Powered by Smartsupp

Tvořte výkresy dle vašich firemních standardů

CADKON+ umožňuje nastavení prostředí výkresů vzhledem k existujícím firemním standardům. Jedná se hlavně o systém hladin a s tím spojené nastavení  typů a tloušťek čar, dále měřítko výkresu, jednotky, zobrazení prvků a sdílení knihoven, které je přednastaveno, ale lze jej také upravit a nastavit dle vašich firemních zvyklostí.

Stáhnout

styly hladin
Prostředí pro nastavení standardu hladin

Styly hladin

Prostředí výkresu lze libovolně přizpůsobit a upravit. Již ve výchozím nastavení je připravený systém hladin a s tím spojené nastavení barev, typů a tloušťek čar, které lze upravit dle firemních zvyklostí. Firemní nastavení lze tak uložit do stylu hladin, které nemusí být pouze jedno, ale systém umožňuje vytváření více libovolných stylů. Výkresy vytvořený v jednom stylu hladin lze tak převést do stylu jiného, např. z plnohodnotného stavebního výkresu provést změnu na výkres slepý, nebo výkres vytvořený ve firemním standardu převést do firemního standardu spolupracující firmy. Vše jednoduše, pomocí několika kliknutí.

Měřítka výkresu

Podle zvoleného měřítka výkresu dojde k nastavení velikostí příslušných prvků, které tak nemusíte samostatně nastavovat. Jedná se o automatické nastavení textů, kót, položkových bublin, popisů místností, symbolů a dalších. Hodnotu měřítka můžete v průběhu kreslení měnit nebo nechat převést stávající výkres do hodnoty jiného měřítka.

meritka vykresu
Změna měřítka výkresu
 stejne jednotky
Základní nastavení jednotek, měřítka a stylu hladin CADKONu+

Stejné jednotky

V jakých jednotkách bude výkres zpracován patří také do firemních standardů. CADKON dává volbu na nejčastěji požívané milimetry nebo na zpracování v metrech. Zvolené jednotky jsou tak opět provázány na další přednastavení, která například při volbě jednotek metry vytváří kóty dle stavařského zobrazením hodnot v milimetrech.

Optimalizované zobrazení

Veškeré prvky jako jsou texty, kóty, šrafy, typy čar, bubliny apod. mají optimalizován vzhled a velikost vzhledem k nastavenému měřítku výkresu. Tato nastavení lze kdykoli v průběhu práce měnit. Hlavní výhodou je absence nutnosti opakovaného nastavování pracovního prostředí, které CADKON+ provádí za vás.

optimalizovane zobrazeni
Optimalizované zobrazení k aktuálně nastavenému měřítku 1:50
sdilene knihovny
Možnost nastavení společných cest na sdílené knihoveny

Sdílené knihovny

Knihovny jednotlivých stavebních konstrukcí, vzhled a textové výrazy popisných položek lze sdílet s ostatními kolegy pracovního týmu. Například knihovnu vytvořených skladby překladů jednoho podlaží lze sdílet s kolegou, který pracuje na jiném podlaží nebo na jiné části objektu.

Možnosti práce se stavy konstrukcí (původní/bourané/nové)

V rámci práce můžete velmi rychle přepínat nastavení klíčů hladin dle aktuální potřeby. Můžete tak rychle určit, do jakých hladin a s jakým nastavením kreslíte. Připraveny jsou pro vás nové klíče hladin pro původní stav, bourané konstrukce a nový stav, nicméně můžete si vytvořit vlastní klíče a jednoduše mezi nimi přepínat a tím určovat do jakých hladin a s jakým nastavením bude CADKON+ Architecture konstrukce vykreslovat. Zároveň pomocí nové funkce Změna stavu konstrukcí můžete měnit hladiny či nastavení parametrů vykreslených konstrukcí zpětně a to nejen pro konstrukce vykreslené CADKONem+ Architecture, ale i konstrukce vykreslené obecným CADem.

VIDEO UKÁZKA: MOŽNOSTI PRÁCE SE STAVY KONSTRUKCÍ

optimalizovane zobrazeni

Práce se stavy konstrukcí