Vzduchotechnika včetně výpočtů

Vykreslení potrubních rozvodů, včetně návrhu dimenzí potrubí a výpočtu tlakových ztrát, automatizace popisů, pozicových čísel a výkazu použitého materiálu.

Já jsem popis obrázku

Výpočet dimenzí potrubí na základě rychlostí proudění.

Návrh, výpočet a vykreslení potrubních VZT rozvodů

V rámci CADKON+ MEP máte k dispozici podporu pro snadný a rychlý výpočet dimenzí potrubí, příslušných tlakových ztrát třením a místních odporů pro jednotlivé tvarovky.

Výpočet probíhá na základě potřebných množství vzduchu a rychlostí proudění, přičemž lze kombinovat rychlosti proudění v jednotlivých úsecích nebo dodatečně měnit množství vzduchu. 

VIDEO UKÁZKA

Rozvody ve stísněných prostorách (např. strojovny)

Pro potrubní rozvody např. ve strojovnách, je k dispozici celá řada funkcí pro postupné skládání a napojování tvarovek, řešení rádiusů, přesných stavebních délek odboček, redukcí atd.

Samozřejmostí jsou také nástroje pro viditelnost hran potrubí a tvarovek, které leží v různých výškových úrovních.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ukázka komplikovaných potrubních rozvodů vzduchotechnické strojovny.

Já jsem popis obrázku

Ukázka databáze přechodových odboček pro čtyřhranné potrubí,

Databáze tvarovek a komponentů

Pro obor vzduchotechnika obsahuje CADKON+ MEP velké množství tvarovek a komponentů, které se běžně vyrábějí a používají. Všechny prvky jsou plně parametrické, což znamená, že u nich lze zadávat vlastnosti, jako je např. dimenze, úhel, rádius atd.

VIDEO UKÁZKA

Přírubové kóty, pozicová čísla a kótování

Samozřejmostí každé prováděcí dokumentace je podrobný popis dimenzí, pozicová čísla, výškové odskoky, případně rozměry prvků. 

Já jsem popis obrázku

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ukázka automatického vkládání pozicových čísel.

Já jsem popis obrázku

Příklad databáze a vykreslení projektu VZT pro RD.

Vzduchotechnika v rodinných domech

V CADKON+ MEP je připravena ucelená podpora pro zpracování projektové dokumentace vzduchotechniky v rodinných domech.
Jedná se především o databázi jednotek, rozdělovacích boxů a koncových prvků. Potrubní rozvody můžete vykreslit v podrobném i schématickém zobrazení a následně vykázat soupis potřebného materiálu

VIDEO UKÁZKA

Výkazy použitého materiálu

Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy pro hrubé ocenění (množství, rozviny, procenta tvarovek, skutečné plochy izolací…) nebo podrobný výkaz pro dílenské zpracování. 

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ukázka výkazu tvarovek, rozvinů, izolací atd.