Popisy, kóty a bubliny

Každá výztužná vložka může být zobrazena v každém 2D-řezu jiným způsobem a také jinak popsána. Obsah popisů je plněn a aktualizován automaticky podle vložené výztuže. Tvar popisů je možné libovolně zadat sestavením vlastní masky z různých parametrů výztuže.

Novou éru ve vyztužování jsme již otevřeli.
Revoluční produkt CADKON+ RC dostupný doslova pro všechny!

Já jsem popis obrázku

2D řezy

Vložená výztuž je zobrazena také v příslušných 2D řezech, které slouží k jejímu zadávání a zároveň jako výstupy umístěné na výkresu. V CADKONu+ RC můžete mít nadefinováno mnoho řezů, některé slouží jako pomocné jen pro zadání a editaci výztuže, jiné i jako finální pro výrobu. Vzhled finálních 2D řezů je pak možné přizpůsobit. Nastavit můžete například:

  • tlousťku prutů (reálná podle průměru, nebo 0)
  • styl obrazení prutu v řezu (plná tečka, kolečko, křížek,...)
  • styl zobrazení ohybu (jen v řezu, v pohledu, nebo jako schema)
  • vypnout nebo zapnout některé položky


Popisy řezů

2D řezy, zejména ty finální je vhodné opatřit popisy. K tomuto účelu obsahuje CADKON+ RC řadu funkcí jako je popis bublinou, popis řady prutů nebo kóty tvaru. 

Obsah popisů je plněn a aktualizován automaticky podle vložené výztuže. Tvar popisů je možné libovolně zadat sestavením masky ze symbolů základních parametrů výztuže. 

Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

Bubliny

Jednotlivě kladené položky, nebo řady prutů je možné opatřit popisem typu  bublina. Vzhled bublin je možné uživatelsky nadefinovat.

Kóty řad prutů

Pro řady prutů je k dispozici 12 základních způsobů kótování s možností dalších nastavení jako:

  • zneviditelnění některých prutů
  • kótování vzdálenosti krajních prutů od bednění
  • volba kótované vzdálenosti (minimální/střední/maximální)
  • styl a formát popisu
  •  


Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

Kótování tvaru

Samozřejmostí je možnost zakótovat také tvar vyztužované konstrukce. K tomuto účelu je možné použít kótovací nástroje CAD jádra. V nabídce jsou také specifické funkce jako je řetězové kótování nebo nastavení měřítka kót podle 2D řezu.

Masky popisů

Obsah popisů je plněn a aktualizován automaticky podle vložené výztuže. Tvar popisů je možné libovolně zadat sestavením masky ze symbolů základních parametrů výztuže.

Vytvořené masky se ukládají pro budoucí použití, je možné je přenášet také mezi počítači.

Já jsem popis obrázku