukcí CADKON+ 2023 tak přinese možnost popsat a položkovat ocelové profily a plechy, ty následně hromadně spravovat ve správci položek a samozřejmě i vykázat do tabulky ocelových konstrukcí.

2022-04-08  08. 04. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_rc   Architecture   RC
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db c5af5b56fca07b6b898751e656392855 0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 3c02b17d659e9b4984e9608dff640281
 • Architektura
 • Tabulky prvků
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Ocelové konstrukce

Popisování výztuže v CADKON+ RC

08. 04. 2022 - CADKON+ RC nabízí pro popisování výztuže několik nástrojů. V tomto článku si je shrneme a podíváme se na jejich důležité vlastnosti a nastavení. Nastavení vzhledu a obsahu Před zahájením vytváření popisů doporučujeme nastavit vzhled popisu (velikost bubliny a textů apod.) v dialogu Nastavení pod tlačítkem Popis položek v poli Předvolba kreslení a výchozí obsah popisu neboli tvar popisu pod tlačítkem Pruty. Funkce pro vytvoření popisů Všechny funkce pro vytvoření popisu najdete v panelu „Výkres“. Popis prutů poloautomaticky je určen pro popisování prutů bublinkou s číslem položky a odkazovou čárou. Pruty mohou být samostatné nebo součástí řady. Popis řady prutů vytváří řetězovou kótu s různými možnostmi nastavení vzhledu. V rámci popisu řady prutů existuje také několik variant, kdy se provádí zneviditelnění prutů a ponechání viditelnosti jednoho nebo několika vybraných prutů. Prut může být zobrazen ve sklopení, kdy je vidět jeho tvar. Popis prutů položky proměnné délky je určen pro popis jednotlivých prutů položky proměnné délky Popis bez položky lze využít pro schémata výztuže, zobrazuje počet prutů bez ohledu na číslo položky ​ Popis automaticky popíše všechny pruty v zadané oblasti Funkce pro modifikace popisu Funkce pro modifikace popisu najdete v panelu Editace. Sloučení / Rozdělení popisu Pokud je víc stejných položek popsáno popisem se stejným obsahem popisu, je možné touto funkcí sloučit popisy do jednoho. Sloučený popis je možné stejně rozdělit. Jestliže popis vyberete za kružnici bubliny, CADKON bude popisy slučovat, pokud vyberete násobný popis za vynášecí čáru, CADKON bude popisy rozdělovat. Editace obsahu popisu umožňuje změnit některou hodnotu v popisu za číslem položky. Pokud tuto hodnotu změníte, přestane změněná hodnota být asociativní, to znamená, že následné změny výkresu se nebudou promítat do změněné hodnoty. Další informace k tématu popisování prutů a ukázky praktického použití výše uvedených funkcionalit můžete shlédnout na záznamu webináře CADKON+ RC: Popisování výztuže.

2022-04-08  08. 04. 2022
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 70549734481dbdfd13cb18ad303194d7
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Popisování výztuže

Efektivnější zpracování projektů slaboproudu (CADKON+ MEP)

07. 04. 2022 - Do nové verze CADKON+ 2023 MEP jsme pro Vás připravili celou řadu novinek a optimalizace při zpracování projektů slaboproudu. Jedná se především o: zcela nová podpora pro návrh a výpočet obsazenosti kabelových žlabů včetně hmotnosti na běžný metr možnost indexace (automatického číslování) např. ve tvaru "RACK/patch panel/kabely" optimalizace stávající podpory pro dohledání a vytváření strukturovaných kabeláží výrazně rozšířená databáze kabelů, typů a dimenzí pro silnoproud celá řada změn a rozšíření v databázi značek Dporučujeme podívat se na video záznam webináře Elektro rozvody slaboproudu-UKS. Ukázka různých tvarů indexace, automatické dohledání počtů kabelů a obsazenosti žlabů. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-04-07  07. 04. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Slaboproud

Jak řešit místní odskoky u vody včetně axonometrie

07. 04. 2022 - Na jednoduchém příkladě si ukážeme, jak v půdorysných rozvodech vody zadávat místní odskočení v rámci jednoho podlaží, provést výpočet a vykreslit axonometrický pohled.

2022-04-07  07. 04. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
163253aa969d207df19ecd0311ed613e df045c6e78f3ff6b2cb70c20a9417595
 • Zdravotechnika
 • Voda a cirkulace

Aktualizace a nové výukové lekce pro vytápění a elektroinstalace

04. 04. 2022 - V nedávné době jsme pro Vás aktualizovali a rozšířili v sekci Můj CADKON+ výuková videa pro profese vytápění a elektroinstalace. Jedná se především o: podrobné návody výpočtů tepelných ztrát, výkonů, návrh otopných těles a dimenzování ve spolupráci s programy od společnosti PROTECH zcela přepracované a rozšířené lekce pro zpracování projektů silnoproudu V tuto chvíli máte k dispozici pro všechny profese TZB 46 výukových video lekcí i s podklady ke stažení (většinou DWG výkresy). Výukové lekce pro obor vytápění. výukové lekce pro obor elektroinstalace.

2022-04-04  04. 04. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 1a298a744642e7bab8e1a8a7cd43e8f4 cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b
 • Společné
 • Výuka
 • Vytápění
 • Elektroinstalace

Obsáhlá databáze šrafovacích vzorů a automatická legenda materiálů

27. 03. 2022 - CADKON+ Architecture oproti ostatním CADům obsahuje výrazně rozšířenou databázi šrafovacích vzorů. Krom standardních CADových vzorů, které jsou samozřejmě také součastí databáze, obsahuje 256 dalších šrafovacích vzorů vytvořených dle ČSN nebo českých zvyklostí. Tyto vzory se navíc optimalizují dle aktuálně nastaveného měřítka výkresu a jejich použití je tak velmi jednoduché. Databáze obsahuje vzory jako různé druhy betonu, zdiv, zemin, cihel, klinkerů, dřev, dlažeb, kamenů, izolací, střešních krytin v různých úhlech. Šrafy použité ve výkresu jdou navíc velmi jednoduše vykázat do legendy materiálů. Po spuštění funkce stačí označit část výkresu, nebo celý výkres a vybrat tak oblast odkud mají být šrafy dohledávány. Následně jen stačí zadat bod vložení a případně upravit parametry legendy jako velikost rámečků, nadpis legendy, velikosti textů apod. a dojde k automatickému vygenerování legendy materiálů, nebo jinými slovy legendy šraf. Podívejte se na názornou ukázku databáze šraf a vytvoření legendy materiálů na pár kliknutí

2022-03-27  27. 03. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db
 • Architektura

Nová část výukového programu CADKON+ Architecture uvolněna!!!

27. 03. 2022 - V rámci nového výukového programu jsme pro naše uživatele CADKON+ Architecture uvolnili čtvrtou řadu výukových videi. Tentokrát si ukážeme jak pracovat s položkováním a vykazováním stavebních prvků do tabulek. V novém výukovém programu mají uživatele u každé části vždy k dispozici ke stažení i zdrojové a cílové dwg s totožným obsahem jako je prezentován ve videu. Mohou si tak vše zkusit na stejných podkladech a zároveň i mají možnost zkontrolovat, jestli je výsledek stejný jako ve videou. Výukový program najdete po přihlášení na CADKON.EU v sekci Můj CADKON+ Výuková videa v sekci produktu Architecture.

2022-03-27  27. 03. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
018e2801685604066db26023467a7c78 1a298a744642e7bab8e1a8a7cd43e8f4 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 4064851108795c809f8f4e0df5227e4c c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Společné
 • Výuka
 • Architektura
 • Položkování
 • Tabulky prvků

Pracujete v noci a bolí Vás oči z vysokého kontrastu monitoru nebo jste uživatel který trpí barvoslepostí (daltonismus)?

20. 03. 2022 - Pokud trpíte barvoslepostí nebo pracujete v noci a bolí Vás oči, tak Vám pomůže toto jednoduché nastavení „Barevných filtrů“. Toto nastavení naleznete v systémech od verze Windows 10 (od verze 1709). Stačí, když stisknete kombinaci klávesových zkratek WIN+I, kde se zobrazí okno „Nastavení Windows“. V sekci „Zjednodušení přístupu“ a zde použijte „Barevné filtry“. Doporučuji si zapnout klávesovou zkratku pro rychlé zapnutí „Barevných filtrů“. Defaultně je systému nastavena možnost „Odstíny šedé“, ale pokud byste potřebovali nastavit si filtr pro barvoslepost tak níže v tomto okně si to umíte nastavit. Ukázka práce v nastaveném zobrazení „Odstín šedé“: Ukázka zobrazení s nastavením „inventorováno“. Další možností je nastavení Nočního osvětlení. Toto nastavení naleznete v sekci „Systém“ – obrazovka. Také si zde umíte nastavit automatické zapnutí v době, která Vám nejvíce vyhovuje.

2022-03-20  20. 03. 2022
author_36 Peter Hamerník
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a
 • Společné
 • Nastavení

Jak propojit podlahové topení z CADKON+ a dimenzování soustavy v PROTECH

09. 03. 2022 - Děláte návrh s výpočtem podlahového topení v CADKON+ MEP a dimenzování s zaregulováním v programu DIMOS (PROTECH)? Podívejte se na jednoduchý příklad, jak informace z těchto dvou programů jednoduše propojit a provést ucelený návrh otopné soustavy. 1.Výpočet tepelných ztrát, potřebných výkonů a návrh otopných těles Ve výkresu CADKON+ definujeme vytápěné místnosti, načteme je v programu „tepelné výkony“ (PROTECH) a navrhneme otopná tělesa. Načtený seznam místností do tepelných výkonů.​ 2.Vykreslení otopné soustavy a svislého schématu Do výkresu vložíme navržená tělesa i s rozdělovači pro podlahové topení a vykreslíme potrubní rozvody včetně svislých schémat. Poznámka: Rozdělovače vložte z knihovny prvků CADKON+ a ve vlastnosti „číslo místnosti“ zadejte označení rozdělovače (pro 2NP např. 201, 202…). Rozmístění otopných těles a potrubní rozvody. 3.Výpočet a vykreslení podlahového topení Ve výkresu navrhneme, spočítáme a vykreslíme podlahové topení. U rozdělovačů si poznamenáme jejich potřebné výkony (můžete si nechat programem např. vykreslit přímo do výkresu tabulku okruhů a rozdělovačů podlahového topení). Tip: Pro lepší přehlednost zadávejte označení rozdělovače jako v předchozím kroku (pro 2NP např. 201, 202…). Vykreslené podlahové topení a tabulka okruhů s potřebnými výkony rozdělovačů. 4.Předání soustavy z výkresu do programu PROTECH Pomocí funkce „export CADKON -> PROTECH“ zadáme jednotlivé větve (paty) a uložíme si exportovaný soubor „*.CP“. Export do programu DIMOS s ukázkou zadání označení větví. 5.Doplnění výkonů pro rozdělovače podlahového topení V programu pro dimenzování (DIMOS) načteme vyexportovanou zakázku z výkresu a v kartě „spotřebiče“ doplníme výkony rozdělovačů podlahového topení. Ukázka doplnění výkonu rozdělovače z CADKON+ do DIMOS. 6.Výpočet celé otopné soustavy a zaregulování Provedeme návrh a výpočet dimenzí potrubí, ventilů, šroubení, vyvážení pat větví a vše uložíme do souboru „*.PC“. Ukázka zadání pat pro jednotlivé větve a vyvážení celé otopné soustavy. 7.Přenos spočítaných hodnot zpět do výkresu CADKON+ MEP Pomocí funkce „import PROTECH -> CADKON“ provedeme aktualizaci prvků výpočtem z PROTECH. Pokud Vás zajímá podrobněji, jak spolupracují programy CADKON+ MEP a PROTECH, doporučujeme se podívat na starší článek Postup výpočtu tepelných ztrát, výkonů a dimenzování na projektu bytového domu, kde jsou i konkrétní video návody. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-03-09  09. 03. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Elektro rozvody slaboproudu-UKS

07. 03. 2022 - Podívejte se na videozáznam webináře, kde jsme probírali postupy práce při zpracování projektu slaboproudých datových rozvodů. Probíraná témata webináře pro tepelné ztráty a výkony: vysvětlení základních pojmů přehled databází značek a kabelů automatické číslování prvků, adresy atd. vykreslení strukturované kabeláže dodatečné změny a aktualizace indexace, kabelů popisy značek a kabelů ve výkrese kabelové žlaby výkaz použitého materiálu …  mnoho dalšího Doporučení: Pro stejnou funkčnost doporučujeme používat verzi CADKON+ 2022 MEP se staženou aktualizací. Stažené soubory si rozkopírujte na svém počítači tímto způsobem: programové soubory: soubory s koncovkou *.crx a *.dll do adresáře c:Program FilesAB StudioCadkonPlus 2022CK typy a dimenze kabelů: obsah adresáře DAT do c:Users...VAŠE UŽIVATELSKÉ JMÉNO...AppDataRoamingAB StudioCadkonPlus_2022csDat (pokud jste si dělali vlastní úpravy typů a dimenzí kabelů, proveďte si zálohu souboru) databáze značek: obsah adresáře TZB do c:ProgramDataAB StudioCadkonPlus_2022csTzb (pokud jste si upravovali databázi značek, proveďte zálohu a potom import značek) Video záznam webináře  autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-03-07  07. 03. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c 5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Společné
 • Webináře
 • Elektroinstalace
 • Slaboproud

Kreslení a vykazování obkladů v CADKON+ Architecture

03. 03. 2022 - CADKON+ Architecture poskytuje funkce pro kreslení a vykazování obkladů. Jedná se o funkce, které najdete v záložce v ribbonu Obklady. Funkce obklad slouží ke kreslení obkladů. Po spuštění a vybrání segmentů, u kterých chcete nechat obklady vykreslit, se zobrazí dialog pro zadání parametrů obkladu. Dialog pro zadání parametrů obkladů V dialogu je možné každému segmentu jednoduše nastavit výšku horní a spodní hrany, popis obkladu a jeho parametry, propojit ho s popisem místnosti, nastavit odsazení obkladu a definovat typ obkladu. Nastavení je tedy rychlé a efektivní. Po kliknutí na OK dojde k vykreslení obkladu včetně případného popisu obkladu. Příklad vykreslení obkladů včetně popisu Vykreslené obklady je možné následně nechat vykázat do tabulky obkladů. Součástí tabulky je i plocha obkladů. Pro uživatele CADKON+ Architecture je k dispozici záznam z webináře na téma Obklady a jejich vyhodnocení do tabulky, kde se dozvědí přesné postupy jak pracovat s obklady a jak je vykazovat do tabulky obkladů. http://helpdesk.cadkon.eu/OnLineResource/Access/videa?v=DVh18nnouJI

2022-03-03  03. 03. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 9ad1cf1ec77c7ec3d8d42f163da0827b c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Architektura
 • Kreslení konstrukcí
 • Tabulky prvků

Diskuze na Vaše dotazy k používání programů PROTECH

18. 02. 2022 - V návaznosti na proběhlé webináře (tepelné výkony a dimenzování otopných soustav) jsme pro Vás připravili webinář zaměřený na Vaše dotazy k používání programů od společnosti PROTECH. Jako prezentátor byl přítomen také pan Zdeněk Ryšavý (PROTECH), který představil připravovanou novou verzi tepelných výkonů a zodpověděl celou řadu Vašich dotazů. Doporučujeme také zhlédnout předchozí webináře na tepelné ztráty/výkony a dimenzování otopné soustavy. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-02-18  18. 02. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Společné
 • Webináře
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Dimenzování otopné soustavy v programu PROTECH

14. 02. 2022 - Na četná přání projektantů vytápění jsme spustili novou řadu webinářů se zaměřením na návrh, výpočet a posouzení otopné soustavy v programech od společnosti PROTECH. V druhém díle jste se mohli naučit práci v DIMOS (dimenzování a zaregulování otopné soustavy). Dále bude následovat závěrečný webinář: CADKON+ MEP: diskuze na Vaše dotazy k používání programů PROTECH Probíraná témata webináře pro tepelné ztráty a výkony: vykreslení svislých schémat otopné soustavy načtení a nastavení soustavy v DIMOS nastavení a doladění výkonů otopných těles nastavení použitých potrubí, ventilů a šroubení  návrh a základní výpočet celé soustavy  řešení a opravy různých problémů  zaregulování pat větví předání spočítané otopné soustavy zpět do výkresu CADKONu …  mnoho dalšího Video záznam webináře  autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-02-14  14. 02. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Společné
 • Webináře
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Tabulky prvků vlastního vzhledu s automatickou aktualizací

04. 02. 2022 - Jste projektanti pozemních staveb, architekti, stavaři, statici, rozpočtáři nebo obecně projektanti pracující v CADu, kteří vykazují výrobky, jako například okna, dveře, truhlářské, zámečnické, klempířské výrobky, nosníky, atd…. Jistě jste se setkali se situací, kdy několikrát přepočítáváte vykazované položky, abyste neudělali chybu v počtech, která by vás následně mohla stát nemalé finanční prostředky, jelikož jste za projekt zodpovědní. Následně přijdou několikrát změny a kolotoč nekonečného počítání se opakuje a možnost chybovosti se stále zvyšuje.  Současná praxe – typický příklad V současnosti celá řada projekčních kanceláří pracuje například v AutoCADu nebo jiném CADu a výkaz výrobků řeší tak, že ve výkresu opatří výrobek libovolnou značkou s označením a specifikaci ve výkresu následně provádí v tabulce ručním přepisem textů nebo mimo výkres v Excelu. Tato metoda je však náchylná k chybovosti. Běžně se může stát, že se opraví pouze označení výrobku a na úpravu specifikace se zapomene, nebo se zapomene připočítat/odečíst výrobek atd. Důvodem je, že výrobek není s tabulkou nijak svázán. Pojďme se společně podívat jak je tato problematika řešena v CADKON+ Architecture. Položkování a označování výrobků je řešeno formou bublin, které kromě automatického vykreslení bubliny v sobě nesou též technickou specifikaci výrobku. Každý výrobek může nést své vlastní parametry, tudíž můžete jednoduše položkovat libovolné druhy výrobků. Příklad položkování výrobku (okna). CADKON+ Architecture  umožňuje takto opoložkované položky vykazovat a to do tabulek vašeho vlastního vzhledu!!!! Jde o unikátní možnost převzetí vaší existující tabulky, kterou nyní aktuálně používáte. Nemusíte se tak přizpůsobovat programem předefinovaným tabulkám, jejichž vzhled vám nevyhovuje a neodpovídá vašim standardům. Jako zdroj nové tabulky CADKONu použijete stávající tabulku, vykreslenou v libovolném výkresu, kterou vytváříte a používáte ve firmě jako standard. Tento zdroj stačí propojit s bublinami CADKONu a můžete začít automaticky vykazovat výrobky místo nekonečného vypisování specifikací. Příklad typické tabulky CAD vykreslené z křivek a textů Vložení vlastní tabulky je otázkou několika kliknutí. Vyberete zdrojové výkresy (může jich být více), zvolíte šablonu, kterou chcete použít, nastavíte filtr položek (které výrobky chcete vykazovat) a zvolíte, dle jakého parametru se mají položky třídit. Tabulku následně vložíte do výkresu. Příklady automaticky vygenerovaných tabulek vlastního vzhledu Změny ve výkresu a aktualizace tabulek patří ke každému projektu. V CADKON+ Architecture jsou změny položkovaných výrobků rychlé a efektivní pomocí správce bublin. Ten umožňuje položky nejen vyhledat ve výkresu, ala i hromadně editovat jejich specifikace. Pokud ve výkresu provedete změny mající vazbu na již vykreslené tabulky, dojde automaticky k viditelnému označení tabulek jako neplatné. Následná aktualizace tabulek je na jedno kliknutí. Automaticky přeškrtnutá neaktuální tabulka a aktualizovaná tabulka vlastního vzhledu. Tabulky CADKONu tak naplňují požadavky zákazníků a umožnují provádění rychlých výpisů jednotlivých typu výrobků do tabulek libovolného vzhledu. CADKON tak umožňuje vytvoření formátově různých tabulek pro rozdílné typy výrobků. Podívejte se na krátkou ukázku jak vložit a aktualizovat tabulku prvků vlastního vzhledu: Pan Ing. Tomáš Podstata z INS spol. s r.o. o položkování a tabulkách CADKONu řekl: Na tabulkách CADKONu oceňuji možnost vytvoření vzhledově libovolné šablony s vlastními položkami. Součty bublin eliminují chybu při ručním sčítání na kalkulačce během dohledávání bublin ve výkresech. Další výhodou je správce bublin, který umožňuje rychlé změny parametrů a přečíslování bublin.

2022-02-04  04. 02. 2022
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 4064851108795c809f8f4e0df5227e4c c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Architektura
 • Položkování
 • Tabulky prvků

Postup výpočtu tepelných ztrát, výkonů a dimenzování na projektu bytového domu

31. 01. 2022 - V předchozím článku jsme Vám představili hlavní možnosti grafického zpracování projektu otopné soustavy v aktuální verzi programu CADKON+ MEP a nyní se podrobně zaměříme na výpočet tepelných ztrát, potřebných výkonů, návrh otopných těles, dimenzování a zaregulování v programech od společnosti PROTECH. Schéma procesu spolupráce programů CADKON+ MEP a PROTECH.   Tepelné ztráty, výkony a návrh otopných těles Probíraná témata: předání seznamu místností z CADKON+ MEP do PROTECH příprava materiálů v TOB (tepelná ochrana budov) definice konstrukcí v TV (tepelné výkony) tepelné ztráty a potřebné výkony duplikace podlaží (kopírování stejných podlaží) návrh otopných těles rozmístění a popis těles ve výkrese ... a mnoho dalšího   Dimenzování a zaregulování otopné soustavy Probíraná témata: příprava otopné soustavy v CADKON+ MEP načtení a nastavení v programu DIMOS definice potrubí, ventilů a šroubení definice podlaží výkony otopných těles korekce tlakových ztrát a rychlostí proudění potrubí paty větví a regulace přenos výsledků do výkresu CADKON+ MEP popisy těles, přednastavení, dimenze potrubí atd. ... a mnoho dalšího   Dokončení výpočtů v programu CADKON+ A v posledním kroku zbývá navržené dimenze potrubí, regulační ventily, šroubení a další hodnoty předat zpět do programu CADKON+ MEP, kde celý projekt dokončíme po grafické stránce až po tisk do PDF nebo papírovou dokumentaci provedení stavby. Příklad importovaných dat z programu PROTECH do výkresu CADKON+ MEP.   Závěr - on-line webinář zdarma Zaujalo Vás toto téma a máte případně další dotazy? Pokud ano, zaregistrujte se na bezplatný on-line webinář, kde formou diskuse a názorných ukázek probereme tuto problematiku hlouběji. On-line webinář "CADKON+ MEP: diskuze na Vaše dotazy k používání programů PROTECH" termín:   17.2.2022 čas:   13:00 – 14:30 hod. místo:   on-line (nemusíte nikam jezdit) cena:   ZDARMA (počet účastníků je omezen) přednášející:   Marek Mašek, GRAITEC, Zdeněk Ryšavý, PROTECH REGISTRUJTE SE autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-01-31  31. 01. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Společné
 • Webináře
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Tepelné ztráty, výkony a návrh otopných těles v programu PROTECH

24. 01. 2022 - Na četná přání projektantů vytápění jsme spustili novou řadu webinářů se zaměřením na návrh, výpočet a posouzení otopné soustavy v programech od společnosti PROTECH. V prvním díle jste se mohli naučit práci v TOB (tepelná ochrana budov) a TV (tepelné výkony). Dále budou následovat další dva vebináře: CADKON+ MEP: dimenzování otopné soustavy v programu PROTECH CADKON+ MEP: diskuze na Vaše dotazy k používání programů PROTECH Probíraná témata webináře pro tepelné ztráty a výkony: předání seznamu místností do PROTECHu příprava materiálů v TOB (tepelná ochrana budov) definice konstrukcí v TV (tepelné výkony) tepelné ztráty a výkony duplikace podlaží návrh otopných těles rozmístění a popis těles ve výkrese …  mnoho dalšího Video záznam webináře  autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-01-24  24. 01. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Společné
 • Webináře
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

CADKON+ RC: Jak definovat vrstvy při vyztužování plošných konstrukcí

18. 01. 2022 - Při vyztužování plošných konstrukcí využijete některé funkce CADKON+ RC, které pracují s definováním vrstev pro umístění výztuže. Funkce využívající vrstvy: Kladení prutů do roviny (jen přímé pruty) Radiální výztuž do kruhové oblasti Tangenciální výztuž do kruhové oblasti Tangenciální výztuž do kruhové výseče Jednotlivá síť Pro definici vrstvy je důležité správně zvolit Směr vzdálenosti a Krytí, a to na základě znalosti referenční roviny, od které se krytí dané vrstvy počítá. To je různé pro vrstvy, jejichž rovina je rovnoběžná s nějakou ortogonální rovinou (typicky např. vrstvy rovnoběžné s půdorysem pro desky nebo vrstvy rovnoběžné s nárysem pro stěny) a pro vrstvy, jejich rovina je obecně definována. Definice vrstvy rovnoběžné s ortogonální rovinou Uvažujme např. desku o tloušťce 200 mm. Na obrázku níže je řez touto deskou, kde je vidět, že v řezu jsou naznačeny konstrukce pod a nad deskou ve vzdálenosti 500 mm pod deskou a 700 mm nad deskou. V tomto příkladě předpokládáme, tyto hodnoty určují maximální rozměr vyztužovaného prvku, který tedy činí 1400 mm. Tyto hodnoty jsou důležité pro správné zadání krytí. Pro vrstvy definované odspodu je potřeba v našem příkladě připočíst k požadovanému krytí 25 mm hodnotu 500 mm, pro vrstvy definované odshora je nutné připočíst 700 mm. Definice vrstvy Nerovnoběžné s ortogonální rovinu U vrstev obecně orientovaných je referenční rovina - od které se uvažuje krytí a směr vzdálenosti - dána skutečnou rovinou 3D řezu. Na obrázcích níže vidíte hodnoty zadané pro vrstvu (Dolní), jejíž krytí chceme mít 20 mm od spodní hrany schodišťové desky. Tloušťka desky je v tomto příkladě 147 mm a rovina řezu (ŘEZ 1-1) byla zadána na horní hraně schodišťové desky. Pro více příkladů a další podrobnosti se podívejte na záznam webináře k tomuto tématu. Robert Krňávek, GRAITEC s.r.o.

2022-01-18  18. 01. 2022
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 e1ecc324a18f8ea7d31222b5442d3609 1418cd63ff059332118439d9729311b7
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Vyztužování sítěmi
 • Vyztužování vázanou výztuží

Nové výukové video pro dimenzování a posouzení otopné soustavy v programu PROTECH (DIMOS)

12. 01. 2022 - Na základě Vašich podnětů jsme pro Vás připravili výukové video, kde je podrobně probrána spolupráce programů CADKON+ MEP a dimenzování otopných soustav (DIMOS) od společnosti PROTECH. Jedná se především o předání otopné soustavy z CADKON+ MEP do DIMOS, návrh dimenzí, ventilů, šroubení a zaregulování pomocí pat větví. Zvláštní poděkování na přípravě podkladů patří také panu Ryšavému ze společnosti PROTECH. Probíraná témata: příprava otopné soustavy v CADKON+ MEP načtení a nastavení v programu DIMOS definice potrubí, ventilů a šroubení definice podlaží výkony otopných těles korekce tlakových ztrát a rychlostí proudění potrubí paty větví a regulace přenost výsledků do výkresu CADKON+ MEP popisy těles, přednastavení, dimenze potrubí atd. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2022-01-12  12. 01. 2022
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Inženýrské sítě a legendy na 3 kliknutí

28. 12. 2021 - CADKON+ Architecture poskytuje projektantům širokou databázi čar pro kreslení situací dle ČSN 013420 a ČSN 013463. Databáze obsahuje více než 150 typů sítí a hranic používaných při kreslení zejména situací, ale i v jiných případech. Základní dělení je do skupin dle typu sítě či hranice: Každá skupina obsahuje dále celou řadu konkrétních sítí/typů čar: Použití je více než jednoduché. Zvolte požadovaný typ sítě a rovnou ve výkresu začněte kreslit. Automaticky dojde k vytvoření příslušné hladiny s příslušným názvem a s nastaveným správným typem čáry. Jednotlivé sítě tak můžete zpětně jednoduše spravovat přes správce hladin. Stejně tak, pokud následně chcete vytvořit legendu typů čar. Stačí spustit funkci legenda situace, označit ve výkresu odkud čáry vyhledávat, zadat bod vložení legendy a případně v zobrazeném dialogu upravit vzhled a popis legendy. Následně již stačí kliknout na Vložit a legenda je vytvořena….. Praktickou ukázku si prohlédněte zde:

2021-12-28  28. 12. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
018e2801685604066db26023467a7c78 9b33f66fc7f4080e99763aad8bdd9815 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db
 • Společné
 • Situace
 • Architektura

Import skladeb podlah z Online katalogu DEKSOFT

27. 12. 2021 - CADKON+ Architecture poskytuje funkce umožňující rychlý návrh skladeb podlah. Standardně funkce umožňuje definovat jednotlivé skladby tak, že nastavíte parametry jednotlivých vrstev. Dané souvrství je možné samozřejmě vykreslit do výkresu včetně popisu, ukládat do knihovny pro opětovné použití či automaticky vykazovat do tabulek skladeb podlah. Věděli jste ale, že jednotlivá souvrství je možné načíst z online katalogu DEKSOFTU? Ušetříte tak čas s definováním jednotlivých vrstev. Navíc v katalogu zjistíte celou řadu užitečných informací o dané skladbě jako například cenu na m2, součinitel prostupu tepla, požární odolnost, maximální plošné a bodové zatížení a spoustu dalších parametrů. V katalogu je pro vás připraveno více jak 350 skladeb, takže je z čeho vybírat…. Použití je více než jednoduché. Spusťte funkce Skladba podlah. Zadejte dvěma body, kde chcete skladbu vykreslit. Po otevření dialogu skladba podlah se přepněte do záložky Knihovna a klikněte na ikonu On-line katalog DEKSOFT. Po spuštění se přihlaste a zobrazí se dialog Stavební knihovna DEK, kde si vyfiltrujte skladby podlah: Po vyfiltrování si stačí již jen vybrat konkrétní skladbu, případně upravit parametry jednotlivých vrstev a následně kliknout na tlačítko vložit. Tím dojde k automatickému načtení skladby, respektive jednotlivých vrstev do dialogu skladba podlah. Každou vrstvu můžete případně libovolně upravit, například změnit barvy vrstev, typy výplní apod. Následně již stačí pouze zvolit stranu vykreslení (vzhledem k vrchní nebo spodní hraně) a po kliknutí na OK dojde k vykreslení skladby…. Pro lepší názornost, jak je jednoduché vložit skladbu s On-line katalogu DEKSOFTU se podívejte na následující video: TIP: Zpracováváte veřejnou zakázku? Přepněte si v katalogu režim zakázky na Veřejnou a konkrétní názvy vrstev budou nyní zobrazeny jako obecné aby bylo možné s nimi pracovat v rámci veřejných zakázek…. Stejná skladba vložena v režimu komerční a veřejné zakázky A na co se můžete do budoucna těšit? V rámci vývoje pracujeme na funkcích pro vytváření vícevrstvých konstrukcí (sendvičových stěn apod.), takže v budoucnu budete moci z on-line katalogu DEK načítat celou řadu dalších konstrukcí jako například stěny, střechy, fasádní systémy apod….

2021-12-27  27. 12. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 9ad1cf1ec77c7ec3d8d42f163da0827b
 • Architektura
 • Kreslení konstrukcí

Nové výukové video pro výpočet tepelných výkonů v programu PROTECH

22. 12. 2021 - Na základě Vašich podnětů jsme pro Vás připravili výukové video, kde je podrobně probrána spolupráce programů CADKON+ MEP a tepelných výkonů (TV) od společnosti PROTECH. Jedná se především o zpracování v TOB, zadání konstrukcí, výpočet tepelných ztrát a potřebných výkonů, s následným návrhem otopných těles. Zvláštní poděkování na přípravě podkladů patří také panu Ryšavému ze společnosti PROTECH. Probíraná témata: předání seznamu místností z CADKON+ MEP do PROTECH příprava materiálů v TOB (tepelná ochrana budov) definice konstrukcí v TV (tepelné výkony) tepelné ztráty a potřebné výkony duplikace podlaží (kopírování stejných podlaží) návrh otopných těles rozmístění a popis těles ve výkrese Celý výukový program všech profesí TZB najdete v uživatelské sekci "Můj CADKON+" (produkt CADKON+ MEP). Podobným způsobem zpracujeme i výuku pro dimenzování otopných soustav (DIMOS). autor: Marek Mašek, GRAITEC

2021-12-22  22. 12. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Vložení katastrální mapy do výkresu na tři kliknutí

09. 12. 2021 - Jako projektant jste se jistě setkali se situací, kdy potřebujete sehnat podklady pro kreslení situace. Obvolávání geodetů či jiné formy shánění podkladů jsou časově náročné a kolikrát nezávisí jen na vás. CADKON+ Architecture nabízí možnost online importu map z katastru nemovitostí a to jak pro Českou republiku, tak pro Slovenskou republiku. Použití snad nemůže být jednodušší!!! Po spuštění funkce Vložit katastrální mapu se objeví dialog s online mapou. Dialog funguje jako klasická online mapa kde můžete zoomovat a vyhledávat podle adresy. Stačí tedy pouze vyhledat, jakou část mapy chcete vložit a následně provézt nastavení importu. Samotné nastavení je velmi jednoduché. Zvolte, jestli chcete nebo nechcete vložit ortofotomapu a katastrální mapu. Případně zvolte další vrstvy katastrální mapy, které se mají vložit jako definiční body parcel a budov, případně věcná břemena. Zvolte jednotky, zvolte, jestli se má mapa vložit k počátku nebo dle S-JTSK a zadejte rozsah vložení, tedy aktuální výřez okna nebo celé katastrální území. A to je vše. Nyní stačí kliknout na „Vložit do výkresu“ a požadovaná mapa se automaticky stáhne a vloží do výkresu. Příklad vložení katastrální mapy včetně ortofotomapy Příklad vložení samotné katastrální mapy Velkou výhodou je, že se katastrální mapa vkládá jako jednotlivé entity. Máte tak například jednotlivé parcely nebo objekty na parcelách jako uzavřené křivky a bez problémů tedy rovnou můžete odměřit veikost pozemku apod. Jelikož je vše vloženo v souřadnicích a měřítku, můžete ihned začít zakreslovat to co právě potřebujete. Další velice šikovnou funkcí je funkce „Informace o pozemku“. Funkci stačí spustit, vybrat parcelu nebo objekt o kterém chcete zjistit informace a ihned se zobrazí náhled do katastru nemovitostí s informacemi o vybraném pozemku. Vzhledem k velmi velké popularitě této funkčnosti nadále pracujeme na jejím vylepšování. A na co se tedy můžete těšit. Ve verzi CADKON+ Architecture 2023 bude implementováno vkládání parcel typu E ve slovenském katastru. Dále pracujeme na možnostech vkládání inženýrských sítí. Je tedy na co se těšit. Závěrem se podívejte na praktickou ukázku vložení katastrální mapy do výkresu a přesvědčte se, že vložení mapy je otázkou pár sekund.

2021-12-09  09. 12. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 9b33f66fc7f4080e99763aad8bdd9815 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db
 • Společné
 • Situace
 • Architektura

Nová verze doplňku pro Revit Graitec RC Export

08. 12. 2021 - Na základě podnětů uživatelů jsme připravili novou verzi doplňku Graitec RC Export, který usnadňuje BIM workflow mezi aplikacemi Revit a CADKON+ RC tím, že exportuje vybrané prvky konstrukce do formátu DWG a následně je vyztužit v aplikaci CADKON+ RC nebo CADKON RCD. Doplněk je určen pro Revit 2017 – 2022 a můžete jej získat na stránce www.cadkon.eu pro přihlášení v sekci MŮJ CADKON+ > Dokumenty a aktualizace nebo na stránce helpdesk.graitec.cz v sekci Download zóna. Export nově nabízí tyto možnosti: Vytvořit 1 soubor pro všechny prvky: vybrané prvky budou exportovány do jednoho DWG souboru. Vytvořená 3D tělesa budou obsahovat informaci o názvu prvku v Revitu, kterou bude možné využít v příští verzi CADKON+ RC pro název vyztužovaného prvku a také pro uvažovaný zpětný export výztuže do Revitu. Sloučit prvky do jednoho 3Dsolidu: vybrané prvky budou sloučeny do jednoho tělesa, takže je lze vyztužit v CADKONu jako jeden prvek. Vytvořit samostatné dwg soubory: vybrané prvky budou uloženy jako samostatné dwg soubory a jejich název bude odpovídat názvům prvků v Revitu, což usnadní jejich identifikaci. Vytvořená 3D tělesa rovněž obsahují informaci o názvu prvku v Revitu. Ostatní možnosti z předchozích verzí zůstaly zachovány, jako např. možnost zahrnout okolí vybraných prvků do exportu, aby byla vidět návaznost výztuže. Na ukázku využití doplňku se můžete podívat ve videu Doplněk pro Revit GRAITEC RC Export 2022.

2021-12-08  08. 12. 2021
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 e1ecc324a18f8ea7d31222b5442d3609 1418cd63ff059332118439d9729311b7
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Vyztužování sítěmi
 • Vyztužování vázanou výztuží

Jak vyřešit odvětrání kanalizace přes stoupačku

29. 11. 2021 - Potřebujete vyřešit odvětrání kanalizace z vedlejší na hlavní stoupačku? Podívejte se na video ukázku s doporučeným postupem včetně vložení odvětrávací hlavice. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2021-11-29  29. 11. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
163253aa969d207df19ecd0311ed613e 6b876632f43d884ab740ed1c6fa710d4
 • Zdravotechnika
 • Kanalizace

Jak z podkladů programu ALLPLAN vytvořit stavební slepé výkresy

24. 11. 2021 - S podklady od stavaře, které byly vytvořeny exportem z programu ALLPLAN (Nemetschek), jsou často problémy při přípravě na formu slepých stavebních výkresů. Jedná se především o nerozlišení v hladinách, jednotlivá podlaží jsou naskládána na sobě (překrývají se) a mnoho dalšího. Podívejte se na video ukázku, jak si s těmito problémy poradit v programu CADKON+ MEP. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2021-11-24  24. 11. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f9ae12d55d24dc9f06fb97af51fe9c9c
 • Společné
 • Slepé výkresy

Používání svázaných popisů s prvky, potrubím a kabely

22. 11. 2021 - Už si nemusíte hlídat správnost popsaných prvků, dimenzí potrubí nebo elektro kabelů. Text popsaných prvků je nově provázaný se značkou, křivkou potrubí nebo kabelem. Problém není ani s dodatečným posunem textů pro lepší čitelnost projektu. Tato nová funkčnost výrazně zjednoduší dokončení projektů a hlavně odpadá chybovost a neaktuálnost popisů v celém výkrese. V první fázi jsme svázané popisy s prvky zprovoznili u těchto funkcí: Popis prvku Popis prvku s odkazem Hromadný popis prvků Hromadná změna vlastností (volba „popsat ve výkrese“) Popis dimenzí potrubí (obě varianty) Popis dimenzí vedení (obě varianty) Na dalších funkcích, které vytváří popisy ve výkrese intenzivně pracujeme. Pokud nechcete používat nové svázané, můžete tuto funkčnost vypnout v nastavení CADKONu. Nové texty se také automaticky vkreslují na šedém pozadí, které můžete vypnout pomocí proměnné FIELDDISPLAY (nastavit na hodnotu 0). Můžete se také podívat na video záznam webináře. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2021-11-22  22. 11. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7
 • Společné
 • Popisy a kóty

Jednoduché vkládání ocelových profilů do výkresu

21. 11. 2021 - Jako projektanti stavebních konstrukcí a architekti jistě využíváte ve svých projektech ocelové profily. CADKON+ Architecture poskytuje uživatelům možnost vkládat z knihovny ocelové profily přímo do výkresu. Databázi ocelových profilů najdete v ribbonu Knihovny. Po spuštění se otevře knihovna ocelových profilů. Knihovna obsahuje nejpoužívanější ocelové profily jako např. I, IPE, HEB, HEA, U, UPE a spoustu dalších a zároveň obsahuje i různé druhy trubek a tyčí. Každý typ ocelového profilu následně obsahuje řadu konkrétních rozměrů daného profilu. Každý profil dále nabízí tři typy zobrazení: Řez profilem, půdorysné zobrazení a zobrazení v pohledu. Vložení je velmi jednoduché a nabízí několik variant. Stačí zvolit typ zobrazení, zadat vkládací bod, nastavit zobrazení osy a zadat délku profilu nebo zvolit variantu dvěma body, kdy se délka profilu zadá ve výkresu zadáním dvou bodů.    Následně stačí zadat bod vložení ve výkresu, případně zadat ve výkresu dva body určující délku půdorysného zobrazení nebo pohledu. Ukázka vložení profilu I280 v řezů, půdorysném zobrazení a v pohledu. A na co se můžete těšit? Aktuálně pracuje na rozšíření funkčnosti ocelových profilů. V příští verzi se můžete těšit na položkování ocelových profilů a plechů a jejich automatický výkaz do tabulek včetně celkové hmotnosti ocelových profilů a plechů. Pokud byste se chtěli o vývoji těchto funkcí dozvědět více a případně nám sdělit vaše náměty na co by funkce měli pamatovat, neváhejte nás prosím kontaktovat.

2021-11-21  21. 11. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 9ad1cf1ec77c7ec3d8d42f163da0827b
 • Architektura
 • Kreslení konstrukcí

Vylepšení práce se sítěmi a další novinky SP1 pro CADKON+ 2022 RC

19. 11. 2021 - Jak se již stalo tradicí, půl roku po vydání „velké“ verze CADKON+ vychází „malá“ verze, která má označení Service Pack 1. Tento Service Pack přináší kromě oprav také celou řadu vylepšení a nových funkcí především v oblasti práce se sítěmi a kótování. Vylepšení sítí: K dispozici je nová funkce pro popis sítí v řezu, dále byly vylepšení objekty sítí a dále byly upraveny některé stávající funkce tak, aby pracovaly se sítěmi: Popis sítí v řezu: Nový příkaz  je určen pro vytváření popisů sítí zobrazených kolmo na řez. Oříznutí podle oblouku: Nově lze ořezávat sítě i podle křivek obsahující obloukové úseky. Protažení sítě podle uzlového bodu: Modifikaci rozměru sítě lze nyní snadno provádět editací pomocí uzlů Vylepšení uchopování na sítě: Nyní jsou k dispozici další možnosti uchopení na křivku tvořící obrys sítě: polovina, kolmo, průsečík, nejblíže. Funkce pro globální viditelnost: Příkazy Izolovat vybrané položky, Vypnout vybrané položky a Zapnout všechny položky nyní fungují také se sítěmi Knihovna sítí: Seznam sítí v knihovně lze třídit vzestupně/sestupně podle vybraného parametru sítí. Setřídění se provede kliknutím na záhlaví sloupce s parametrem, podle kterého se má provést seřazení. Definování neortogonálních vrstev: Nyní lze snadněji definovat krytí vrstev u řezů, které nejsou ortogonální vzhledem ke globálnímu souřadnému systému. To se týká např. vyztužování schodišťových ramen nebo zalomených stěn Nové nástroje pro délkové kótování: K dispozici jsou nové funkce, které usnadňují jednak dodatečnou modifikaci existujících kót, tak také kótování oblouků: Spojení kót slouží pro sloučení vybraných kót do jedné Rozdělení kót slouží pro rozdělení vybrané kóty na více jednotlivých kót Zarovnání kót Kóta oblouku s poloměrem Kóta části oblouku Kóta části oblouku s poloměrem Výpis délky části oblouku Pro další informace o novinách Service Packu 1 pro CADKON+ 2022 se podívejte na záznam webináře a dokument s novinkami.

2021-11-19  19. 11. 2021
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 e1ecc324a18f8ea7d31222b5442d3609 70549734481dbdfd13cb18ad303194d7
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Vyztužování sítěmi
 • Popisování výztuže

Service Pack 2 pro CADKON+ 2022 uvolněn

10. 11. 2021 - CADKON+ 2022 Service Pack 2 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP, CADKON+ RC a CADKON+ BASIC verze 2022. Je určen pro všechny komerční instalace CADKON+ 2022 (sestavení 22.0.0043) nebo CADKON+ 2022 SP1 (sestavení 22.1.0018 ). Jedná se o instalace stažené do data 10.11.2021, to je datum uvedení Service Pack 2. Instalace stažené po tomto datu již Service Pack 2 obsahují a není jej proto nutné instalovat.  Přesné sestavení nainstalovaného CADKON+ lze ověřit příkazem „_CKABOUT“, zadaného přímo v prostředí CADKON+. Instalace Service Pack 2 provede automaticky také instalaci předchozího Service Pack 1, pokud již dříve nebyl nainstalován. Popis instalace a podrobný popis všech novinek a vylepšení najdete na www.cadkon.eu v sekci „Můj CADKON+“ (nabídka "Dokumenty a aktualizace"), která je dostupná po přihlášení. Service Pack 2 si můžete stáhnout na www.cadkon.eu v sekci "Můj CADKON+" (nabídka "Dokumenty a aktualizace"). Service Pack 2 pro CADKON+ 2022 je pro všechny uživatele s platným CADKON Active ZDARMA. Pro ověření platnosti Vašeho CADKON Active nebo pro získání informací o jeho prodloužení se obraťte na svého obchodního zástupce naší společnosti či neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení GRAITEC.

2021-11-10  10. 11. 2021
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Elektro rozvody snadno a rychle

09. 11. 2021 - S uvolněním service packu 1 pro CADKON+ 2022 MEP jsme pro Vás připravili celou řadu novinek, vylepšení a oprav nahlášených chyb. Stávající podporu pro automatické rozkreslení elektro rozvodů jsme na základě požadavků projektantů rozšířili o celou řadu vylepšení a novinek. Přehlednější zobrazení (zvýraznění) propojení kabely od vypínačů/svítidel/rozvaděčů (včetně doplněných vlastností „odkud“ a „kam“). Nově lze zadávat označení koncových prvků ve složitějším tvaru, jako je např. „RH1/103.1“, kde text před znakem „/“ určuje typ a číslo rozvaděče. V takovém případě je možné v nastavení určit značení pro oddělení popisu a okruhu. Program se nově snaží dodržet stejné číslování okruhů z označení koncových prvků. Například označení zásuvky „Z5“ bude okruh „WL5“. U světelných okruhů lze nově používat také křížové vypínače (počty kabelů se automaticky správně upraví). Seznam vypínačů se také nyní zobrazuje v samostatném sloupci. Nově lze při vytváření elektro rozvodů používat více propojených rozvaděčů/racků v jednom kroku (včetně stoupaček a podlaží). Pokud funkce najde chyby, tak se jejich popis zobrazí ve sloupečku „poznámka“ (u delšího textu je po najetí myší tzv. „tooltipy“). Pro popisy kabelů můžete používat více přednastavených tvarů popisu. Marek Mašek, GRAITEC s.r.o.

2021-11-09  09. 11. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud

Jak nastavit měřítka v rozvržení pro jednotky metry

02. 11. 2021 - Standardně se projekty vytvářejí v jednotkách MILIMETRY a tudíž není problém nastavit měřítka (vše je předpřipravené). Pokud ovšem zpracováváte např. inženýrské sítě, tak jsou standardem jednotky METRY. Podívejte se na video, kde je názorný postup, jak nastavit vlastní měřítka v rozvrženích. měřítko: hodnota: 1:50 20 1:100 10 1:200 5 1:250 4 1:500 2 Příklady zadaných hodnot pro různá měřítka v jednotkách metry. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2021-11-02  02. 11. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 4214c9261b646be41c2ea06f9ba1d5b6
 • Společné
 • Tisk a rozvržení

Půdorysné rozvody a schémata otopných soustav

01. 11. 2021 - S uvolněním service packu 1 pro CADKON+ 2022 MEP jsme pro Vás připravili celou řadu novinek, vylepšení a oprav nahlášených chyb. Zpracováváte větší otopné soustavy a potřebujete rychle vykreslit schéma s více rozdělovači? Doposud to bylo nutné provést postupně pro každou větev zvlášť a propojovat je, což znamená u velkých soustav výrazné zdržení. Proto určitě vyzkoušejte zcela novou funkci vytvoření celého schématu v jednom kroku. Vše se výrazně urychlí a budete mít také připravený export pro dimenzování v programu DIMOS od společnosti PROTECH. Upozornění: Tato funkce nebude fungovat na starších výkresech, které byly vytvořené v předchozích verzích. V aktualizované databázi značek jsou od service packu 1 připravené značky stoupaček s parametrem „podlaží“. Pro vytváření půdorysných potrubních rozvodů otopných soustav se automaticky očíslují stoupačky od zadaného čísla první stoupačky výše. Usnadnění je to hlavně při rozkreslování rozdělovačů. Při výběru více stoupaček s různým nastavením (číslo, typ, délka…) se automaticky pro rozdílné vlastnosti nastaví hodnota „“ a Vy máte možnost původní vlastnosti ponechat nebo přepsat na nové. Toto chování lze s výhodou využít tak, že si nejprve pomocí funkce „hromadná změna vlastností“ u rozdělovačů přednastavíte parametry stoupaček a následně funkce „trasa potrubí“ už tato nastavení automaticky načítá. Marek Mašek, GRAITEC s.r.o.

2021-11-01  01. 11. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21
 • Vytápění
 • Otopné soustavy

Efektivní zpracování projektů elektroinstalací včetně výkazů materiálu

31. 10. 2021 - Dnešní uspěchaná doba klade vyšší nároky na zpracování projektové dokumentace vytápění v co nejkratším čase, což může vést ke snížení kvality návrhu i vlastního projektu pro realizaci. Nedělejte kompromisy a podívejte se, jak si práci výrazně zefektivnit s programem CADKON+ MEP. Příprava stavebních podkladů Rozsáhlá databáze značek pro oblast silnoproudu i slaboproudu Kabelové trasy ,  Změny, změny a zase změny Automatická indexace (číslování) prvků Kompletní specifikace použitého materiálu do MS Excel  Finální dokončení projektu Autor: Marek Mašek, product manager MEP, GRAITEC Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech možných účelů, velikosti a zaměření. Vyzkoušejte si trvalou licenci CADKON+ MEP 2022 zdarma. Zkušební plnohodnotnou verzi si můžete stáhnout ZDE 

2021-10-31  31. 10. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud

Zpracování projektové dokumentace vytápění včetně výpočtů

29. 10. 2021 - Dnešní uspěchaná doba klade vyšší nároky na zpracování projektové dokumentace vytápění v co nejkratším čase, což může vést ke snížení kvality návrhu i vlastního projektu pro realizaci. Nedělejte kompromisy a podívejte se, jak si práci výrazně zefektivnit s programem CADKON+ MEP. Příprava stavebních podkladů Tepelné ztráty, výkony a návrh otopných těles Potrubní rozvody a svislá schémata  Dimenzování otopné soustavy  Podlahové vytápění Finální dokončení projektu Autor: Marek Mašek, product manager MEP, GRAITEC Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech možných účelů, velikosti a zaměření. Vyzkoušejte si trvalou licenci CADKON+ MEP 2022 zdarma. Zkušební plnohodnotnou verzi si můžete stáhnout ZDE 

2021-10-29  29. 10. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21 730c57fcf97d4b6904dbf15c4cbbbc8b
 • Vytápění
 • Otopné soustavy
 • PROTECH

Nová funkčnost pro popisy prvků, potrubí a elektro kabelů

25. 10. 2021 - S uvolněním service packu 1 pro CADKON+ 2022 MEP jsme pro Vás připravili celou řadu novinek, vylepšení a oprav nahlášených chyb. Už si nemusíte hlídat správnost popsaných prvků, dimenzí potrubí nebo elektro kabelů. Text popsaných prvků je nově provázaný se značkou, křivkou potrubí nebo kabelem. Problém není ani s dodatečným posunem textů pro lepší čitelnost projektu. Tato nová funkčnost výrazně zjednoduší dokončení projektů a hlavně odpadá chybovost a neaktuálnost popisů v celém výkrese. V první fázi jsme svázané popisy s prvky zprovoznili u těchto funkcí: Popis prvku Popis prvku s odkazem Hromadný popis prvků Hromadná změna vlastností (volba „popsat ve výkrese“) Popis dimenzí potrubí (obě varianty) Popis dimenzí vedení (obě varianty) Na dalších funkcích, které vytváří popisy ve výkrese intenzivně pracujeme. Pokud nechcete používat nové svázané, můžete tuto funkčnost vypnout v nastavení CADKONu. Nové texty se také automaticky vkreslují na šedém pozadí, které můžete vypnout pomocí proměnné FIELDDISPLAY (nastavit na hodnotu 0). Marek Mašek, GRAITEC s.r.o.

2021-10-25  25. 10. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7
 • Společné
 • Popisy a kóty

Jak si v převzatém výkresu udělat přehled o hladinách a jejich obsahu?

21. 10. 2021 - Jistě se často setkáváte se situací, kdy převezmete výkres (podklad, původní stav apod.) a do takového výkresu máte zakreslit vaši práci. Každý uživatel, každá firma používá trochu jiné konvence pojmenování hladin. Někteří uživatelé navíc zcela nerespektují umístění příslušných entit do příslušných hladin apod. Přesně v takových případech se dá velmi dobře využít funkce „Procházení hladin“  (_laywalk). Funkce se spustí v záložce základní, ribbonu Hladiny. Obecně je tato funkce užitečná v tom, abyste si jednak zkontrolovaly co je v jakých hladinách, případně našli hladiny, které neobsahují žádné entity a jednak v tom nalézt případné chyby. To znamená entity, které jsou v jiné hladině než by měly být. Funkci doporučuji použít v momentě, kdy převezmete výkres a udělat si tak velmi rychle jednak přehled o hladinách a jejich obsahu a jednak můžete následně velmi jednoduše opravit/změnit hladiny objektů které vám nevyhovují. Po spuštění funkce se objeví dialog „Procházení hladin“ ve kterém jsou zobrazeny všechny hladiny. TIP: Všimněte si, že v hlavičce dialogu je také zobrazen počet hladin. V zobrazeném dialogu jsou zobrazeny všechny hladiny, které ve výkresu existují. Dialog funguje jako filtr zapnutých hladin. To znamená, že všechny označené hladiny (modře zvýrazněno) jsou aktuálně ve výkresu zapnuté. Pokud jsou tedy označeny všechny hladiny, tak jsou ve výkresu vidět entity ze všech hladiny. Pokud však označíte pouze jednu hladinu, budou ve výkresu vidět pouze entity, které se nachází v této hladině. Můžete si tak ve výkresu velmi snadno zkontrolovat co je v kterých hladinách, jako například na následujícím obrázku kdy jsou vyfiltrované pouze entity z hladiny kóty. Samozřejmě pokud bych viděl, že se ve výběru nachází například i nějaký popis, zeď či cokoli jiného mohu to ve výkresu rychle označit a změnit hladinu vybraných entit na správnou. Snadno také zjistíte, které hladiny neobsahují žádné entity a můžete je rovnou vyčistit. Najednou můžete mít označeno i více hladin a zobrazit si všechny entity v těchto hladinách najednou. Z požadovaného výběru navíc můžete přes kontextovou nabídku vytvořit například nový stav hladiny nebo filtr hladin…. Variabilita použití je velmi široká, takže neváhejte a otestujte použití této funkce a jistě si najdete nejvhodnější použití právě pro vás!!!

2021-10-21  21. 10. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Trial verze zdarma | Spolehlivý CAD software CADKON+

13. 10. 2021 - CADKON+ představuje prověřené řešení respektující ČSN a normové zvyklosti. CADKON+ obsahuje vlastní integrované CAD jádro, takže uživatel už nepotřebuje žádné další softwarové vybavení. CADKON+ se nadále vyvíjí podle potřeb praxe. CADKON+ zrychluje práci na tvorbě projektové dokumentace a odbourává rutinní procesy. CADKON+ je otevřený pro případnou výměnu dat s dalšími CAD produkty. Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech možných účelů, velikosti a zaměření. Porovnání základních možností programů CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC. CADKON+ ARCHITECTURE kompatibilita DWG výkresů základní CAD nástroje prohlížení a tisk podpora firemních standardů prováděcí dokumentace dle ČSN ucelené kreslení stavebních konstr. kreslení slepých stavebních konstr. řezy a pohledy z půdorysů knihovna vybavení a konstr. prvků knihovny výrobců stavebních prvků knihovna ocelových profilů knihovna dopravního značení výpočty ZTI, VZT a UT výkresy kanalizace otopné soustavy obecné potrubní rzvody vzduchotechnické rozvody elektro rozvody plochy, popisy místností a legendy výkazy stavebních prvků do tabulek sada nástrojů na dokončení výkresu vyztužování vázanou výztuží vyztužování svařovanými sítěmi vyztužování monolitických konstrukcí vyztužování prefabrikovaných konstrukcí 3D model výztuže zajišťuje jednoznačnost a správnost informací ve výkresu vždy aktuální automatické popisy a výkazy výztuže jednoduchá aktualizace dokumentace při změnách ve výztuži automatické vyztužování stěn a sloupů libovolné tvary výztuže, položky proměnné délky a v běžných metrech ​  Stáhnout zkušební verzi​ CADKON+ MEP kompatibilita DWG výkresů základní CAD nástroje prohlížení a tisk podpora firemních standardů prováděcí dokumentace dle ČSN ucelené kreslení stavebních konstr. kreslení slepých stavebních konstr. řezy a pohledy z půdorysů knihovna značek TZB knihovna výrobců TZB knihovna ocelových profilů knihovna dopravního značení výpočty ZTI, VZT a UT výkresy kanalizace otopné soustavy obecné potrubní rozvody vzduchotechnické rozvody elektro rozvody plochy, popisy místností a legendy výkazy použitého materiálu sada nástrojů na dokončení výkresu vyztužování vázanou výztuží vyztužování svařovanými sítěmi vyztužování monolitických konstrukcí vyztužování prefabrikovaných konstrukcí 3D model výztuže zajišťuje jednoznačnost a správnost informací ve výkresu vždy aktuální automatické popisy a výkazy výztuže jednoduchá aktualizace dokumentace při změnách ve výztuži automatické vyztužování stěn a sloupů libovolné tvary výztuže, položky proměnné délky a v běžných metrech ​  Stáhnout zkušební verzi​ CADKON+ RC kompatibilita DWG výkresů základní CAD nástroje prohlížení a tisk podpora firemních standardů prováděcí dokumentace dle ČSN ucelené kreslení stavebních konstr. kreslení slepých stavebních konstr. řezy a pohledy z půdorysů knihovna značek TZB knihovna výrobců TZB knihovna ocelových profilů knihovna dopravního značení výpočty ZTI, VZT a UT výkresy kanalizace otopné soustavy obecné potrubní rozvody vzduchotechnické rozvody elektro rozvody plochy, popisy místností a legendy výkazy použitého materiálu sada nástrojů na dokončení výkresu vyztužování vázanou výztuží vyztužování svařovanými sítěmi vyztužování monolitických konstrukcí vyztužování prefabrikovaných konstrukcí 3D model výztuže zajišťuje jednoznačnost a správnost informací ve výkresu vždy aktuální automatické popisy a výkazy výztuže jednoduchá aktualizace dokumentace při změnách ve výztuži automatické vyztužování stěn a sloupů libovolné tvary výztuže, položky proměnné délky a v běžných metrech ​  Stáhnout zkušební verzi​ Trial verze zdarma spolehlivého CAD software CADKON+ Stáhněte si aktuální zkušební verzi CADKON+, která obsahuje programy CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC. Po stažení on-line instalačního balíčku a jeho spuštění, si v průvodci můžete zvolit, který z programů se bude instalovat. Trial verze se sťahuje na 15 dní. Zkušební verze CADKON+ na 30 dní vyžaduje aktivaci zkušební licence pomocí autorizačních kódů. Pro získání zkušební licence na 30 dní je třeba vyplnit formulář z nabídky Získat zkušební licenci. Po úspěšném odeslání formuláře Vám bude zaslán email s informací o přijetí žádosti. Následně dojde k ověření Vámi zadaných údajů a v dalším emailu Vám budou do dvou dnů zaslány aktivační kódy pro aktivaci 30denní zkušební licence CADKON+ Premium.

2021-10-13  13. 10. 2021
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 8d282a8bd2fe903679ba3011d408c26a
 • Společné
 • Licence

Kompatibilita CADKON+ s Microsoft Windows 11

11. 10. 2021 - Finální verze Windows 11 byla uvolněna 5.10.2021. Aktuálně uživatelům produktů CADKON+ nedoporučujeme přechod na nejnovější operační systém Windows 11, oficiálně není žádná verze CADKON+ pod tímto systémem podporována. V současné době provádíme podrobné testy funkčnosti a v rámci další připravované verze CADKON+ 2023 plánujeme tento nový operační systém plně podporovat. V případě instalace produktů CADKON+ nad tento nový operační systém nezaručujeme plnou funkčnost. Jakékoli nahlášené problémy a nefunkčnosti CADKON+ nad tímto systémem budou řešeny v rámci nově připravované verze 2023. Tým CADKON+ GRAITEC

2021-10-11  11. 10. 2021
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Service Pack 1 pro CADKON+ 2022 uvolněn

11. 10. 2021 - CADKON+ 2022 Service Pack 1 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP, CADKON+ BASIC a CADKON+ RC verze 2022.  Je určen pro všechny komerční instalace CADKON+ 2022 (sestavení 22.0.0043). Jedná se o instalace stažené do data 11.10.2021, to je datum uvedení Service Pack 1. Instalace stažené po tomto datu již Service Pack 1 obsahují a není jej proto nutné instalovat. Přesné sestavení vašeho nainstalovaného CADKON+ lze ověřit příkazem „_CKABOUT“, zadaného přímo v prostředí CADKON+. Popis instalace a podrobný popis všech novinek a vylepšení najdete na www.cadkon.eu v sekci „Můj CADKON+“ (nabídka "Dokumenty a aktualizace"), která je dostupná po přihlášení. Service Pack 1 si můžete stáhnout na www.cadkon.eu v sekci "Můj CADKON+" (nabídka "Dokumenty a aktualizace"). Service Pack 1 pro CADKON+ 2022 je pro všechny uživatele s platným CADKON Active ZDARMA. Pro ověření platnosti Vašeho CADKON Active nebo pro získání informací o jeho prodloužení se obraťte na svého obchodního zástupce naší společnosti či neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení GRAITEC. Webináře pro uživatele: 21.10.2021 / 09:00 - 10:00 Novinky Service Packu 1 pro CADKON+ 2022 MEP 21.10.2021 / 11:00 - 12:00 Novinky Service Packu 1 pro CADKON+ 2022 Architecture 22.10.2021 / 10:30 - 11:30 Novinky Service Packu 1 pro CADKON+ 2022 RC

2021-10-11  11. 10. 2021
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

CADKON NEWS 2021 č.2

30. 09. 2021 -      Vážení zákazníci, podruhé v tomto roce Vám přinášíme přehled novinek a aktuálních informací o produktech CADKON+, které používáte a jejich obliba mezi Vámi stále roste. Narůstající počty nově zakoupených CADKON licencí i počty prodlužování licencí stávajících jsou pro nás velice dobrým signálem dalšího směrování vývoje těchto produktů. V červnu jsme uvedli novou verzi 2022 a nyní na říjen plánujeme vydat další vylepšení v podobě Service Packu. Ten bude obsahovat velké množství vylepšení jak obecných funkcionalit, tak řadu vylepšení funkcí profesních v rámci jednotlivých produktů CADKON+. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu od Vás. Zašlete ji na adresu info@cadkon.eu.     Petr Teska Technical Manager  CZ & SK Podívejte se na celý CADKON NEWS 2021 č.2 ZDE !

2021-09-30  30. 09. 2021
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Jak při své práci využiji příkaz

14. 09. 2021 - Tuto šikovnou funkci lze využít při své práci v různých případech jako například: Potřebujete překrýt určitou část výkresu, tak aby při tisku nebyla vidět, ale ve výkresy všechny objekty zůstaly neporušeny? Stačí použít příkaz "PŘEKRÝT" a nad oblastí kterou chcete skrýt vytvořit objekt překrytí. V našem případě je to trojúhelník. Samozřejmě že si můžete vytvořit i jiné tvary dle potřeby. Ukázka použití překrytí v modelovém prostoru pro zakrytí určité části výkresu s rámečkem Blok který posouváte by měl překrýt určitou část výkresu např. uvedený příklad níže, blok který bude posunut na úsečku by měl úsečku vizuálně přerušit a zůstat nad ostatními bloky. Uděláte to velmi jednoduše, do vytvořeného objektu vložíte "PŘEKRÝT" a dáte jej umístit na vrch nad jiné objekty (pomocí řízení pořadí objektů, POŘADÍ, resp. _DRAWORDER). Tímto pádem máte zajištěno, že tento blok bude vždy na vrchu a vizuálně bude čáru přerušovat, jako kdyby byl uvnitř prázdný. Tuto funkci také rádi budete využívat při vytváření uživatelských prvků a následném vkládání do databáze CADKON+. Použité překrytí uvnitř bloku značky redukce Při vytváření překrytí se automaticky vytváří i rámeček překrytí, abyste viděli hranice překrytí. Pokud nechcete, aby se zobrazoval rámeček překrytí, tak pomocí příkazu WIPEOUTFRAME můžete tento rámeček vypnout. Stačí změnit hodnotu této proměnné na "0".             Zobrazení překrytí v modelovém prostoru před tiskem, bez viditelného rámečku

2021-09-14  14. 09. 2021
author_36 Peter Hamerník
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Jak změnit nastavení karet výkresů

14. 09. 2021 - Pokud byste chtěli změnit například styl pro zobrazování karet výkresů:                      Tak tuto možnost najdete v nastavení.

2021-09-14  14. 09. 2021
author_36 Peter Hamerník
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a
 • Společné
 • Nastavení

Jak nastavit tisk vektorových PDF pro virtuální tiskárny

13. 09. 2021 - Používáte pro tisk do formátu PDF např. virtuální tiskárnu PDF Creator a vytvářejí se příliš veliké soubory? Řešení je jednoduché, stačí při tisku nastavit, aby se vytvářela vektorová PDF. Výsledné PDF soubory budou výrazně menší a pokud takový PDF soubor připojíte v CADu, budete moci využívat např. i úchopové módy. Postup: 1. Spusťte příkaz pro tisk. 2. Dialogové okno rozšiřte klepnutím na tlačítko vpravo dole. 3. Nesmí být zatržena položka "vykreslovat průhlednost". 4. Položku "možnosti stínování" nastavte na hodnotu "jak je zobrazeno". Příklad nastavení vektorového tisku pomocí aplikace PDF Creator. autor: Marek Mašek, GRAITEC

2021-09-13  13. 09. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 4214c9261b646be41c2ea06f9ba1d5b6
 • Společné
 • Tisk a rozvržení

Nefunguje Vám stahování Slovenských katastrálních map z aktualizovaného katasterportalu?

13. 09. 2021 - Použijte CADKON + a pracujte efektivně. Využijte software CADKON+ 2022, jehož součástí je funkce na vkládání Slovenské katastrálních map a ortofotomap. Mapy, které CADKON+ používá jsou mapy slovenského katastru a do výkresu lze vkládat v různých výřezech, přímo v čarách, hladinách a ve zvoleném měřítku. Navíc je můžete vkládat v JTSK souřadnicích a vaše geodetické zaměření k mapám jednoduše podkládat a pracovat s nimi. Podrobnější návod najdete v našem výukovém videu:  Postup pro vkládání katastrálních map v CADKONu+ 2022: V hledáčku najděte řešené území Nazoomujte se na tuto oblast, vyberte typ mapy, jednotky a souřadnice. Potvrďte Vložit do projektu.  Obr.1: Nalezení řešeného území v CADKONu+. Dvojklikem na kolečko myši nebo příkazem _zoom se nazoomujete na katastrální mapu, která se vložila do výkresu.  Obr.2: Vložená katastrální mapa v JTSK souřadnicích. Chcete-li k mapám podkládat různé zaměření vkládejte je přes Správce Xref. (Nezatrhávejte Zadat na obrazovce, pouze potvrďte OK). Obr.3: Připojení geodetického zaměření ke katastrální mapě v CADKONu+. Zaměření se automaticky připojí na původní souřadnice a je možné s ním dále pracovat. Obr.4: Katastrální mapa s připojeným zaměřením.

2021-09-13  13. 09. 2021
author_35 Denisa Holbusová
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 2776255dc03001d8f614e8e8775de6d3
 • Společné
 • Katastrální mapy

Jak mít více řádků v nadpisu tabulek v CADKON+ RC?

13. 09. 2021 - Pokud potřebujete mít v CADKON+ RC nadpis tabulky vytvořený z více řádek, napište do řádky definující obsah nadpisu sekvenci znaků „n“, která funguje jako oddělovač řádek.

2021-09-13  13. 09. 2021
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 ba485055f4e51b9510fc658e3df58e7f
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Výkazy výztuže

Nedokončí se Vám zadávané příkazy do příkazového řádku?

13. 09. 2021 - Spuštění zobrazení automatického dokončování a filtrování zadávaných příkazů lze spustit pomocí: proměnné "AUTOCOMPLETEMODE"     Od verze 2019 se automatické dokončování řídí proměnnou "AUTOCOMPLETEMODE", kde je třeba nastavit výchozí hodnotu "4" pravým tlačítkem myši kliknout do příkazového řádku a v nabídce zatrhnout možnost "Automatické dokončování"

2021-09-13  13. 09. 2021
author_36 Peter Hamerník
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a
 • Společné
 • Nastavení

Aktualizace databází CADKON+ MEP

13. 09. 2021 - Do připravovaného Service Pack 1 (SP1) pro verzi CADKON+ MEP jsme připravili aktualizaci databází výrobců. pro modul "Vytápění a potrubí" bude aktualizovaná databáze výrobce VAILLANT. Od poslední aktualizace byl výrobní sortiment firmy VAILLANT změněn, tak jsme po dohodě s výrobcem aktualizovali komplet celou databázi. Budou přidány prvky jako například tepelná čerpadla, zásobníky, kaskády kondenzačních kotlů. Zároveň jsme aktualizovali i výrobní sortiment stacionárních a závěsných kondenzačních kotlů. pro modul "Vzduchotechnika" bude přidán výrobce GREIF. Od výrobce GREIF v databázi najdete kruhové tlumiče bez jádra - GD a kruhové tlumiče s jádrem GDE. pro modul "Vzduchotechnika" bude aktualizován výrobce TROX. Od firmy TROX v databázi najdete velmi rozsáhlou knihovnu prvků v kategoriích například: vířivá a stropní anemostaty, Štěrbinové vyúsťují, Mřížky, vytěsňovací vyúsťují, Trysky, Indukční jednotky, Vícelisté klapky, ....

2021-09-13  13. 09. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f84d0e523cf395212713e87b90dcd578
 • Společné
 • Databáze a knihovny

Nová výuka CADKON+ ARCHITECTURE

12. 09. 2021 - V rámci nového výukového programu CADKON+ ARCHITECTURE jsou zařazeny dvě nové části výukového programu. Byla přidána 2. část – Kreslení stěn a sloupů, kde se naučíte teorii i praxi, jak kreslit rychle a efektivně stěny, sloupy a jak vykreslit do výkresu rast včetně sloupů. Dále byla přidána 3. část – Kreslení otvorů, dveří a oken. Tato část je zejména zaměřena jak otvory přesně umisťovat, jak nastavit všechny potřebné parametry, jak si je uložit do knihovny a jak jednotlivě nebo hromadně editovat již vykreslené otvory s dveřmi nebo oknem. V dalším kroku budeme postupně přidávat další části. Aktuálně zpracováváme část „Položkování a výkazy prvků do tabulek“ a „Popisy ploch a místností a jejich výkazy do tabulek“ Výuka CADKON+ ARCHITECTURE Nový výukový program je koncipován formou krátkých výukových videích na konkrétní, jednotlivé funkce, ale zároveň je rozdělen do jednotlivých tematických částí. Ke každému videu je k dispozici ke stažení výchozí a výsledný DWG výkres, případně další soubory. Můžete si tak sami vyzkoušet a následně zkontrolovat správný postup. Kde najdete výukový program a jak s ním pracovat jsme shrnuli do krátkého instruktážního videa:

2021-09-12  12. 09. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
018e2801685604066db26023467a7c78 1a298a744642e7bab8e1a8a7cd43e8f4 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db
 • Společné
 • Výuka
 • Architektura

Technická podpora - HELPDESK, CASES

12. 09. 2021 - Lokální technická podora pro produkty CADKON je jedním ze základních pilířů našich služeb a je Vámi hojně využívaná. Jen v minulém roce jsme vyřešili 2643 Vašich dotazů, z toho 96% do dvou hodin od jejich převzetí. Technická podpora je poskytována zdarma všem zákazníkům, kteří mají k produktu CADKON platnou službu CADKON Active, jejíž součástí je i poskytování technické podpory. Konkrétní Váš dodaz týkající se produktů CADKON můžete zadat jedním ze dvou způsobů:   Přihlášením na portál technické podpory Helpdesk, kam zadáte dotaz a následně jste přes Váš email informováni o průběhu jeho řešení. Přístup do portálu obdrží automaticky každý, kdo zakoupí společně s produktem CADKON službu CADKON Active.   Zasláním emailu na jednu z adres support.cz@graitec.com, support.slovakia@graitec.com nebo info@cadkon.eu. Daný email je automaticky zařazen do fronty našeho interního CRM systému, kde v případě technických dotazů na produkty CADKON je ověřena platnost služby CADKON Active a email je převeden na tzv. požadavek (Case). Při tomto způsobu zadání dotazu jste také informováni emailem o průběhu řešení. 

2021-09-12  12. 09. 2021
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78
 • Společné

Podpora šraf a překrytí ve schématech bublin

12. 09. 2021 - V rámci položkování stavebních prvků jste jistě zvyklí používat i pohledová schémata. Typický příklad jsou pohledová schémata oken, dveří, kování apod. Výhodou je možnost vykazovat pohledová schéma následně i do tabulek. Příklad načtení pohledového schématu a jeho následné vykázání do tabulky. Pohledová schémata je možné načíst z knihovny schémat nebo případně odečítat přímo z výkresu a ukládat do knihovny schémat. V rámci pohledového schématu odečítaného z výkresu přibyly nově dvě entity, které dříve nebylo možné načíst a vykazovat, jedná se o šrafy a překrytí. Pokud tedy ve výkresu nakreslíte schéma, které tyto entity obsahuje, je nyní možné takové schéma uložit do knihovny a vykazovat do tabulky, případně vkládat do výkresu. Šrafa a překrytí se sice nezobrazuje v náhledu v dialogu pro zadání parametrů bubliny, nicméně při výkazu do tabulky bublin nebo vložení schématu do výkresu se vloží správně.

2021-09-12  12. 09. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 4064851108795c809f8f4e0df5227e4c c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Architektura
 • Položkování
 • Tabulky prvků

Nové bloky elektroniky a svahování

12. 09. 2021 - V rámci vydání aktualizace CADKON+ 2022.1 (SP1) jsme pro vás připravili nové bloky do Knihovny bloků. Jedná se zejména o bloky elektroniky a jeden šikovný dynamický blok pro kreslení svahování. V Knihovna bloků/Půdorysy/kancelář/počítače.dwg jsou přidány nové bloky počítačů, laptopů, myší a projektoru. V Knihovna bloků/Půdorysy/kancelář/mobily a tablety.dwg jsou přidány nové dynamické bloky mobilních telefonů (Iphone7, Iphone 12, Samsung S9) a tabletu (Samsung TAB S6) V Knihovna bloků/Pohledy/Bydlení/ TV - různé velikosti_BČ.dwg je přidán dynamický blok TV s 35 stavy viditelnosti (velikosti) od 19 palcové až po 105 palcovou televizi (LCD). V Knihovna bloků/Pohledy/Bydlení/ hi-fi_BČ.dwg jsou přidány bloky zesilovačů, CD přehrávačů a reproduktorů.  Knihovna bloků/Symboly, značky/Značky KM.dwg je přidán dynamický blok pro kreslení svahování.

2021-09-12  12. 09. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db
 • Architektura

Kompletní aktualizace výukových video kurzů pro silnoproud

12. 09. 2021 - Blíží se uvolnění service packu 1 pro CADKON+ 2022 MEP, kde je celá řada novinek a vylepšení pro automatické vytváření kabelových tras, okruhů, automatické aktualizace popisů ve výkrese a mnohem více. Proto jsme pro Vás zcela přepracovali výukový video kurz pro oblast silnoproudu, abyste se naučili efektivně využívat všechny možnosti, které CADKON+ MEP nově nabízí. V tuto chvíli je pro Vás připraveno 13 lekcí pro oblast zásuvkových a světelných okruhů. V dalším kroku budeme postupně zpracovávat výuku slaboproudu.   Výuka CADKON+ MEP  Výukový program je koncipován formou krátkých videí (aktuálně 44 lekcí pro všechny profese TZB). Ke každému videu je k dispozici ke stažení výchozí a výsledný DWG výkres, případně další soubory. Můžete si tak sami vyzkoušet a následně zkontrolovat správný postup. Kde najdete výukový program a jak s ním pracovat, jsme shrnuli do krátkého instruktážního videa: autor: Marek Mašek, GRAITEC

2021-09-12  12. 09. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 1a298a744642e7bab8e1a8a7cd43e8f4 5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b
 • Společné
 • Výuka
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud

CADKON+ RC: Nastavení pro tisk výztuže

12. 09. 2021 - Pro tisk výkresu výztuže je důležité, aby výztuž byla na výkresu výrazně a dobře viditelná, což se zajišťuje vhodnou tloušťkou čáry. CADKON+ RC primárně pracuje s barevně závislými styly vykreslování, tzn. že pro každou barvu ve výkresu je třeba nastavit tloušťku čáry. Nicméně při tisku výztužných prutů nemusí být nastavení tloušťky čáry podle barvy použito, závisí totiž na nastavení způsobu zobrazení prutů. Existují 2 možnosti: Prut je zobrazen čárou, jejíž tloušťka je rovna průměru prutu. V tomto případě prut bude vytištěn tloušťkou čáry, která je dána průměrem prutu / měřítkem výkresu (např. pro průměr prutu 14 mm a měřítko výkresu 1:25 vychází tloušťka čáry 0,56 mm). Toto nastavení je vhodné pro velká měřítka (např. 1:10 - 1:25) a dobře zohledňuje rozdíly mezi pruty různých průměrů. Ovšem pro menší měřítka vychází tloušťka čáry příliš malá a vhodnější použít druhou volbu.   Prut je zobrazen tloušťkou čáry rovnou 0. V tomto případě bude prut vytištěn tloušťkou čáry, která je dána nastavením tloušťky čáry pro barvu prutu. Pokud chcete zohlednit tloušťky čar pro různé průměry prutů, je třeba je kreslit např. v různých hladinách s rozdílnou barvou. Výše uvedené možnosti zobrazení se týkají také rozkreslených prutů, tam se ovšem nastavuje způsob zobrazení při rozkreslování prutů nebo dodatečně ve vlastnostech rozkreslených prutů. Pokud se chcete dozvědět o dalších nastaveních, která jsou důležitá pro tisk výkresu, podívejte se na záznam webináře CADKON+ RC: Nastavení pro tisk výztuže.

2021-09-12  12. 09. 2021
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 4214c9261b646be41c2ea06f9ba1d5b6 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a
 • Společné
 • Tisk a rozvržení
 • Nastavení

Jak funguje v CADKON+ RC přepis počtu kusů?

12. 09. 2021 - V CADKONu+ RC je možné vyhodnocovat nejen pruty skutečně vložené do bednění, ale ve Správci položek je možné zadat tzv. přepis počtu kusů. Pokud pro některou položku zadáte přepis, je položka vykazována podle tohoto přepisu. Informace o tom, zda se položka vyhodnocuje podle toho, kolikrát je vložená nebo podle přepisu je v posledním sloupci celkového seznamu ve správci položek. Současně je pro každou položku zde možné způsob vyhodnocování přepnout. Vlastní zadání přepisu je v malém dialogu, pokud kliknete pravým tlačítkem myši na příslušnou položku v seznamu: Pro jednotlivé prvky ve výkrese zde můžete zadat různý přepis. Pro rychlé ovládání slouží zatržení v pravé části seznamu. Pokud je přepis zatržen, vyhodnocuje se položka podle přepisu, pokud zatržen není, vyhodnocuje se podle počtu skutečně vložených prutů.  Pro další podrobnosti k této funkcionalitě se podívejte na video:

2021-09-12  12. 09. 2021
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 ba485055f4e51b9510fc658e3df58e7f
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Výkazy výztuže

Proč se mi objekty CADKON+ RC nezobrazují v DWG TrueView nebo AutoCAD LT?

12. 09. 2021 - CADKON+ RC vytváří výztuž pomocí vlastních objektů, které umožňují inteligentní chování výztuže, jako je např. automatické zobrazení ve všech řezech a pohledech konstrukce apod. Toto chování takto funguje pouze v prostředí CADKON+ RC, ale pokud příslušný výkres výztuže (DWG soubor) otevřete v jiné aplikaci, objekty CADKON+ RC se zobrazují a chovají jako tzv. PROXY objekty a za určitých okolností se může stát, že se nezobrazují. Co s tím? DWG soubor, s kterým je výše uvedený problém, je třeba otevřít v CADKON+ RC, nastavit proměnnou PROXYGRAPHICS na hodnotu 1 a uložit. Pro další podrobnosti k této funkcionalitě se podívejte na video.

2021-09-12  12. 09. 2021
author_30 Robert Krňávek
  p_basic p_rc   Basic   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Nastavení
 • Obecný CAD

Aktualizácia databázy prekladov a stropov

12. 09. 2021 - Do pripravovanej aktualizácie verzie CADKON+ 2022.1 ARCHITECTURE (SP1) sme zaradili aktualizovanú databázu prekladu a stropných systémov podľa aktuálnych technických listov najpoužívanejších výrobcov. Databázu sme doplnili aj o nové výrobné rady výrobku, ide najmä o preklady Ytong NBP, Liapor PRZ, PZ; Porotherm UNI, stropné systémy Hodotherm KMB MIAKO, HURDIS; Betong, Prefa Brno a ďalšie. Obr. Aktualizácia databázy prekladu a stropov.

2021-09-12  12. 09. 2021
author_35 Denisa Holbusová
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db
 • Architektura

Aktualizace českého dopravního značení

12. 09. 2021 - V rámci přípravy vydání Service Pack pro CADKON+ 2022 ARCHITECTURE jsme zařadili aktualizovanou českou databázi svislého dopravního značení dle Vyhlášky č. 294/2015 Sb. Svislé dopravní značky se nově vkládají dle klíče CAZNACKY_POHLED a vodorovné dopravní značky dle klíče CAZNACKY. Šrafy se vkládají dle klíče CAZNACKY_PODKLAD a popisy značek se vkládají dle klíče CAZNACKY_POPIS a dá se tudíž i propisovat jejich název ve vlastnostech.

2021-09-12  12. 09. 2021
author_35 Denisa Holbusová
  p_architecture   Architecture
018e2801685604066db26023467a7c78 f84d0e523cf395212713e87b90dcd578 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db
 • Společné
 • Databáze a knihovny
 • Architektura

Jak zprovoznit domácí licenci verze 2022

12. 09. 2021 - V rámci platné služby CADKON Active (předplatné) máte nárok i na druhou instalaci, tzv. domácí licenci, která je platná po dobu platnosti této služby, tj. 1 rok. Během platné služby CADKON Active se licenční údaje pro domácí verzi nemění a zůstávají stejné i pro novější verze. Uživatelé, kteří již domácí licenci používají a momentálně pracují na starší verzi, např. 2021, nemusí žádat o nové licenční údaje. Po upgrade na novější verzi vám domácí verze CADKONu+ poběží s původními licenčními údaji. Pokud jste novým uživatelem CADKONu+, nebo jste domácí licenci dosud nevyužívaly, pro její získání postupujte následovně: 1. Zaregistrujte se na stránce CADKON.eu kde vyplníte formulář s žádostí o domácí licenci. Do doplňujících informací napište poznámku: Domácí licence k s.č. a doplňte sériové číslo Vaší trvalé licence, kterou jste po koupi obdrželi na Váš kontaktní email. Obr. Žádost o domácí licenci. Upozornění: Pokud neuvedete, že se jedná o žádost o domácí licenci, bude Vám poskytnustá pouze standardní 30-denní zkušební licence. 2. Formulář odešlete. Na email, který jste uvedli obdržíte potvrzení o žádosti o domácí licenci. 3. Do několika dnů Vám budou na Váš kontaktní email zaslány licenční údaje pro domácí verzi, kterými CADKON+ zaktivujete.

2021-09-12  12. 09. 2021
author_35 Denisa Holbusová
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 8d282a8bd2fe903679ba3011d408c26a
 • Společné
 • Licence

Doporučená nastavení prostředí a proměnných pro běžnou práci

09. 09. 2021 - Černé nebo bílé pozadí obrazovky? Jaké používat trvalé úchopy? Zobrazovat tloušťky čar? Běžné nebo 4K rozlišení monitoru? Každému vyhovuje něco jiného. Níže najdete shrnutí a stručný popis nastavení a proměnných, která běžně nastavuji a Vy si je můžete libovolně zkombinovat. Barva pozadí kreslící plochy Tmavé pozadí Zadejte příkaz BKGCOLOR a nastavte hodnotu RGB:33,40,48 Světlé pozadí Zadejte příkaz BKGCOLOR a nastavte hodnotu RGB:235,235,235 Zobrazení tlouštěk čar na výkrese Určitě doporučuji zapnout a používat, ale potlačte měřítko tlouštěk zadáním proměnné LWDISPSCALE a zadejte hodnotu 0.3. Čáry se nebudou na monitoru slévat do „fleků“ a pro výsledný tisk to nebude mít žádný vliv. Velikost výběrového terčíku, úchopů, uzlů atd. Zadejte příkaz MOŽNOSTI a nastavte hodnoty 6 až 8 pro běžné monitory a 10 až 12 pro monitory s rozlišením 4K. Příklad nastavení pro běžné rozlišení monitorů. Nastavení trvalých úchopů Zadejte příkaz OSMODE a nastavte hodnotu 183 (koncový, kolmo, kvadrant, průsečík, střed a polovina). Úhly polárního trasování Zadejte příkaz POLARANG a nastavte hodnotu 45 (45 stupňů). Útlum zobrazení připojených externích referencí Zadejte proměnnou XDWGFADECTL a nastavte hodnotu 20 (čím vyšší hodnota, tím větší útlum zobrazení externí reference). Možnost vybrat více entit ve velkém výkrese Upozorňuji, že nastavením hodnot 32000 bude možné vybrat více entit, měnit jejich vlastnosti, ale na některých projektech se počítač může trochu zpomalit. I přesto doporučuji tato nastavení provést. Zadejte proměnnou PROPOBJLIMIT a nastavte ji na hodnotu 32000 Zadejte proměnnou GRIPOBJLIMIT a nastavte ji na hodnotu 32000 Zadejte proměnnou RIBBONCONTEXTSELLIM a nastavte ji na hodnotu 32000 Některé texty se zobrazují podbarvené šedivě Jedná se většinou o tzv. dynamická textová pole (field). Zadejte proměnnou FIELDDISPLAY a nastavte hodnotu 0. A na závěr jedno celkové usnadnění, jak to používám já osobně. Stáhněte si a z archivu rozbalte soubory s připravenými skripty, zadejte příkaz DEMO a vyberte příslušný soubor, jak chcete nastavení provést. Automaticky se v jednom kroku nastaví všechny doporučené proměnné.

2021-09-09  09. 09. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Nastavení
 • Obecný CAD

Přehledná práce se souřadnými systémy

06. 09. 2021 - V některých případech je potřeba natočit celý projekt pod určitým úhlem a často to projektanti řeší příkazem "otoč". Potom ale může nastat celá řada problémů např.  při koordinacích projektů a mnohem účelnější je použít nastavení pomocí souřadných systémů. Natočení souřadného systému Možností, jak natočit souřadný systém je mnoho, doporučujeme variantu "USS, 3 body", kdy zadáte dva body natočení (osa X) a zmáčknete klávesu ENETER. Pro vrácení na původní souřadný systém stačí klepnout na ikonu "USS, globální". Nastavení natočení souřadného systému. Natočení celého projektu Pokud chcete celý půdorys natočit dle aktuálního souřadného systému, stačí klepnout na ikonu "pohled na půdorys" a potvrdit klávesou ENTER. Tip: Pokud nastavíte proměnnou UCSFOLLOW na hodnotu 1, tak se po každé změně souřadného systém půdorys automaticky také otočí. Natočení celého půdorysu dle aktuálního souřadného systému.

2021-09-06  06. 09. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78
 • Společné

Dynamické zadávání – zadávání parametrů nikdy nebylo jednodušší

30. 08. 2021 - Od verze 2022 je pro vás v CADKONu+ připraveno dynamické zadávání parametrů a to jak při kreslení nových entit tak při jejich zpětné editaci. Dynamické zadávání parametrů vám výrazně urychlí a zjednoduší zadávání parametrů při kreslení standartních entit cadového jádra jako například křivky, úsečky, obdelníků, kružnic a mnoha dalších. Použití je více než jednoduché. Dynamické zadávání lze zapnout/ vypnout novou klávesovou zkratkou F12, nastavení je také implementováno do stavového řádku programu. Jakmile je funkce aktivní, můžete začít kreslit. Při kreslení a editaci základních objektů se přímo u kresleného nebo editovaného objektu zobrazují dynamicky rozměry objektu a volby daného objektu. Jednoduše můžete např. zadat přesnou výšku a šířku obdélníku, úhel a délku úsečky/ křivky nebo poloměr či průměr kružnice atd. Mezi jednotlivými hodnotami objektu se lze přepnout pomocí klávesy TAB. Při editaci objektu pomocích uzlových bodů, se přímo u kurzoru zobrazují např. informace o aktuální délce nebo je možné změnit přírůstek délky apod. Při najetí na uzlový bod objektu se automaticky zobrazí základní rozměry objektu. Máte tak neustále přehled o všech potřebných rozměrech a můžete je velmi jednoduše a rychle v případě potřeby změnit!!! Dynamické zadávání má řadu nastavení, pomocí kterých můžete definovat chování dynamického zadávání. Pro nastavení dynamického zadávání klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu dynamického zadávání a zvolte volbu „Nastavení“. Můžete si např. zvolit, kolik vstupních polí bude dynamické zadávání zobrazovat, zda se budou zobrazovat u kurzoru relativní nebo absolutní souřadnice nebo jaké barvy, případně průhlednost budou mít vstupní pole.

2021-08-30  30. 08. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a
 • Společné
 • Nastavení

Rychlé vytváření popisů místností ve výkresech z jiného CADu

30. 08. 2021 - Vytváření popisů místností ve výkresech vytvoření v CADKON+ je velmi jednoduché a efektivní, zejména díky možnosti přednastavit hladiny pro vytváření popisů stisknutím jediného tlačítka. Jak je tomu ale u výkresů vytvořených v jiném CAD systému. Zejména pro tyto účely bylo ve verzi CADKON+ 2022 Architecture přidaná funkce „Popis zadáním bodů“. Funkci najdete v ribbonu Plochy a popisy místností Funkce „Popis místnosti zadáním bodů“ umožňuje odečíst plochu místnosti zadáním bodů ve výkresu. Odpadá tak nutnost kreslit pomocnou křivku, z které by se dala plocha místnosti odečíst. Po zadání plochy místnosti se standardně otevře dialog pro zadání parametrů místnosti, který poskytuje veškerou funkčnost v rámci vytváření popisů místností jako u výkresů vytvořených v CADKON+ Architecture. Zadání pomocí bodů ve výkresu lze využít i pro dodatečné přičtení či odečtení plochy místnosti, skladby podlah nebo plochy dle NV 366/2013. Přičítaná plocha je znázorněn červenou křivkou, odečítaná plocha modrou křivkou. Po vytvoření popisu se automaticky vykreslí i křivka zadaná body do hladiny CKPOPISM_PLOCHA.

2021-08-30  30. 08. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 7ba49ca95831ae14aeb0832555bfd83b
 • Architektura
 • Popisy místností

Přestalo Vám fungovat vkládání katastrálních map? Máme na to řešení

30. 08. 2021 - ČÚZK provedl na svých serverech změny umístění dat. Z tohoto důvodu v různých verzích produktů CADKON+ ARCHITECTURE a CADKON+ MEP, přestalo fungovat vkládání katastrálních map do výkresu (při vložení se program zacyklí a do výkresu se mapa nevloží). Řešení je velmi jednoduché. Stáhněte si soubor main.zip, balíček rozbalte a soubor main.js si nahrajte do svého adresáře C:ProgramData-AB Studio-VfkImport (přepište stávající soubor). Tuto opravu lze použít pro verze CADKON+ 2022, 2021 a 2020. Ukázka zkopírování souboru main.js do C:ProgramData-AB Studio-VfkImport (přepište stávající soubor).

2021-08-30  30. 08. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 2776255dc03001d8f614e8e8775de6d3
 • Společné
 • Katastrální mapy

Pozvánka na XII. sympozium GREEN WAY

25. 08. 2021 - CADKON jeho součastí. Představíme si TZB bez hranic! Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov. Budeme velmi rádi, pokud se za námi přijdete podívat na stánek, kde Vám představíme naše produkty CADKON a chystané novinky v oblasti BIM. Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body. Současně je zařazeno do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 5.   Datum a místo konání: 6. a 7. září 2021 Quality Hotel Brno Exhibition Centre, Křížkovského 20, Brno  (bývalý hotel Holiday Inn) Odborná část: 8:00 – 14:30 / Společenská část: 16:30 – 22:00.   Účelem tohoto setkání je vytvořit neformální prostředí s možností získání nejen odborných informací, ale i společenských kontaktů pro spolupráci v této významné oblasti. Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí: pro investory či jejich technické složky zajišťující zadání staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB, pro koncepční pracovníky zajišťující návrh vnitřního prostředí staveb, pro projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb, pro odpovědné pracovníky realizačních firem, pro pracovníky provozu a správy budov. Sympozium GREEN WAY bude splňovat veškeré aktuální hygienické předpisy, tak aby Vaše účast byla bezpečná a mohli jste načerpat nové informace z odborného programu a zároveň se opět osobně setkat. Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia ODBORNÁ ČÁST – BLOKY PŘEDNÁŠEK COVID-19 a vnitřní prostředí budov – panelová diskuse BIM a skenování budov Chladiva, chladiče a chlazení Projektuj tepelná čerpadla aneb pohled do budoucnosti:     Jak navrhovat TČ pro inteligentní budovy     Čeká nás doba bezuhlíková, aneb dekarbonizace TZB     Schémata zapojení pro TČ Požární bezpečnost staveb Zdravotnictví a čisté prostory:     Atypický prostor operačního sálu, jeho čistota a zkušenost s dlouholetým provozem     Parametry a dimenzování záložních zdrojů napájení ve zdravotnických zařízeních     Požární větrání ve zdravotnických zařízeních     Vliv navržené třídy filtrace vzduchu na ekonomiku provozu Státní dotace na zařízení techniky prostředí v budovách Snižování hluku a vibrací Energetická náročnost a kvalita prostředí budov 2021 Zajímavé projekty TZB Ekodesign Podrobný program bude zveřejněn na webu www.stpcr.cz Zde můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku! Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci v našem oboru. Těším se na Vaši účast.

2021-08-25  25. 08. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP

Systémy slaboproudu (CADKON+ MEP)

23. 08. 2021 - CADKON+ MEP obsahuje ucelenou podporu pro zpracování projektové dokumentace elektroinstalací včetně slaboproudu, na který se v dnešním článku zaměříme. Rozsáhlá databáze připravených značek V databázi je pro Vás připraveno více než 600 značek slaboproudu různých oborů. Doporučujeme z knihovny značek používat kategorii "zabezpečovací zařízení II". Rozvaděče a racky najdete v adresáři "rozvaděče". Databáze značek pro slaboproud. Automatické číslování a změny ve stávající dokumentaci Datové zásuvky, čidla atd. můžete jednoduše automaticky očíslovat v nastaveném formátu. Stejnou funkcí lze také provádět změny v již očíslovaných položkách. Použití funkce "automatické číslování prvků". Kabelové trasy Pomocí ikony "náčrt" můžete jednoduše rozkreslit kabelové vedení a následně funkcí "elektro rozvody" doplnit typy a počty kabelů. Základem správné funkčnosti je propojení zařízení kabely (křivky), zadání rozvaděčů/racků, případně stoupaček, pokud se jedná i o vazby mezi patry. Ukázka použití funkce pro definici a kontrolu propojení kabely mezi koncovými prvky a racky. Kabelové žlaby Kabelové žlaby lze vykreslit podrobně z jednotlivých komponentů nebo zjednodušeně pomocí křivky se zadanou tloušťkou a nastavenou průhledností. Na závěr při tisku projektu nezapomeňte nastavit tisk průhlednosti. Ukázka nastavení šířky křivky a její průhlednosti. Legendy a výkazy použitého materiálu Samozřejmostí je možnost automaticky vytvořit legendy značek a vedení včetně kompletní specifikace např. do MS Excel. Další podrobnosti najdete na video záznamu webináře Systémy slaboproudu (CADKON+ MEP)

2021-08-23  23. 08. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c 5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Společné
 • Webináře
 • Elektroinstalace
 • Slaboproud

CADKON+ 2022 RC: Co umí navíc oproti CADKON RCD

09. 08. 2021 - Na konci roku 2018 byl uveden CADKON+ RC, nový specializovaný program pro statiky, který je určen ke kreslení výkresů výztuže. CADKON+ RC navázal na osvědčenou technologii CADKONu RCD, ale s tím, že obsahuje vlastní CAD jádro s podporou formátu DWG. Je to tedy samostatně fungující řešení pro železobetonové konstrukce bez nutnosti licence AutoCADu®. Zpočátku CADKON+ RC obsahoval pouze nezbytné nástroje z CADKONu RCD, které byly v následujících verzích doplněny o všechny nástroje a současně CADKON+ RC byl rozšiřován o nové nástroje. Nyní tedy CADKON+ RC obsahuje řadu významných vylepšení oproti CADKONu RCD, což může být důvodem (kromě toho, že není potřeba licence AutoCADu), proč přejít z CADKONu RCD na CADKON+RC. Nové funkce, které CADKON RCD nemá! Modifikace tvaru prvku z 3D solidu Nové příkazy Aktualizace 3D rezu a Výměna 3D modelu jsou určeny pro situaci, kdy výchozím podkladem pro vytvoření tvaru vyztužovaného prvku byly 3D tělesa  nikoliv 2D kresba. Tyto příkazy řeší situaci, kdy dojde ke změně tvaru prvku, a to buď přímo modifikací stávajících 3D těles nebo náhradou stávajících těles novými tělesy. Export do BVBS pro automatické ohýbačky Oblast vyztužování vázanou výztuží nyní zahrnuje datové rozhraní BVBS pro účely automatizace výroby. Nový příkaz umožňuje exportovat geometrii (rozměry a tvar) výztužných prutů do formátu BVBS (Bundesvereinigung Bausoftware) pro automatické ohýbačky za účelem automatizace výroby. Výsledkem je textový soubor ve formátu ASCII s příponou názvu souboru *.abs. Podporovaná verze je BF2D, tedy výztužné pruty ohýbané v jedné rovině. Popis položky proměnné délky Nový příkaz umožňuje vytvořit popis k jednotlivým subpoložkám položky proměnné délky. Funkce pro výškové kótování Pro větší podporu vytváření výkresů tvaru byly do CADKONu+ RC zařazeny nástroje pro výškové kótování s těmito možnostmi: Lze definovat ve výkresu několik nezávislých základních úrovní a k nim vztažených běžných výškových kót. Můžete tak řezy, pohledy umísťovat libovolně ve výkresu a každému definovat jinou výškovou úroveň Provázanost kót se základnou – kóta základny je provázána s běžnými výškovými kótami. Pro lepší přehlednost je při výběru kóty ve výkresu nebo při vytváření nových kót graficky znázorněno, s kterou základnou je svázána.  Základny jsou označeny červeně, běžné kóty modře a kóty, u nichž manuálně přepíšete hodnotu výšky světle modře. Samozřejmostí je možnost určit novým kótám, na kterou základnu mají být konkrétně vázány. U již vykreslených kót lze dodatečně změnit jejich základu, navázat je na základnu jinou. ​ Všechny výškové kóty jsou neustále aktuální vůči zadané základně. Automatická aktualizace kót při běžných CADových operací jako kopie či posun. Odpadá tak nutnost opakovaně spouštět funkci pro vytváření kót nebo při posunutí kóty neustále aktualizovat. Vyztužování svařovanými sítěmi CADKON+ RC byl rozšířen o nástroje pro vyztužování svařovanými sítěmi, které zahrnují: uživatelsky rozšiřitelnou knihovnu sítí, vkládání jednotlivých sítí, modifikace a ořezávání sítí, vytažení sítí mimo půdorys se zakótováním jejich tvaru výkaz položek sítí. široké možnosti nastavení vzhledu sítí. ​ Výhodou používání sítí v CADKONu+ RC je jejich plná integrace se stávajícími nástroji pro vyztužování. Sítě se automaticky zobrazí ve všech řezech konstrukce a všechny informace o sítích na výkrese jsou při změnách ihned aktuální, včetně označení položek sítí s jejich rozměry, výkazů a rozkreslení. Funkce vylepšené oproti CADKONu RCD Nastavení rozsahu 2D řezu Vlastnosti 2D řezu, které jsou přístupné přes červený rámeček, mají novou možnost nastavit rozsah 2D řezu a tím usnadnit vytváření detailů výztuže. Vypnutí/zapnutí výztuže ve 2D řezu K dispozici jsou 4 příkazy, které řídí viditelnost a způsob reprezentace prutů nebo sítí v 2D řezu individuálně vzhledem k nastavení vlastního 2D řezu, což je užitečné např. rozlišení viditelnosti horní a spodní výztuže desek. Střižná délka prutů - nový způsob výpočtu celkové délky prutu V dialogu Nastavení parametrů pro pruty naleznete nový další způsob měření celkové délky prutu – možnost přesné celkové délky. Nyní jsou tedy k dispozici tyto 2 možnosti stanovení celkové délky prutu: Součet úseků: Celková délka je vypočtena jako součet délek úseků uvedených na rozkreslení prutů, přičemž délky úseků v tomto případě závisí na způsobu měření úseků (Na osu / Na kraj). Zaoblení prutů jsou zanedbána Přesně na osu: Celkové střižná délka prutu je dána přesnou osovou délkou prutu ​ Editace rozteče prutů na místě K dispozici je nová možnost posouvat jednotlivé pruty v řadě pomocí uzlů. Tato možnost se aktivuje pomocí přepínače Uzly řady, který mění zobrazení uzlů na řadě prutů tak, že jsou zobrazeny buď uzly na křivce kladení prutů (existující možnost) nebo jsou zobrazeny uzly na každém jednotlivém prutu řady. V tomto textu nejsou uvedena všechna vylepšení CADKON+ RC. Další najdete popsána v dokumentech s novinkami jednotlivých verzi CADKON+ RC a můžete se také podívat na jejich ukázku v záznamu webináře CADKON+ 2022 RC: Co umí navíc oproti CADKON RCD

2021-08-09  09. 08. 2021
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6 e1ecc324a18f8ea7d31222b5442d3609 1418cd63ff059332118439d9729311b7
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí
 • Vyztužování sítěmi
 • Vyztužování vázanou výztuží

Šikovné nástroje a nastavení, které asi neznáte 2.část (CADKON+ MEP)

30. 07. 2021 - CADKON+ MEP obsahuje celou řadu méně známých funkcí a nastavení, které Vám v praxi pomůžou při efektivním zpracování projektů. A právě na tyto "finty" se v následujícím seriálu zaměříme. Práce s více otevřenými výkresy DWG výkresy můžete také otevřít např. poklepáním na soubor v průzkumníku Windows nebo je přetáhnout myší panely pásů v CADKON+. Pokud máte na počítači nainstalováno více CAD programů, doporučujeme nejprve zkontrolovat asociaci DWG souborů. Asociace DWG souborů je nastavena pro program CADKON+. Přetažení DWG souboru myší do programu CADKON+. Používání dynamického zadávání Doporučujeme používat tzv. dynamické zadávání nejen pro kreslení, ale také editace, odměření vzdálenosti atd. Pokud se např. při kreslení obdélníku nabízí více rozměrů zadání, použijte klávesu TAB pro přepínání se mezi těmito položkami. Dynamické zadávání můžete také rychle vypnout/zapnout pomocí klávesy F12. Ukázka dynamického zadávání při kreslení obdélníku. Procházení a přehled použitých hladin Praktickým nástrojem je procházení hladin, který můžete použít např. při přípravě stavebních slepých výkresů. V seznamu najdete hladinu pro kóty a pokud se na obrazovce nezobrazí jiné prvky než kóty, můžete tuto hladinu bez obav vypnout. Příklad procházení hladin a jejich obsahu ve výkrese. Práce s křivkami Křivky můžete hromadně zaoblit, nastavit jim tloušťku, průhlednost nebo je za uzly různě modifikovat. Více viz. video pod článkem. Měřítka čar v modelovém a výkresovém prostoru Častým problémem je zobrazení jiného měřítka čar v modelovém a výkresovém prostoru. To se dá jednoduše nastavit pomocí proměnné PSLTSCALE. Nastavení stejného měřítka čar pro modelový a výkresový prostor. Používání funkce "najít a nahradit" Funkci "najít a nahradit" lze používat také pro dohledání např. označení stoupaček. Dohledání a zobrazení stoupačky "V4" ve výkrese. Další podrobnosti najdete na video záznamu webináře Šikovné nástroje a nastavení, které asi neznáte 2.část (CADKON+ MEP) Marek Mašek, GRAITEC s.r.o.

2021-07-30  30. 07. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Webináře
 • Nastavení
 • Obecný CAD

Šikovná rozšíření pro práci s délkovými kótami (CADKON+ Architecture)

19. 07. 2021 - CADKON+ Architecture nabízí celou řadu funkcí, které výrazně ulehčují a zrychlují práci s délkovými kóty. Kromě klasických „CADových“ kót, nabízí i celou řadu šikovných rozšíření pro délkové kóty. Ribbon pro práci s rozšířenými funkcemi pro délkové kótování V tomto článku si ukážeme pouze krátký výběr ze zajímavých rozšíření pro délkové kóty. Nastavení parametrů kót Nevyznáte se dokonale ve složitém dialogu nastavení kótovacího stylu? Nejste sami, a proto jsme pro vás vybrali 7 nejčastějších nastavení, které uživatelé hledají a připravili jsme jednoduchý dialog, kde můžete tyto parametry nastavit, aniž byste museli hledat ve stovce parametrů v rámci nastavení kótovacího stylu. Výhodou je, že při úpravě konkrétního parametru je v náhledu dialogu tento parametr zvýrazněn, abyste věděli, co konkrétně nastavujete. Nastavení parametrů kót Spojení a rozdělení kót Jistě jste se setkali se situací, kdy jste vynesli kóty a zjistili, že jste některé kóty zadali jinak, než jste chtěli, zapomněli jste okótovat některé hrany apod. V těchto situacích by vám přišly vhod funkce pro spojení a rozdělení kót. Jejich použití je více než jednoduché. Spojení kót: Pokud chcete spojit kóty, spusťte funkci spojení kót, vyberte kóty, které chce spojit do jedné a potvrďte stisknutím enter. To je vše! Můžete takto spojit dvě, ale klidně i více kót do jedné kóty. Spojení kót Rozdělení kót: Pokud chce rozdělit kótu, spusťte funkci rozdělení kót, zadejte bod nebo body ve kterých chcete kótu rozdělit a následně vyberte kótu, kterou chcete rozdělit. Můžete takto rozdělit kótu na několik dílčích kót. Rozdělení kót Pro lepší názornost se podívejte na krátké video jak jednoduché je spojit nebo rozdělit kóty: Zarovnání kót V případě že nemáte kóty zarovnané do jedné roviny, určitě oceníte funkci zarovnání kót, která vybrané kóty zarovná podle zvolené kóty. Konec s ručním zarovnáváním! Zarovnání kót Kótování otvoru Velmi oblíbená funkce našich uživatelů dokáže automaticky okótovat výšku otvoru a výšku parapetu. V případě, že máte vytvořen otvor pomocí funkcí CADKON+ Architecture (Otvor, Otvor s oknem, Otvor s dveřmi) stačí vybrat kótu, pod jejíž kótovací čáru chcete popis umístit a následně výplň otvoru a dojde k automatickému popisu. Kótování otvoru TIP: Pomocí funkce kótování otvoru můžete kótovat i otvory vytvořené v jiných CADech. Po spuštění funkce vyberte kótu, pod jejíž kótovací čáru chcete popis umístit a následně stiskněte ENTER. Spustí se dialog, ve kterém manuálně zadejte výšku otvoru a výšku parapetu. Kótování otvoru – ruční zadání

2021-07-19  19. 07. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7
 • Společné
 • Popisy a kóty

Šikovné nástroje a nastavení, které asi neznáte 1.část (CADKON+ MEP)

19. 07. 2021 - CADKON+ MEP obsahuje celou řadu méně známých funkcí a nastavení, které Vám v praxi pomůžou při efektivním zpracování projektů. A právě na tyto "finty" se v následujícím seriálu zaměříme. Šetřete své oči Po celodenní práci u monitoru Vás mohou bolet oči, a proto doporučujeme následující nastavení. Nastavit barvu pozadí pracovní plochy na RGB:33,40,48 Nastavení byrvy pozadí pracovní plochy. Zvětšit výběrový terčík kurzoru a čtverečky uzlových bodů entit. Běžně doporučujeme nastavit hodnotu 6 až 10, pro monitory s 4K rozlišením 10 až 12. Zvětšení výběrových terčíků. Používat zobrazení tlouštěk čar na monitoru a záropveň nastavit proměnnou "LWDISPSCALE" na hodnotu "0.25" (na monitoru budou tloušťky trochu potlačené a nebudou se "slívat"). Používejte trvalé úchopové módy a trasování Doporučujeme nastavit trvalé úchopy a trasování viz. obrázek níže. Při používání polárního trasování také můžete stisknout a držet klávesu "SHIFT" a dočasně zapnout ortho mód. Doporučené nastavení trvalých úchopů. Přizbůsobte si pracovní prostřední na míru Můžete používat nové prostředí "panelů pásů", klasických ikon nebo oba způsoby kombinovat. Doporučujeme také často používané ovládací panely ukotvit po straně monitoru a automaticky schovávat. Jedná se např. o ovládání hlanin, externích referencí a podobně. Příklad ukotvení ovládání hladin na pravou stranu monitoru. Další podrobnosti najdete na video záznamu webináře Šikovné nástroje a nastavení, které asi neznáte 1.část (CADKON+ MEP) Marek Mašek, GRAITEC s.r.o.

2021-07-19  19. 07. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Webináře
 • Nastavení
 • Obecný CAD

Rychlá a efektivní cesta jak zaměnit bloky ve výkresu (CADKON+ Architecture)

02. 07. 2021 - Jistě jste se setkaly se situací, kdy máte ve výkresu několikrát vložen konkrétní blok, např. zařizovacího předmětu, umyvadla, záchodové mísy, sloupu ale třeba také šroubu, matky apod. Takovýto blok můžete mít např. v pěti podlažích a v každém třeba 8x ale klidně také 100X. Nyní si představte situaci, kdy přijde investor, konstruktér nebo statik a řekne, že chce použít jiné umyvadlo, sloup nebo jiný šroub, matku apod. Ve Standartních CADech to znamená všechny (nebo požadované) bloky dohledat a ručně zaměnit, případně natočit do požadované pozice. Pokud se jedná o velké množství bloků, může to být otázka několika desítek minut nebo i hodin. Přesně pro tyto případy je v CADKON+ Architecture připravena funkce záměna bloků. Použití funkce je velmi jednoduché a hlavně efektivní!!! Po spuštění funkce se zobrazí jednoduchý dialog: V dialogu nejprve v sekci „Nový blok“ vyberte blok, kterým chcete původní bloky nahradit. Blok můžete vybrat buď ve výkresu, nebo ze seznamu bloků použitých ve výkresu. Následně máte dvě možnosti jak postupovat v sekci původní bloky. Jednak můžete vybrat konkrétní bloky, které chcete zaměnit a dojde k jejich záměně. Druhou variantou je, že vyberte ve výkresu jen jeden původní blok a následně kliknete na Celý výkres. V tom případě CADKON+ dohledá ve výkresu všechny bloky se stejným názvem a zamění je za nový blok. Bonusem je, že funkce pracuje s natočení bloků, takže pokud byly původní bloky natočené, zaměněný blok bude natočen stejně!!! Obě metody jsou pro lepší představu zachyceny v následujícím krátkém videu:

2021-07-02  02. 07. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db
 • Architektura

CADKON+ 2022 je zde!

25. 05. 2021 - 1. červen 2021, Praha -  mezinárodní softwarový vývojář CAD produktů, společnost GRAITEC s.r.o. s potěšením oznamuje uvedení nové verze programů s označením CADKON+ 2022. Již tisíce spokojených projektantů využívají programy CADKON pro zpracování projektové dokumentace architektury, stavebních konstrukcí, železobetonových konstrukcí a profesí TZB. CADKON+ 2022 to je jednoduchost, rychlost a spolehlivost! Představujeme výběr hlavních novinek verze 2022  Společné pro všechny profese – CADKON+ (Architecture, MEP, RC) Hlavní společnou novinkou nového CADKON+ 2022 je dynamické zadávání a karty výkresů. Na základě Vašich četných požadavků má nový CADKON+ dynamické zadávání, tedy nový nástroj, který během kreslení základních objektů zobrazuje přímo u kurzoru rozměry objektu, které můžete v průběhu kreslení jednoduše měnit. Novinkou jsou také karty výkresů, pomocí kterých se můžete jednoduše přepínat mezi výkresy, hromadně je ukládat nebo zavírat. Verze 2022 má také několik kompletně přepracovaných stávajících funkcí. Např. šrafy mají mnohem více možností a jsou zjednodušeny do jednoho dialogu. Funkce na prohledávání umí nově hledat v různých typech objektů a lze nastavit rozličné parametry pro vyhledávání, které Vám v předchozích verzích chyběli a nebylo je možné nastavit. Vylepšena byla také rychlost programu při podloženém PDF a také grafika jednotlivých objektů se zobrazuje mnohem přesněji a je více vyhlazena. Pro všechny profese (Architecture, MEP, RC) je vylepšeno uživatelské prostředí o nové ikony modernějšího vzhledu, které jsou přizpůsobeny práci ve 4K rozlišení.  Stavební konstrukce – CADKON+ Achitecture Pro projektanty stavebních konstrukcí využívající CADKON+ Architecture jsou připraveny kompletně přepracované výškové kóty, které zjednodušují a zpřehledňují práci a přináší řadu nových možností včetně možnosti definovat ve výkresu několik nezávislých základních úrovní a k nim vztažených běžných výškových kót. Nově také lze vytvořit kótu s dvěma výškovými úrovněmi. Další významnou novinkou je možnost vytvářet popis místnosti zadáním bodů, odpadá tak nutnost předem definovat křivku, ze které by se plocha odečetla. Zejména uživatele na Slovensku jistě potěší přidání svislého dopravního značení dle vyhlášky Ministerstva vnitra Slovenské republiky o dopravním značení č. 30/2020 S.z. Automatické přeškrtnutí neaktuální tabulky místností po podlaží Vám dává jistotu, zda je vytvořená tabulka stále aktuální.    Technické zařízení budov – CADKON+ MEP Pro projektanty TZB se velké množství vylepšení týká přepracovaného výpočtu podlahového vytápění, zcela nové podpory vykreslení elektro rozvodů a nástroje pro rychlé spojování potrubí. Mezi další novinky patří vylepšení při výpočtech vody, rozkreslení kanalizace, zcela nová databáze armatur např. pro chlazení, celá řada vylepšení formátu výkazu použitého materiálu a mnoho dalšího. Samozřejmostí je také rozšířená databáze značek s jednodušším uživatelským rozhraním nebo upravený vzhled ikon v panelech pásů a toolbarech.  Železobetonové konstrukce – CADKON+ RC CADKON+ RC nově přináší nástroje pro kompletní vyztužování svařovanými sítěmi. Tyto nové nástroje jsou součástí nového paketu a nové licence CADKON+ RC Ultimate, který zahrnuje jak nástroje pro vyztužování sítěmi, tak i ostatní nástroje pro vyztužování vázanou výztuží. Oblast vyztužování vázanou výztuží nyní zahrnuje datové rozhraní BVBS pro účely automatizace výroby a dále byla vylepšena práce s viditelností výztuže. Pro větší podporu vytváření výkresů tvaru byly do CADKONu+ RC zařazeny nástroje pro výškové kótování. Veškerou dokumentaci, výuková videa, vypsaná školení a webináře, aktuální verzi ke stažení najdete v sekci MŮJ CADKON+, která je dostupná po Vaší registraci na těchto stránkách. Všem zákazníkům s trvalou licenci CADKONu+ a s aktivním CADKON Active (Maintenance) bude 2.6.2021 rozeslán email s podrobnými informacemi o stažení a aktivaci nové licence.  V případě zájmu o vyzkoušení CADKON+ 2022 si zkušební verzi můžete stáhnout pomocí tlačítka níže.  Sledujte nás https://www.facebook.com/CADKONeu-793283710772669/  https://www.linkedin.com/company/ab-studio-c-e/ https://www.youtube.com/channel/UC-zpK5qpuY_x11DOxfYHOSg

2021-05-25  25. 05. 2021
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

CADKON NEWS 2021

07. 04. 2021 - Vážení zákazníci,    na úvod bych Vám chtěl poděkovat za používání našich profesních produktů CADKON, které Vám pomáhají při každodenní práci na stavebních projektech. Posíláme Vám touto formou vybrané informace, které by Vás mohli zajímat a přímo se týkají produktů CADKON+ na stavební konstrukce a profese TZB. Záměrem je Vás informovat a ukázat současné i připravované novinky CADKON+, nejen co se funkcionalit týče. Rád bych zde vypíchl zcela nově připravený výukový program a také hlavní přednosti s ukázkou pracovních postupů, které jsou nejvíce požívané a jsou pro Vás největším přínosem. Závěrem jedno připomenutí ohledně licencí, ty jsou u produktů CADKON stále dostupné jako lokální i síťové a jsou trvalé. Petr Teska Technical Manager  CZ & SK Podívejte se na celý CADKON NEWS 2021 ZDE !

2021-04-07  07. 04. 2021
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Jak použít cyklický výběr překrývajících se objektů

06. 04. 2021 - Určitě jste se již někdy setkali s tím, že jsou ve výkrese přes sebe nakreslené např. dvě úsečky a Vy potřebujete posunout nebo vymazat spodní úsečku. Tento problém lze elegantně řešit pomocí tzv. cyklického výběru. Spustíte požadovanou funkci a na překrývající se objekty klepete levým tlačítkem myši se stisknutou klávesou CTRL. Zpracoval: Marek Mašek Product manager MEP

2021-04-06  06. 04. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Vybírejte a hledejte ve velkých projektech efektivně

06. 04. 2021 - Potřebujete ve velkém výkrese vybrat např. určité texty, změnit jim barvu, velikost písma...? V takových případech můžete velmi efektivně použít funkci "vybrat podobné", kdy si nastavíte kritéria výběru a pomocí vlastností cokoli změníte. Tento postup samozřejmě můžete použít nejen na texty, ale i čáry, kóty, bloky atd.   Zpracoval: Marek Mašek Product manager MEP

2021-04-06  06. 04. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Jak pracovat s více otevřenými DWG výkresy

06. 04. 2021 - Máte v CADKON+ otevřených více výkresů a potřebujete se mezi nimi rychle přepínat? V nové verzi 2022 použijte záložky v horní části obrazovky. Velmi rychlé řešení je také použití klávesové zkratky CTRL+TAB (dopředu) a CTRL+SHIFT+TAB (zpět). Zpracoval: Marek Mašek Product manager MEP

2021-04-06  06. 04. 2021
author_2 Marek Mašek
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Koniec nepresnému zarovnávaniu textov a blokov

02. 04. 2021 - Veľmi užitočná funkcia pre tých používateľov, ktorý majú radi všetko zarovnané do posledné detailu. Pomocou tejto funkcie viete zarovnať nielen texty ale aj bloky do jednej roviny. Stačí len vybrať rovinu zarovnania a objekty ktoré sa budú zarovnávať. Spracoval: Peter Hamerník Technical specialist ARCH & MEP

2021-04-02  02. 04. 2021
author_36 Peter Hamerník
  p_architecture p_mep p_rc   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Meranie vzdialeností a dĺžok už nebude žiadny problém

02. 04. 2021 - Okrem klasického merania môžete v CADKON + MEP a CADKON + Arch nájsť funkcie pre meranie vzdialenosti medzi viacerými bodmi  a meranie dĺžky čiar .    Funkcia merania vzdialenosti medzi viacerými bodmi  - jednoduchým odklikaním bodov v modelovom alebo výkresovom priestore sa Vám zobrazí okno s informáciou vzdialenosti.   Funkcia meranie dĺžky čiar – zobrazí súčet dĺžok vybraných čiar (úsečky, krivky, oblúkov) Spracoval: Peter Hamerník Technical specialist ARCH & MEP

2021-04-02  02. 04. 2021
author_36 Peter Hamerník
  p_architecture p_mep p_rc   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Ako otočiť smer úsečky alebo krivky?

02. 04. 2021 - Na uľahčenie zmenu smeru využite super funkciu. Na jeden klik zmeníte smer vybranej úsečky alebo krivky. Pred: Po: Spracoval: Peter Hamerník Technical specialist ARCH & MEP

2021-04-02  02. 04. 2021
author_36 Peter Hamerník
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Bolí vás z dlouhého projektování před obrazovkou oči?

30. 03. 2021 - Vyzkoušejte zvětšení výběrového terčíku objektů, které nejen, že uleví očím, ale zároveň vám zjednoduší vybírání objektů. Doporučujeme nastavit hodnotu na 5 – 8 podle vlastního uvážení. Pro spuštění dialogu zadejte na příkazové řádce příkaz „Možnosti“ Zpracoval: Pavel Franče Product Manager CADKON ARCHITECTURE

2021-03-30  30. 03. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Nastavení
 • Obecný CAD

K čemu slouží XDWGFADECTL

30. 03. 2021 - Tato proměnná slouží k nastavení útlumu externích referencí podložených ve výkrese. Můžete tak velmi jednoduše ve výkresu graficky rozlišit, které entity jsou součástí externí reference a které jsou součástí vašeho výkresu. Nastavením hodnoty v rozmezí 0 – 90 nastavujte procentuální útlum externí reference. Pro nastavení útlumu xrefů zadejte na příkazové řádce příkaz „XDWGFADECTL“​ Zpracoval: Pavel Franče Product Manager CADKON ARCHITECTURE

2021-03-30  30. 03. 2021
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Tlač vlastných PDF formátov

30. 03. 2021 - Pre vytvorenie vlastného formátu je potrebné zadať nové parametre výkresu vo vlastnostiach vybranej virtuálnej PDF tlačiarne. Pre uloženie nastavených formátov do knižnice odlíšime názov formátu so zachovaním prípony .pc3. Pre import najčastejšie používaných formátov si môžete pripravený súbor z nasledujúceho linku nahrať priamo do zdrojovej zložky: https://www.cadkon.eu/sk/member/files/detail/889  Spracovala: Denisa Holbusová

2021-03-30  30. 03. 2021
author_35 Denisa Holbusová
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 4214c9261b646be41c2ea06f9ba1d5b6
 • Společné
 • Tisk a rozvržení

Kopírovanie a vkladanie na pôvodné súradnice

30. 03. 2021 - Pre kopírovanie objektov použite štandardnú skratku CTRL+C, na vloženie objektov do pôvodných súradníc v novom výkrese kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte nasledujúcu možnosť: Spracovala: Denisa Holbusová

2021-03-30  30. 03. 2021
author_35 Denisa Holbusová
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78
 • Společné

Chcete vytvárať viacstranové PDF, alebo jedným klikom vytlačiť vytvorené layouty?

30. 03. 2021 - Využite funkciu publikovania, zvoľte kam sa budete projekt expedovať (PDF/PLOTER/DXF), vyberte jeden, alebo viac .dwg súborov naraz a hromadne vytvorte samostatné jednostránkové, alebo viacstranové pdf. Spracovala: Denisa Holbusová

2021-03-30  30. 03. 2021
author_35 Denisa Holbusová
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 4214c9261b646be41c2ea06f9ba1d5b6
 • Společné
 • Tisk a rozvržení

Čistenie duplicít

30. 03. 2021 - Pre vyčistenie výkresu od duplicít nachádzajúcich sa nad sebou použite nasledujúcu funkciu:

2021-03-30  30. 03. 2021
author_35 Denisa Holbusová
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78
 • Společné

Service Pack 2 pro CADKON+ 2021 uvolněn

18. 01. 2021 - CADKON+ 2021 Service Pack 2 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP, CADKON+ BASIC a CADKON+ RC verze 2021 (včetně Service Packu 1).  Je určen pro všechny komerční instalace CADKON+ 2021 (sestavení 21.0.0074) a CADKON+ 2021 SP1 (sestavení 21.1.0034). Jedná se o instalace stažené do data 18.1.2021, to je datum uvedení Service Pack 2. Instalace stažené od 18.1.2021 (včetně) již Service Pack 2 obsahují a není jej proto nutné instalovat. Přesné sestavení vašeho nainstalovaného CADKON+ lze ověřit příkazem „_CKABOUT“, zadaného přímo v prostředí CADKON+. Popis instalace a podrobný popis všech novinek a vylepšení najdete na www.cadkon.eu v sekci „Můj CADKON+“ (nabídka "Dokumenty a aktualizace"), která je dostupná po přihlášení. Service Pack 2 si můžete stáhnout na www.cadkon.eu v sekci "Můj CADKON+" (nabídka "Dokumenty a aktualizace"). Service Pack 2 pro CADKON+ 2021 je pro všechny uživatele s platným CADKON Active ZDARMA. Pro ověření platnosti Vašeho CADKON Active nebo pro získání informací o jeho prodloužení se obraťte na svého obchodního zástupce naší společnosti či neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení GRAITEC.

2021-01-18  18. 01. 2021
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Vždy nejnovější aktualizované databáze značek TZB

02. 12. 2020 - Naši zákazníci s platným CADKON Active pro produkt CADKON+ MEP si můžou ZDARMA stahovat aktuální databáze značek a výrobců pro jednotlivé profese TZB. Podrobný návod, jak postupovat, najdete na www.CADKON.eu. Marek Mašek, GRAITEC s.r.o.

2020-12-02  02. 12. 2020
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f84d0e523cf395212713e87b90dcd578
 • Společné
 • Databáze a knihovny

Nové výukové video kurzy pro ARCHITECTURE a MEP

02. 12. 2020 - Připravili jsme pro Vás zcela přepracované a rozšířené video kurzy pro produkty CADKON+ ARCHITECTURE a MEP. K dispozici jsou nejen video návody, ale také DWG výkresy ke stažení (výchozí stav a výsledek). Věříme, že Vám tyto podklady pomůžou naučit se používat doporučené postupy a zefektivní Vám zpracování stavebních a TZB projektů. Poznámka: Video kurzy jsou k dispozici ZDARMA našim zákazníkům s platným CADKON Active. Výukové kurzy průběžně rozšiřujeme a aktualizujeme.

2020-12-02  02. 12. 2020
author_4 GRAITEC TEAM
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 1a298a744642e7bab8e1a8a7cd43e8f4
 • Společné
 • Výuka

Doplněk RC Export pro Revit usnadňuje vyztužování prvků z Revit modelu v CADKON+ RC/CADKON RCD

27. 10. 2020 - GRAITEC uvádí novou verzi doplňku RC Export pro Revit 2021. Tento doplněk je bonus určený pro uživatele aplikace CADKON+ RC, resp. CADKON RCD, kteří mají Autodesk Revit nebo spolupracují s uživatelem Autodesk Revit. Doplněk umožňuje exportovat model vyztužovaného prvku včetně jeho okolí z aplikace Autodesk Revit do formátu DWG a následně jej využít v aplikaci CADKON+ RC, resp. CADKON RCD pro přípravu tvaru prvku pro vyztužování. Novinky doplňku RC Export pro Revit jsou: Doplněk je určen pro Revit 2021 až 2017 Možnost zahrnout a zadat velikost okolí exportovaného prvku Možnost zadat jednotky modelu Možnost nastavení souřadnic exportu Možnost zvolit formát DWG Videoukázka práce s doplňkem, který umožňuje navázat na Revit BIM model vyztužováním v produktu CADKON. Doplněk je bezplatný pro zákazníky společnosti GRAITEC s platným Maintenance, Subscription programem nebo CADKON Active. Odkaz ke stažení: GRAITEC RC Export pro Revit

2020-10-27  27. 10. 2020
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí

Service Pack 1 pro CADKON+ 2021 uvolněn

15. 10. 2020 - CADKON+ 2021 Service Pack 1 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP, CADKON+ BASIC a CADKON+ RC verze 2021.  Je určen pro všechny komerční instalace CADKON+ 2021 (sestavení 21.0.0074). Jedná se o instalace stažené do data 15.10.2020, to je datum uvedení Service Pack 1. Instalace stažené po tomto datu již Service Pack 1 obsahují a není jej proto nutné instalovat. Přesné sestavení nainstalovaného CADKON+ lze ověřit příkazem „_CKABOUT“, zadaného přímo v prostředí CADKON+. Popis instalace a podrobný popis všech novinek a vylepšení najdete na www.cadkon.eu v sekci „Můj CADKON+“, která je dostupná po přihlášení. Podrobné informace i s odkazem ke stažení byly rozeslány uživatelům emailem. Service Pack 1 pro CADKON+ 2021 je pro všechny uživatele s platným CADKON Active ZDARMA. Pro ověření platnosti Vašeho CADKON Active nebo pro získání informací o jeho prodloužení se obraťte na svého obchodního zástupce naší společnosti či neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení GRAITEC.

2020-10-15  15. 10. 2020
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

CADKON+ 2021 je zde!

24. 06. 2020 - 29. červen 2020, Praha -  softwarový vývojář CAD produktů, společnost GRAITEC s.r.o. ve spolupráci s vývojářem AB Studio Consulting + Engineering s.r.o. uvedla na trh novou verzi programu s označením CADKON+ 2021. CADKON, legenda mezi softwarovými nástroji pro projekční kanceláře, přichází s novou verzí 2021. Již tisíce spokojených projektantů využívají CADKON pro zpracování projektové dokumentace architektury, stavebních konstrukcí, železobetonových konstrukcí a profesí TZB. CADKON+ 2021 jsme Vám přizpůsobili na míru a do verze 2021 zapracovali další Vaše navrhovaná vylepšení. Představujeme výběr hlavních novinek verze 2021   Společné pro všechny profese – CADKON+ (Architecture, MEP, RC) Hlavní společnou novinkou CADKON+ 2021 pro všechny profese je nový nástroj na přenos knihoven a nastavení z předchozí verze pro migraci např. pracovního prostředí, klávesových zkratek, uživatelských knihoven apod. Nový nástroj na přenos uživatelských nastavení a uživatelských knihoven z předchozí verze neboli Migrace z předchozí verze. Nástroj umožňuje jednoduchý a rychlý přechod z předchozí verze na novou verzi CADKON+ se zachování všech důležitých uživatelských nastavení. Odpadá tak nutnost každou verzi veškerá nastavení zdlouhavě nastavovat, případně přenášet různé soubory​ Další společnou novinkou je možnost vytváření dynamických textových polí. Jedná se o textové informace (v rámci Mtextu nebo Dtextu), které se mohou odkazovat na různá data ve výkresu a při změně těchto dat jsou textové hodnoty aktualizovány. Ukázka odkazu s Mtextem, který obsahuje dynamické textové pole, které se odkazuje na plochu šraf. Jakmile je hranice šraf upravena, pole s plochou se po regeneraci výkresu automaticky aktualizuje.​ Na žádost uživatelů CADKON+ obsahuje verze 2021 nové virtuální tiskárny pro výstup do PDF, JPG, PNG a DWF, nové funkce na ovládání hladin, vylepšený editor Mtextu a Průzkumník obsahu. Nová tiskárna do PDF a nové nastavení výstupu do PDF.​   Stavební konstrukce – CADKON+ Achitecture Pro projektanty stavebních konstrukcí je připraveno množství novinek, které zjednodušují a zpřehledňují práci s popisy místností včetně možnosti vytvářet nové tabulky místností po podlažích, které se automaticky aktualizují na jedno kliknutí. Došlo k aktualizaci kompletního sortimentu firmy HELUZ, byla zařazena řada novinek v rámci vytváření tabulek a byla přidána celá řada nových bloků. Nově můžete vytvářet tabulky místností, které se dokáží automaticky aktualizovat na jedno kliknutí. Odpadá tak nutnost generování nových tabulek pokaždé, když dojde ke změnám ve výkresu.​ Tabulky skladeb podlah nově umožňují vykázat číslo, název a tloušťku vrstvy do samostatných sloupců. Nově lze také vykázat název místnosti. Samozřejmostí je nová šablona, aby jste nemuseli nic složitě nastavovat V rámci spolupráce s firmou HELUZ byly aktualizované databáze prvků HELUZ, přidány nové šrafy optimalizované pro vytváření legendy materiálů a nové bloky komínových těles a překladů. Zobrazte si informace o pozemku z katastru nemovitostí pouhým výběrem parcely ve výkresu.   Technické zařízení budov – CADKON+ MEP Pro projektanty TZB se velké množství vylepšení týká přepracované knihovny prvků (dříve „makroeditor“) a zcela nové podpory vykreslení elektro rozvaděčů. Dále je to podrobnější a přesnější výpočet cirkulace, optimalizace používaných barev a tlouštěk čar, spolupráce s výpočtovými programy PROTECH, databáze značek a mnoho dalšího. Funkce „makroeditor“ se mění na „knihovnu prvků“. Na první pohled vše vypadá velmi podobně, ale okno databáze značek můžete rozšířit, ukotvit, jednoduše vyhledávat a mnoho dalšího. Na základě podnětů od našich stávajících zákazníků jsme pro Vás připravili zcela novou podporu pro automatizované vykreslení jednopólových rozvaděčů. V projektech TZB je často problém při koordinacích stavebních a ostatních výkresů kolize barev s různými tloušťkami per pro tisk. Připravily jsme pro Vás šablony hladin, nastavení v programech a používané barvy v databázích značek tak, aby se nepoužívaly základní barvy 1 až 6. Nyní jsou přednastavené vyšší čísla barev, které odstínem odpovídají původní barvě a jsou dobře čitelné na černém i bílém pozadí obrazovky.   Funkce pro odměřování délek z výkresu do PROTECHu (např. konstrukce) nově umožňuje zadat více bodů a sečíst celkovou délku (po zadání více bodů ve výkrese stačí ukončit pravým tlačítkem myši nebo klávesou ENTER). Pomocí funkce „hromadná změna vlastností“ nyní můžete zároveň popsat prvky nebo potrubí/vedení ve výkrese.   Železobetonové konstrukce – CADKON+ RC CADKON+ RC nyní v nové verzi přináší nové možnosti pro změnu tvaru bednění (resp. prvků), pokud jsou tyto definovány na základě 3D těles, nové možnosti pro změnu rozteče prutů, kopírování vyztuženého prvku a další nástroje převzaté z CADKONu RCD. Funkce "Aktualizace 3D řezů" je určena pro prvky, jejichž tvar byl definován pomocí 3D těles, tzn., že obrysy jejich 3D řezů byly vytvořeny automaticky. Pokud tělesa dodatečně změníte CADovými příkazy (např. ROZDÍL, SJEDNOCENÍ, PRŮNIK, _SOLIEDIT atd.), nová funkce zaktualizuje obrysy řezů na základě nového tvaru prvku.​ Funkce "Výměna 3D modelu" je také určena pro prvky, jejichž tvar byl definován pomocí 3D těles, tzn., že obrysy jejich 3D řezů byly vytvořeny automaticky. Příkaz umožní nahradit stávající 3DSOLID(y) novým(i) tělesy.  Příkaz nejprve vyžaduje vybrat nová tělesa, kterými mají nahrazeny stávající tělesa, zadat referenční bod na nových tělesech, vybrat zelený box prvku a referenční bod na stávajících tělesech. Při výměně dojde k aktualizaci řezů. K dispozici je nová možnost posouvat jednotlivé pruty v řadě pomocí uzlů. Tato možnost se aktivuje pomocí přepínače Uzly řady (příkaz AbRcGripRowBar), který mění zobrazení uzlů na řadě prutů tak, že jsou zobrazeny buď uzly na křivce kladení prutů (existující možnost) nebo jsou zobrazeny uzly na každém jednotlivém prutu řady. Nový příkaz "Zkopírovat 3D+2" umožňuje v rámci DWG souboru zkopírovat celý prvek včetně 2D řezů, výztuže, popisů apod.​ Vlastnosti 2D řezu, které jsou přístupné přes červený rámeček, mají novou možnost nastavit rozsah 2D řezu a tím usnadnit vytváření detailů výztuže. Po aktivaci zatržítka „Zobrazit ořezovou oblast“ se objeví žlutý rámeček, pomocí kterého lze zadat rozsah řezu. Po aktivaci zatržítka „Ořezat pohled“ se skryjí objekty řezu, které jsou vně rámečku.   Správa a řízení dokumentace – CADKON+ DMS V CADKONu+ DMS patří mezi hlavní novinky zejména zobrazení vytíženosti jednotlivých zaměstnanců nebo celé kanceláře v interaktivním kalendáři. Mezi další zajímavé novinky patří možnost exportu výkazů práce a zobrazení ziskovosti jednotlivých projektů. Zobrazení vytížení jednotlivých zaměstnanců a celé kanceláře.​ Možnost exportu výkazů práce do excelu, wordu nebo pdf.  Zobrazení nákladů na projekt včetně ziskovosti v grafech. Veškerou dokumentaci, výuková videa, vypsaná školení a webináře, aktuální verzi ke stažení najdete v sekci MŮJ CADKON+, která je dostupná po Vaší registraci na těchto stránkách. Všem zákazníkům s trvalou licenci CADKONu+ a s aktivním CADKON Active (Maintenance) byl 29.6.2020 rozeslán email s podrobnými informacemi o stažení a aktivaci nové licence.  V případě zájmu o vyzkoušení CADKON+ 2021 si zkušební verzi můžete stáhnout pomocí tlačítka níže.  Sledujte nás https://www.facebook.com/CADKONeu-793283710772669/  https://www.linkedin.com/company/ab-studio-c-e/ https://www.youtube.com/channel/UC-zpK5qpuY_x11DOxfYHOSg

2020-06-24  24. 06. 2020
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Připravujeme uvedení nové verze CADKON+ 2021

12. 06. 2020 - Vážení zákazníci a uživatelé produktů CADKON+, chceme se s Vámi podělit o tuto pro nás výjimečnou událost. Připravujeme uvedení nové verze CADKON+ 2021, která připadá na konec června 2020. CADKON+ 2021 jsme Vám přizpůsobili na míru a do verze 2021 zapracovali další Vaše navrhovaná vylepšení nejen do obecného CADu, ale i do profesí stavební konstrukce, technické zařízení budov a železobetonové konstrukce.    Společné pro všechny profese – CADKON+ (Architecture, MEP, RC) Hlavní společnou novinkou CADKON+ 2021 pro všechny profese je nový nástroj na přenos knihoven a nastavení z předchozí verze pro migraci např. pracovního prostředí, klávesových zkratek, uživatelských knihoven apod. Další společnou novinkou je možnost vytváření dynamických textových polí. Jedná se o textové informace (v rámci Mtextu nebo Dtextu), které se mohou odkazovat na různá data ve výkresu a při změně těchto dat jsou textové hodnoty aktualizovány. Na žádost uživatelů CADKON+ obsahuje verze 2021 nové virtuální tiskárny pro výstup do PDF, JPG, PNG a DWF, nové funkce na ovládání hladin, vylepšený editor Mtextu a Průzkumník obsahu.   Stavební konstrukce – CADKON+ Achitecture Pro projektanty stavebních konstrukcí je připraveno množství novinek, které zjednodušují a zpřehledňují práci s popisy místností včetně možnosti vytvářet nové tabulky místností po podlažích, které se automaticky aktualizují na jedno kliknutí. Došlo k aktualizaci kompletního sortimentu firmy HELUZ, byla zařazena řada novinek v rámci vytváření tabulek a byla přidána celá řada nových bloků.   Technické zařízení budov – CADKON+ MEP Pro projektanty TZB se velké množství vylepšení týká přepracované knihovny prvků (dříve „makroeditor“) a zcela nové podpory vykreslení elektro rozvaděčů. Dále je to podrobnější a přesnější výpočet cirkulace, optimalizace používaných barev a tlouštěk čar, spolupráce s výpočtovými programy PROTECH, databáze značek a mnoho dalšího.   Železobetonové konstrukce – CADKON+ RC CADKON+ RC nyní v nové verzi přináší nové možnosti pro změnu tvaru bednění (resp. prvků), pokud jsou tyto definovány na základě 3D těles, nové možnosti pro změnu rozteče prutů, kopírování vyztuženého prvku a další nástroje převzaté z CADKONu RCD.   Správa a řízení dokumentace – CADKON+ DMS V CADKONu+ DMS patří mezi hlavní novinky zejména zobrazení vytíženosti jednotlivých zaměstnanců nebo celé kanceláře v interaktivním kalendáři. Mezi další zajímavé novinky patří možnost exportu výkazů práce a zobrazení ziskovosti jednotlivých projektů. Seznamte se se všemi podstatnými novinkami CADKON+ 2021 na připravovaných webinářích. Využívejte CADKON+ na maximum!! Webináře jsou ZDARMA. Co je nového v  CADKON+ 2021 MEP 18.6.2020 – 9:00 – 10:00 Registrace Co je nového v  CADKON+ 2021 Architecture 24.6.2020 – 10:00 – 11:00 Registrace Co je nového v  CADKON+ 2021 RC 26.6.2020 – 10:30 – 11:30 Registrace Co je nového v  CADKON+ DMS  09.07.2020 – 10:00 – 11:00 Registrace Pokud CADKON+ ještě nevlastníte, máte jedinečnou šanci si ho zajistit díky leasingu. Kupte nyní, ale začněte platit až v červenci 2020 0% akontace, nepotřebujete žádnou hotovost! 0% navýšení! Trvalá licence CADKON+! Speciální nabídka na leasing do 30.6.2020! ​​ VÍCE ZDE

2020-06-12  12. 06. 2020
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Rozšířené formáty pro tisk a anglické klávesové zkratky

30. 01. 2020 - Připravili jsme pro Vás dva doplňky programu CADKON+, které si můžete zdarma stáhnout z uživatelské sekce „můj CADKON+“ (dokumenty a aktualizace - obecný dokument). Rozšířené formáty papíru pro tisk do PDF 94 přednastavených formátů papíru pro tisk do PDF dle standardů COPY GENERAL. Podmínkou je mít nainstalovanou virtuální tiskárnu PDF creator (bez toho nebude tisk správně fungovat). Všechny soubory s příponou PC3 si nahrajte do dokumentů Windows (složka AdvanceCAD… - Printers - např. C: ̸ Users ̸ ...UŽIVATELSKÉ JMÉNO...̸ Documents ̸ AdvanceCAD2020 ̸ Printers). Import anglických klávesových zkratek z AutoCADu Upravený soubor PGP zkratek z anglické verze AutoCADu po importu doplní do programu CADKON+ anglické zkratky, jako je např. „L“ – úsečka. Postup, jak naimportovat zkratky do programu CADKON+ viz. video. Marek Mašek, GRAITEC s.r.o.

2020-01-30  30. 01. 2020
author_2 Marek Mašek
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 4214c9261b646be41c2ea06f9ba1d5b6 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a
 • Společné
 • Tisk a rozvržení
 • Nastavení

Service Pack 1 pro CADKON+ 2020 uvolněn

06. 12. 2019 - CADKON+ 2020 Service Pack 1 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP, CADKON+ BASIC a CADKON+ RC verze 2020.  Je určen pro všechny komerční instalace CADKON+ 2020 (sestavení 10.0.0039). Jedná se o instalace stažené (příp. dodané na instalačním médiu) do data 6.12.2019, to je datum uvedení Service Pack 1. Instalace stažené po tomto datu již Service Pack 1 obsahují a není jej proto nutné instalovat. Přesné sestavení nainstalovaného CADKON+ lze ověřit příkazem „_CKABOUT“, zadaného přímo v prostředí CADKON+. Popis instalace a podrobný popis všech novinek a vylepšení najdete na www.cadkon.eu v sekci „můj CADKON+“ po přihlášení. Podrobné informace i s odkazem ke stažení byly rozeslány uživatelům emailem. Service Pack 1 pro CADKON+ 2020 je pro všechny uživatele s platným CADKON Active ZDARMA. Pro ověření platnosti Vašeho CADKON Active nebo pro získání informací o jeho prodloužení se obraťte na svého obchodního zástupce naší společnosti či neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení GRAITEC.

2019-12-06  06. 12. 2019
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Využívejte naplno naše služby na www.cadkon.eu

08. 11. 2019 - Jaké možnosti nabízejí naše aktualizované stránky​. Pro naše zákazníky zajišťujeme širokou škálu služeb! Podívejte se na video​ jaké možnosti nabízejí naše aktualizované stránky www.cadkon.eu z pohledu technické podpory, výuky, webinářů, Vašich názorů a mnoho dalšího. Video si pro Vás připravil v rámci webinářu náš product manager MEP Marek Mašek. Podívejte se na záznam.​ Co ve videu uvidíte​: registrace a přihlášení do sekce "můj CADKON+" technická podpora (licence, helpdesk) výuková videa vložení komentářů a ovlivnění dalšího vývoje CADKON+ termíny školení a webinářů …  mnoho dalšího

2019-11-08  08. 11. 2019
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78
 • Společné

Nový produktový katalog CADKON+ 2020

26. 10. 2019 - STABILITA, RYCHLOST, přes 20 let historie a více jak 12 500 prodaných licencí! To je náš praxí ověření CADKON+. Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech možných účelů, velikosti a zaměření.​ Stáhněte si celý katalog v PDF zde.​ Bytový  dům SVĚTOVAR / Ing.arch. Zábran, Nová, Novák / PRO-STORY s.r.o. Letiště Praha / Ing. Vladimír Brejcha / b-Clima, s.r.o. Ing. Pavel Spisar / GEOINDUSTRIE s.r.o. Gastronomický projekt Nemocnice Chomutov / Miroslav Trpišovský / 2V projekt s.r.o. Ing. Vratislav Nývlt / PROKONSULT s.r.o.​                      

2019-10-26  26. 10. 2019
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78
 • Společné

Uvedení CADKON+ 2020

07. 10. 2019 - STABILITA, RYCHLOST, přes 20 let historie a více jak 12 500 prodaných licencí! To je náš praxí ověření CADKON+. Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech možných účelů, velikosti a zaměření. Nyní přichází verze CADKON+ 2020 CADKON+ 2020 jsme Vám přizpůsobili na míru a do verze 2020 zapracovali další Vaše navrhovaná vylepšení nejen do obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Mezi hlavní společné novinky patří možnost vytváření a práce s filtry hladin, dále import PDF a převod jeho obsahu na základní objekty CADu, možnost jednoduše převádět bloky na Xrefy, tisk průhlednosti objektů, možnost přepnutí Průzkumníka obsahu na jednotlivé palety. Pro projektanty stavebních konstrukcí se velké množství vylepšení týká práce s místnostmi, které jsou celkově přepracované a hlavní vylepšení jsou v oblastech určování ploch, možnosti připojení více skladeb podlah a práce s byty a zónami. Tabulky vykreslované do výkresu je možné dělit na jednotlivé tiskové listy. Nově lze vkládat mapu katastru přímo do výkresu, kde jednotlivé pozemky a parcely jsou uzavřené křivky. Pro projektanty TZB se velké množství vylepšení týká podlahového vytápění, kanalizace, výkazů použitého materiálu, popisů ve výkresu, aktualizace databází značek a mnoho dalšího. Projektantům železobetonových konstrukcí přináší CADKON+ RC v nové verzi další způsob výpočtu celkové délky prutu (přesně na osu), možnost popisovat subpoložky proměnné délky, migrovat nastavení z předchozí verze a další nástroje převzaté z CADKONu RCD. Seznamte se s novinkami CADKONu+ 2020, které si pro vás připravili kolegové Marek Mašek, Pavel Franče a Robert Krňávek. Podívejte se na záznam z webináře:  Co je nové v CADKON+ MEP 2020 Co je nové v CADKON+ Architecture 2020 Co je nové v CADKON+ RC 2020​ Podívejte se na dokument, který obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav CADKONu+ 2020 ve srovnání s předchozí verzí CADKON+ 2019 SP1 - ZDE Veškerou dokumentaci, výuková videa, vypsaná školení a webináře, aktuální verzi ke stažení najdete na našich stránkách http://www.cadkon.eu v sekci MŮJ CADKON+, která je dostupná po Vaší registraci na těchto stránkách. Všem zákazníkům CADKONu+ s platným CADKON Active (Subscription) bude rozeslán email s podrobnými informacemi o stažení a aktivaci nové licence. V případě zájmu o vyzkoušení CADKON+ 2020 si zkušební verzi můžete stáhnout pomocí tlačítka níže. Pro přístup ke stažení a aktivaci zkušební licence stačí jednoduchá registrace. Sledujte nás https://www.facebook.com/CADKONeu-793283710772669/ https://twitter.com/CadkonE https://www.linkedin.com/company/ab-studio-c-e/ https://www.youtube.com/channel/UC-zpK5qpuY_x11DOxfYHOSg Ověřte si u nás, zda pro svou práci plánujete využívat optimální softwarové řešení neváhejte nás kontaktovat 244 016 055.

2019-10-07  07. 10. 2019
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Nová verze doplňku RC Export pro Revit je zde!

29. 07. 2019 - Tento doplněk je určen pro uživatele Revitu, kteří chtějí vyztužovat konstrukce v CADKONu+ RC (nebo také v CADKONu-RCD). Doplněk Vám umožňuje přenést tvar konstrukce do CADKONu a podstatně urychlí počáteční fázi vyztužování, což je příprava tvaru k vyztužení. Novinky doplňku RC Export pro Revit jsou: Podpora Revitu 2020 (podporujeme tedy Revit 2017-2020) Nová možnost nastavení souřadnic exportu Nová možnost zvolit formát DWG také verze 2018 Podpora pro export sestav a skupin Ukázka rozšíření do Revitu, které umožňuje navázat na BIM model výztuží v CADKONu. Doplněk je bezplatný, pouze je nutná registrace na CADKON.EU = zde Zmíněný doplněk naleznete v sekci Dokumenty a aktualizace - jako na obrázku Více o CADKON+ RC = zde​ Chcete-li se o vyztužování v CADKONu+ RC dozvědět více, klikněte na níže uvedený mail a vyžádejte si další informace. Kontaktujte nás na info@cadkon.eu​

2019-07-29  29. 07. 2019
author_4 GRAITEC TEAM
  p_rc   RC
0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí

Přehled odborných článků.

19. 06. 2019 - Tyto týdny jste se mohli setkat v různých médiích s odbornými články kolegů Marka Maška, Pavla Frančeho a Petra Hamerníka. Níže je najdete všechny pohromadě. Přehled odborných článků: Projektová dokumentace vody s cirkulací snadno a rychle (I) Projektová dokumentace vody s cirkulací snadno a rychle (II) Příprava stavebních slepých výkresů pro potřeby TZB Automatické vykazování výrobků do vašich tabulek Tvorba elektro dokumentace rychlo a pohodlně. Odbourání rutinních postupů v projektech vzduchotechniky Místnosti a jejich výkaz do tabulek Mezi favorita patří článek Odbourání rutinních postupů v projektech vzduchotechniky, který na ARCHINFO vidělo 859 lidí. Zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+  přináší. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na info@cadkon.eu.

2019-06-19  19. 06. 2019
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78
 • Společné

Místnosti a jejich výkaz do tabulek

06. 06. 2019 - Jste projektanti pozemních staveb, architekti, obecně projektanti pracující v CADu? Pak jistě řešíte místnosti a jejich výkaz do tabulek. Vykazování ploch místností patří do všech stupňů projektové dokumentace a je zcela běžné, že se v průběhu projektu několikrát mění dispozice a s tím spojené jednotlivé plochy a popisy místností. Neustálé změny přirozeně přináší prostor pro chybovost. Každý jistě někdy zapomněl změnit plochu v tabulce, v popisku ve výkresu nebo při změně ploch chybně spočítal plochu. Problém je, že projektant je za správnost výkazu zodpovědný a tudíž jsou chyby tohoto druhu nepřípustné. Ukázka popisů místností a vygenerované tabulky místností projektu novostavby RD ve Vlaštovičkách u Opavy – Projekční kancelář Alexander Černý Současná praxe – typický příklad V současnosti celá řada projekčních kanceláří pracuje například v AutoCADu nebo jiném CADu a popisy místností řeší tak, že ve výkresu vytvoří text s názvem místnosti, označením a případně dalšími parametry včetně plochy místnosti. Plochu obvykle odečítají z vykreslené křivky nebo šrafy. Následně tabulky vytvářejí ručně přepisem textů v tabulce nebo např. v Excelu. Tato metoda je ale náchylná k chybovosti a časově náročná. Běžně se může stát, že se opraví pouze označení (text) ve výkresu a na úpravu specifikace v tabulce se zapomene či naopak. Pojďme se společně podívat jak je tato problematika elegantně řešena v CADKON+ Architecture. CADKON+ Architecture je komplexním řešením pro projektanty, který spojuje grafické CAD jádro s celou řadou profesních funkcí, které šetří čas, ulehčují rutinní procesy a eliminují chyby v projektu……Nekreslete, projektujte. Hlavní přednosti programu CADKON+ Architecture: Stabilní samostatné jádro s plnou podporou DWG, DGN, PDF…… Ucelené řešení pro projektanty pozemních staveb, architekty apod. Výkresy dle ČSN, normových zvyklostí a firemních standardů Automatické generování tabulek a podkladů pro rozpočet dle vašeho firemního standardu nebo do Excelu Rychlé zpracování změn v projektu Eliminace chyb v projektové dokumentaci Trvalá i síťová licence Rychlé a přesné kreslení celé řady stavebních konstrukcí Nyní již konkrétně o práci s místnostmi. CADKON+ Architecture eliminuje chybovost, urychluje odečítání ploch a automaticky generuje tabulky místností a skladeb podlah. V případě změn v projektu dokáže v rychlosti vše aktualizovat. Navíc máte kdykoliv dokonalý přehled o stavu místností, jejich hranici a ploše a můžete konkrétní místnosti na základě společných parametrů rychle dohledat a zvýraznit ve výkresu.   Odečtení plochy místnosti provedete zadáním bodu uvnitř místnosti nebo výběrem hraniční křivky. Tím se automaticky odečte plocha a obvod místnosti. Pro kontrolu a větší přehlednost se hranice místnosti ve výkresu zvýrazní. V panelu popisů místností zadáte parametry místnosti a vzhled popisu. Krom běžných parametrů jako je název místnosti, číslo místnosti, nastavení materiálů podlah, stěn a stropů, můžete také nadefinovat další vlastní parametry. Zobrazení panelu pro zadání parametrů místnosti a zvýraznění hranice odečtené plochy místnosti pro její vizuální kontrolu V rámci místnosti můžete připojit také konkrétní skladbu podlah. V panelu skladby podlah si skladbu jednoduše nadefinujte, případně načtěte již existující přímo s online katalogu DEK nebo z uživatelské knihovny. Panel pro zadání skladby podlah. Celý popis místnosti následně umístíte do výkresu ručně nebo automaticky do středu místnosti. Jelikož změny dispozic nebo změny parametrů místností patří ke každému projektu, je nezbytné tyto změny provádět rychle, přesně a hlavně bez chyb. Hromadnou aktualizaci ploch provedete pouhým výběrem místností ve výkresu. Není tedy problém ve výkresu aktualizovat všechny popisy a s nimi spjaté plochy jediným výběrem, místo toho, abyste každý museli ručně přepočítávat a přepisovat. K provádění hromadných změn parametrů místností je určen správce popisů místností, který nejen že dokáže hromadně měnit požadované parametry, ale dokáže popisy dohledávat a vybírat ve výkresu nebo popisy hromadně přečíslovat.   Automatické vygenerování tabulek místností a tabulek skladeb je otázkou několika kliknutí. Ve výkresu vyberete místnosti, které chcete vykazovat, zvolíte šablonu a tabulky necháte vygenerovat do výkresu nebo např. do Excelu, Wordu nebo OpenOffice. Příklady automaticky vygenerovaných tabulek místností a skladeb podlah.​ Vytváření popisů, jejich hromadné editace, aktualizace a vykazování v CADKONu+ Architecture, tak naplňují požadavky projektantů na rychlou a efektivní práci s eliminací chyb. Hlavní výhody popisů ploch a místností CADKONu: Rychlé vytvoření popisu s automatickým odečtem plochy a obvodu místnosti Hromadná aktualizace ploch místností při změnách dispozice. Hromadná změna libovolných parametrů místností. Možnost dohledávání místností přímo ve výkresu. Automatické přečíslování místností. Automatické vygenerování tabulek místností a skladeb podlah. „Na funkci Popis místností CADKONu+ Architecture především oceňuji zkrácení času v případě úprav v projektu, možnost snadné vygenerování popisu s automatickým odečtením ploch a možnosti úpravu sloupců tabulky dle potřeby daného stupně dokumentace.“ Alexander Černý, Projekční kancelář Alexander Černý A mnohem více… Vytváření popisů ploch a místností je pouze jedna z celé řady funkcionalit, které vám CADKON+ Architecture přináší. Je to komplexní nástroj pro tvorbu projektové dokumentace, který automatizuje celou řadu rutinních procesů a řídí se heslem „Nekreslete, projektujte“. Jeho hlavní výhody jsou otevřenost, jednoduchost a díky vazbě na ČSN a na výrobce stavebních prvků, plně využívá návyků projekční praxe. určen pro širokou klientelu stavebních projektantů vlastní CAD jádro kompatibilní s aplikací AutoCAD® jednoduchý postup návrhu a kreslení pokrývá všechny fáze projektové dokumentace knihovny výrobců aktuálních pro náš trh výkazy stavebních prvků a použitého materiálu do tabulek snadné změny v již zpracovaném projektu Autor: Ing. Arch. Pavel Franče, Product Manager CADKON+ Architecture Organizace: GRAITEC s.r.o. Zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+ Architecture přináší. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na info@cadkon.eu.

2019-06-06  06. 06. 2019
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 7ba49ca95831ae14aeb0832555bfd83b c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Architektura
 • Popisy místností
 • Tabulky prvků

Odbourání rutinních postupů v projektech vzduchotechniky

31. 05. 2019 - Jste projektant vzduchotechniky nebo připravujete vzt projekty pro realizaci na stavbě? Používáte v CADu mnoho různorodých bloků a zbytek dokreslujete pomocí čar? Pokud ano, pojďte si práci výrazně zefektivnit jednoduchými nástroji a rozsáhlou databází tvarovek/komponentů včetně nejpoužívanějších výrobců vzduchotechniky. Ukázka projektu modernizace vzduchotechniky Letiště Praha, b-Clima. Současná praxe – typické příklady Z našich dlouholetých zkušeností víme, že běžný projektant používá velké množství bloků tvarovek, komponentů a zbytek dokresluje čárově. Na tomto modelu není nic špatně, ale problém nastane při dodatečných změnách v projektu, a hlavně při výkazu použitého materiálu, kdy se „pro jistotu“ započítá velké procentuální navýšení. Další komplikace nastanou při udržování správných hodnot popisů přírub nebo pozicových čísel, kdy se často setkáváme s duplicitami pozic nebo nesourodým číslováním. Správné dodržování hladin, barev a tlouštěk čar. Pro někoho nepodstatná věc, pro koordinátory větších projektů už ale velmi podstatná záležitost. A právě pečlivé dodržování všech těchto zásad je také častý problém odevzdané projektové dokumentace. Řešení pomocí programu CADKON+ MEP Pojďme se podívat, jak tuto problematiku můžete řešit v programu CADKON+ MEP, který spojuje grafické CAD jádro s ucelenou podporu pro vytváření projektů vzduchotechniky a chlazení. Hlavní přednosti programu CADKON+ MEP Stabilní samostatné jádro s plnou podporou DWG, DGN, PDF…… Ucelené řešení pro projektanty TZB Výkresy dle ČSN, normových zvyklostí a firemních standardů Rychlé zpracování změn v projektu Rozsáhlé knihovny značek a výrobců Automatizace výkazů použitého materiálu Trvalá i síťová licence   Inteligentní tvarovky a komponenty místo klasických bloků Z velmi rozsáhlé databáze potrubních tvarovek (hranaté, spiro, kruhové) si vyberete konkrétní prvek jako je např. oblouk a při vkládání zadáte rozměry příruby. Rádius se automaticky nastaví dle používaných standardů, případně ho můžete změnit. Toto je příklad zásadního rozdílu, kdy nepoužíváte předpřipravený blok pro jeden případ, ale zadáte parametry vkládané tvarovky. Z toho plyne celá řada dalších výhod, jakou jsou např. dodatečné změny rozměrů, rádiusů, natažení přímého potrubí mezi dva body, vykreslení ohebných hadic a mnoho dalšího. Vyřešte optimální umístění potrubní trasy Typický případ je ve strojovnách, kam se musí vtěsnat různá zařízení a propojit je potrubními rozvody. Místa není nikdy dost a Vy zkoušíte různé varianty. V takovém případě určitě použijte funkce pro spojování potrubí a tvarovek, s následným vyřešením viditelnosti hran překrývajících se rozvodů. Popisy přírub, pozice, odkazy atd. Hodnoty dimenzí se automaticky odečítají z použitých tvarovek a potrubí ve výkrese. A to je právě velmi důležitá vlastnost CADKONu, protože se tím vyvarujete chyb ve výkrese a výkazu materiálu. U různých atypických tvarovek můžete do výkresu vložit i podrobný popis rozměrů a vlastností. Hlavně u rozsáhlých projektů je vkládání pozic častý zdroj chyb a nesrovnalostí. Pomocí CADKONu pozicujete automaticky dle zadaného zařízení, již vložené pozice můžete rychle aktualizovat a dohledávat jejich umístění ve výkrese. Výkazy použitého materiálu Pro projekt stavebního povolení, základní nacenění nebo prováděcí dokumentaci můžete snadno vytvořit výkaz použitého materiálu např. do programu MS Excel. Záleží pouze na Vás, jaké podrobnosti jste do výkresu zadali. Ukázka procentuálního výpisu potrubí a tvarovek. Ukázka podrobného výpisu potrubí a tvarovek. “V CADKONu+ oceňuji především celkové výrazné urychlení práce na velkých projektech a komplexní databázi značek.”  Ing. Vladimír Brejcha, b-Clima A mnohem více… Program CADKON+ MEP nabízí mnohem více, než pouze knihovny značek a různé praktické funkce pro vykreslování potrubích rozvodů včetně výkazů materiálu. Je to komplexní nástroj pro tvorbu projektové dokumentace, který automatizuje celou řadu rutinních procesů a řídí se heslem „Nekreslete, projektujte“. Jeho hlavní výhody jsou otevřenost, jednoduchost a díky vazbě na ČSN a výrobce TZB prvků, plně využívá návyků z projekční praxe. Autor: Marek Mašek, Product Manager MEP Organizace: GRAITEC s.r.o. Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi a zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+ MEP přináší. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na info@cadkon.eu.

2019-05-31  31. 05. 2019
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
7646bb7fd6f0c73bd57c95fa7b560e8f
 • Vzduchotechnika

Tvorba elektro dokumentácie rýchlo a pohodlne.

23. 05. 2019 - Ste projektant elektro alebo kreslíte elektro dokumentáciu? Máte dlhé dodania projektovej dokumentácie? Trvá Vám tvorba výkazov? Ukážka projektu elektroinštalácie KOMÁRNO OR PZ pracovisko klientskeho centra Ing. Rudolf Štober firma ELIN Súčasná prax – typické príklady Projektujete objekt do ktorého dávate bloky jednotlivých značiek. Každú značku (blok) musíte otvoriť a priradiť (vypísať) jej atribúty ako sú napríklad označenie, typ, atď. Ak kreslíte realizačný projekt, tak kreslíte čiary, ktoré predstavujú káble. Pri kreslení zložitých objektov si musíte pamätať presne, ktorý kábel kam a ktorým smerom ide. Ďalej si musíte pamätať, ktoré káble sa nachádzajú v združených trasách a hlavne, ktoré káble do tejto združenej trasy vstupujú a ktoré z nej vystupujú. Ak máte v projekte stúpačky alebo kreslíte stúpanie alebo klesanie vedenia (napr. káblová lávka, káblové žľaby alebo káblová trasa ide v zemi/podhľade a potrebujete sa dostať k vypínaču/zásuvke z tejto trasy ) tak si musíte pamätať aké dĺžky káblov treba prirátať do výkazov.  Nakoniec urobíte so všetkých prvkov a káblov výkaz. V prípade zmien musíte upraviť výkaz podľa všetkých zmien čo ste urobili vo výkrese. Veľmi často sa stáva hlavne pri týchto zmenách (revíziách), že sa na niečo zabudne alebo priráta navyše. Poďme sa spolu pozrieť nato ako si môžete uľahčiť prácu a ako presnejšie a rýchlejšie urobiť výkaz aj po vykonaných zmenách vo výkrese pomocou programu CADKON+ MEP.  Rozsiahla databáza značiek pre silnoprúd a slaboprúd Databáza obsahuje viac ako 2000 značiek podľa ČSN a STN, vrátane projekčných zvyklostí, pre tvorbu elektro dokumentácie. Je samozrejmosťou, že môžete použiť aj vlastné značky, ktoré je možné vykázať aj s ich vlastnosťami „atribútmi“. Databáza obsahuje značky rozdelené do kategórií: Elektroinštalácia Káblové žľaby Schémy a rozvádzače Bleskozvod a uzemnenie a veľa ďalších značiek potrebných pre tvorbu dokumentácie. Ukážka databázy značiek pre modul Elektroinštalácia - vkladanie svietidiel Jednoduchá tvorba káblových trás Nestrácajte čas vytváraním výkazu káblov. CADKON+ MEP má práve pre Vás riešenie. Tvorbu káblových trás vytvoríte pomocou náčrtu, kde sú čiary nadefinované podľa typu kábla, ktorý potrebuje vložiť do výkresu. Týmto čiaram pridáte vlastnosti ako je napr. označenie, typ, dimenzia... Samozrejmosťou je aj možnosť kreslenia združených trás. Popisovanie káblovej trasy jednoducho urobíte pomocou jednej funkcie na popisovanie káblov. Výpis použitého materiálu Všetky prvky a káblové rozvody, ktoré sú vo výkrese použité môžete vyexportovať napr. do MS Excelu. Veľkou výhodou je, že keď urobíte zmenu vo výkrese, tak po novom exporte, sa vám táto zmena prejaví vo výkaze. Výkaz dĺžok káblov a prístrojov použitých vo výkrese. “ Pán Ing. Rudolf Štober z ELIN o CADKON + MEP povedal: Na CADKON+ MEP oceňujem, najmä jeho funkcie na výpis prvkov použitých v projekte a veľkú databázu značiek.“ Prečo použiť CADKON+MEP? Vlastné CAD jadro s plnou podporou DWG, DGN, PDF, JPG. Databáza značiek pre silno, slaboprúd, bleskozvod. Databáza káblov a vodičov. Automatické číslovanie prvkov. Výpis použitého materiálu. Automatická tvorba legiend. Trvalá a sieťová licencia. Podpora všetkých profesií TZB (ZTI, VYKUROVANIE, VZT, ELEKTROINŠTALÁCIA). A je toho ešte oveľa viac .... V tomto článku sme sa zamerali na vkladanie prvkov z databázy a kreslenie vedenia spolu s ich označovaním. V ďalšom článku sa budeme venovať problematike slaboprúdu. CADKON+ MEP ponúka ešte viac možností, s ktorými si viete uľahčiť prácu pri tvorbe elektro dokumentácie a to napr.: Automatické číslovanie prvkov vkladaných z databázy CADKON + MEP. Využitie funkcie Automatické číslovanie aj pri existujúcich blokoch, ktoré si užívateľ sám vytvoril. Vytváranie rozvádzačov. Vykazovanie vlastných blokov (počet + výpis atribútov). Rozsiahla databáza značiek vrátane výrobcov . Podpora projektovania vonkajších sietí . Tvorba trás káblových žľabov.  ... a veľa ďalších možností na uľahčenie práce. Autor: Ing. Peter Hamerník, PhD. Organizace: GRAITEC s.r.o Skratka MEP (Mechanical, Eletrical, Plumbing) z anglického prekladu znamená TZB. Program CADKON+ MEP teda obsahuje nielen profesiu elektro ale aj vykurovanie, vzduchotechniku, zdravotechniku ale aj podporu prípravy a kreslenia stavebných slepých výkresov. Uľahčite si prácu pri tvorbe elektro dokumentácie spolu s CADKON+ MEP. Zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+ Architecture přináší. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na info@cadkon.eu.

2019-05-23  23. 05. 2019
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud

Hotfix 1 pro CADKON+ 2019 uvolněn

20. 05. 2019 - Dnešním dnem byla uvolněna aktualizace Hotfix 1 pro CADKON+ 2019. Jako uživatelé CADKON+ 2019 máte možnost si tento Hotfix bezplatně stáhnout pomocí následujícího odkazu: Hotfix 1 pro CADKON+ 2019 64-bit [167 MB] Hotfix je určen pro produkty CADKON+ BASIC 2019, CADKON+ ARCHITECTURE 2019 a CADKON+ MEP 2019. Jeho obsahem jsou důležité opravy a aktualizace.  Je určen pro všechny komerční instalace CADKON+ 2019 obsahující Service Pack 1. Tato aktualizace Hotfix 1 NEVYŽADUJE novou autorizaci. Před vlastní instalací si přečtěte PDF dokument Hotfix 1 pro CADKON+ 2019, který obsahuje popis instalace a podrobný seznam všech změn. 

2019-05-20  20. 05. 2019
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Hotfix 1 pro CADKON+ RC 2019 uvolněn

20. 05. 2019 - Dnešním dnem byla uvolněna aktualizace Hotfix 1 pro CADKON+ RC 2019. Uživatelé produktu CADKON+ RC 2019 si mohou tento Hotfix bezplatně stáhnout pomocí následujícího odkazu: Hotfix 1 pro CADKON+ RC 2019 [199 MB] Hotfix je určen pro všechny komerční instalace produktu CADKON+ RC 2019 a jeho obsahem jsou důležité opravy a aktualizace. Tato aktualizace Hotfix 1 NEVYŽADUJE novou autorizaci. Před vlastní instalací si přečtěte PDF dokument Hotfix 1 pro CADKON+ RC 2019, který obsahuje popis instalace a podrobný seznam všech změn.

2019-05-20  20. 05. 2019
author_4 GRAITEC TEAM
  p_rc   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Automatické vykazování výrobků do vašich tabulek

16. 05. 2019 - Jste projektanti pozemních staveb, architekti, stavaři, statici, rozpočtáři nebo obecně projektanti pracující v CADu, kteří vykazují výrobky, jako například okna, dveře, truhlářské, zámečnické, klempířské výrobky, nosníky, atd…. Jistě jste se setkali se situací, kdy několikrát přepočítáváte vykazované položky, abyste neudělali chybu v počtech, která by vás následně mohla stát nemalé finanční prostředky, jelikož jste za projekt zodpovědní. Následně přijdou několikrát změny a kolotoč nekonečného počítání se opakuje a možnost chybovosti se stále zvyšuje. Kdo kdy nezapomněl započítat novou položku, nebo upravit specifikaci položky v tabulce, když se jich ve výkresu nachází desítky, stovky nebo i tisíce? Pojďme se podívat, jak tuto problematiku můžete řešit v programu CADKON+ Architecture, který spojuje grafické CAD jádro s celou řadou profesních funkcí pro projektanty včetně možnosti automatického vykazování prvků do tabulek vlastního vzhledu. Hlavní přednosti programu CADKON+ Architecture: Stabilní samostatné jádro s plnou podporou DWG, DGN, PDF…… Ucelené řešení pro projektanty pozemních staveb, architekty apod. Výkresy dle ČSN, normových zvyklostí a firemních standardů Automatické generování tabulek a podkladů pro rozpočet dle vašeho firemního standardu nebo do excelu Rychlé zpracování změn v projektu Eliminace chyb v projektové dokumentaci Trvalá i síťová licence Rychlé a přesné kreslení celé řady stavebních konstrukcí Současná praxe – typický příklad V současnosti celá řada projekčních kanceláří pracuje například v AutoCADu nebo jiném CADu a výkaz výrobků řeší tak, že ve výkresu opatří výrobek libovolnou značkou s označením a specifikaci ve výkresu následně provádí v tabulce ručním přepisem textů nebo mimo výkres v Excelu. Tato metoda je však náchylná k chybovosti. Běžně se může stát, že se opraví pouze označení výrobku a na úpravu specifikace se zapomene, nebo se zapomene připočítat/odečíst výrobek atd. Důvodem je, že výrobek není s tabulkou nijak svázán. Obrázek 1 - Příklad tabulky vykreslené z křivek a textů​ Pojďme se společně podívat jak je tato problematika elegantně řešena v CADKON+ Architecture. Položkování a označování výrobků je řešeno formou bublin, které kromě automatického vykreslení bubliny v sobě nesou též technickou specifikaci výrobku. Každý výrobek může nést své vlastní parametry, tudíž můžete jednoduše položkovat libovolné druhy výrobků. Příklad položkování výrobku (okna). Každému výrobku můžete nadefinovat libovolná data a pohledové schéma.​ Výkaz výrobků do tabulek vašeho vzhledu umožňuje CADKON+ Architecture na rozdíl od jiných CADů. Jde o unikátní možnost převzetí vaší existující tabulky, kterou nyní aktuálně používáte. Nemusíte se tak přizpůsobovat programem předefinovaným tabulkám, jejichž vzhled vám nevyhovuje a neodpovídá vašim standardům. Jako zdroj nové tabulky CADKONu použijete stávající tabulku, vykreslenou v libovolném výkresu, kterou vytváříte a používáte ve firmě jako standard. Tento zdroj stačí propojit s bublinami CADKONu a můžete začít automaticky vykazovat výrobky místo nekonečného vypisování specifikací. Vložení vlastní tabulky je otázkou několika kliknutí. Vyberete zdrojové výkresy (může jich být více), zvolíte šablonu, kterou chcete použít, nastavíte filtr položek (které výrobky chcete vykazovat) a zvolíte, dle jakého parametru se mají položky třídit. Tabulku následně vložíte do výkresu. Příklady tabulek vlastního vzhledu​ Změny ve výkresu a aktualizace tabulek patří ke každému projektu. V CADKON+ Architecture jsou změny položkovaných výrobků rychlé a efektivní pomocí správce bublin. Ten umožňuje položky nejen vyhledat ve výkresu, ala i hromadně editovat jejich specifikace. Pokud ve výkresu provedete změny mající vazbu na již vykreslené tabulky, dojde automaticky k viditelnému označení tabulek jako neplatné. Následná aktualizace tabulek je na jedno kliknutí. Neaktuální tabulku (přeškrtnutá) aktualizujete jedním kliknutím. Tabulky CADKONu tak naplňují požadavky zákazníků a umožnují provádění rychlých výpisů jednotlivých typu výrobků do tabulek libovolného vzhledu. CADKON tak umožňuje vytvoření formátově různých tabulek pro rozdílné typy výrobků. Pan Ing. Tomáš Podstata z INS spol. s r.o. o položkování a tabulkách CADKONu řekl: Na tabulkách CADKONu oceňuji možnost vytvoření vzhledově libovolné šablony s vlastními položkami. Součty bublin eliminují chybu při ručním sčítání na kalkulačce během dohledávání bublin ve výkresech. Další výhodou je správce bublin, který umožňuje rychlé změny parametrů a přečíslování bublin“ Hlavní výhody tabulek CADKONu: Vlastní vzhled tabulky. Převzetí existujících tabulek zákazníka jako vzor nové tabulky. Vytvoření různých šablon tabulek podle potřeb vykazovaných typů výrobků. Generování celých tištěných listů, které obsahují jeden nebo více tabulek výrobků. Při změně ve výkresu bude již vytvořená tabulka označena jako neplatná. Aktualizace vykreslených tabulek na jedno kliknutí. A mnohem více… Automatické vykazování výrobků to tabulek vlastního vzhledu je pouze jedna z celé řady funkcionalit, které vám CADKON+ Architecture přináší. Je to komplexní nástroj pro tvorbu projektové dokumentace, který automatizuje celou řadu rutinních procesů a řídí se heslem „Nekreslete, projektujte“. Jeho hlavní výhody jsou otevřenost, jednoduchost a díky vazbě na ČSN a na výrobce stavebních prvků, plně využívá návyků projekční praxe. určen pro širokou klientelu stavebních projektantů vlastní CAD jádro kompatibilní s aplikací AutoCAD® jednoduchý postup návrhu a kreslení pokrývá všechny fáze projektové dokumentace knihovny výrobců aktuálních pro náš trh výkazy stavebních prvků a použitého materiálu do tabulek snadné změny v již zpracovaném projektu Autor: Ing. Arch. Franče, Product Manager CADKON+ Architecture Organizace: GRAITEC s.r.o. Zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+ Architecture přináší. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na info@cadkon.eu.

2019-05-16  16. 05. 2019
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 4064851108795c809f8f4e0df5227e4c c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Architektura
 • Položkování
 • Tabulky prvků

CADKON+ RC - Prezentační video

15. 05. 2019 - CADKON+ RC je praktický a výkonný nástroj na zpracování projektové dokumentace železobetonových konstrukcí, který zároveň obsahuje všechny výkonné funkce pro kreslení, editace a prohlížení, které znáte z běžných CAD programů, včetně plné kompatibility s DWG® formátem Shrnutí výhod nástroje CADKON+ RC v krátkém prezentačním videu.

2019-05-15  15. 05. 2019
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a 0795ca99c851d9ffd9485624d29f0ee6
 • Společné
 • Nové verze
 • Vyztužování ŽLB konstrukcí

CADKON+ ARCHITECTURE - Prezentační video

15. 05. 2019 - Je základním výrobním nástrojem běžné projekční kanceláře, který řeší výkresovou projektovou dokumentaci stavebních konstrukcí. Jeho hlavní výhody jsou otevřenost, jednoduchost a díky vazbě na ČSN a na výrobce stavebních prvků, plně využívá návyků projekční praxe. Shrnutí výhod nástroje CADKON+ ARCHITECTURE v krátkém prezentačním videu.

2019-05-15  15. 05. 2019
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db
 • Architektura

CADKON+ MEP - Prezentační video

15. 05. 2019 - Praktický a výkonný nástroj na zpracování projektové dokumentace ZDRAVOTECHNIKY, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY a ELEKTROINSTALACÍ. Jednoduchý a intuitivní software pro TZB. Spolehlivý CAD program na kreslení výkresů a rychlé projektování. Hlavními přínosy je jednoduchost 2D zpracování, výpočty a rozsáhlá databáze značek i výrobců. Shrnutí výhod nástroje CADKON+ MEP v krátkém prezentačním videu.

2019-05-15  15. 05. 2019
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP

Projektová dokumentace vody s cirkulací snadno a rychle (II)

06. 05. 2019 - V předchozím díle jsme vykreslili, navrhli a spočítali potrubní soustavu. Nyní zpracujeme axonometrické pohledy, popíšeme označení stoupaček, dimenze potrubí a vykážeme soupis použitého materiálu. Pojďme si ukázat praktický postup na konkrétním projektu bytového domu Tetínská na Praze 5. 22 bytových jednotek čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží 11 stoupaček TV+SV+CIR Axonometrické pohledy na potrubní síť Když už máme zadané délky stoupaček a podlaží, proč to nevyužít pro automatizované vytvoření axonometrických pohledů. U složitých rozvodů je vždy nutnost dodatečného zásahu projektanta pro lepší čitelnost, ale v našem případě to nebylo potřeba. Automatické vytvoření axonometrických pohledů z půdorysných rozvodů. Závěrečné úpravy na projektu Jedná se např. o popis označení stoupaček, koncových prvků, dimenzí potrubí atd. To lze udělat plně automaticky nebo postupně. V praxi je dobré zkombinovat oba způsoby. Mezi dokončovací práce můžeme také zařadit automatické vytvoření legend, vložení formátů papíru, popisových razítek atd. Jednoduché vložení popisů koncových prvků, stoupaček a dimenzí potrubí. Výpis použitého materiálu Co jsme v projektu použili a spočítali, to nyní velmi jednoduše vykážeme např. do MS Excelu. Konkrétně na tomto projektu vykážeme koncové prvky, armatury, délky potrubí a výsledky výpočtů. Výkaz délek potrubí, armatur a vypočtených hodnot cirkulačního potrubí. A mnohem více… V tomto článku jsme se zaměřili čistě na podporu vody a cirkulace, ale CADKON+ MEP nabízí mnohem více. Jedná se o ucelenou podporu profese zdravotechnika: Půdorysné rozvody kanalizace Rozvinuté řezy kanalizace Řezy kanalizace v podlažích včetně výpočtu Rozvody plynu Přípojky Rozsáhlá databáze značek včetně výrobců … a mnoho dalšího Zkratka MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) z anglického překladu znamená TZB. Program CADKON+ MEP tedy obsahuje nejen profesi zdravotechnika, ale také vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalace a podporu přípravy včetně vykreslení stavebních slepých výkresů. Autor: Marek Mašek, Product manager MEP Organizace: GRAITEC s.r.o. Využijte také řešení výpočtů vody a cirkulace programem CADKON+ MEP. Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi a zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+ MEP přináší. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na info@cadkon.eu. Stačí jednoduchá registrace Hlavní přednosti programu CADKON+ MEP: Vlastní CAD jádro s plnou podporou DWG, DGN, PDF Ucelené řešení oboru zdravotechnika (voda, plyn, kanalizace) Grafické zpracování i s výpočty Trvalá i síťová licence ČSN normy a projekční zvyklosti Podpora všech profesí TZB (ZTI, UT, VZT, EL)

2019-05-06  06. 05. 2019
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
163253aa969d207df19ecd0311ed613e df045c6e78f3ff6b2cb70c20a9417595
 • Zdravotechnika
 • Voda a cirkulace

Příprava stavebních slepých výkresů pro potřeby TZB

06. 05. 2019 - Projektová dokumentace profesí TZB je závislá na podkladech dodaných od stavaře nebo architekta, kteří pracují v různých programech, jako jsou např. ARCHICAD, Revit, AutoCAD a podobných. Tato různorodost podkladů často způsobuje nemalé problémy při přípravě stavebních slepých výkresů, a právě tento článek Vám ukáže, jaké komplikace se nejčastěji vyskytují včetně jejich řešení. Řešení v programu CADKON+ MEP Program CADKON+ MEP nabízí projektantům nejen ucelenou podporu řešení profesí TZB, ale také užitečné nástroje pro přípravu slepých výkresů.   Udržení aktuálnosti stavebních podkladů s projektem TZB Na větších akcích se v průběhu vytváření projektu TZB často mění a aktualizují stavební výkresy. Aby vše bylo vždy v aktuální podobě, doporučujeme používat tzv. externí reference. Používání externích referencí má tyto hlavní výhody: Urychlení výkresu Snadná aktualizace stavebních podkladů Rychlé přebarvení výkresu a nastavení tlouštěk čar Zobrazení aktuálně zpracovávaného podlaží projektu Zobrazení vybrané části velkého projektu (oříznutí) Časté chyby a naše doporučení: Výkres nejprve uložte a používejte tzv. relativní cesty (jednodušší předávání finální projektové dokumentace) Před vložením referencí si připravte referenční body (kříže) pro jednotlivá podlaží (snazší koordinace, kopírování stoupaček v podlažích atd.) Sladění měřítek čar stavebního výkresu a projektu TZB Častým problémem jsou různá měřítka čar ve stavebních a TZB výkresech. Toto lze jednoduše řešit pomocí správného nastavení globálního (stavební výkres) a aktuálního měřítka (výkres TZB). Doporučujeme provést tato nastavení, pokud možno hned na začátku projektu, protože zpětné změny již budou celkem komplikované. Přebarvení výkresu a další úpravy Pokud by stavaři a tvůrci různých bloků dodržovaly správné zásady kreslení v CADu, nemusela by tato kapitola existovat. Realita je ovšem jiná a často nelze např. bloky přebarvit nebo jim nastavit jinou tloušťku čar. Řešením je použít funkci CADKONu+ „rozložení bloků se zachováním vlastností“ nebo „změna vlastností v bloku“. Dalším nešvarem je umístění prvků a čar různě ve 3D zobrazení (Z souřadnice) a potom špatně fungují úchopové módy, ořezání, měřítka čar atd. Zde je opět jednoduché řešení v použití funkce „přesunout do Z=0“. Všechny tyto úpravy můžete provádět postupně nebo doporučujeme v prvním kroku využít funkci „příprava stavebních slepých výkresů“, která za Vás automaticky vše udělá. Zmenšení a urychlení stavebních podkladů Dostali jste např. jednoduchý výkres rodinného domu a jeho velikost je 10 MB? I to se stává a příčin nadměrné velikosti souboru může být mnoho. Duplicitní entity (překrývající se stejné objekty) Spousty bloků s detaily (např. detaily parapetů, opláštění…) Různé pozůstatky a smetí, které výkres již nepotřebuje V takových případech tedy doporučujeme hloubkové vyčištění výkresu včetně vnořených položek, diagnostiku a opravu chyb, vymazání duplicit, případně přenesení celého výkresu do nového s vložením na původní souřadnice. Pro urychlení práce na výkresu také často pomůže používat místo vypínání hladin jejich zmrazení. Řešení v programu Autodesk Revit Pro naše zákazníky jsme připravili šablonu a přednastavení hladin pro export stavebního slepého výkresu z programu Revit do DWG formátu. Podrobný popis a soubory ke stažení najdete v tomto dokumentu. Nastavení šablony a převod do DWG formátu Nejprve si musíme v programu Revit načíst šablonu pro převod, použít ji na konkrétní projekt a provést export do formátu DWG. Výsledkem je stavební DWG výkres, kde jsou např. vypnuté nepotřebné hladiny (bubliny, detaily, překlady atd.), nastavené správné typy čar a v místnostech připravené hranice vytápěných zón. Dodatečné úpravy v CADKON+ MEP V dalším kroku otevřeme exportovaný soubor DWG např. v CADKONu+ MEP a provedeme potřebné úpravy již popisované v tomto článku. Určitě doporučujeme opět využít automatizovanou funkci „příprava stavebních slepých výkresů“. Vše je součástí video ukázky výše. Závěr Příprava stavebních slepých výkresů je pro projekty profesí TZB nutnost, kterou nelze obejít a často zabere více času, než bychom chtěli. A právě proto naši zákazníci oceňují jakoukoli možnost, jak si tento čas zkrátit. Autor: Marek Mašek, Product manager MEP Organizace: GRAITEC s.r.o. Využijte také užitečné nástroje pro přípravu slepých výkresů. Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi a zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+ MEP přináší. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na info@cadkon.eu. Stačí jednoduchá registrace Hlavní přednosti programu CADKON+ MEP: Vlastní CAD jádro s plnou podporou DWG, DGN, PDF Ucelené řešení oboru zdravotechnika (voda, plyn, kanalizace) Grafické zpracování i s výpočty Trvalá i síťová licence ČSN normy a projekční zvyklosti Podpora všech profesí TZB (ZTI, UT, VZT, EL)

2019-05-06  06. 05. 2019
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f9ae12d55d24dc9f06fb97af51fe9c9c
 • Společné
 • Slepé výkresy

Projektová dokumentace vody s cirkulací snadno a rychle (I)

03. 05. 2019 - Jste projektant ZTI a chcete si usnadnit zpracování projektové dokumentace vody a cirkulace včetně výpočtu a posouzení? Pojďme se podívat, jak vám v této problematice pomůže program CADKON+ MEP, který spojuje grafické CAD zpracování projektů včetně výpočtů a výkazů použitého materiálu. V prvním díle si ukážeme, jak připravit půdorysné potrubní rozvody, provést základní návrh dimenzí a optimalizovat celou potrubní soustavu. .. Pojďme si ukázat praktický postup na konkrétním projektu bytového domu Tetínská na Praze 5. 22 bytových jednotek čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží 11 stoupaček TV+SV+CIR Projektovat ve 2D nebo 3D zobrazení? Stavební podklady jsme dostali ve 2D zobrazení, ale pro výpočet je potřeba zadat i výšková převýšení, případně udělat axonometrické pohledy. CADKON+ MEP pracuje v tzv. „2,5D“. To znamená, že vše kreslíme dvourozměrně a pouze doplníme např. ke stoupačce její délku nebo výšku uložení potrubí. Půdorysné rozkreslení potrubních rozvodů Nejprve v 1NP rozmístíme stoupačky, baterie atd. Následně jednočarově (skica) rozkreslíme potrubní rozvody v jednotlivých bytech a funkcí „trasa potrubí“ automaticky vykreslíme teplou, studenou vodu a cirkulaci. CADKON+ MEP pracuje v tzv. „2,5D“. To znamená, že vše kreslíme dvourozměrně a pouze doplníme např. ke stoupačce její délku nebo výšku uložení potrubí. Automatické vykreslení více potrubí z náčrtu. Zadání vstupních hodnot pro výpočet Spustíme výpočet a nastavíme vstupní požadavky, jako je např. materiál potrubí, rychlosti proudění, teploty a dispoziční přetlak. V tuto chvíli program automaticky navrhne dimenze potrubí, dohledá nejvytíženější větev celé soustavy a spočítá tlakové ztráty (třením, tvarovky, armatury, výškové převýšení). My jsme použili také rozvody cirkulace, tudíž program dohledá souběžné rozvody teplé vody, spočítá tepelné ztráty, navrhne dimenze, zjistí tlakové ztráty a minimální dopravní výšku čerpadla. Vstupní hodnoty a výsledky výpočtu teplé, studené vody a cirkulace. Automatické dohledání nejvytíženější trasy (zvýrazněná světle modrou barvou). Optimalizace a dodatečné změny V každém projektu je v průběhu času potřeba řešit spousty změn a v tuto chvíli přichází další silná stránka programu CADKON+ MEP. Například jsme zapomněli na vyvažovací ventily a při daných rychlostech proudění vychází příliš velké tlakové ztráty. Případně je potřeba změnit dispozice rozvodů v jednotlivých bytech. Toto není žádná velká komplikace. Do výkresu doplníme z databáze vyvažovací armatury, běžnými CAD nástroji provedeme dispoziční změny a spustíme znovu výpočet. U vyvažovacích ventilů se automaticky spočítá jejich „Kv“ a přednastavení. Upravujeme rychlosti proudění a průběžně kontrolujeme tlakové ztráty. Vše je velmi jednoduché a výsledky vidíme téměř okamžitě. Přesné výpočty podle ČSN 75 5455 jsou samozřejmostí, ale často je potřeba do projektu zasáhnout také dle „citu a zkušeností projektanta“ a například navýšit o řád určité dimenze. Toto vyřešíme pomocí ruční změny spočítané dimenze, jejich zafixováním, případně potlačením (nepoužívat) malých dimenzí (např. 16x2.3). Následně proběhne automatický přepočet dle nového stavu. Dodatečná změna a zafixování navržené dimenze potrubí.​ Snadné provádění změn přímo ve výkrese. A mnohem více… V tomto článku jsme se zaměřili čistě na podporu vody a cirkulace, ale CADKON+ MEP nabízí mnohem více. Jedná se o ucelenou podporu profese zdravotechnika: Půdorysné rozvody kanalizace Rozvinuté řezy kanalizace Řezy kanalizace v podlažích včetně výpočtu Rozvody plynu Přípojky Rozsáhlá databáze značek včetně výrobců … a mnoho dalšího Zkratka MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) z anglického překladu znamená TZB. Program CADKON+ MEP tedy obsahuje nejen profesi zdravotechnika, ale také vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalace a podporu přípravy včetně vykreslení stavebních slepých výkresů. Autor: Marek Mašek, Product manager MEP Organizace: GRAITEC s.r.o. Využijte také řešení výpočtů vody a cirkulace programem CADKON+ MEP. Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi a zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+ MEP přináší. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na info@cadkon.eu. . Stačí jednoduchá registrace Hlavní přednosti programu CADKON+ MEP: Vlastní CAD jádro s plnou podporou DWG, DGN, PDF Ucelené řešení oboru zdravotechnika (voda, plyn, kanalizace) Grafické zpracování i s výpočty Trvalá i síťová licence ČSN normy a projekční zvyklosti Podpora všech profesí TZB (ZTI, UT, VZT, EL)

2019-05-03  03. 05. 2019
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
163253aa969d207df19ecd0311ed613e df045c6e78f3ff6b2cb70c20a9417595
 • Zdravotechnika
 • Voda a cirkulace

Nový CADKON+ RC 2019

29. 04. 2019 - Vážení zákazníci, dnes byla uvedena na trh nová verze produktu CADKON+ RC 2019. K dispozici jsou nejen nové nástroje pro vyztužování, ale také jsme výrazně zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti obecného CADu. Seznamte se s novinkami verze 2019 na webináři a webových stránkách. Detailní informace Vám rádi poskytnou také naši obchodníci. Věříme, že Vám nová verze CADKON+ RC pomůže usnadnit práci! Všem zákazníkům CADKON+ RC s platným CADKON Active (Subscription) byl rozeslán email s informacemi pro stažení této nové verze. Seznamte se s novinkami produktu CADKON+ RC 2019 na online prezentaci: Co je nového v CADKON+ RC 2019 3.5.2019 od 10:00 hod. Pro celkový přehled o všech novinkách a vylepšeních si otevřete dokument Novinky CADKON+ RC 2019. Podrobný popis instalace a autorizace najdete v dokumentu Instalační příručka CADKON+ RC 2019.

2019-04-29  29. 04. 2019
author_30 Robert Krňávek
  p_rc   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c
 • Společné
 • Nové verze
 • Webináře

Service Pack 1 pro CADKON+ 2019 uvolněn

29. 04. 2019 - V pondělí 29.4.2019 jsme uvolnili aktualizaci Service Pack 1 pro CADKON+ 2019. CADKON+ 2019 Service Pack 1 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ BASIC verze 2019. Hlavní novinkou je plná podpora formátu DWG 2018. Kromě dalších novinek obsahuje tento Service Pack důležité opravy a aktualizace. Je určen pro všechny komerční instalace CADKON+ 2019 (sestavení 9.1.0065). Jedná se o instalace stažené (příp. dodané na instalačním médiu) do data 29.04.2019, to je datum uvedení Service Pack 1. Instalace stažené po tomto datu již Service Pack 1 obsahují a není jej proto nutné instalovat. Přesné sestavení nainstalovaného CADKON+ lze ověřit příkazem „_CKABOUT“, zadaného přímo v prostředí CADKON+. Popis instalace a podrobný popis všech novinek a vylepšení najdete na www.cadkon.eu v sekci „můj CADKON+“ po přihlášení. Service Pack 1 pro CADKON+ 2019 je pro všechny uživatele s platným CADKON Active ZDARMA. Podrobné informace i s odkazem ke stažení byly rozeslány uživatelům emailem. Pro ověření platnosti Vašeho CADKON Active nebo pro získání informací o jeho prodloužení se obraťte na svého obchodního zástupce naší společnosti či neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení GRAITEC.

2019-04-29  29. 04. 2019
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Převod projektů z Revit do CADKON+

25. 03. 2019 - Připravili jsme pro Vás nástroje pro snadný převod projektu z Autodesk Revit do programu CADKON+ ARCHITECTURE nebo MEP (slepé výkresy). Podrobný popis najdete na http://graitec.r1-cz.storage.forpsicloud.cz/revit/Postup%20exportu%20z%20Revit%20do%20CADKON.pdf Využijte také nástroje pro snadný převod projektu z Autodesk Revit do programu CADKON+ ARCHITECTURE nebo MEP. Stáhněte si bezplatnou zkušební a zjistěte, kolik dalších výhod program ve verzi 2019 přináší. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na info@cadkon.eu. Stačí jednoduchá registrace​ Marek Mašek, GRAITEC s.r.o.

2019-03-25  25. 03. 2019
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f9ae12d55d24dc9f06fb97af51fe9c9c
 • Společné
 • Slepé výkresy

Tisková zpráva

31. 01. 2019 -   CADKON+ 2019 na trhu – stabilita a rychlost má své jméno Jiri BENDL, Ing. Vice President Eastern Europe, Russia and CIS GRAITEC Innovation SAS 12 Burospace 91572 Bièvres Cedex - France Kontaktní informace: Jeremenkova 90a 140 00, Praha 4, Česká Republika Email :  info@cadkon.eu  Pobočky: Bratislava I Košice 31. ledna 2019, Praha – softwarový vývojář CAD produktů, společnost GRAITEC s.r.o. ve spolupráci s vývojářem AB Studio Consulting + Engineering s.r.o. uvedla na trh novou verzi programu s označením CADKON+ 2019. CADKON, legenda mezi softwarovými nástroji pro projekční kanceláře, přichází s novou přelomovou verzí 2019. Již tisíce spokojených projektantů využívají CADKON pro zpracování projektové dokumentace architektury, stavebních konstrukcí, železobetonových konstrukcí a profesí TZB. Jednoduché ovládání, zrychlení rutinních procesů a odstranění chybovosti za respektování ČSN a normových zvyklostí, to jsou hlavní benefity, které CADKON uživateli přináší. Když se k tomu přidá profesionální podpora dlouholetých vývojářů, stabilní CAD jádro, a také dostupná cena, legenda je na světě. Ing. Jiří Bendl, viceprezident společnosti GRAITEC, k nové verzi uvádí: „Ještě nikdy jsme nové verzi nevěnovali tolik pozornosti jako nyní. Naši vývojáři zařadili do verze 514 vylepšení v obecném CAD jádru a 698 vylepšení v profesní funkčnosti. Velkou pozornosti jsme tentokrát věnovali zvýšení rychlosti. CADKON+ 2019 jsme vyvinuli Vám na míru, proto jsme novou verzi poprvé v historii testovali spolu s Vámi. Na testování se podílelo 38 zkušených uživatelů! Otevření výkresu rychlejší až o 73%, regenerace velkého výkresu až o 330%, výběr velkého množství objektů (až 1.2 mil.) rychlejší až o 72%, to nepotřebuje dalšího komentáře. Jsem rád, že můžeme našim zákazníkům nabídnout verzi, která nás všechny posouvá kupředu.“ Pro příští měsíce je plánována řada prezentací pro odbornou veřejnost v České republice a na Slovensku. Polská verze bude představena na výstavě BUDMA (Poznaň, Polsko) ve dnech 12. až 15. února t.r. Všem zákazníkům CADKONu+ s platným CADKON Active (Subscription) bude rozeslán email s podrobnými informacemi o stažení a aktivaci nové licence. V případě zájmu o vyzkoušení CADKON+ 2019 si zkušební verzi můžete stáhnout pomocí tlačítka níže. Pro přístup ke stažení a aktivaci zkušební licence stačí jednoduchá registrace. Přehled hlavních novinek a změn CADKON+ 2019: CADKON+ obecné CAD funkce rychlost, rychlost a zase rychlost zcela nový editor odstavcového textu - Mtext editor nastavení útlumu hladin a objektů vylepšená podpora 4K monitorů   CADKON+ ARCHITECTURE popisy místností položkování a výkaz výrobků - bubliny propojení na online katalog DEK​ vytyčovací body stropy uživatelské tabulky   CADKON+ MEP výpočty vody a cirkulace v novém kabátě podlahové vytápění ještě snadněji vykreslení smyček podlahového vytápění řezy kanalizace v podlažích na pár kliknutí automatické číslování: možnost použít libovolný blok ve výkrese svislé schéma otopných soustav vylepšené výkazy použitého materiálu rychlé připojování VZT potrubí pohodlnější změny vlastností prvků ve výkrese popisy místností vytyčovací body minimum času pro přípravu slepých výkresů   Ověřeno v praxi  „Celkově jsem velmi spokojený, považujeme CADKON+ 2019 za velký posun. Společně s CADKON+ 2019 jsme testovali i AutoCAD LT 2019 a rychlost obou programů je srovnatelná.“ Jan Beran, ICS-systémy s.r.o „Můžu směle sdělit, že verze 2019 se nedá v rychlosti a výkonu s verzí 2018 snad ani porovnat. Pocitově to je úplně jiný program, rychlost na velkých výkresech je nesrovnatelná.“ Ing. Theodor Collino „Zrychlení při práci s velkými xrefy je parádní, rozkopírování velkého xrefu na více míst byl dříve docela boj, teď to jde samo.“ Daniel Höchtberger Sledujte nás https://www.facebook.com/CADKONeu-793283710772669/ https://twitter.com/CadkonE https://www.linkedin.com/company/ab-studio-c-e/ https://www.youtube.com/channel/UC-zpK5qpuY_x11DOxfYHOSg

2019-01-31  31. 01. 2019
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Novinky CADKON+ 2019: minimum času pro přípravu slepých výkresů

20. 12. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Minimum času pro přípravu slepých výkresů Formou ankety jsme se našich zákazníků ptali, kolik času stráví na převodu stavebních výkresů do formy slepých matric pro potřeby TZB. Výsledný průměr je okolo jedné hodiny, a právě proto jsme pro Vás do verze CADKON+ 2019 připravili novou funkci, která tento proces urychlí a optimalizuje. Nová funkce "příprava stavebních slepých výkresů" za Vás automaticky: odemkne všechny hladiny inteligentně rozloží bloky se zachováním vlastností a pročistí atributy celý výkres srovná do Z souřadnice 0 u hladin a všech prvků ve výkrese nastaví barvu číslo 9 a tloušťku 0.09 Ukázka rychlého nastavení stavebního slepého výkresu.

2018-12-20  20. 12. 2018
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f9ae12d55d24dc9f06fb97af51fe9c9c
 • Společné
 • Slepé výkresy

Přehled novinek CADKONu+ 2019

23. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Tato verze bude uvolněna 31.1.2019. Všem zákazníkům CADKONu+ s platným CADKON Active (Subscription) bude po uvedení verze 2019 rozeslán email s podrobnými informacemi o stažení a aktivaci nové licence. Přehled hlavních novinek a změn CADKON+ obecné CAD funkce rychlost, rychlost a zase rychlost zcela nový editor odstavcového textu - Mtext editor nastavení útlumu hladin a objektů vylepšená podpora 4K monitorů CADKON+ ARCHITECTURE popisy místností položkování a výkaz výrobků - bubliny propojení na online katalog DEK​ vytyčovací body stropy uživatelské tabulky CADKON+ MEP výpočty vody a cirkulace v novém kabátě podlahové vytápění ještě snadněji vykreslení smyček podlahového vytápění řezy kanalizace v podlažích na pár kliknutí automatické číslování: možnost použít libovolný blok ve výkrese svislé schéma otopných soustav vylepšené výkazy použitého materiálu rychlé připojování VZT potrubí pohodlnější změny vlastností prvků ve výkrese popisy místností vytyčovací body minimum času pro přípravu slepých výkresů  

2018-11-23  23. 11. 2018
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Novinky CADKON+ 2019: rychlé připojování VZT potrubí

21. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Rychlé připojování VZT potrubí Jedná se o drobnou, ale velmi praktickou novinku, kdy k jakékoli tvarovce můžete rychle připojit hranaté nebo spiro potrubí. Tuto funkčnost použije také při spojování potrubí. Ukázka rychlého připojení potrubí.

2018-11-21  21. 11. 2018
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
7646bb7fd6f0c73bd57c95fa7b560e8f
 • Vzduchotechnika

Novinky CADKON+ 2019: vykreslení smyček podlahového vytápění

15. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Tvarování smyček podlahového vytápění Funkci pro podlahové vytápění neustále zdokonalujeme a ve verzi 2019 se můžete těšit na mnoho novinek. Jednou z nich je optimalizace vykreslování podlahových smyček a meandrů na členitých půdorysech. Ukázka vykreslení smyček a meandrů na členitých půdorysech.

2018-11-15  15. 11. 2018
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21
 • Vytápění
 • Otopné soustavy

Novinky CADKON+ 2019: pohodlnější změny vlastností prvků ve výkrese

14. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Pohodlnější změny vlastností prvků ve výkrese Na základě připomínek od stávajících zákazníků jsme rozšířili a optimalizovali funkci pro hromadné změny vlastností prvků ve výkrese. Hlavní novinky a vylepšení: rozdělení na dvě karty (klasické vlastnosti a rozměry-makra) možnost měnit velikost dialogového okna snadnější čitelnost dlouhých textů optimalizace výběru z roletových nabídek opravy při změnách vlastností u více prvků v jednom kroku Video ukázka změny vlastností prvků ve výkrese.

2018-11-14  14. 11. 2018
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 6e4270cdb27c54cab809ca05a921381a 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7 f84d0e523cf395212713e87b90dcd578
 • Společné
 • Nastavení
 • Popisy a kóty
 • Databáze a knihovny

Novinky CADKON+ 2019: Propojení na online katalog DEK

14. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Propojení na online katalog DEK - Na základě spolupráce s firmou DEKSOFT je vyvinut plugin, po jehož instalaci je možné vybírat skladby z online katalogu DEK a využít je v rámci řešení skladeb podlah nebo bublin CADKONu. - V knihovně skladeb podlah je přidáno tlačítko pro zobrazení DEK online katalogu. Po výběru skladby z online katalogu je skladba načtena do knihovny do adresáře DEK. - V bublinách v kontextové nabídce pravého tlačítka myši je volba pro zobrazení DEK online katalogu. V katalogu se vybere konkrétní skladba a také jaké její položky a parametry se načtou do bubliny. Video ukázka importu skladeb podlah z online katalogu DEK.

2018-11-14  14. 11. 2018
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 9ad1cf1ec77c7ec3d8d42f163da0827b
 • Vytápění
 • Architektura
 • Kreslení konstrukcí

Novinky CADKON+ 2019: svislé schéma otopných soustav

14. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Svislé schémata a propojení na PROTECH Na základě podnětů a připomínek od stávající zákazníků jsme optimalizovali propojení s programem DIMOS od společnosti PROTECH a vytváření svislých schémat. Hlavní novinky a vylepšení: vylepšený formát předávání dat z výkresu do programu DIMOS jednodušší vytváření schémat s bočním napojením různé optimalizace na komplikovaných projektech Video ukázka bočního napojení otopných těles ve schématu.

2018-11-14  14. 11. 2018
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21
 • Vytápění
 • Otopné soustavy

Novinky CADKON+ 2019: Vylepšená podpora 4K monitorů

13. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Vylepšená podpora 4K monitorů - Příkazová řádka, velikost ikon, velikost kontextových nabídek, uspořádání ovládacích prvků v jednotlivých příkazech byly optimalizovány pro zobrazení na 4K monitorech.

2018-11-13  13. 11. 2018
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78
 • Společné

Novinky CADKON+ 2019: automatické číslování: možnost použít libovolný blok ve výkrese

12. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Automatické číslování: možnost použít libovolný blok ve výkrese Funkce pro automatické číslování je k dispozici pro všechny profese TZB a má poměrně širokou škálu využití. Příklady využití: číslování čidel, zásuvek, kamer atd. číslování stoupaček (např. K1, K2...) číslování prvků v elektro rozvaděčích číslování zařízení ve strojovnách Nově funkce pro automatické číslování podporuje také bloky, které nebyly vložené z databáze CADKONu, ale stáhli jste si je např. ze stránek výrobce nebo od kolegy. Takto očíslované bloky lze také jednoduše vykázat např. do MS Excelu. Video ukázka číslování bloků s návazností na výkaz materiálu.

2018-11-12  12. 11. 2018
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
5661ca115522ebbc633b4b2bf0745d7b 5eab01f962ea8ecb1bd90eda09ff1d5b f039231278943cd50ad4d4f479a575e7
 • Elektroinstalace
 • Silnoproud
 • Slaboproud

Novinky CADKON+ 2019: vytyčovací body

12. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Vytyčovací body - Přidána možnost výpisu do výkresu samostatné souřadnice Z. Video ukázka importu vytyčovacích bodů pouze se zvolenou souřadnicí Z ve verzi 2019.

2018-11-12  12. 11. 2018
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
018e2801685604066db26023467a7c78 2776255dc03001d8f614e8e8775de6d3 9b33f66fc7f4080e99763aad8bdd9815
 • Společné
 • Katastrální mapy
 • Situace

Novinky CADKON+ 2019: řezy kanalizace v podlažích na pár kliknutí

09. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Řezy kanalizace v podlažích na pár kliknutí Na základě podnětů a připomínek stávajících zákazníků jsme zapracovali celou řadu novinek a vylepšení. Jedná se především o: optimalizace napojení zařizovacích předmětů ze stoupaček přednastavení nejčastěji používaných výšek připojení na předměty optimalizaci výpočtu a návrhu dimenzí připojovací kanalizace Video ukázka nastavení typu a výšky připojení ze stoupačky.

2018-11-09  09. 11. 2018
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
163253aa969d207df19ecd0311ed613e 6b876632f43d884ab740ed1c6fa710d4
 • Zdravotechnika
 • Kanalizace

Novinky CADKON+ 2019: stropy

09. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Stropy - Délka ocelových nosníků se vykazuje do tabulky dle skutečné délky osy nosníku ve výkresu. - Je tak možné dělat úpravy délky nosníků rovnou ve výkresu. Video ukázka editace délky stropních nosníků přímo ve výkrese ve verzi 2019.

2018-11-09  09. 11. 2018
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 9ad1cf1ec77c7ec3d8d42f163da0827b
 • Architektura
 • Kreslení konstrukcí

Novinky CADKON+ 2019: vylepšené výkazy použitého materiálu

08. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Vylepšené výkazy použitého materiálu Napříč všemi profesemi TZB byla rozšířena funkčnost výkazů použitého materiálu z výkresů. Jedná se především o: vykazování jakýchkoli vlastností z použitých prvků ve výkrese možnost nastavit jednotky jako jsou např. metry, waty, rychlosti atd. optimalizaci počtů kusů, vytváření součtových tabulek atd. Video ukázka nastavení vykazovaných vlastností, jednotek a zaokrouhlení.

2018-11-08  08. 11. 2018
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 73d5a427cb3490c56bcdcc09302686c7
 • Společné
 • Výkaz materiálu

Novinky CADKON+ 2019: podlahové vytápění ještě snadněji

08. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Podlahové vytápění ještě snadněji Funkci pro podlahové vytápění neustále zdokonalujeme a ve verzi 2019 se můžete těšit na mnoho novinek. Hlavní novinky a vylepšení: podpora vykreslení meandrů možnost fixovat odstup krajní trubky vytápěné zóny podpora tepelných ztrát místností a umístění doplňkových otopných těles výpočet hmotnostních průtoků a tlakových ztrát podpora přednastavení ventilů na rozdělovači Video ukázka nové funkčnosti pro návrh podlahového vytápění.

2018-11-08  08. 11. 2018
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
cce5e73cdf66dc0a1f4b425c5df43453 aabd72c82cc35d88dcd39a24e8e33e21
 • Vytápění
 • Otopné soustavy

Novinky CADKON+ 2019: nastavení útlumu hladin a objektů

07. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Nastavení útlumu hladin a objektů - Nová verze CADKON+ 2019 obsahuje žádanou novinku: Možnost nastavení útlumu zamknutých hladin, xrefů a pro režim editace xrefů. - Nově lze nastavit hodnotu útlumu zobrazení pro zamknuté hladiny - proměnnou LAYLOCKFADECTL - Nově lze nastavit hodnotu útlumu zobrazení pro zobrazení xrefů - proměnnou XDWGFADECTL - Nově lze nastavit hodnotu útlumu pro režim editace xrefů na místě - proměnnou XFADECTL Video ukázka možnosti útlumu hladin, xrefů a při editaci xrefu ve verzi 2019.

2018-11-07  07. 11. 2018
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 ced33425c03e34320fa44c662af1e98f
 • Společné
 • Obecný CAD

Novinky CADKON+ 2019: uživatelské tabulky

07. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Uživatelské tabulky - Řešení kusovníku dveří s ohledem na stranu otevírání (pravé/levé) a jejich výkaz v rámci jedné tabulky. - Při vkládání uživatelské tabulky bublin do výkresu je tabulka viditelná po celou dobu vkládání a zadání umístění. - Vkládaná tabulka do výkresu respektuje aktuální souřadný systém USS, vkládá se dle jeho natočení. - Nový příkaz _TAB_INFO pro výpis informací o existující uživatelské tabulce ve výkresu. Výpis obsahuje seznam zdrojových výkresů tabulky, použitou šablonu, filtr položek a další použitá nastavení tabulky. Video ukázka novinek pro práci s uživatelskými tabulkami ve verzi 2019.

2018-11-07  07. 11. 2018
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 4064851108795c809f8f4e0df5227e4c c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Architektura
 • Položkování
 • Tabulky prvků

Novinky CADKON+ 2019: výpočty vody a cirkulace v novém kabátě

06. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Výpočty vody a cirkulace v novém kabátě Ve výpočtech jsme do verze 2019 zapracovali celou řadu rozšíření a optimalizací, které vycházejí z ČSN a požadavků od stávajících zákazníků. Cirkulační rozvody a vyvažovací ventily Kompletně přepracovaný postup výpočtu dle ČSN a běžných projekčních zvyklostí. Program automaticky: zjistí souběžné rozvody teplé vody s cirkulací spočítá tepelné ztráty teplé vody navrhne dimenze spočítá tlakové ztráty, průtok na ohřívač, min. dopravní výšku čerpadla případně spočítá Kv a nastavení vyvažovacích ventilů Nastavení materiálů potrubí a rychlostí proudění Pro rozvody teplé, studené vody a cirkulace můžete nastavit různé materiály potrubí. U teplé vody lze navíc zadat součinitel prostupu tepla, čímž ovlivníte výpočet tepelných ztrát. Samozřejmostí je také nastavení rychlostí proudění pro teplou/studenou vodu a zvlášť pro cirkulaci. Při „ladění“ celé soustavy jednoduše měníte tyto hodnoty a kontrolujete výsledky výpočtu. Optimalizace dimenzí a tlakových ztrát Přepracován (zpřesněn) byl také návrh dimenzí potrubí, vyhledání tlakově nejvytíženější větve a výpočet tlakových ztrát potrubí, tvarovek, armatur, výškovým rozdílem atd.   Změna a fixace dimenzí Přesné výpočty podle ČSN 75 5455 jsou samozřejmostí, ale často je potřeba do projektu zasáhnout také dle „citu a zkušeností projektanta“ a například navýšit o řád určité dimenze. Toto vyřešíte pomocí ruční změny spočítané dimenze, jejich zafixováním, případně potlačením (nepoužívat) malých dimenzí (např. 16x2.3). Následně proběhne automatický přepočet dle nového stavu. Video ukázka návrhu a posouzení vody a cirkulace.

2018-11-06  06. 11. 2018
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
163253aa969d207df19ecd0311ed613e df045c6e78f3ff6b2cb70c20a9417595
 • Zdravotechnika
 • Voda a cirkulace

Novinky CADKON+ 2019: popisy místností

06. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Popisy místností - Správce místností umožňuje dohledání konkrétní místnosti ve výkresu a jejich barevné zvýraznění. - V průběhu práce ve správci popisů lze zároveň pohybovat s plochou výkresu a zoomovat. - Na základě výběru popisů v seznamu Správce popisů, mohou zůstat tyto popisy vybrány ve výkresu i po ukončení funkce správce. Toho se využije při potřebě dalších úprav popisů pomocí základních příkazů CADu. - Pro přehled o odečtené ploše se při vytváření popisu místnosti pomocí bodu nově hranice plochy místnosti barevně vyznačí a zůstane tak vyznačena až do umístění popisu místnosti do výkresu. - U vykresleného popisu místnosti se nyní zobrazují u každé položky popisu uzlové body (gripy), za které lze jednotlivé položky popisu posouvat. - Možnost umístění popisu místnosti automaticky na střed místnosti. - Vytvoření nové akce bublin s kopií historie použitých bublin jiné akce (projektu). - Přidána ikona na uložení masky popis místnosti. - U položek Plocha místnosti, Obvod, Výška a Objem je možné zadat kromě číselných hodnot také pomlčku, pro případy nezadané hodnoty. Video ukázka novinek v popisech místností ve verzi 2019.

2018-11-06  06. 11. 2018
author_9 Pavel Franče
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 7ba49ca95831ae14aeb0832555bfd83b
 • Architektura
 • Popisy místností

Novinky CADKON+ 2019: zcela nový editor odstavcového textu - Mtext editor

05. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Zcela nový editor odstavcového textu - Mtext editor - Odstavcový text se nově edituje přímo v místě textu (obsah se nenačítá do dialogu). Během editace Mtextu tak máte přesný náhled na text a jeho formátování. - Při výběru Mtextu se automaticky zobrazuje kontextový ribbon obsahující všechny potřebné funkce pro formátování a přepis Mtextu. - Nová funkce na převod Mtextu z malého písma na velké a opačně. Video ukázka editace textu na místě ve verzi 2019.

2018-11-05  05. 11. 2018
author_9 Pavel Franče
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 8596bec59531cb1407fdf01a6e992ee7
 • Společné
 • Popisy a kóty

Novinky CADKON+ 2019: položkování a výkaz výrobků - bubliny

05. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Položkování a výkaz výrobků - bubliny - Automatická kontrola a synchronizace použitých bublin ve výkresu s knihovnou použitých bublin CADKONu. Odpadá tak nutnost „držení“ nebo předávání knihovny společně s výkresem a je umožněno okamžité nové využití bublin z existujícího výkresu. - Připojené schéma výrobku do bubliny je nově součástí výkresu. Odpadá tak potřeba předávání nebo sdílení knihovny schémat. - Využití dynamických bloků jako schéma výrobku. - Načtení informací z vlastností dynamického bloku do bubliny výrobku. - Maska pozadí bubliny - Byla přidána volba zapnutí masky pozadí, pro přehlednější čtení výkresu bez překrývajících se bublin s dalšími objekty. - Změna názvu položek , odstranění položek nebo vytvoření nových položek jsou nově přidané možnosti do Správce bublin. - Na základě výběru bublin v seznamu Správce bublin, mohou zůstat tyto bubliny vybrány ve výkresu i po ukončení funkce správce. - Vytvoření nové akce bublin s kopií historie použitých bublin jiné akce (projektu). - Pokud bubliny ve výkresu mají stejná označení a přitom se liší obsahem datových položek, jsou nyní ve Správci bublin označeny červeně pro jejich rychlé dohledání v seznamu načtených bublin a provedení jejich sloučení nebo změnu označení. - U bubliny oken a dveří je v případě výběru úsečky (mimo otvor CADKONu) nebo zadání dvou bodů ve výkresu tato odměřená délka zobrazena jako hodnota položky Rozměry v dialogu bubliny. Video ukázka novinek v položkování ve verzi 2019.

2018-11-05  05. 11. 2018
author_9 Pavel Franče
  p_architecture   Architecture
4f936b900e2ec3a72c0ee9008a2014db 4064851108795c809f8f4e0df5227e4c c5af5b56fca07b6b898751e656392855
 • Architektura
 • Položkování
 • Tabulky prvků

Novinky CADKON+ 2019: rychlost, rychlost a zase rychlost

02. 11. 2018 - Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB. Rychlost, rychlost a zase rychlost Zoom, posun výkresu, výběr prvků, kopírování, posun prvků…, to jsou jedny z nejpoužívanějších funkcí při práci v CADu. A právě zde pocítíte výrazný nárůst výkonu nové verze 2019. Urychlení verze 2019 oproti verzi 2018: +48% Kopírování prvků +42% Posun prvků +50% Výběr prvků Video ukázka rychlosti výběru, kopie a posunu na typickém výkrese ve verzi 2019. Video ukázka porovnání rychlosti CADKON+ 2018 a CADKON+ 2019.

2018-11-02  02. 11. 2018
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78
 • Společné

Jednodušší předávání podkladů mezi stavařem a projektantem TZB

23. 08. 2018 - Pro rychlejší komunikaci a zjednodušení způsobu předávání projektové dokumentace projektantům TZB Vás prosíme o zodpovězení krátkého dotazníku. Po vyhodnocení se Vám pokusíme přípravu stavebních slepých výkresů v programu CADKON+ MEP maximálně usnadnit. Mohlo by Vás také zajímat: VIDEO: Zpracovávání podkladů z Revit v CADKON+ MEP VIDEO: Vyčištění a příprava stavebních slepých výkresů Příklad vytvoření "slepého" výkresu TZB z prováděcí stavební dokumentace.

2018-08-23  23. 08. 2018
author_2 Marek Mašek
  p_mep   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 f9ae12d55d24dc9f06fb97af51fe9c9c
 • Společné
 • Slepé výkresy

Řada nových webinářů pro CADKON+ ARCHITECTURE a MEP (Q2/2018)

09. 04. 2018 - Chcete zlepšit znalost Vámi používaného softwaru? Chcete najít odpověď na Vámi řešený problém? Chcete se naučit nové pracovní postupy? Pokud ano, neváhejte čerpat z našich zkušeností profesionálů s 25-ti letou praxí v oboru a přihlaste se na námi pořádané webináře k produktům společností GRAITEC. Webináře jsou ZDARMA pro všechny s platným programem CADKON Active. CADKON+ (obecné CAD funkce) CADKON+ : PRÁCE A TISK Z ROZVRŽENÍ Termín: 19.4.2018, 10:00 - 10:30 Seminář je zaměřený na praktické předvedení postupů při práci s protuktem CADKON+ (Architecture, MEP, Basic). - Nastavení správce nastavení stránek - Vytváření různých typů výřezů a jejich nastavení - Nastavení tisku z rozvržení - Kopírování rozvržení v rámci výkresu i mezi výkresy Přihlásit se CADKON+ : JAK SI PŘIZPŮSOBIT UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ CADKONU+ Termín: 3.5.2018, 10:00 - 10:30 Seminář je zaměřený na praktické předvedení postupů při práci s protuktem CADKON+ (Architecture, MEP, Basic). - Změna barvy modelového prostoru - Nastavení prostředí panelů nástrojů, pásů karet nebo jejich kombinace - Změna barvy a velikosti nitkového kříže a uchopovacích bodů - Nastavení funkčnosti pravého tlačítka Myši Přihlásit se CADKON+ ARCHITECTURE CADKON+ ARCHITECTURE : OBKLADY, KOMÍNY A PROSTUPY Termín: 24.5.2018, 10:00 - 10:30 Seminář je zaměřený na praktické předvedení postupů při práci s protuktem CADKON+ Architecture. - Kreslení obkladů a jejich vyhodnocení - Vytváření a nastavení parametrů prostupů - Vkládání komínových vložek a komínových těles Přihlásit se CADKON+ ARCHITECTURE : OBNOVENÍ A ČIŠTĚNÍ VÝKRESŮ A MOŽNOSTI ODMĚŘOVÁNÍ VE VÝKRESECH Termín: 7.6.2018, 10:00 - 10:30 Seminář je zaměřený na praktické předvedení postupů při práci s protuktem CADKON+ (Architecture, MEP, Basic). - Obnovení výkresů ze zálohy, diagnostika a čištění výkresů - Vzdálenost, plocha, plocha a délka výběrem křivky, délky úseček atd.. Přihlásit se CADKON+ MEP CADKON+ MEP: ŘEZY KANALIZACE V PODLAŽÍCH PRO POKROČILÉ II Termín: 27.4.2018, 9:00 - 9:30 Na základě celé řady dotazů v diskuzi z předchozího webináře na toto téma, budeme probírat konkrétní postupy při vytváření řezů kanalizace v podlažích. - vykreslení půdorysných rozvodů - definice podlaží - řešení napojení z podlahy nebo ze stěny - výška připojení zařizovacích předmětů - definice připojení jednoduchou nebo dvojitou odbočkou - ovlivnění návrhu dimenzí připojovacího potrubí - změny a úpravy stávajících rozvodů - popisy ve výkrese - vyřešené problémy (možnost beta testování) - … a mnoho dalšího Přihlásit se CADKON+ MEP: VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES Termín: 11.5.2018, 9:00 - 9:30 Budeme probírat, jak připravit stavební výkres pro výpočet tepelných ztrát a návrh otopných těles v programu PROTECH, včetně rychlého zpracování vícepodlažních objektů. - definice vytápěných ploch - definice podlaží u více patrových budov - kopírování a hromadné změny vytápěných ploch - předání informací z výkresu do PROTECHu (TZ, TV) - návrh otopných těles a jejich vložení do výkresu - popisy ve výkrese - výkazy použitého materiálu - … a mnoho dalšího Přihlásit se CADKON+ MEP: VÝPOČTY VODY PRO POKROČILÉ Termín: 15.6.2018, 9:00 - 9:30 Budeme probírat problematiku výpočtů vody a cirkulace se zaměřením na často kladené a řešené dotazy od stávajících zákazníků. - vykreslení půdorysných rozvodů - definice podlaží u více patrových budov - průběžné výpočty na rozpracovaném projektu - různé možnosti a nastavení výpočtu - změny a úpravy stávajících rozvodů - popisy ve výkrese - výkazy použitého materiálu - vyřešené problémy a připravované rozšíření - … a mnoho dalšího Přihlásit se

2018-04-09  09. 04. 2018
author_4 GRAITEC TEAM
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 1a298a744642e7bab8e1a8a7cd43e8f4 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c
 • Společné
 • Výuka
 • Webináře

Hotfix 1 pro CADKON+ 2018 uvolněn

11. 02. 2018 - Dnešním dnem byla uvolněna aktualizace Hotfix 1 pro CADKON+ 2018. Jako uživatelé CADKON+ 2018 máte možnost si tento Hotfix bezplatně stáhnout pomocí následujícího odkazu: Hotfix 1 pro CADKON+ 2018 64-bit [169 MB] Podrobný seznam změn a popis instalace Hotfix 1 pro CADKON+ 2018 najdete v dokumentu popisu změn. Pro instalaci Hotfix 1 je podmínkou mít nainstalovaný CADKON+ 2018. Upozornění: Uživatelé, kteří mají nainstalovaný Slovenský doplněk (doplněk který upravuje výstupy z programu CADKON+ Architecture do slovenského jazyka), musí po instalaci Hotfixu 1 nainstalovat aktualizovanou verzi slovenského doplňku pro CADKON+ 2018. Předchozí verzi slovenského doplňku je nutné před instalací novějšího slovenského doplňku odinstalovat.

2018-02-11  11. 02. 2018
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep   Basic   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Řada nových webinářů pro CADKON+ ARCHITECTURE a MEP (Q1/2018)

17. 01. 2018 - Chcete zlepšit znalost Vámi používaného softwaru? Chcete najít odpověď na Vámi řešený problém? Chcete se naučit nové pracovní postupy? Pokud ano, neváhejte čerpat z našich zkušeností profesionálů s 25-ti letou praxí v oboru a přihlaste se na námi pořádané webináře k produktům společností GRAITEC. Webináře jsou ZDARMA pro všechny s platným programem CADKON Active. CADKON+ ARCHITECTURE CADKON+ Architecture: Uživatelské tabulky bublin Termín: 18.01.2018, 10:00 - 11:00 Naučte se vytvářet tabulky vlastního vzhledu – uživatelské tabulky bublin. Vytvořte si šablonu vlastního vzhledu s vámi navolenými parametry dle firemních standardů. Generování a aktualizace tabulek nikdy nebyla snažší. CADKON+ Architecture: Skladby podlah Termín: 01.02.2018, 10:00 - 11:00 Vytvářejte rychle a efektivně skladby podlah libovolného vzhledu. Naučíte se jak definovat a nastavovat parametry jednotlivých vrstev, jak vrstvy posouvat případně prolínat.  CADKON+ Architecture: Knihovna bloků Termín: 22.02.2018, 10:00-11:00 Zjistěte kde všude v CADKONu+ Architecture naleznete různé druhy bloků od zařizovacích předmětů, konstrukčních prvků, nosníků, spojů, svislého nebo vodorovného dopravního značení a dalších. Naučte se s bloky efektivně pracovat a přestaňte ztrácet čas vyhledáváním bloků na internetu či starých výkresů. CADKON+: Nastavení a úprava USS Termín: 08.03.2018, 10:00-11:00 Naučte se správně pracovat a upravovat souřadné systémy. Vytvořte si a uložte několik souřadných systémů, mezi kterými se následně jednoduše můžete přepínat. CADKON+ MEP CADKON+ MEP: Jak řešit sdružené elektro kabeláže Termín: 19.01.2018, 9:00 - 9:30 Budeme probírat základní postupy při vytváření sdružených elektro kabeláží (tras). - Vykreslení jednotlivých kabelů - Různé způsoby zpracování sdružených tras - Popisy kabelů ve výkrese - Tvorba legend - Výkazy použitého materiálu CADKON+ MEP: Podlahové vytápění Termín: 02.02.2018, 9:00 - 9:30 Budeme probírat základní postupy při vytváření podlahového topení. - příprava podkladů ve výkrese - způsoby vykreslení - zadání skladeb podlah a parametrů výpočtu - výpočet podlahového topení - výkazy použitého materiálu  CADKON+ MEP: Řezy kanalizace v podlažích pro pokročilé Termín: 23.02.2018, 9:00 - 9:30 Budeme probírat různé postupy při vytváření řezů kanalizace v podlažích se zaměřením na často kladené a řešené dotazy od stávajících zákazníků. - vykreslení půdorysných rozvodů - definice podlaží - řešení napojení z podlahy nebo ze stěny - ovlivnění návrhu dimenzí připojovacího potrubí - změny a úpravy stávajících rozvodů - popisy ve výkrese - Výkazy použitého materiálu Pro registraci na jednotlivé webináře klepněte na odkaz příslušného termínu konání.

2018-01-17  17. 01. 2018
author_4 GRAITEC TEAM
  p_architecture p_mep   Architecture   MEP
018e2801685604066db26023467a7c78 1a298a744642e7bab8e1a8a7cd43e8f4 f81f21c5eca7f74cbd060cd1aaf4783c
 • Společné
 • Výuka
 • Webináře

Kdy bude uveden CADKON+ 2018?

16. 11. 2017 - Nová verze CADKON+ 2018 bude uvedena 1.11.2017. Všichni majitelé platného CADKON Active (Subscription) budou informováni emailem včetně popisu hlavních novinek a změn. Jaké novinky jsou připravovány je popsáno ve vydaném CADKON News, pro jeho zobrazení klikněte zde.

2017-11-16  16. 11. 2017
author_4 GRAITEC TEAM
  p_basic p_architecture p_mep p_rc   Basic   Architecture   MEP   RC
018e2801685604066db26023467a7c78 975bcd4a293def5f60e5b5559d5a1e8a
 • Společné
 • Nové verze

Nový CADKON+ 2018 uveden

01. 11. 2017 - Vážení zákazníci, dnes byla uvedena na trh nová verze 2018 produktové řady CADKON+.  Mezi hlavní novinky patří nové možnosti propojení práce projektantů stavebních konstrukcí a vytápění, konkrétně podlahového vytápění. Jedná se o komplexní řešení na straně skladeb podlah ve stavební části zpracované v CADKONu+ ARCHITECTURE a řešení podlahového vytápění včetně výpočtů v CADKONu+ MEP. Nové uživatelské tabulky výrobků CADKONu+ ARCHITECTURE specifikovaných pomocí bublin ve výkresu nabízejí jednak vlastní vzhled tabulek, který lze převzít z již existujících tabulek, které jsou pro danou firmu standardem a druhým podstatným momentem je automatické sledování aktuálnosti tabulky vzhledem k specifikaci výrobků ve výkresu a následná rychlá aktualizace těchto tabulek. Databáze pro profe