Powered by Smartsupp

Kreslete stavební konstrukce rychle a přesně

CADKON+ nabízí ucelené skupiny příkazů pro kreslení stavebních konstrukcí, které umožňují zadáním parametrů jednoduše vykreslit danou konstrukci do výkresu. Dodatečné úpravy a změny parametrů konstrukcí lze provádět přes specializované funkce, ale také přes základní editační nástroje. Sjednocující vlastností všech vykreslených konstrukcí jsou rychlé změny.

Stáhnout Video

Stěny

Vynášejte stěny v novostavbách, jejichž hrany jsou rovnoběžné nebo v rekonstrukcích podle zaměření stávajícího stavu, kde hrany stěn nejsou rovnoběžné, ale jsou "křivé". Široké možnosti zadání parametrů jak otvoru tak okna nebo dveří. Vkládejte sloupy, včetně možnosti osazení sloupů do osového rastru. Sloup může být nahrazen ocelovým profilem.

Vícevrstvé konstrukce

Funkčnost využijete jednak pro kreslení půdorysů např. sendvičových stěn, ale také pro kreslení řezů např. skladeb střech, podlah, stropů, stěn v řezu apod. Díky napojení na On-line katalog DEKSOFT máte k dispozici několik tisíc v praxi používaných skladeb různých typů konstrukcí..  

VIDEO UKÁZKA

Vícevrstvé konstrukce umožňují řešit napojení jednotlivých vrstev vícevrstvých konstrukcí v místech styků těchto konstrukcí.

VIDEO UKÁZKA

Otvory, dveře, okna

V jednom kroku vykreslete otvory s okny nebo dveřmi do stěn, které mohou být vyneseny pomocí libovolných dvou čar. Rychlé změny vykreslených otvorů provedete pomocí základních nástrojů CADu nebo k tomu určených funkcí. Při vytváření otvoru s oknem nebo dveřmi je zobrazen náhled umístění otvoru ve výkresu. Možnost ořezávání konstrukcí pod otvorem a to jak při jejich vytváření tak při editaci otvoru.

VIDEO UKÁZKA

Překlady

preklady

Pro prováděcí dokumentaci se jedná o nepostradatelný nástroj pro návrh skladby překladů podle konkrétních výrobců. Vykreslení celé skladby do výkresu včetně jejího popisu a sklopeného řezu. Správce skladeb se stará o vykreslené skladby s možností rychlé změny obsahu nebo přečíslování skladeb. Vytvoření kusovníku překladů nebo soupisu celých skladeb do přehledné tabulky je otázkou čtyř kliknutí.

Stropy

stropy

Kladečský výkres nosníkových nebo panelových stropů s volbou stropních prvků dle konkrétních výrobců. Tímto návrhem odpadá pracné ruční kladení jednotlivých prvků včetně časté chybovosti. Stejně i vytvoření souhrnné tabulky stropních prvků včetně uvedených hmotností výrazně urychlí váš stávající pracovní proces.

Schodiště

schodiste

Pro první návrh schodiště jsou připraveny různé typy schodišť, které se následně přes zadání dalších parametrů specifikují. Výsledkem je vykreslené schodiště podle zásad ČSN. Schodiště lze ve výkresu dále upravovat a měnit. Velkým pomocníkem je rychlé vytvoření svislého řezu nebo pohledu z půdorysného vykreslení schodiště.

Komíny, prostupy

kominy prostupy

Komínová tělesa podle výrobců nebo komínové průduchy podle druhu paliv jednoduše vložíte do komínového tělesa, které může být v rámci stávajícího stavu vykreslené jako součást stěny.

Zobrazení typu prostupu a zadání jeho velikosti, která může být odměřena ve výkresu nebo vložena jako známá hodnota, je otázkou několika kliknutí.

Krovy

krovy

Pro dřevěné konstrukce krovu se využívají připravené dynamické bloky jednotlivých prvků krovu, jako jsou např. krokve s pozednicí, kleštiny sloupky apod. Z těchto prvků se postupně skládá konstrukce krovu s využitím dynamického zadání parametrů prvků.

Střecha, střešní okna

strecha str okna

Vykreslení střechy ze zadaného půdorysného obvodu je velmi jednoduché. Zadejte sklony jednotlivých segmentů, případně přesahy a výšku pozednice a je hotovo. Můžete si nechat automaticky vykreslit řez střechou, vkládat do střechy střešní okna od konkrétních výrobců nebo automaticky rozmisťovat osy krokví do zadaného prostoru.

Základy

zaklady

Využijte stěny pro vykreslení základových pásů včetně výškových kót s následným vykreslením sklopeného profilu pásu a výpisu celkového objemu.