Powered by Smartsupp

Využívejte obsáhlé knihovny

K produktivitě a urychlení kreslení přispívá dostupnost knihoven výrobců i obecných prvků. Možnost ukládání vytvářených konstrukcí pro další použití a jejich vzájemné sdílení.

Stáhnout

khihovny bigcut
knihovna bloku
Příklad nabídky půdorysných bloků koupelny

Knihovna bloků

Součástí CADKONu+ je obsáhlá  knihovna bloků, která obsahuje 2.600 bloků vnějšího a vnitřního vybavení v půdorysném a pohledovém zobrazení. Většina bloků je připravena jako bloky nové generace, tzv. bloky dynamické, které velice usnadňují práci. Knihovna je členěna podle jednotlivých skupin zařazení, jako např. konstrukční prvky, bydlení, koupelna, kancelář, kuchyň, stromy, dopravní prostředky, …

VIDEO UKÁZKA: KNIHOVNA BLOKŮ

Knihovna výrobců

Aktuálně 39 výrobců stavebních prvků, zařizovacích předmětů a vybavení je součástí CADKONu+. Výrobci stavebních prvků, jako jsou překlady, stropy, střešní okna a další, jsou dostupné přímo při navrhování daných konstrukcí.

knihovna vyrobcu
Aktuálně zařazení výrobci do CADKONu+
knihovna ocelovych profilu
Výběr profilu v knihovně a možnosti zadání parametrů pro vložení do výkresu

Knihovna ocelových profilů

Knihovna ocelových profilů obsahuje 3.200 profilů v jednotlivých zobrazeních včetně normových značek profilů a svarů. V nabídce jsou všechny běžné profily válcované, tenkostěnné, trubky, tyče. Každý profil je možné vložit v řezu nebo v půdorysném a v pohledovém zobrazení. Délku profilu je možné zadat ručně nebo pomocí dvou bodů ve výkresu.

V rámci profilů vložených z knihovny ocelových profilů můžete využít automatické odečtení parametrů při vytváření položek popisu ocelových profilů a plechů. Vytvořené položky popisu ocelových profilů a plechů můžete hromadně editovat pomocí správce položek a následně vykazovat do tabulky ocelových konstrukcí

VIDEO UKÁZKA

Knihovna dopravního značení

Dopravní značení je v knihovně svislých a vodorovných značek. Možnost vytvoření skupiny z několika dopravních značek vybraných v knihovně a jejich společné vložení do výkresu. Vložené značky do výkresu je možné vykázat do tabulky s kusovníkem.

V databázi jsou CZ dopravní značení zpracované dle vyhlášky č. 84/2016 Sb. a č. 294/2015 Sb a SK dopravní značení zpraované dle  dle vyhlášky 30/2020 Z. z. .

VIDEO UKÁZKA: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

knihovna dopravniho znaceni
Tvorba skupiny značek v knihovně a již vykreslená skupina značek ve výkresu
sdilene knihovny
Možnost nastavení společných cest na sdílené knihovny

Sdílené knihovny

Knihovny jednotlivých stavebních konstrukcí, vzhled a textové výrazy popisných položek lze sdílet s ostatními kolegy pracovního týmu. Například knihovnu vytvořených skladby překladů jednoho podlaží lze sdílet s kolegou, který pracuje na jiném podlaží nebo na jiné části objektu.