Optimalizace stříhání sítí se schématy stříhání a výkazem celých sítí

Již předchozí verze CADKON+ 2022 RC byla rozšířena o nástroje pro vyztužování svařovanými sítěmi. Těmito nástroji bylo Kladení jednotlivých sítí, Ořezávání sítí, Výkaz položek sítí a Popis sítí v řezu.

Protože pro vyztužování se většinou používají typové sítě – CADKON+ RC nabízí uživatelsky rozšiřitelnou knihovnu – , je potřeba znát množství sítí pro objednání u dodavatele. Proto nová verze CADKON+ 2023 rozšiřuje stávající nástroje o možnost optimalizace stříhání sítí se schématy stříhání a výkazem celých sítí.

Optimalizace provádí automatický výpočet seskládání položek sítí stejného typu do celého typového rozměru tak, aby celkový počet celých sítí byl minimální.

Schéma stříhání je grafické zobrazení optimalizace ve formě tabulky. V současné době se pro výpočet optimalizace berou do úvahy maximální rozměry jednotlivých položek sítí, tedy šikmé ořezy jsou zanedbány.

Výkaz celých sítí vytvoří tabulku s údajem o celkovém počtu sítí standardního rozměru.

Jak schéma stříhání, tak i výkaz se při jakýkoliv změnách ve výkresu automaticky aktualizují, tak jako všechny ostatní tabulky v CADKON+ RC.

Podívejte se na videoukázku zde: CADKON+ RC: Schéma stříhání a výkaz celých sítí

Poznámka: Pro použití nástrojů pro vyztužování sítěmi je nutná licence CADKON+ RC Ultimate, která zahrnuje jak nástroje pro vyztužování sítěmi, tak i ostatní nástroje pro vyztužování vázanou výztuží

Robert Krňávek
Product Manager CADKON+ RC, GRAITEC s.r.o.