Powered by Smartsupp

Nechte vytvořit tabulky a legendy

Vykreslené stavební prvky lze opoložkovat a následně vygenerovat tabulku včetně kusovníku a pohledových schémat. Vytvoření legendy místností nebo legendy skladeb podlah v závislosti na místnostech je otázka pár kliknutí.

Stáhnout Video


Výpis zámečnických výrobků do MS Excelu

 


Uživatelské tabulky výrobků

Výpisy stavebních prvků

Výpisy dveří, oken, klempířských, zámečnických, truhlářských a dalších výrobků se provádí na základě položek, tzv. "bublin", přes které se zadá specifikace těchto výrobků do výkresu.Bubliny fungují jako tzv. multiodkazy, takže umožnují pohodlnou práci s odkazkou, možnost přidávat nebo odebírat odkazy v návaznosti na počet kusů.

VIDEO UKÁZKA: POHODLNĚJŠÍ PRÁCE S BUBLINAMI

Důležitým nástrojem pro řešení častých změn ze strany investora nebo projektanta je správce položek, který dokáže odhalit a opravit chyby v číslování, provádět hromadné změny v číslování položek nebo měnit zadanou specifikaci prvků a to vše v přehledném seznamu umožňujícím třídění.

VIDEO UKÁZKA: SPRÁVCI CADKON+ ARCHITECTURE

Projektant má tak důležité informace o prvcích ve výkresu a ne v nějaké externí tabulce. Výpis prvků do tabulky, která se umístí do výkresu nebo do samostatného tabulkového souboru, např. MS Excelu, je tak možné až ve finální části projektu. V případě vyhodnocení tabulky dle podlaží, je zaručena automatické sledování aktuálnosti tabulky a aktualizace na jedno kliknutí.

VIDEO UKÁZKA: PROVÁZANÉ TABULKY BUBLIN

Tabulku je možné dělit na výšku dle zvoleného formátu, tak aby vyhovovala vašim potřebám.

VIDEO UKÁZKA: DĚLENÍ TABULKY NA VÝŠKU

 

Uživatelské tabulky výrobků CADKONu+ ARCHITECTURE specifikovaných pomocí bublin ve výkresu nabízejí jednak vlastní vzhled tabulek, který lze převzít z již existujících tabulek, které jsou pro danou firmu standardem a druhým podstatným momentem je automatické sledování aktuálnosti tabulky vzhledem k specifikaci výrobků ve výkresu a následná rychlá aktualizace těchto tabulek.

Tabulky odpovídají požadavkům zákazníků a umožňují provádění rychlých výpisů jednotlivých typu výrobků do tabulek libovolného vzhledu. CADKON tak nyní umožňuje vytvářet formátově různé tabulky pro rozdílné typy výrobků, jako jsou truhlářské, zámečnické, klempířské, plastové apod.

VIDEO UKÁZKA: TABULKY PRVKŮ VLASTNÍHO VZHLEDU S AKTUALIZACÍ NA JEDNO KLIKNUTÍ

Plochy a popis místností

Odečet plochy místnosti z půdorysného výkresu se provádí jednoduše zadáním jednoho bodu uvnitř místnosti, více body nebo výběrem křivky či šrafy. Kromě plochy místnosti se automaticky odečte i její obvod a po zadání požadované specifikace místnosti se do výkresu umístí popis místnosti. Odečtenou plochu místnosti lze následně upravovat přičtením nebo odečtením dalších ploch.

Správce místností je nepostradatelný pomocník při dohledávání místností a změnách v číslování, či jiných změnách parametrů místností (materiálů stěn, stropů, skladeb podlah atd..) tak běžných při změnách dispozic místností. Změny můžete provádět hromadně, neztrácíte tak čas nekonečným přepisováním dat.

VIDEO UKÁZKA: VYTVÁŘENÍ POPISŮ MÍSTNOSTÍ, TABULEK MÍSTNOSTÍ A JEJICH AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE

Každé místnosti lze definovat do jakého bytu nebo zóny náleží s možností barevného zvýraznění. Automaticky můžete generovat barevnou mapu bytů a zón. Vytvoření legendy místností nebo legendy skladeb podlah v závislosti na místnostech je pak otázka několika kliknutí. Legendu je možné umístit jak do výkresu tak například do excelu, wordu atd.

VIDEO UKÁZKA: BYTY A ZÓNY

Samozřejmostí jsou automatické aktualizace hodnoty ploch při změně plochy místností. Změny (aktualizace) se projeví jak ve vygenerovaných popiskách místností ve výkresu tak ve vygenerovaných tabulkách pouhým jedním kliknutím. Neaktuální tabulky jsou automaticky přeškrtnuty. Automaticky se aktualizují jednak plochy místností, ale samozřejmě i jednotlivé parmetry u místností nadefinované, jako například skladby podlah, použité materiály a jakékoli jiné uživatelsky definované parametry. Všechny parametry lze hromadně editovat přes správce popisů.

VIDEO UKÁZKA: TABULKY PO PODLAŽÍ A UPOZORNĚNÍ NA NEAKTUÁLNÍ TABULKU

barevna mapa bytu

dalsi tab legendy
Výpis do legendy inženýrských sítí z výkresu situace

Další tabulky a legendy

Další tabulky lze vytvářet z překladů, stropních prvků, obkladů, betonových výrobků, vytyčovacích bodů a obecných bloků.U tabulek lze nastavit vlastní vzhled a řídit její obsah. Tabulky mohou být vytvářeny jako standardní nebo dynamické tabulky, jejichž editace nabízí celou řadu možností.

VIDEO UKÁZKA: DYNAMICKÉ TABULKY

Do legend je možné nechat vypsat ve výkresu použité materiály a čáry inženýrských sítí výkresů situací. 

VIDEO UKÁZKA: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A LEGENDY

Další legendou kterou je možné nechat automaticky vygenerovat je legenda bytů a zón, zadaných v rámci vytváření popisů místností.

VIDEO UKÁZKA: BAREVNÉ LEGENDY BYTŮ A ZÓN