Powered by Smartsupp

Kompletní podpora 2D/3D kreslení

K dispozici jsou všechny běžně používané funkce pro kreslení a editace 2D/3D výkresů. Jedná se např. o čáry, křivky, kopie, posun, otoč, protáhni, odměřování vzdáleností a mnoho dalšího

Stáhnout

Běžné nástroje pro kreslení

K dispozici jsou mimo jiné tyto nástroje:

 • Úsečka, křivka, spline křivka
 • Kružnice, obdélník, elipsa, oblouk
 • řádkový a odstavcový text, kóty
 • a mnoho dalších

VIDEO UKÁZKA: PRÁCE S TEXTY

Základní kreslící nástroje

 

 
cad 4Základní nástroje pro editace a změny

Editace a změny ve výkresech

K dispozici jsou mimo jiné tyto nástroje:

 • Kopie, posun, otoč
 • Prodluž, protáhni, ořež
 • Přerušit, zrcadli, ekvidistanta
 • a mnoho dalších

Hladiny (vrstvy) a vlastnosti

K ovládání projektů jsou připravené různé nástroje pro ovládání hladin:

 • Správce a procházení hladin
 • Vypnout, zmrazit, zamknout, netisknutelná hladina
 • Vypínání prvků ve výkrese výběrem objektu
 • a mnoho dalších

VIDEO UKÁZKA: FILTRY HLADIN

cad 5Široká škála nástrojů pro ovládání hladin
cad 6Ukázka nastavení souřadných systémů výkresu

Ostatní funkce

Mimo výše popsané funkce a příkazy je k dispozici také:

 • Práce se souřadnými systémy
 • Výkresové prostory (rozvržení)
 • Práce s bloky a atributy
 • Odměřování
 • Tisk a přenos výkresů
 • a mnoho dalších

Vytváření a editace 3D těles

Pro vytváření a editaci 3D těles (ACIS modelář) je nutné mít zakoupený CADKON+ Premium. Bez licence Premium je možné ACIS tělesa zobrazit, posouvat, mazat a tisknout.

 • Vytváření 3D těles (kvádr, válec…)
 • Editace 3D těles (rozdíl, průnik, vytažení…)
 • Podpora 3D sítí
 • Podpora jednoduchých vizualizací (rendrování)

VIDEO UKÁZKA: FILTRY HLADIN

cad 3dUkázka pracovních nástrojů pro 3D ACIS