Powered by Smartsupp

Využijte půdorysů a vytvořte řezy a pohledy 

Pro kreslení svislých řezů a pohledů CADKON+ nabízí nástroje, pomocí nichž lze efektivněji řezy a pohledy vytvářet a tak využít již zadaných informací z půdorysných výkresů.

Stáhnout Video

pudoysy bigcut

svisly rez pohled
Podpora pro vynesení řezu a pohledu z půdorysu

Svislý řez, pohled

Podpora pro vynesení řezu z vybraných stěn, otvorů, překladů a stropů, vynesení pohledových zobrazení otvorů a výplní včetně viditelných hran stěn. Dále vytvoření řezu nebo pohledu na schodiště, střechy a střešní okna. To jsou možnosti využití půdorysných výkresů pro rychlé vytvoření základních řezů a pohledů.

 

Skladby podlah

Při kreslení skladeb podlah můžete využít stávající knihovnu skladeb a svoji skladbu si dotvořit na základě skladby jiné. Skladby lze vykreslovat do výkresu jako celá souvrství nebo je skládat na sebe podle konstrukcí stropu a podlah. Skladby lze využít i pro detaily.

Na základě spolupráce s firmou DEKPROJEKT s.r.o. (DEK a.s.) je vyvinuto propojení CADKONu s online katalogem DEKSOFT, které nabízí uživatelům možnost výběru skladeb z online Stavební knihovny DEK a jejich okamžité použití ve výkresech CADKONu.

VIDEO UKÁZKA: IMPORT SKLADEB Z ONLINE KATALAGO DEKSOFT

Samozřejmostí je možnost vykazování skladeb podlah, které jsou nadefinované jedotlivím místnostím do tabulek skladeb. Na výběr je několik možností nastavení vzhledu tabulky skladeb a vykazovaní jednotlivých parametrů skladeb do samostatných sloupců.

VIDEO UKÁZKA: VÝKAZY SKLADEB PODLAH

skladby podlah
Definice a uložení skladeb do knihovny
knihovna bloků
Knihovna dynamických bloků výplní otvorů

Dynamické bloky

Velkou nabídku pohledových schémat oken a dveří, okapů, opláštění střechy, věnce a další prvky nabízí obsáhlá knihovna bloků, kde dynamičnost a parametrické zadání vlastností těmto prvkům přináší značnou časovou úsporu.

Výškové kótování

Výškové kóty, tzv."kačeny" mají automatický odečet hodnoty výšky vzhledem k zadané základně - základní úrovni. Ve výkresu může být více nezávislých základen a k nim vztažených výškových kót. Při změnách konstrukcí a tím i polohy výškových kót se kóty automaticky aktualizují. Kačeny mohou mít dvě výškové úrovně pro relativní a absolutní výškovou úroveň. Samozřejmostí jsou i půdorysné výškové kóty.

VIDEO UKÁZKA: VÝŠKOVÉ KÓTY

Výškové kóty jsou tedy vždy aktuální, ale i tak mají uživatelé možnost přepsat hodnotu výškové kóty, nebo je v případě potřeby tzv. odpojit, aby se nadále automaticky neaktualizovaly.

VIDEO UKÁZKA

výškové kóty
Nastavení parametrů výškových kót