Powered by Smartsupp

Buďte kompatibilní

CADKONem+ lze snadno kromě nových projektů, také převzít a upravovat projekty zpracované původně v jiném CAD prostředí. Toho je docíleno díky nezávislosti a otevřenosti celého systému.

Stáhnout

nezavislost konstrukci

Vykreslení otvorů s dveřmi do nepravidelných stěn.

Nezávislost konstrukcí

Jednotlivé stavební konstrukce CADKONu+ jsou na sobě vzájemně nezávislé, což má výhodu ve volnosti použitých pracovních postupů. Například otvor s dveřmi lze umístit do stěny, která není kreslena v CADKONu+. Parametry takového otvoru lze zpětně CADKONem+ rychle upravovat nebo v případě atypických požadavků, lze změna provést základními prostředky na úpravy. Vzájemná nezávislost jednotlivých funkcí CADKONu+, tak umožňuje na rozpracovaném projektu využití jen potřebných nástrojů.

Nezávislost výkresů

Dalším stupněm je možnost takto vytvořené výkresy projektů dále zpracovávat i v jiném prostředí než je CADKON+. Není nutná žádná konverze díky nativnímu formátu DWG a díky vykreslení konstrukcí a objektů v základních entitách. Tyto výkresy pak načte libovolný CAD program, podporující DWG formát.

nezavislost vykresu

Jednotlivé konstrukcejsou vykresleny základními prvky CADu.

 

 

formaty dwg

Výkresy můžete otevřít a uložit v libovolném DWG formátu.

Plná kompatibilita dwg formátů

CADKON+ Vám umožní otevřít a uložit výkresy v poslední verzi DWG formátu nebo i starších verzích.

Dále je možné pracovat s těmito formáty:
Import souborů: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, PDF, rastrové formáty (JPG, TIF, BMP…)
Export souborů: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
Export do 3D PDF
Import a Export do souborů ACIS

Optimalizované zobrazení

Veškeré prvky jako jsou texty, kóty, šrafy, typy čar, bubliny apod. mají optimalizován vzhled a velikost vzhledem k nastavenému měřítku výkresu. Tato nastavení lze kdykoli v průběhu práce měnit. Hlavní výhodou je absence nutnosti opakovaného nastavování pracovního prostředí, které CADKON provádí za vás.

optimalizovane zobrazeni

Optimalizované zobrazení k aktuálně nastavenému měřítku 1:50.