Plnohodnotný CAD nástroj

Všechny výkonné funkce pro kreslení, editace a prohlížení, které znáte z běžných CAD programů, včetně plné kompatibility s DWG® formátem.

Uživatelům nabízí vlastní jednoduché, přirozené a ekonomické řešení častých požadavků na tvorbu a úpravu výkresů.

Novou éru ve vyztužování jsme již otevřeli.
Revoluční produkt CADKON+ RC dostupný doslova pro všechny!

Já jsem popis obrázku

Prostředí CADKON+ BASIC.

Standardní CAD nástroj

CADKON+ RC je CAD software plně kompatibilní s DWG® formátem. Uživatelům nabízí vlastní jednoduché, přirozené a ekonomické řešení častých požadavků na tvorbu a úpravu výkresů. S moderním a snadno použitelným rozhraním, vytváří CADKON+ RC veškeré  2D a 3D prvky, obsahuje funkce pro navigaci ve výkresech a vizualizace a zná také pojmy jako "hladiny", "uchopovací body", "okna", atd.

VIDEO UKÁZKA: POROVNÁNÍ RYCHLOSTI S AUTOCADEM

Podpora DWG a DXF formátů

CADKON+ RC čte a zapisuje .DWG soubory v jejich nativním formátu bez ztráty dat, počínaje formátem AutoCAD ® 2018 a pokračuje celou cestu zpět až do verze 2.5, včetně verze AutoCAD LT®.

Samozřejmostí je možnost otevřít soubory v aktuálním formátu DWG 2018.

Vzhledem k tomu, že CADKON+ RC používá Autodesk ® DWG ™ formát jako nativní formát souboru, není nutná žádná konverze.

Já jsem popis obrázkuOtevření nebo uložení v jakékoli verzi DWG formátu.

Já jsem popis obrázkuPodložení PDF nebo naskenovaného výkresu.

Rastrové formáty, PDF a další možnosti

V CADKON+ RC je možné pracovat také s těmito formáty:

 • Import souborů: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, rastrové formáty (JPG, TIF, BMP, PNG…)
 • Export souborů: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
 • Export do 3D PDF
 • Import a Export do souborů ACIS

VIDEO UKÁZKA: IMPORT PDF DO DWG

Běžné nástroje pro kreslení

K dispozici jsou mimo jiné tyto nástroje:

 • Úsečka, křivka, spline křivka
 • Kružnice, obdélník, elipsa, oblouk
 • řádkový a odstavcový text, kóty
 • a mnoho dalších

VIDEO UKÁZKA: PRÁCE S TEXTY

Já jsem popis obrázkuZákladní kreslící nástroje.

Já jsem popis obrázkuZákladní nástroje pro editace a změny.

Editace a změny ve výkresech

K dispozici jsou mimo jiné tyto nástroje:

 • Kopie, posun, otoč
 • Prodluž, protáhni, ořež
 • Přerušit, zrcadli, ekvidistanta
 • a mnoho dalších

Hladiny (vrstvy) a vlastnosti

K ovládání projektů jsou připravené různé nástroje pro ovládání hladin:

 • Správce hladin
 • Vypnout, zmrazit, zamknout, netisknutelná hladina
 • Vypínání prvků ve výkrese výběrem objektu
 • a mnoho dalších

VIDEO UKÁZKA: FILTRY HLADIN

Já jsem popis obrázkuŠiroká škála nástrojů pro ovládání hladin.

Já jsem popis obrázkuUkázka nastavení souřadných systémů výkresu.

Ostatní funkce

Mimo výše popsané funkce a příkazy je k dispozici také:

 • Práce se souřadnými systémy
 • Výkresové prostory (rozvržení)
 • Práce s bloky a atributy
 • Odměřování
 • Tisk a přenos výkresů
 • a mnoho dalších

Ovládání pomocí panelů pásů nebo standardních ikon

K dispozici je moderní prostředí ovládání pomocí pásů karet nebo klasické prostředí ovládání pomocí ikon. Obě prostředí lze navíc kombinovat a s používáním tzv. „našeptávače příkazů“ docílíte efektivního ovládání a zvýšení produktivity práce.

Ukázka prostředí panelů pásů nebo klasických ikon.​

Já jsem popis obrázkuUkázka plně lokalizvaného českého prostředí.

Plně české prostředí

Program CADKON+ RC je plně lokalizován do češtiny. Jedná se především o jednotlivé příkazy, dialogová okna, příkazovou řádku a elektronickou nápovědu. Pokud preferujete zadávání anglických příkazů, není problém používat obě jazykové varianty.

V kombinaci s celou řadou výukových videí a odborných školení, se v programu CADKON+ RC naučíte pracovat poměrně rychle. 

Klávesové zkratky

Používání zkratek téměř v každém programu výrazně urychlí a zefektivní jeho používání.

CADKON+ RC umožňuje následující:

 • Klasické zkratky s možností importu zkratek z AutoCADu ve formátu PGP
 • Akcelerační zkratky bez nutnosti potvrzování klávesou Enter
 • „našeptávač příkazů“ (podle zadaných písmen program automaticky nabízí příslušné příkazy)

Já jsem popis obrázkuPříklad nastavení nebo importu zkratek např. z AutoCADu.