Powered by Smartsupp

Otopné soustavy včetně výpočtu

Rozmístění otopných těles, jednoduché vykreslení přívodního a zpětného potrubí, automatické vytvoření schémat celé otopné soustavy, podlahové topení atd. To vše s návazností na výpočty (tepelné ztráty, výkony, dimenzování potrubí) od společnosti PROTECH a zabudovaný výpočet podlahového vytápění.

Stáhnout Video

topeni big cut
ut 2022 mistnosti
Přehled a zadání parametrů vytápěných ploch

Příprava stavebních podkladů

Do stavebního výkresu jednoduše doplníme teploty, vnitřní/vnější plochy (Api/Ape), výšky a teploty. Z těchto údajů program automaticky dopočítá objemy místností a následně umožní u opakujících se podlaží duplikovat vytápěné plochy s možností změn číslování a dalších úprav.

VIDEO UKÁZKA

Tepelné ztráty, výkony a návrh těles

Ze stavebního výkresu v CADKON+ lze jednoduše uložit ve formátu gbXML velké množství informací o místnostech, plochách, teploty, konstrukce... a vše jednoduše načíst v programu "tepelné ztráty" od společnosti PROTECH.
Velkou výhodou je univerzálnost použití stavebních výkresů vytvořených v jakémkoli jiném CAD/BIM programu.

VIDEO UKÁZKA

Následně stačí spočítat tepelné ztráty, potřebné výkony a navrhnout optimální kombinace otopných těles.

VIDEO UKÁZKA

ut 2022 tepelne vykony
Seznam místností načtený z výkresu CADKON+ MEP do programu PROTECH (tepelné výkony)
ut 2022 potrubni rozvody
Ukázka vykreslených potrubních rozvodů v půdorysu, schématu a vkládání navržených otopných těles

Rozmístění těles a potrubní rozvody

Navržená otopná tělesa z programu PROTECH načteme v CADKON+ MEP a jednoduše rozmístíme do jednotlivých místností.

Nyní stačí jedno čárově načrtnout potrubní rozvody a z tohoto náčrtu automaticky vykreslit přívodní a zpětné potrubí včetně stoupaček a rozdělovačů.

V posledním kroku necháme programem vytvořit svislé schéma otopné soustavy i definicí jednotlivých větví, které budeme následně regulovat.

VIDEO UKÁZKA

VIDEO UKÁZKA popisy potrubí

Dimenzování a zaregulování

Celou otopnou soustavu z CADKON+ MEP jednoduše uložíme a načteme v programu PROTECH pro dimenzování (DIMOS).

Ve výpočtovém programu se automaticky načtou příslušné místnosti, otopná tělesa, očíslované potrubí úseky, větve včetně pat a příslušné délky jednotlivých potrubí.

Nyní stačí provést návrh a výpočet dimenzí potrubí, tlakových ztrát, nastavení ventilů, šroubení a provést regulaci celé otopné soustavy.

VIDEO UKÁZKA

ut 2022 dimenzovani
Načtené úseky, větve a tělesa v programu PROTECH (DIMOS)
ut 2022 prenos z dimos
Dimenze potrubí, ventily a šroubení přenesené do výkresu CADKON+ MEP

Přenos navržených dat do výkresu

Navržené dimenze potrubí, ventily, šroubení otopných těles a další data z programu PROTECH jednoduše přeneseme do výkresu CADKON+ MEP, kde se automaticky zaktualizují popisy prvků a potrubí v půdorysných rozvodech i ve schématu otopné soustavy.

Podlahové vytápění

K návrhu a výpočtu podlahového vytápění Vám stačí pouze program CADKON+ MEP a není potřeba program PROTECH.

Nejprve ohraničíme vytápěné plochy, umístíme rozdělovač, který jedno čárově propojíme s vytápěnými plochami.

Podlahové smyčky lze vykreslit v podrobném zobrazení nebo schematicky (po obvodu/šrafováním ploch místností).

Výpočet probíhá na základě definice tepelných prostupností podlahy, potřebné teploty, rozteče smyček a tepelné ztráty.

Program automaticky spočítá potřebný tepelný výkon, tlakové ztráty okruhů, hmotnostní průtok a mnoho dalšího.

Samozřejmostí je možnost kdykoli editovat již navržené rozvody, barevně zpřehlednit okruhy nebo vytvořit tabulku okruhů pro montéra.

VIDEO UKÁZKA

ut 2022 podlahove vytapeni
Ukázka výpočtu a vykreslení podlahového vytápění
ut 2022 vykazy
Příklady různých možností výpisu použitého materiálu

Výkazy použitého materiálu

Vše, co jsme ve výkrese zpracovali, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých otopných těles, armatur, délek potrubí dle dimenzí, okruhů atd.

Pro lepší přehlednost program umí automaticky vykreslit také legendy použitých značek a potrubí.

Zjednodušené schéma spolupráce programů CADKON+ MEP a PROTECH

Pokud používáte pro návrh a výpočet programy od společnosti PROTECH, je pro Vás zpracování projektové dokumentace vytápění v ADKON+ MEP optimální volbou. Podívejte se na základní princi vzájemné spolupráce a předávání dat mezi těmito programy.

ut 2022 schema propojeni cadkon protech
Schéma možností propojení programů CADKON+ MEP a PROTECH.

 

rez kanalizace podlaziSnadná práce s měřítky projektu

Snadná práce s měřítky projektu

Na začátku, v průběhu i na závěr projektu můžete velmi jednoduše a rychle měnit měřítka zobrazení celého projektu. Jedná se především o velikosti textových popisů, značek (bloků), kóty, šrafy, měřítka čar a mnoho dalšího. Celá tato funkčnost je k dispozici pro práci v modelovém i výkresovém prostoru (rozvržení) a následný tisk projektu.

VIDEO UKÁZKA