Powered by Smartsupp

 

Dokončete výkres se vším všudy

CADKON+ nabízí celou řadu užitečných funkce pro snazší dotvoření stavebního výkresu. Patří sem kótování, textové popisy a odkazy, legendy materiálů a použitých čar na vedení, potrubí, hranice a pod., vytyčovací body, razítka a rámečky výkresů a mnoho dalšího…

Stáhnout

 

Vložení katastrální mapy do výkresu.

Katastr nemovitostí s nahlížením a venkovní inženýrské sítě

Podpora pro vkládání katastrálních map dle standardů VFK (ČÚZK) nebo ÚGKK SR. Zahrnuje vložení katastrální mapy, ortofoto mapy, definiční body parcel a budov, věcná břemena, souřadný systém S-JTSK pro koordinace s inženýrskými sítěmi a on-line náhled do katastru.

VIDEO UKÁZKA (ČÚZK)

VIDEO UKÁZKA (ÚGKK SR)

Vyhledávat můžete pomocí adresy nebo parcelního číslo. Zobrazené výsledky reflektují druh pozemku, čili jestli se jedná o katastrální území, obec, ulici, adresu nebo parcelní číslo. Vyhledáváné území se zobrazuje (zazoomuje) v závislosti na druhu pozemku. Uživatele na slovensku jistě potěší zobrazování inženýrských síťí ze ZBGIS.

VIDEO UKÁZKA: MOŽNOSTI VYHLEDÁVÁNÍ V KATASTRU

rychlé kótování

Nabídka kótovacích nástrojů.

Rychlé kótování

Jedná se o ucelený soubor nástrojů na kótování, který je připraven pro rychlé kótování stavebních výkresů  a obsahuje řadu důležitých funkcí, např. automatická kóta, šikmé kótování, vytvoření kóty otvoru s automatickým odečtením výšky otvoru a parapetu, rozdělení a spojení kót, zarovnání kót na stejnou úroveň, navázání na kótu, kótování oblouků, ...

 

Legendy

Vytváření legend materiálů z použitých šrafovacích vzorů a izolací ve výkresu. Dále legendy použitých čar inženýrských sítí ve výkresech situací, jejichž kompletní knihovna je také součástí CADKONu+.

VIDEO UKÁZKA: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A LEGENDY

legendy 2022

Nabídka čar inženýrských sítí a vytvořené legendy.

 

 

popisy textove odkazy

Připravená nabídka nástrojů pro rychlé vyvtáření textů, popisů a odkazů.

Popisy a textové odkazy

Řada konstrukcí je ve výkresu automaticky popsána. V nabídce jsou pro rychlé popisování libovolných prvků připraveny textové popisy rozdělené do skupin podle nastavení velikosti a stylu písma. Stačí tak pouze vybrat konkrétní typ popisu, např. mtext s odkazem nebo sdružený odkaz střední velikosti, bez nutnosti provést nejprve nastavení popisu.

VIDEO UKÁZKA: MTEXT S ODKAZEM

VIDEO UKÁZKA: SDRUŽENÝ ODKAZ

Vložené odstavcové texty je možné editovat přímo v místě textu (obsah se nenačítá do dialogu), máte tak přesný náhled na text a jeho formátování.

K dispozici je řada funkcí pro hromadnou editaci textů, kreslení textů do oblouku nebo zarovnání textu k objektu.

VIDEO UKÁZKA: ZAROVNÁNÍ TEXTU K OBJEKTU

Vyplnění ploch

Vytváření vlastních vzorů, využití nabídky vzorů podle aktualizované normy ČSN 01 3406 (úzká spolupráce s ČKAIT) nebo u nás používaných vzorů povrchů, to jsou možnosti vyplnění ploch šrafovacím vzorem.

vyplneni ploch

Ukázka nabídky šrafovacích vzorů střešních krytin.

 

vytyc body

Zadání parametrů nově vkládaného bodu.

Podpora vytyčovacích bodů

Vytyčovací body lze do výkresu importovat na základě textového souboru, např. z totální stanice. Body lze dodatečně aktualizovat, vkládat další vlastní body a samozřejmě následně vykázat do souhrnné tabulky.

VIDEO UKÁZKA: IMPORT VYTYČOVACÍCH BODŮ

Razítka a formáty výkresů

Vytvoření rámečku formátu výkresu dle vybrané oblasti ve výkresu, užití násobků formátu A4, včetně zobrazení  značek pro skládání výkresu, využití dynamického bloku formátu a vložení připraveného razítka výkresu je součástí každého tištěného výkresu a proto připravené nástroje opět tuto činnost jen urychlují.

razitka formaty vykresu

Příklad dynamické úpravy použitého formártu a razítka výkresu.