Potrubí ZTI včetně výpočtů

Půdorysné rozvody a axonometrie vody a cirkulace včetně výpočtu a hydraulického posouzení.

Automatizované číslování stoupaček, popisů dimenzí a mnoho dalšího.

Já jsem popis obrázku

Automatizované vykreslení více potrubních rozvodů.

Půdorysné rozvody

K dispozici je podpora rozvodů vody, cirkulace, plynu, venkovních sítí atd. Jedná se především o rychlé nástroje vykreslení i více potrubí vedle sebe v jednom kroku, zadání materiálů, dimenzí a výšek uložení potrubí. Samozřejmostí je také podpora popisu dimenzí, automatického číslování stoupaček nebo práce s armaturami.

VIDEO UKÁZKA

Výpočet a hydraulické posouzení

U rozvodů vody a cirkulace můžete snadno provést výpočet a návrh dimenzí potrubí, včetně hydraulického posouzení celé soustavy a vyvažovacích ventilů. Výpočet probíhá na základě rychlostí proudění, tlakových ztrát, tepelných ztrát rozvodů teplé vody a dalších kritérií.

Projektant má také možnost dodatečně upravit navržené dimenze a automaticky přepočítat celou soustavu.

VIDEO UKÁZKA: NÁVRH A VÝPOČET

VIDEO UKÁZKA: PRŮTOKOVÝ SOUČINITEL Kv

Já jsem popis obrázku

Výpočet dimenzí včetně hydraulického posouzení teplé, studené vody a cirkulace a vyvažovacích ventilů.

Já jsem popis obrázku

Automatizované vykreslení axonometrických a izometrických pohledů.

Axonometrické pohledy

Při kreslení potrubí a vkládání stoupaček do výkresu je možné definovat výšky a délky. Z těchto informací lze následně nechat programem automaticky vykreslit základní axonometrické a izometrické pohledy na celou soustavu.

VIDEO UKÁZKA

Výkazy použitého materiálu

Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy délek potrubí dle dimenzí, izolací, armatur atd.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ukázka výkazu potrubí a armatur z výkresu teplé, studené vody a cirkulace.