Plnohodnotný CAD nástroj

Všechny výkonné funkce pro kreslení, editace a prohlížení, které znáte z běžných CAD programů, včetně plné kompatibility s DWG® formátem.

Uživatelům nabízí vlastní jednoduché, přirozené a ekonomické řešení častých požadavků na tvorbu a úpravu výkresů.

Novou éru ve vyztužování jsme již otevřeli.
Revoluční produkt CADKON+ RC dostupný doslova pro všechny!

Já jsem popis obrázku

Standardní CAD prostředí a nástroje.

Standardní CAD nástroj

CADKON+ RC je CAD software plně kompatibilní s DWG® formátem. Uživatelům nabízí vlastní jednoduché, přirozené a ekonomické řešení častých požadavků na tvorbu a úpravu výkresů. S moderním a snadno použitelným rozhraním, vytváří CADKON+ RC veškeré  2D a 3D prvky, obsahuje funkce pro navigaci ve výkresech a vizualizace a zná také pojmy jako "hladiny", "uchopovací body", "okna", atd.

VIDEO UKÁZKA: POROVNÁNÍ RYCHLOSTI S AUTOCADEM

VIDEO UKÁZKA: POROVNÁNÍ RYCHLOSTI VERZE 2018 A 2019

Podpora DWG a DXF formátů

CADKON+ RC čte a zapisuje .DWG soubory v jejich nativním formátu bez ztráty dat, počínaje formátem AutoCAD ® 2018 a pokračuje celou cestu zpět až do verze 2.5, včetně verze AutoCAD LT®.

Samozřejmostí je možnost otevřít soubory v aktuálním formátu DWG 2018.

Vzhledem k tomu, že CADKON+ RC používá Autodesk ® DWG ™ formát jako nativní formát souboru, není nutná žádná konverze.

Já jsem popis obrázkuOtevření nebo uložení v jakékoli verzi DWG formátu.

Já jsem popis obrázkuKatastrální mapy, podložení/import PDF nebo naskenovaného výkresu.

Rastrové formáty, PDF a další možnosti

V CADKON+ RC je možné pracovat také s těmito formáty:

 • Import map z katastru nemovitostí vám umožní rychle a efektivně naimportovat mapu z katastru nemovitostí pomocí online mapového prohlížeče.
 • Import souborů: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, rastrové formáty (JPG, TIF, BMP, PNG…)
 • Export souborů: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
 • Export do 3D PDF
 • Import a Export do souborů ACIS (vyžaduje licenci CADKON+ Premium)

VIDEO UKÁZKA: IMPORT KATASTRÁLNÍ MAPY

VIDEO UKÁZKA: IMPORT PDF DO DWG

Běžné nástroje pro kreslení

K dispozici jsou mimo jiné tyto nástroje:

 • Úsečka, křivka, spline křivka
 • Kružnice, obdélník, elipsa, oblouk
 • řádkový a odstavcový text, kóty
 • a mnoho dalších

VIDEO UKÁZKA: PRÁCE S TEXTY

Já jsem popis obrázkuZákladní kreslící nástroje.

Já jsem popis obrázkuZákladní nástroje pro editace a změny.

Editace a změny ve výkresech

K dispozici jsou mimo jiné tyto nástroje:

 • Kopie, posun, otoč
 • Prodluž, protáhni, ořež
 • Přerušit, zrcadli, ekvidistanta
 • a mnoho dalších

Hladiny (vrstvy) a vlastnosti

K ovládání projektů jsou připravené různé nástroje pro ovládání hladin:

 • Správce a procházení hladin
 • Vypnout, zmrazit, zamknout, netisknutelná hladina
 • Vypínání prvků ve výkrese výběrem objektu
 • a mnoho dalších

VIDEO UKÁZKA: FILTRY HLADIN

Já jsem popis obrázkuŠiroká škála nástrojů pro ovládání hladin.

Já jsem popis obrázkuUkázka nastavení souřadných systémů výkresu.

Ostatní funkce

Mimo výše popsané funkce a příkazy je k dispozici také:

 • Práce se souřadnými systémy
 • Výkresové prostory (rozvržení)
 • Práce s bloky a atributy
 • Odměřování
 • Tisk a přenos výkresů
 • a mnoho dalších

Ovládání pomocí panelů pásů nebo standardních ikon

K dispozici je moderní prostředí ovládání pomocí pásů karet nebo klasické prostředí ovládání pomocí ikon. Obě prostředí lze navíc kombinovat a s používáním tzv. „našeptávače příkazů“ docílíte efektivního ovládání a zvýšení produktivity práce.

Ukázka prostředí panelů pásů, klasických ikon a kombinace.

Já jsem popis obrázkuUkázka plně lokalizvaného českého prostředí.

Plně české prostředí

Program CADKON+ RC je plně lokalizován do češtiny. Jedná se především o jednotlivé příkazy, dialogová okna, příkazovou řádku a elektronickou nápovědu. Pokud preferujete zadávání anglických příkazů, není problém používat obě jazykové varianty.

V kombinaci s celou řadou výukových videí a odborných školení, se v programu CADKON+ RC naučíte pracovat poměrně rychle. 

Klávesové zkratky

Používání zkratek téměř v každém programu výrazně urychlí a zefektivní jeho používání.

CADKON+ RC umožňuje následující:

 • Klasické zkratky s možností importu zkratek z AutoCADu ve formátu PGP
 • Akcelerační zkratky bez nutnosti potvrzování klávesou Enter
 • „našeptávač příkazů“ (podle zadaných písmen program automaticky nabízí příslušné příkazy)

Já jsem popis obrázkuPříklad nastavení nebo importu zkratek např. z AutoCADu.

Já jsem popis obrázku

Podpora 4K monitorů

CADKON+ v aktuální verzi podporuje zobrazení na 4K (UHD) monitorech. Obsah příkazové řádky, nabídek, dialogových oken, velikost ikon apod. se přizpůsobuje DPI systému Windows, což je pro správné zobrazení na 4K monitorech klíčové. Všechna dialogová okna CADKON+ byly přizpůsobena pro velká rozlišení.​